AriPesonen1

Itärajan pakolaiskriisissä kysymys oli Suomen Nato-jäsenyydestä

Ulkoasiainministeriö julkisti torstaina 28.1.2016 lehdistötiedotteessaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä laadittavan Nato-selvityksen tekijät. Selvityksen on määrä valmistua pian tällä kevätistuntokaudella.

29.1.2016 Suomen Nato-selvityksen laadinta uutisoitiin Venäjällä laajasti kautta koko lehdistön. Jutut Suomen Nato-selvityksestä olivat muun muassa Ria Novostin, Korrespondentin, RBK:n, Zavtran ja Komsolskaja_Pravdan sivuilla.

Jo pelkästään Nato-selvityksen laatiminen Suomessa on saanut Venäjän aktiivisiin toimiin. Venäjä näkee, että jo tässä aikaisessa vaiheessa on parempi toimia niin, ettei Suomen Nato-selvityksessä nähtäisi Nato-jäsenyyttä myönteisenä tai edes mahdollisuutena.

Venäjän painostus Suomea kohtaan - ja jopa uhkaaminen - on perustunut pääsääntöisesti Suomen itärajaan. Venäjä muistuttaa ja on jo muistuttanut jo vuosikymmenten ajan Suomen ja Venäjän yhteisestä pitkästä itärajasta. Venäjän toiminta onkin ollut sangen tuloksellista. Suomalaiset poliitikot ja virkamieskunta ovat ottaneet venäläispuheet todesta kyseenalaistamatta itäraja-asiaa käytännössä millään muotoa. Itärajan lisäksi Venäjällä on ollut tapana vedota myös siihen, ettei Suomen kansan enemmistö tue maan Nato-jäsenyyttä, eikä siksi jäsenyys olisi mahdollinen.

Ria Novosti haastatteli Venäjän Suomen-suurlähettiläs Alexander Rumjantsevia, ja laaja juttu julkaistiin Ria Novostin sivuilla 10.2.2016 otsikolla ”Посол России: Финляндия пока не видит необходимости вступать в НАТО”, suomennettuna: ”Venäjän suurlähettiläs: Suomi ei näe tarvetta liittyä Natoon”.

Haastattelun ja jutun julkaisuajankohta ei ollut sattumaa. Nato-selvityksen ja Venäjän Suomeen kohdistuneiden toimien aikataulutusta on käsitelty myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Suurlähettilään haastattelun yksi pääaihe oli Suomen Nato-selvitys. Jutussa taas kerran muistutettiin suomalaisille perinteiseen tapaan yhteisestä yli 1300 kilometriä pitkästä rajasta. Suurlähettilään mielestä Suomen Nato-jäsenyys ole mahdollinen myöskään siksi, koska kansalaisten enemmistö ei sitä tue.

Lehtijutussa oli jo perinteiseksi Venäjällä Suomen itärajaa koskevaksi painostuskeinoksi muodostunut ilmaus: ”Естественно, что при изменении военно-политической обстановки (а превращение 1300-километровой границы с Финляндией в линию соприкосновения с военным блоком, в котором Россия не участвует, это весьма существенное изменение) Россия вынуждена будет анализировать возникшую ситуацию.” Suomennettuna: ”Luonnollisesti jos sotilaallis-poliittinen tilanne muuttuu (toisin sanoen 1300 km pitkä raja on Suomen [muuttuneessa] linjassa kosketuksessa sotilasliittoon, jossa Venäjä ei ole mukana, tämä on erittäin merkittävä muutos), Venäjän on analysoitava syntynyttä tilannetta.

                                                                                                      ****

Pohjoisella itärajalla viime syksynä alkanut ongelma Venäjältä tulevista turvapaikanhakijoista oli Venäjältä Suomen turvallisuuteen liittyvä karkeaotteinen poliittinen toimi. Painostukseksi se muodostui kuitenkin vasta tämän vuoden puolella.

Venäjä otti vaikutusvälineeksi itärajan ja osoitti samalla suomalaispoliitikoille, kuinka helposti toimiva ja tuloksia tuottava painostuskeino Venäjälle Suomen itäraja on. Suomi on käännettävissä toimimaan melko pehmein toimin Venäjän päämäärien mukaiseen suuntaan. Itärajan pakolaisongelmalle ja sen ratkaisemisella Venäjä halusi viestittää Suomelle, että tehtävässä Nato-selvityksessä Suomen Nato-jäsenyysmahdollisuutta ei ole syytä viedä eteenpäin.

Toimenpiteiden ja tapahtumien aikataulutus kertoo paljon:

 • 28.1.2016 ulkoasiainministeriö julkisti tiedotteen Nato-selvityksen tekemisestä

 • 29.1.2016 Suomen pääministeri Juha Sipilä tapaa Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin Pietarissa yhtenä aiheena pohjoisen itärajan toimivuus

 • 9.2.2016 puolustusvoimat tiedotti Yhdysvaltain Oregonin kansalliskaartin (Oregon ANG) Boeing F-15C-hävittäjäosaston laivuevierailusta Karjalan lennostoon 9.–20. toukokuuta 2016

 • 10.2.2016 julkaistiin Ria Novostissa Venäjän Suomen suurlähettiläs Alexander Rumjantsevin laaja haastattelu otsikolla ”Venäjän suurlähettiläs: Suomi ei näe tarvetta liittyä Natoon

 • 12.2.2016 presidentti Sauli Niinistö tapasi Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin Münchenissä yhtenä aiheena Suomen ja Venäjän välisen rajan toimivuus

 • 12.2.2016 julkaistiin tieto tasavallan presidentti Sauli Niinistön matkasta Moskovaan

 • 18.2.2016 puolustusministeri Jussi Niinistö tiedotti puolustusvaliokunnassa Yhdysvaltojen Stryker-miehistönkuljetusvaunujen saapumisesta Suomessa pidettävään Arrow-sotaharjoitukseentoukokuussa 2016

 • 21.–22.2.2016 turvapaikanhakijojen määrällinen kasvu Venäjältä pohjoisella itärajalla synnyttivät vilkkaan julkisen keskusteluun Suomessa, ja itärajan pakolaisvirta oli suomalaisen median ylivoimainen ykkösaihe

 • 22.2.2016 sisäministeri Petteri Orpo tapasi Venäjän sisäministeri Vladimir Kolokoltsevin aiheena pohjoisen itärajan rajayhteistyö

 • 26.2.2016 Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n tiukentamaan pakolaisten valvontaa pohjoisella itärajalla, ja turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen tyrehtyi

 • 22.3.2016 presidentti Niinistö tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa yhtenä aiheena rajayhteistyö

                                                                                                      ****

Pohjoisen itärajan pakolaisongelma revähti siis heti sen jälkeen, kun Suomi oli ilmoittanut lehdistötiedotteella julkisuuteen tarkempia tietoja Nato-selvityksen tekemisestä ja sen lopullisesta aikataulusta. Ei tarvitse olla erityisen Venäjän toimintatavat tietävä ymmärtääkseen asioiden syy-seuraus -yhteydet. Toivottavasti Venäjän suurlähettiläs Alexander Rumjantsev ei jo 10.2.2016 todennut Suomen Nato-selvityksen lopputulosta: ”Suomi ei näe tarvetta liittyä Natoon”.

Mielenkiintoinen heräävä kysymys on, onko Suomen korkein ulkopoliittinen johto luvannut jotain Venäjälle Suomen Nato-jäsenyyteen liittyen, jotta itäraja alkaisi toimia Suomen edellyttämällä tavalla. Niinistön ja Putinin sekä myös maiden virkamiehistön välisistä ja keskenään käydyistä itärajakeskusteluista olisi hyvä saada tietoja julkisuuteen. Mitä on kaikkea puhuttu ja sovittu - ja milloin?

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu totesi Ria Novostin 11.12.2015 julkaisemassa haastattelussa Naton laajenemisesta Itä-Euroopassa: ”Сегодня активно готовятся к вступлению в блок Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина", а "В сферу интересов альянса вовлекается Финляндия, Швеция, Сербия и Молдавия.” Suomennettuna: ”Nyt [Nato] valmistautuu aktiivisesti liittämään [puolustus]liittoon Montenegron, Makedonian, Bosnian ja Hertsegovinan, sekä Georgian ja Ukrainan.” ja "Liiton valtapiirissä ovat mukana Suomi, Ruotsi, Serbia ja Moldova."

Venäjällä on siis määritelty Suomelle jo paikka puolustusliitossa. Venäjällä on varauduttu edellä lueteltujen maiden puolustusliittolähentymiseen ja useiden maiden jäsenyysprosesseihin.

Alun perin Nato-selvityksen piti valmistua jo näihin pääsiäisen aikoihin, mutta toistaiseksi sitä saadaan edelleen odotella. Nähtäväksi jää, onko Venäjän toimilla ollut vaikutusta selvityksen sisältöön sekä myös aikatauluun, eikä selvitykseen loppupäätelmänä kirjattaisi Venäjän suurlähettilään ilmoittamana kliseisesti ”Suomi ei näe nyt tarvetta liittyä Natoon.” ja ”Nato-jäsenyys ei edistäisi vallitsevissa olosuhteissa Itämeren alueen vakautta.” Venäjän kädenjälki näkyisi selkeästi selvityksen johtopäätöksessä ja uussuomettumispuheille löytyisi uutta vakuuttavaa pohjaa.

Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa on Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen näkyvissä merkkejä uussuomettumisesta: Suomi tilasi Venäjältä ydinvoimalan, Suomi on herättänyt henkiin Venäjän esittämänä 3 vuotta jäissä olleen maiden välisen talouskomission ja Suomen entistä pääministeriä ollaan nimittämässä Venäjän suurimman ja valtio-omisteisen pankin hallitukseen.

Suomen Nato-jäsenyyttä vieroksuvien ja puolueettomuutta kaipaavien on syytä huomata, etteivät puolustusministeri Shoigun listassa ole Itävalta, Sveitsi eikä Irlanti. Suomi ja Ruotsi ovat siis Venäjän mielestä jo integroituneet Natoon vaikkeivat jäseniä vielä olekaan. Liittoutumattomuus Suomelle ja Ruotsille on jo pois laskuista eikä sellaista vaihtoehtoa yksinkertaisesti enää ole olemassa.

Nato-selvityksessä pitäisi Suomen itäraja-asia käydä huolella läpi, ja avata se perin pohjin loogiselle ajatusketjulle. Nyt Venäjän käsitys itärajasta on Suomessa mennyt täysin läpi kyseenalaistamatta ja Venäjällä laadittuja lauseita rajan pituudesta toistellaan Suomessa ilman tarkempaa analyysia.

Kun sanotaan, että Suomen Nato-jäsenyyden myötä Naton ja Venäjän välisen rajan pituus kaksinkertaistuisi, niin samalla olisi myös selvitettävä, onko tällä ensimmäisellä Norjan, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan muodistamalla puoliskolla ollut mitään erityisiä ohjelmia vuodesta 1949 (Norja), vuodesta 1999 (Puola) tai vuodesta 2004 (Viro, Latvia ja Liettua). Jos ei ole ollut, miksi sitten Suomella erityisesti olisi? Olisiko Suomella jokin erityinen puolisko joka imuroisi kaiken Venäjältä tulevan?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Latvian parlamentin puhemies Ināra Mūrniece on huolissaan Latgalen alueen turvallisuudesta ja sanoo Venäjän käyttävän siellä hybridisodan keinoja. En tiedä, missä määrin tämä on rajaongelma Venäjän ja Latvian välillä.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Norjan ja Suomen itärajoista puhuttaessa taisin osua täysin nappiin jo ennen ongelman laajentamista meille. Kirjoitin US-uutiskommentissa 15.10.2015:

"...Venäjä/Putin todellakin ohjailee kgb-menetelmineen ja hämäräfirmamafioineen/ihmissalakuljetusverkostoineen nykyisiä pakolaisvirtoja manipuloidakseen geopolitiikkakuvioita mieleisikseen. Ilmeisesti tätä 'hyvää' porkkanaa tarjoamalla osoitetaan että Norjan Nato-jäsenyys on huonompi vaihtoehto kuin Venäjän tahtoon alistuva puolueettomuus, ja pahaa keppiä tulee niille jotka muistavat option olemassaolon..." http://www.uusisuomi.fi/comment/671094#comment-671094

Kirjoitin uhkailutilanteen eskaloituessa lisää blogissani 4.11.2015: Petsamon miehityshallinto varoittaa terrori-iskuista ja pakolaisvyörystä Suomeen, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205892-p...

Ilkka Huotari

ISIS-taistelijoita tuli (ja ehkä vielä tulee lisää) länsirajan yli, mutta jostain syystä kuitenkin juuri itäraja haluttiin kiinni.

http://yle.fi/uutiset/ministeri_vahvistaa_turvapai...

Mielenkiintoista tämä turvallisuuspolitiikka?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Suomi ja Ruotsi ovat samaa Schengen -aluetta, joten käytettävissä olevat toimenpiteet alueen sisäisten "maakuntarajojen" kohdalla ovat hyvin rajalliset.

Ilkka Huotari

Kyllä turvallisuusnäkökohtien takia Schengeninkin voi laittaa kiinni. Se on sanottu ihan säännöissä.

Ranskahan laittoi "rajat kiinni" terrori-iskun takia.

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen Vastaus kommenttiin #11

Kyllä. Suomella on yhteläinen oikeus rajavalvontaan, ja rajatarkastuksiin, k a i k k i l l a valtionsa rajoilla. Ruotsi(kin) on turvallinen maa, eikä sieltä kuulu Suomeen enää tulla elintasosurffareiden ja onnenonkijoiden turvapaikkaa hakemaan. Häpeällistä Ruotsin valtiolta moinen hybridisodankäynti kun ilmaisilla junakyydeillä Malmöstä Tornion ja Suomeen tuodaan reilusti yli 30 000 "pakolaista", joista kaikkinensa kertyy meille ~1,5 miljardin euron lasku. Lisäksi - kirsikkana kakun päälle - Ruotsin feministipääministeri on ilmoittanut että Suomi voisi hyvin ottaa 50-70 000 "pakolaista" vuosittain.. Venäjä on tähän päivään asti mitätön tekijä Ruotsin rinnalla mitä tulee hybridisodankäyntiin.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Ne jotka historiaa vähänkin tuntevat, tajuavat että Suomi on Natoon liittyessään tekemässä saman virheen kuin liittoutuessaan aikanaan natsi-Saksan kanssa. Eikä nyt Venäjä edes uhkaa Suomea kuten tuolloin (NL).

Mutta Suomen liittoutuessa Venäjän vihollisen kanssa on aivan itsestään selvää, että sen jälkeen Venäjä kokee Suomenkin vihollisekseen. Silloin uhka saattaa muuttua jopa todelliseksi.

Tämä on hyvin yksinkeratinen asia, jonka ymmärtäminen vaatii vain silmien avaamista.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Natsi-Saksaa ei mitenkään voi verrata länsimaisten demokraattisten valtioden muodostamaan puolustusliittoon. Jos joku valtio kokee toisen valtion liittymisen puolustusliitoon uhkaavan sitä, niin silloin sellaisella valtiolla on olemassa oma hyökkäysagenda ja sellainen uhka on syytä torjua liittymällä puolustusliittoon.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Luepa oma tekstisi.

Onpa aika kaukaa haettu johtopäättely. Viittaa ideologisiin syihin painautua lännen kainaloon.

Oma perusteeni puolueettomuuteen on täysin pragmaattinen.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #6

Suomen ei tarvitsisi liittyä NATO:on, jos se Venäjän mielestä olisi samantekevää.

Ja jos se olisi Venäjän mielestä aidosti samantekevää, niin saattaisin minäkin kannattaa liittymättömyyttä tässä ja nyt, kunha pikaoptio olisi takataskusssa kaiken aikaa.

Käyttäjän erkkilaitinen kuva
Erkki Laitinen Vastaus kommenttiin #7

Se nyt vain näyttää olevan päivän selvää, että Venäjä ei halua Natoa rajojensa tuntumaan. Baltia oli kai vahinko, jota ei haluta päästää toistumaan. Ukraina ja Georgia pitäisi olla elävät esimerkit. Ei tämä sen kummallisempaa ole.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Mark Andersson

Tämä usein esitetty logiikka on minusta varsin outo. "Venäjä ei uhkaa mitenkään Suomea, mutta jos Suomi tekee itsenäiäiselle valtiolle kuuluvia päätöksiä kaupallisista tai sotilaallisista liittoutumisistaan, Venäjästä tulee heti todellinen uhka Suomelle".

Väittämän esittäjät alitajuntaisesti siis tiedostavat, että Venäjä on jatkuva uhka Suomelle ja Venäjä pystyy käytännössä ohjaamaan kaikkia Suomen ulkopoliittisia ratkaisuja.

Suomeen kohdistuu siis jatkuva sotilaallinen uhka Venäjältä. Venäjä on luonut tilanteen jossa Suomi "muka" itse voisi ratkaista oman turvallisuutensa eikä Venäjä "muka" mitenkään painosta Suomea tekemään omia ratkaisujaan. Venäjän kannalta oleellista on pitää yllä epävarmuutta ja uhkaa.

Olkoon oikein tai väärin tästä tilanteesta Suomi pääsee eroon vain muutoksella joka tapahtuu kansainvälisessä politiikassa.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Huomaatko ristiriidan: "jos Suomi tekee itsenäiäiselle valtiolle kuuluvia päätöksiä liittoutumisitaan"

Miten itsenäinen on sellainen valtio, joka tekee päätöksen luopua itsenäisyydestään?

Suomettumisen perinne elää ja voi hyvin. Ilmansuunta on vain viimenäkemän vaihtunut.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #10

Puolustusliittoon liittyminen ei ole itsenäisyyden menettämistä, vaan yksi takuu itsenäisyyden säilymiselle.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #10

Mark Andersson

Tämänkin logiikan mukaan esimerkiksi EU jäsenvaltiot tai NATO:oo kuuluvat valtiot eivät ole itsenäisiä.

Meillä on eri käsitys itsenäisyydestä. Minusta itsenäisyys on demokraattisesti valitun hallitusvallan suvereeni oikeus päättää, osallisuudesta tai eroamisesta, kansainväliseen politiikkaan, järjestöihin ja liittoumiin kenenkään ulkopuolisen siihen päätökseen puuttumatta tai millään painostuksella siihen vaikuttamatta.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson Vastaus kommenttiin #14

Varsio.

Eivät ne olekaan. Nehän ovat omalla tai hallitustensa päätöksellä luopuneet itsenäisyydestään. Unohdat vielä euron, jolla talouden itsenäisyys on menetettu. Täyskäsi on niillä, jotka kuuluvat Natoon, EU:iin ja euroon. Siinä porukassa isoimmat komentavat ja pienemmät vikisevät ja nuoleskelevat isompiensa kuraisia saappaita.

Suomella on kädessään jo yksi pari, EU-euro. On hämmentävää että joku haluaa Natoon liittymällä päästä hännystelijäporukasta vielä alemmas, kengännuoleskelijoiden kerhoon.

Tämä ei silti tarkoita ettei yhteistyötä voisi tehdä itsenäisyyttä menettämättä.

Ilkka Huotari

"Tämä usein esitetty logiikka on minusta varsin outo. "

Ei siinä mitään outoa ole. Jos valitsee puolensa, tietenkin asemoi itsensä toista puolta vastaan.

Toisekseen, siinä assosioituu USA:n hyökkäyssotiin useita islamilaisia maita vastaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Mark Andersson, onko Venäjällä naapureinaan muita kuin "vihollisia" ja muutamia sen uskollisia vasalleja? Kumpiin haluaisit kuulua aikuisten oikeasti? Neuvostoliitto oli 1939 liittoutunut natsi-Saksan kanssa, mutta Suomineito liittoutumaton ja puolueeton. Onneksi emme jääneet puolustautumattomiksi Viron ja muiden Baltian maiden ja Tanskan ja Norjan tavoin, kun Hitlerin ja Stalinin liittokunta lähti lebensraum-anschluss-toimiin meidänkin suunnallemme marraskuussa 1939 Euroopan jakoretkellään rajoja siirrellen.

Voisit tutkiskella syvemminkin tätä itsenäisyyden juhlavuoden 2017 -teemaprojektin rajankäyntikysymystä autenttisten korkearesoluutioisten aikalaiskarttojen avulla, ks. Suomineito täyttää pian 100 vuotta - olemmekohan valmiit? http://rescordis.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri...

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Ensimmäiseen kysymykseen vastaan: on. Ainakin Suomi ja Kiina, kumpikin täysin eri syistä. On myös muistettava että Venäjä ei ole Neuvostoliitto, vaan siellä (kuten Kiinassakin) noudatetaan holtitonta kapitalismia, samanlaista, jota eräät Suomeenkin haikailevat, ja ne eräät ovat lähes poikkeuksetta Natoon liittymisen kannalla.

Mitä sotahaikailuihin tulee, nykysota ei ole läheskään samalla tavalla alueellista kuin 75 vuotta sitten. Se on valtapolitiikkaa kuten toki aiemminkin, mutta tuolloin sotaa käytiin pelkästään "manuaalisesti" maa-alueita valloittaen, nyt sen rinnalle ja tilalle on tullut automaatio ja manipulaatio. Siinä lajissa USA on tietysti ylivoimainen, varsinkin kun sen toimet jäävät paljolti huomaamatta. Venäjän vastaavat puuhat ovat pyhäkoulutoimintaa USAn rinnalla.

Ja Suomen höpläytettävä media ja valtiaat keskittyvät pelkästään Venäjän kömpelöön propagandaan ja muuhun valtapuuhasteluun.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #17
Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson Vastaus kommenttiin #19

Toivottavasti tuolla et vihjaa että olisin jollain lailla venäjämielinen.

En ole. En vain harrasta mörköjen maalaamista seinille. Näen Venäjän ja USAn yhtä vaarallisiksi, eikä kummankaan kelkkaan kannata mennä. USA on vaarallisempi, mutta Venäjä on naapurissa. Molempi pahempi.

Hyvät suhteet voi silti pitää kahlitsematta itseään mihinkään suuntaan.

Käyttäjän mp2103 kuva
Markku Penttilä

Minusta tämä Arin tilanneanalyysi on yksi parhaista, mitä täällä somessa silmiin on sattunut. Ja näyttää siltä, että blogisti hallitsee vielä tärkeän kielenkin.

Ei uskoisi, kuinka sekava tilanne voi olla niin kuin se nyt on. Kelaan pikkuisen taakse: YK:n ohjeistukset ja sen jälkeen EU:n käsittämättömät löysennykset kansainvaellukseen ovat mullistaneet maailmanhistorian kulun. Olen mietiskellyt, miten YK voi saada aikaan päättömän kansainvaelluksen? Syy on siinä, että YK muodostuu lähes parinsadan valtion joukosta, joista suurin osa on kehittyviä. Tottakai heidän edustajansa suurena enemmistönä haluaa, että heidän kansalaisensa pääsevät vapaasti haluamaansa paikkaan maapallolla, josta on haluttu tehdä globaali asuinpaikka eli "kaikki kaikille".

EU on mennyt täysin tähän ansaan ja korjaa nyt satoa ja saanut Euroopan täysin pois tolaltaan tämän ohjatun ja suunnitellun kansainsiirtämisen myötä. Prof. Timo Vihavainen viittaa tähän ilmiöön kirjassaan "Länsimaiden tuho" (2009).

Kirjoituksesi perusteella näyttää olevan täysin selvää, että tätä järjetöntä kansainvaellusta käytetään myös kansainvälisen muka turvallisuuspolitiikan välineenä. Mitä peliä kulissien takana pelataan, olisi todella mielenkiintoista tietää. Toisaalta Suomen on pakko pelata mitalista, muuten voidaan jäädä jalkoihin jo toisen kerran.

Mutta surullisinta on nähdä vielä vanhoilla päivillä tämä itsenäisyyden menetys EU-vetoiseksi liittovaltioyritykseksi. Tuleva 100-vuotisjuhla on itsenäisyyden häväistysjuhla. Sitä en tule juhlimaan. Pieni toivon kipinä on kuitenkin vielä olemassa vaaleissa -19.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Pesonen on Usarin palstojen yksi parhaimpia kirjoittajia. Pitää vain toivoa, että hänen kirjoituksiaan luetaan ja sisäistetään puolustusvoimissa ja valtion ylimmässä johdossa. Erityisesti puolustusvoimissa voitaisiin jo herätä, sillä Suomen puolustusasioiden turvaaminen kuuluu kenraaleille ja upseeristolle, ei puolihölmöille poliitikoille. Mikään laki ei estä upseeristoa tuomasta julki Suomen kannalta parhaimman puolustusratkaisun perusteita. Vain poliittiseen puoluetoimintaan osallistuminen on sotilailta kiellettyä. Herätkää, sotilaat. Vai vaihdetaanko vaakunaeläimeksi lammas?

Pesonen osuu täysin oikeaan siinä, että Venäjä käytti itärajalta tänne työnnettyjä ulkomaalaisia vaikuttaakseen Suomen Nato-asiaan. Voisin melkein lyödä vetoa siitä, että valtiojohtomme on nimenomaan hätäpäissään käynyt muutaman miehen toimin vakuuttamassa Venäjän johdolle, että Suomi ei ole liittymässä Natoon sotaharjoituksista ja kohta valmistuvasta Nato-näennäisselvityksestä huolimatta. Luitte aivan oikein, selvityksen lopputulos jo julkaistiin Shoigun toimesta, aivan kuten Pesonen esitti. Sen on varmistanut presidentti Niinistö valitsemalla Nato-vastustajien joukosta sopivan määrän tekijöitä selvitykselle. Tästäkin Pesonen on kirjoittanut aiemmin.

Venäjää kävivät rauhoittelemassa pääministeri, sisäministeri ja lopuksi presidentti. Ulkopuolisena sooloilijana kävi omat uskollisuusvakuutuksensa Venäjälle antamassa myös Tuomioja. Venäjällä takuuvarmasti riemuitaan siitä, miten vähästä suomalaiset suorastaan matelevat Putinin edessä. On kuitenkin huomattava, että Venäjän johto ei arvosta nöyristelijöitä, vaan halveksunta kuvannee parhaiten suhtautumista maan matosia kohtaan. Ainoa vain, että liiallinen konttaaminen venäläisten edessä voi kostautua pahimmalla mahdollisella tavalla, jos venäläiset katsovat muiden hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden valtioiden tapaan, että Suomi on tarpeeksi heikko ja kansa vastustaa länttä.

Itse pidän suomalaispoliitikkojen nöyristelyä suorastaan oksettavana eikä heillä näy pienintäkään itsehäpeän merkkiä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

On muillakin kuin upseereilla tässä tehtävää. Toimittajat voisivat esittää Niinistölle ja Putinille tiukempia kysymyksiä. Venäjällä se ei ole ehkä niin helppoa, mutta Suomessa kyllä.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

En tiedä mistä johtuu, mutta toimittajat eivät Suomessa uskalla tehdä työtään. Mitä lie pelkäävät. Onko kyse ammattitaidosta vai auktoriteettien kunnioittamisesta vai pelätäänkö työpaikan puolesta, surkealta vaikuttaa. Ei millään pahalla, toimittajat.

Vieläköhän sitä pääsisi jonnekin työharjoitteluun niin voisi näyttää mallia, miten poliitikot saadaan vastaamaan oikeisiin kysymyksiin?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #27

Hyvä tilaisuus grillaamiseen tulee, jos Putin tulee Niinistön kutsusta Suomeen.

Käyttäjän erkkilaitinen kuva
Erkki Laitinen

Natointoilu viittaa lähinnä todellisuuden tajun puutteeseen. Selitetään, että Venäjä on kamala hirviö, joka syö hetikohta Suomen suuhunsa.

Kuuban kriisi oli varsin hyvä esimerkki siitä, miten suurvalta toimii etujensa puolustamiseksi. Kuuba suunnitteli pystyttävänsä venäläisten kanssa ohjustukikohdan Kuubaan puolustaakseen maataan amerikkalaisten hyökkäyksiltä. Nousi hirmuinen äläkkä. Ohjussiilot oli avattu ja USA:n presidentti kulki sormi laukaisunapilla. Tilanne laukesi onnellisesti, mutta sen seurauksena Kuuba pantiin kauppasaartoon, jota kesti 50 vuotta.

Venäjä toimii aivan samalla tavalla. Se on mustasukkainen rajoistaan, eikä siedä uhkia lähiympäristöönsä. Georgia ja Ukraina ovat olleet eräänlainen kuubaharjoitus. Ainakin on väitetty, että molemmissa olisi ollut myös USA:lla sormensa pelissä. - Tuskinpa noita rettelöitä muutoin olisi syntynyt. Ehkä meidän kannattaisi oppia muiden tekemistä virheistä. Omat virheet ovat aina kalliimpia.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Ajoissahan niitä johtopäätöksiä pitäisi tehdä. Ja kysymyksiäkin päättäjille voisivat tosiaan esittää muutkin ajoissa, jo ennen kuin nurkat käryää...
http://aripesonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214742...

Eivätkö kellot alkaneet soida viimeistään 4.11.2015, kun Venäjän viranomaiset olivat varoittaneet, että Petsamon piirin kautta länteen pyrkivä turvapaikanhakijoiden jono muodostaa jo terroriuhkan Suomelle?

"– Lähi-idästä tulevasta suuresta pakolaistulvasta johtuen on mahdollista, että Petsamon piirissä saattaa tapahtua sabotaasi- tai terrori-iskuja, tai on mahdollista, että he yrittävät ylittää Venäjän valtionrajan laittomasti, uutistoimisto Ria Novosti kertoo Venäjän turvallisuuspalvelun varoittaneen vastikään alueen asukkaita." - IS http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000010302...

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"Kuuban kriisi oli varsin hyvä esimerkki siitä, miten suurvalta toimii etujensa puolustamiseksi. Kuuba suunnitteli pystyttävänsä venäläisten kanssa ohjustukikohdan Kuubaan puolustaakseen maataan amerikkalaisten hyökkäyksiltä."

Kyseessähän oli nimen omaan hyökkäyksellisten keskimatkan ballististen ydinohjusten sijoittaminen Kuubaan uhkaamaan Yhdysvaltoja, joten mistään Kuuban maanpuolustuksesta ei tietenkään ollut kyse vaan maailmanlaajuisen strategisen tasapainon muuttamisesta Neuvostoliiton eduksi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis...

Valhepropaganda on toki vakiintunut käytäntö Naton vastustamisessa, joten disinformaation käyttö ei sikäli tässäkään yllätä.

Kuitenkin, tuossa on tietty pointti mitä tulee suurvallan huoleen mahdollisesta hyökkäysuhkasta itseään vastaan, ja Suomen Nato-jäsenyydessä siihen olisi löydettävä ratkaisu.

Sotahistoriallisessa aikakauskirjassa 2015 on kenraali Jaakko Valtasen (s. 1925, puolustusvoimien komentaja 1983-1990) 20 sivun artikkeli YYA-Suomi idän ja lännen ristivedossa. Se on kattava ja kiinnostava kuvaus kylmän sodan ajanjaksosta ja Suomen roolista siinä.

Kirjoituksen lopussa on mielestäni varsin järkeviä ajatuksia Nato-jäsenyydestä, joista seuraavassa sitaatti.

***

Vähäväkisen maan turvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee mielestäni edelleenkin olla pyrkimys estää ennakolta sellaisten tilanteiden syntyminen, joissa maamme voisi joutua sotilaallisesti uhatuksi tai suorastaan sotaisan selkkauksen osapuoleksi. Kokemuksista tiedämme, että sotaan joutuminen on pienelle maalle suurin mahdollinen onnettomuus. Tiedämme myös, että Venäjän tärkein intressi meidän suuntaamme on edelleen se, ettei alueeltamme uhattaisi suurkaupunki Pietarin turvallisuutta ja ettei aluettamme käytettäisi hyökkäystienä Venäjälle. Hyviä naapuruussuhteita on vaalittava, koska ne ovat olennainen osa turvallisuuttamme. Ne eivät kuitenkaan voi olla esteenä sille, että suvereeni naapurivaltio Suomi pyrkii varautumaan myös sellaisten tilanteiden varalle, joissa naapuri ei itse noudata hyvän naapuruuden sääntöjä. Siitä on ajankohtaisia näyttöjä.

Järkevästi voidaan päätellä, että paras sotaisten selkkausten ennaltaehkäisyteho saavutetaan olemalla tiiviisti yhdessä niiden maiden kanssa, joihin olemme jo kulttuurimme, taloutemme ja demokratiamme arvojen puolesta sitoutuneet. Lähes kaikki niistä ovat sitoutuneet yhteen myös sotilaallisten vaaratilanteiden varalta. Meidän ongelmaksemme on muodostunut se, voimmeko liittyä samaan joukkoon aiheuttamatta Venäjällä turvallisuusepäluuloja. Olematta kansainvälisten sopimusten asiantuntija uskallan olettaa olevan mahdollisuuksien rajoissa muotoilla liittymiselle sellaiset ehdot, joissa Suomi sitoutuu ottamaan vastaan -- nyt läntistä sotilaallista apua -- vain oman alueensa puolustamiseksi. Kun avun vastaanottamiseen tarvitaan uskottava ja hyvin toimiva oma puolustusjärjestelmä, sillä voidaan mielestäni vakuuttavasti osoittaa se, että "etujemme vastaista apua" ei voida meille väkisin antaa. Se voisi olla Venäjän kannalta jopa siedettävä.

Käyttäjän erkkilaitinen kuva
Erkki Laitinen

Valtasen teksti on kovin diplomaattista ja hivelee niin natomyönteisiä kuin -kielteisiäkin. Jos tuosta jotain voisi tulkita, niin se voisi olla ajatus omasta vahvasta puolustuksesta. Se onkin ainoa järkevä ajatus meidän kohdalla.

"Suomi sitoutuu ottamaan vastaan -- nyt läntistä sotilaallista apua -- vain oman alueensa puolustamiseksi." Rajanveto on poliittista uhkapeliä. Kaveeraaminen länsivaltojen kanssa ei tarkoita yhtään mitään. Naton tuominen Suomen maaperälle tarkoittaa Georgian ja Ukrainan kuviota. Molemminpuoliset taloudelliset edut ja yhteistyö ovat vahvoja turvallisuuden peruspilareita oman vahvan puolustuksen lisäksi. Ruotsista on tässä kovin vähän apua eurosta nyt puhumattakaan.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #31

Ei kenraali Valtasen teksti ole mitään tasapainoilua, vaan aivan selvä kannanotto Nato-jäsenyyden puolesta.

Ainoa myönnytys siinä on Venäjälle sikäli, että Suomi ottaisi vastaan vain puolustuksellista apua Natolta.

Sehän on samalla kaikkein tärkein ja olennaisin syy, miksi tarvitsemme Naton tukea, koska meillä yksinämme ei ole realistista mahdollisuutta niin vahvaan puolustukseen, että omin avuin kykenisimme pitemmän päälle puolustautumaan Venäjän hyökkäystä vastaan. Paljon vaarallisempaa uhkapeliä on itsepetos "itsenäisestä puolustuksesta", kun mitään todellista poliittista tahtoa ei ole Sipilän hallituksellakaan korottaa puolustusmäärärahoja edes ajankohtaista tarvetta vastaavaksi. Voi vain kuvitella, miten jokin muu hallituspohja tärvelisi puolustuskykymme vielä pahemmin nykyisen taloustilanteen tekosyyllä.

Jos Naton suurvaltajäsenet haluavat hyökätä Venäjälle tämän ensin aloitettua sodan, ne voivat kyllä tehdä sen mainiosti muualtakin kuin Suomesta. Tämä varauma vain puolustuksellisen tuen vastaanottamiseen Suomeen Artikla 5:n nojalla tuskin niitä maita häiritsee tai toimii Nato-jäsenyytemme esteenä.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Niin, onneksi sitä todellisuudentajua sinulla tuntuu riittävän.

On jotenkin säälittävää, että meillä Suomessa on iso porukka raukkoja, vielä isoja miehiä, jotka naamioivat Venäjä-sympatiansa ja -pelkonsa "todellisuudentajuun". Jos se Venäjä on meille niin rakas kuin annat ymmärtää, se ei välitä siitä, kuulummeko me Natoon vai emme. Jos Venäjä sitä liittymistä murehtii, se ei ole ystävämme tai sitten se määrää muuten Suomen ulkopolitiikasta.

Suomi on olemassa vain Venäjän armosta, jos et satu tietämään. Putin on monen valtion kohdalla sanonut, että rajat eivät merkitse Venäjälle mitään, jos tiukka paikka tulee. Itse asiassa hän on kertonut joistakin itsenäisistä valtioista suoraan, että hänen mielestään ne eivät ole valtioita lainkaan, vaan osa Venäjää.

Jos sinä haluat haluat elää Venäjän kanssa polvillasi, älä luule, että kaikki haluavat.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Onko Venäjä-sympatia sinusta väärin? Mitä olen Venäjää reissuillani nähnyt, niin ovat enimmäkseen oikein sympaattista porukkaa.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #30

Ei kannata sekoittaa sympatioita, Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja tavallisia venäläisiä ihmisiä keskenään. Voin sanoa sen verran, että tunnen muutamia melko hyvin ja minulla paljon hyviä kokemuksia tavallisista venäläisistä ja arvostan heitä samalla tavalla kuin suomalaisiakin. Näin itärajan tuntumassa asuvana olen lähes päivittäin muutenkin tekemisissä venäläisten kanssa ja juttelen mielelläni heidän kanssaan jos yhteinen kieli löytyy. Tarkoitus olisi opetella vähän venäjää, jotta voisin heittää pikku small talkia näiden umpivenäläisten kanssa.

Venäjän valtio ja sen johto sen sijaan ovat uhka Suomelle enkä tunne mitään sympatioita Venäjää kohtaan. Suomen pitää turvata pysyvästi oma tilanteensa riippumatta siitä, keitä Venäjällä on johdossa tai mitä Venäjä siitä ajattelee. Kun Suomi pääsee turvallisuuspoliittisesti Venäjän kanssa tasavertaiseen asemaan (lue: Natoon), minulle on sen jälkeen täysin sama, vaikka täällä asetettaisiin Venäjälle vaikka liputuspäivä ja määrättäisiin kolmanneksi viralliseksi kieleksi venäjä.

Ilkka Huotari

Nato-mieliset eivät tee riittäviä johtopäätöksiä pakolaiskriisistä.

Kannattaa kysyä nämä kysymykset:

1. Miksi länsirajaa ei kyetä sulkemaan?
2. Miksi itäraja kyettiin sulkemaan (= Venäjä sulki)?

Vastaukset:

1. Koska EU sanelee politiikan. Osaksi tähän liittynee myös Nato, johon olemme jo kytköksissä.
2. Koska emme ole pilanneet suhteita Venäjään vielä täysin.

Johtopäätöksiä tekisin näiden pohjalta niin, että liittoutuminen länteen on jo heikentänyt Suomen (ja Suomen kansalaisten) turvallisuutta. http://yle.fi/uutiset/ministeri_vahvistaa_turvapai...

Korjatkaa toki jos olen väärässä?

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Korjataan...

Venäjä itse tarkoituksella ja Suomea painostaakseen antoi mahdollisuuden kolmansien maiden "turvapaikanhakijoille" tulla yli rajan.

Ei Venäjä ansaitse mitään kehuja tai kiitoksia siitä, että se julkisuudelta pimennossa kiristi Suomelta itselleen etuja ja toistaiseksi päätti katkaista siirtolaisvirran.

Venäjä käyttää uudestaan ja uudestaan samaa keinoa: Se itse luo ongelman ja sitten sopivaa poliittista hintalappua vastaan tarjoaa luomaansa ongelmaan ratkaisun. Ja jotkut tyhmät vielä näkevät tässä toistuvassa syklissä jotain jaloa Venäjän taholta.

Ilkka Huotari

Niin, sellaista se todellisuus on, jonka kanssa pitää elää. Ruotsi päästi läpi 32 000 laitonta siirtolaista. Venäjä luokkaa tuhat.

Moralisoida voidaan molempiin suuntiin, mutta loppujen lopuksi sillä on merkitystä, mitä voidaan tehdä.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Olet täysin väärässä. Uskon että suurin osa ei viitsinyt edes vaivautua, mutta koska jatkuvasti valitat länsirajaongelmasta ja vastaavasti ylistät Venäjää, ajattelin vastata omasta puolestani.

Et edes ymmärrä, että kyse ei ole pakolaiskriisistä vaan maahanmuuttokriisistä. Pakolaiset ovat oikealla asialla, tosin väärässä paikassa, valtaosa porukasta muuten vaan väärällä asialla väärässä paikassa.

Länsiraja suljettiin, kun asiasta nousi Euroopassa iso älämölö. Sulkija ei ollut EU vaan Ruotsi ja muut yksittäiset jäsenvaltiot, jotka tekivät päätökset itse. Suomessa oltiin hyväuskoisia hölmöjä loppuun asti ja varauduttiin jopa ottamaan lisää tulijoita lännestä, koska kukaan ei uskaltanut tehdä poliittista päätöstä sulkea rajat ja palauttaa jo maahantulleet takaisin Ruotsiin. Vaikeaa se olisi ollutkin, kun hallituksessa seisoo iso porukka muutenkin tumput suorana ja pääministeri ilmoitti mediassa että Suomeen mahtuu, tervetuloa, saatte jopa oman asuntoni käyttöön.

Venäjä sulki rajansa sen jälkeen kun tarpeeksi moni korkean tason päättäjä kävi kertomassa Venäjällä, että älkää laskeko yhtään enempää, ymmärsimme yskän. Päättäjät vakuuttivat ettei Suomi liity heidän aikanaan Natoon ja se riitti Venäjälle. Tajusitko, Suomi ei luvannut mitään Ruotsille ja muille EU-maille, Venäjä sai kiristämällä sen mitä se halusi.

Johtopäätöksesi ovat tietenkin vääriä, kun kaikki lähtöolettamasi ovat. Nato ei päätä maahanmuuttokriisissä eli se ei liity tähän poliittisella tasolla. EU päättää ja sen on pakkokin päättää sulkea kaikki rajat, koska muuten sen tekevät jäsenvaltiot. Osa on jo tehnyt, ilman EU:ta. Jos EU:n päätöksiä olisi noudatettu, Suomeen ei olisi tullut yhtään turvapaikanhakijaa, koska hakijat olisi pitänyt pysäyttää jo etelässä EU:n ulkorajoilla.

Jos tehtyjä päätöksiä EU:ssa noudatetaan, homma toimii. Jos ei, lopputulos on nähtävissä. Suomen Venäjä-suhteilla ja maahantulijoiden tulon keskeytymisellä ei ole mitään tekemistä. Venäjä kiristi Suomea ja Suomen oli jälleen pakko myöntyä. Kiristys ja rähmälläänolo ei ole suhteiden hyvyyttä vaan jotain muuta.

Ilkka Huotari

Vastasitko minulle? En nimittäin ylistä Venäjää (mistä sait sellaista päähäsi?), vaan olen mm. puhunut sen puolesta, että venäläisten maanosto-oikeus pitäisi poistaa.

"Et edes ymmärrä, että kyse ei ole pakolaiskriisistä vaan maahanmuuttokriisistä. Pakolaiset ovat oikealla asialla, tosin väärässä paikassa, valtaosa porukasta muuten vaan väärällä asialla väärässä paikassa."

Kyllä minä ymmärrän, mistä kriisissä on kysymys. Siitä puhutaan pakolaiskriisinä yleisesti, joten on luontevaa käyttää samaa termiä.

"Länsiraja suljettiin"

Suomen länsirajaa ei ole suljettu.

"Suomessa oltiin hyväuskoisia hölmöjä loppuun asti ja varauduttiin jopa ottamaan lisää tulijoita lännestä, koska kukaan ei uskaltanut tehdä poliittista päätöstä"

Tätähän itsekin sanoin/tarkoitin. Omaa poliittista, omaa päätöstä ei uskallettu tehdä. Miksikö? Koska se olisi ollut esim. Merkelin kantaa vastaan.

"Venäjä sulki rajansa sen jälkeen kun tarpeeksi moni korkean tason päättäjä kävi kertomassa Venäjällä, että älkää laskeko yhtään enempää, ymmärsimme yskän."

Niin? Miten tämä on ristiriidassa sen kanssa, kun sanoin, että "Suomi ei ole rikkonut välejään täysin Venäjälle"? Kyse on enimmäkseen juuri Natosta, jolla välit voisi rikkoa.

"Päättäjät vakuuttivat ettei Suomi liity heidän aikanaan Natoon ja se riitti Venäjälle."

Emme voi tietää tarkkaan, mitä on luvattu, mutta näin voi hyvinkin olla, enkä ole väittänyt mitään päinvastaista.

"Tajusitko, Suomi ei luvannut mitään Ruotsille ja muille EU-maille"

Mitä tällä tarkoitat? Mitä Suomi olisi edes voinut luvata? Suomi voisi ehkä kiristää EU-erolla, kuten Britannia, mutta tuskin tekevät sellaista.

Suomi olisi myös voinut laittaa rajan kiinni esimerkiksi sillä perusteella, että Ruotsi on turvallinen valtio.

"Johtopäätöksesi ovat tietenkin vääriä, kun kaikki lähtöolettamasi ovat. "

Et ole vielä sanonut, missä kohdassa olen ollut väärässä.

"Nato ei päätä maahanmuuttokriisissä eli se ei liity tähän poliittisella tasolla. "

Emme voi tietää. Mutta joitain merkkejä on USA:n poliittisesta vaikutuksesta, mutta en nyt mene niihin.

"EU päättää ja sen on pakkokin päättää sulkea kaikki rajat, koska muuten sen tekevät jäsenvaltiot."

Jäsenvaltiot voivat myös päättää rajoistaan. Näin sanoi mm. Sipilä: https://www.youtube.com/watch?v=m5NhFR7xfcM ... toisekseen, Ruotsi on turvallinen maa, joho voitaisiin palauttaa suoraan: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/200403...

"Osa on jo tehnyt, ilman EU:ta."

No niinpä? Suomi ei uskalla, mikä olikin pointtini.

"Jos EU:n päätöksiä olisi noudatettu, Suomeen ei olisi tullut yhtään turvapaikanhakijaa, koska hakijat olisi pitänyt pysäyttää jo etelässä EU:n ulkorajoilla."

Mitä tällä ajat takaa? Suomi ei voi pysäyttää heitä EU:n ulkorajalla.

---

Sanotko vielä ihan lyhyesti, missä kohtaa olin väärässä? Tuossa pitkässä, sekavassa selostuksessasi et vielä sitä sanonut.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Onko tämä kansainvaellus Euroopassa Venäjän luoma ongelma vai liittyykö tähän sodat lähi-idässä ja EU:n luomat avoimet rajat?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset