AriPesonen1

Ruotsi ei anna satamaa venäläisille Gotlannista - Suomi antoi jo Kotkasta

  • Nord Stream -kaasuputkien sijainti Itämerellä sekä maiden aluevesi- ja talousvyöhykerajat.
    Nord Stream -kaasuputkien sijainti Itämerellä sekä maiden aluevesi- ja talousvyöhykerajat.
  • Ruotsi ei anna Sliten satamaa venäläisten käyttöön sotilasstrategisesti tärkeässä Gotlannissa.
    Ruotsi ei anna Sliten satamaa venäläisten käyttöön sotilasstrategisesti tärkeässä Gotlannissa.
  • Suomi antaa Koverharin sataman venäläisten käyttöön sotilasstrategisesti tärkeässä Hankoniemessä.
    Suomi antaa Koverharin sataman venäläisten käyttöön sotilasstrategisesti tärkeässä Hankoniemessä.

Ruotsin puolustusvoimain komentaja Micael Bydén kertoi eilen Ruotsin SVT:n haastattelussa, ettei Ruotsin tulisi antaa Gotlannissa sijaitsevaa Sliten satamaa vuokralle venäläiselle Gazprom-yhtiölle Nord Stream 2 -kaasuputkiston rakentamiseen liittyen (SVT 17.10.2016). Suomesta asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle (Yle 17.10.2016).

Komentaja Bydén ei pidä suotavana, että vieraalla vallalla on pääsy Ruotsin puolustusvoimien kannalta tärkeään infrastruktuuriin. Gotlannin sotilasstrateginen asema Itämerellä on Ruotsille erityinen.

Varsinainen toimija ja tilaajataho kaasuputkihankkeessa on Nord Stream 2 AG. Nord Stream 2 AG:sta (kotisivut) omistaa 51 prosenttia venäläinen Gazprom (kotisivut), joten yhtiö on venäläisten enemmistöomistama ja siis venäläisten hallinnassa.

Nord Stream 2 Submits Application to Swedish Government” oli uutisotsikko Nord Stream 2 -yhtiön  sivustolla 16.9.2016 (Nord Stream 2 16.9.2016). Vapaasti suomennettuna: “Nord Stream 2 jättää [rakentamislupa]hakemuksen Ruotsille”. Ruotsin hallitus on tiedottanut omilla sivuillaan kaasuputken rakentamislupahakemuksen vastaanottamisesta (Regerinskansliet 16.9.2016), mutta lupahakemuksen käsittelyaikataulua ei ole ilmoitettu. Tiedot Nord Stream 2 -yhtiön Ruotsia koskevasta lupahakemuksesta löytyvät täältä.

Suunniteltu uusi kaasuputkisto ei kulje Ruotsin aluevesillä (territorial waters), mutta putkisto kulkee noin 510 kilometrin matkan Ruotsin talousvyöhykkeellä (ecxclusive economic zone, EEZ) ja sijaitsee pitkälti samalla lasku-uomassa nykyisen Nord Stream -kaasuputkien kanssa.

                                                                                          ****

Ruotsi on ensimmäinen viidestä maasta, joka tekee Nord Stream 2 -projektista lupa-arvion. Ensi vuonna vuorossa ovat Suomi, Venäjä, Tanska ja Saksa. Ruotsia voidaan pitää hankkeelle kriittisimpänä maana, ja ehkä siksi venäläiset ovat aloittaneet lupahakemusprosessin Saksaan kirjatun Nord Stream 2 AG -yhtiön nimissä Ruotsista.

Ruotsillakaan ei ole oikeudellista perustaa estää putkien rakentamista, vaikka putket sijaitsevat Ruotsin talousvyöhykkeellä. Poliittinen pyrkimys estää putkien rakentamien on kuitenkin Ruotsissa vahva, kunhan siihen vain löytyy hyvät keinot. Puolustusvoimain komentaja Micael Bydén tuli asiassa ulos ensimmäisenä.

Baltian maissa ollaan mielissään Ruotsin ja Ruotsin puolustusvoimain komentaja Micael Bydénin linjauksesta. Nord Stream 2 -kaasuputkistot vaikuttavat suuresti Baltian turvallisuuteen, vaikka ne eivät kuljekaan Baltian maiden aluevesillä eikä edes talousvyöhykkeillä. Baltian mailla on suurin pyrkimys estää putkien rakentaminen toimimalla EU:n kautta. Mukana vastustamisessa on myös etenkin Puola. Baltian maat näkevät Venäjältä kulkevat Itämeren kaasuputket erityisenä heidän turvallisuusuhkia lisäävinä tekijöinä.

Ruotsi ei ollut erityisen innostunut jo ensimmäisten Nord Stream -putkien rakentamisesta vuosina 2010-2012. Ruotsi näki turvallisuuspoliittiset vaikutukset jo tuolloin, ja Ruotsissa virisi myös keskustelu kansallisesta turvallisuudesta. Venäjä-sinisilmäisessä Suomessa turvallisuuspoliittiset näkökulmat eivät ole heränneet vieläkään.

Itämeren kaasuputkissa suurinta riskiä eivät luo itse rakentamistapahtumat, vaan kaasuputkien luoma Venäjän kohonnut intressitarve Itämerellä ja kohonneen intressitarpeen Venäjän edellyttämät sotilaalliset toimet ja Venäjän niihin varautuminen.

Baltian maiden ja Ruotsin tapaan myöskään Yhdysvallat ei näe uusien putkien rakentamista suotavana, koska se lisää Euroopan energiariippuvuutta Venäjästä. Suomi on taas kerran asettumassa tälläkin asialla itsensä eri puolille Baltian maiden ja Ruotsin kanssa. Kun Suomi asettuu eri linjoille Baltian maiden ja Ruotsin kanssa, asettuu se eri linjoille myös Yhdysvaltojen kanssa. Suomi on tällä kertaa valinnut kaasuputkiasiassa vuorostaan Venäjän. Keikumme siis taas kerran epävakaasti kiikkerällä aidalla, joka erottaa itää ja länteä.

Ruotsi on ensimmäinen viidestä maasta, joka tekee Nord Stream 2 -projektista lupa-arvion. Ensi vuonna vuorossa ovat Suomi, Venäjä, Tanska ja Saksa. Ruotsia voidaan pitää hankkeelle kriittisimpänä maana, ja siksi lupahakemusprosessi lienee aloitettu Ruotsista. Suomesta kaasuputkiyhtiö tarvitsee valtioneuvoston luvan talousvyöhykkeen käyttöön sekä aluehallintoviraston myöntämän vesiluvan.

Kaikkien Itämeren maiden turvallisuuspoliittinen etu olisi, ettei Ruotsi puoltaisi poliittisesti hanketta eikä antaisi hakemukselle Ruotsin siunausta, joka repii pahoin myös EU:ta. Vaikka Ruotsilla ei ole juridista mahdollisuutta estää uuden putkiston rakentamista talousvesialueelleen, on se kuninkaantekijä estämään hankkeen poliittisesti. Ruotsilla on hankkeen kaatamiseen lupakäsittelyprosessin yhteydessä hyvät mahdollisuudet, jos poliittista uskallusta löytyy. Pitäisi löytyä.

                                                                                          ****

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi 28.9.2016 eduskunnassa kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa, että uuden putkiston rakentaminen vanhan putkiston rinnalle ei tämän hetkisen arvion mukaan vaikuttaisi Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan (KKV 426/2016 vp). Kanta on toinen kuin Ruotsin kanta on puolustusvoimain komentaja Micael Bydénin suulla sanottuna. Venäläinen kaasuputkisto vaikuttaa Ruotsin turvallisuuspoliittiseen asemaan jo rakentamisvaiheessa, ja se edellyttää Ruotsilta rajoittavia toimia.

Hanke ei vaikuta Suomen energiaturvallisuuteen eikä hankkeella tämänhetkisen arvion mukaan ole muitakaan suoria turvallisuusvaikutuksia Suomeen.” ”Myöskään rakentamisvaiheeseen ei odoteta kohdistuvan turvallisuusuhkia, koska rakentamisvaiheessa lupaehtojen noudattamisen seuranta sekä Suomen satamien aluevesien käyttöä rakentamisen yhteydessä sääntelevä lainsäädäntö mahdollistavat tehokkaan viranomaisvalvonnan.” lausui pääministeri Sipilä vastauksessaan kansanedustaja Lepomäen kirjalliseen kysymykseen.

Sipilä ei ole tarkentunut, mitä satamien aluevesien ja ennen kaikkea satamien viranomaisvalvonta pitäisi sisällään. Tuskinpa mitään.

Suomen pääministerin kanta on siis toinen kuin ainakin Ruotsin puolustusvoimain kanta. Ruotsin puolustusvoimille ei riittäisi Sipilän tokaisu ”Myöskään rakentamisvaiheeseen ei odoteta kohdistuvan turvallisuusuhkia…”, joka on päinvastainen Ruotsin puolustusvoimain komentaja Micael Bydénin. Bydén ei siis päästä venäläisiä Gotlannin satamaan ja rakentamaan sieltä käsin kaasuputkea 1-2 vuoden ajan tilanteessa, jossa Itämeri voi myös räjähtää Venäjän aloittamana.

Mikäli tilanne Itämerellä räjähtäisi rakentamisaikana käsistä, voisi Venäjä tuoda Gotlannin Sliten satamaan Iskander- ja S-400-ohjuksia laukaisujärjestelmineen vastaavasti siviilirahtilaivalla, kuin miten Venäjä siirsi Iskander-ohjuksia Ust-Lugan satamasta Kaliningradin Primorskin satamaan 6.10.2016. Mukana ro-ro-aluksessa kulkisi helposti myös muutamia satoja ”vihreitä ukkeleita” kuten Krimillä nähtiin keväällä 2014.

Mikä on Suomessa puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergin kanta kaasuputkihankkeeseen? Onko se poliitikko Sipilän kanta vai ammattisotilas Bydénin kanta?

                                                                                          ****

Nord Stream 2 -hankkeen sopimuspaperit on allekirjoitettu - putkien pinnoitus alkaa Kotkassa alkuvuonna 2017” oli uutisotsikko Kymen Sanomissa 7.9.2016 (Kymen Sanomat 7.9.2016). Jutun mukaan Nord Stream 2 -hankkeen putkien betonipinnoitusta ja varastointia sekä logistiikkatoimintoja koskevat sopimukset on allekirjoitettu Wasco Coatings Europe BV:n (kotisivut) ja Nord Stream 2 AG:n kesken.

Kaasuputkistoa siis jo rakennetaan sopimuksia solmimalla ja putkia valmistelemalla, vaikka rakentamiseen liittyvistä luvista ei ole varmaa tietoa.

Kotka ja sen satamat eivät ole Suomelle sotilasstrategisesti niin tärkeitä kuin Hankoniemen tai Ahvenanmaan satamat. Kun ensimmäisiä putkia rakennettiin vuosian 2010-2012, oli Hangossa Koverharin tehtaalla putkien välivarasto. Myös Nord Stream 2 -hankkeessa Hangossa toimineen Koverharin terästehtaan (Fnsteel Oy Ab:n) satama-alue olisi tarkoitus täyttää vuonna 2017 Kotkassa pinnoitetuista kaasuputkista. Satamaan kuljetetaan, siellä varastoidaan ja sieltä viedään aikanaan merelle satoja kilometrejä.

Koverharin terästehdas sijaitsee Ahvenanmaan jälkeen Suomen toiseksi tärkeimmällä sotilasstrategisella alueella, kolmanneksi tärkein on Porkkalan alue Uudellamaalla. Koverharin terästehtaan vierellä sijaitsee Syndalenin ampuma-alue ja alueella pidetään tarkoituksella sotaharjoituksia, koska sen sotilasstrateginen sijainti on niin tärkeä. Viimeksi alueella pidettiin Baltops-harjoitus viime keväänä, ja harjoitukseen osallistui myös Yhdysvallat. Hankoniemeä voidaan melkeinpä verrata Ruotsin Gotlantiin sotilasstrategiselta merkitykseltään.

Jos Suomi olisi Ruotsi, kyseiselle alueelle ei päästettäisi venäläistä Gazprom-yhtiötä vastaavasti kuin ei myöskään Gotlantiin tässä Itämeren turvallisuustilanteessa, jossa Venäjä häiriköi nyt voimakkaasti myös sotilaallisella voimallaan.

                                                                                          ****

Hyvä lukuvinkki asiaan liittyen: Venäjä ja kaasuputki, 6.9.2009, Erkki Toivanen (kirjoitus).

Tuossa kirjoituksessa Suomen paras toimittaja kautta aikojen näki jo seitsemän vuotta siten Venäjästä ja Venäjän kaasuputkesta sen, mitä moni Suomessa ei kykene näkemään vielä tänä päivänäkään.

Erkki Toivanen kysyi jo vuonna 2009 kirjoituksen aluksi: ”Olisiko Putinin Venäjä tiellä ”viidenteen imperiumiin”?”’

Muita lainanauksia kirjoituksesta:

Länsimaiden riippuvuus Venäjän energiasta kasvaa kaiken aikaa, kunnes ne tulevat lopulta tilanteeseen, jossa niiden on hyväksyttävä Venäjän kasvava sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta entiseen Neuvostoliittoon kuuluneilla alueilla”.

Vaikka Venäjä luopuisikin imperiaalisista hankkeistaan, olemmeko tulleet kyllin selvästi ajatelleeksi Itämeren tulevaisuutta ”Rauhan Merenä”, jos putkihanke toteutuu? Kun Venäjän laivasto partioi Gotlannin vesillä, ruotsalaiset alkanevat vaatia hallitustaan liittämään puolustuskykynsä riisuneen maan Natoon Baltian ja Puolan rinnalle. Entä Suomi? Jättäydymmekö ainoana rantavaltiona Venäjän vaikutuspiiriin?”

Kaikki tuo, mitä Erkki vuonna 2009 kirjoitti, on tapahtunut.

Voi, kunpa edes yksi poliittinen toimija olisi lukenut ja ottanut tosissaan aikanaan tuon jo seitsemän vuoden ikään ehtineen erinomaisen blogikirjoituksen ja alkanut sitten toimia!

Liittyvät blogikirjoitukset:

Myös Nord Stream 2-kaasuputkea ei tule rakentaa, 19.12.2015 (kirjoitus)

Hankoniemi Baltops-harjoituksen maihinnousupaikkana on tarkkaan harkittu, 7.6.2016 (kirjoitus)

Tämän takia Nord Stream 2 voi olla niin tuhoisa Euroopalle, 19.10.2016 (kirjoitus)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Miksi Venäjä tarvitsee kaasuputken rakentamisessa Gotlannin Sliten satamaa, onhan sillä lähistöllä oma Kaliningradin satama?!?
Ovatko venäläiset aloittamassa "Jartsev-neuvottelut" nyt Ruotsin kanssa?

Käyttäjän SeppoLavonen kuva
Seppo Lavonen

Neuvostoliiton hajoamisen ja yya-pinteestä vapautumisen jälkeen Suomella on ollut lukemattomia tilaisuuksia tehdä vakavia turvallisuuspoliittisia möhläyksiä. Yhtään tilaisuutta ei ole jätetty käyttämättä. Venäjä tulee siis saamaan Suomelta kaiken pyytämänsä ja enemmänkin, mitä tulee uuden kaasuputken rakentamiseen. Suomi ei ole Ruotsi.

Tässä kaasuputkiasiassa Venäjä vie suomalaisia poliitikkoja liekanarussaan kuin lampaita aivan kuten se on jo vienyt Fennovoima-hankkeessakin. Kulissien takana asia lienee jo sovittu jollain käskynjakovisiitillä Moskovassa. Niihinhän Suomen valtiojohdolla on ollut ihmeellinen pyrky päästä jopa oma-aloitteisesti.

Tuon Erkki Toivasen US-blogin olin lukenut jo vuosia sitten, mutta nyt luettuna se oli vieläkin pysäyttävämpi kuin silloin. Toivanen oli tosiaan hämmästyttävä visionääri. Hän kirjoitti 8 vuotta sitten myös toisen hienon blogin Puheenvuoroon otsikolla ”Generalissimus Putin Georgiassa”. Se löytyy: http://erkkitoivanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/4242... Kannattaa lukea.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Pelottavan näkemyksellinen tuo Toivasen teksti. Meistä parhaat näköjään kykenevät näkemään tulevaisuuden kehityskulkuja. He eivät kuitenkaan ole poliitikkoja eivätkä poliitikot heitä kuuntele.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Venäjää kiinnostavat vain satamat, joihin pääsee isoilla aluksilla ja jotka sijaitsevat strategisille alueilla. Hamina, Kotka ja Hanko ovat tällaisia. Ahvenanmaa on keskeisin, koska sieltä hallitsee kaikkia merialueita ja myös Ruotsia.

Mitä saisi aikaan yhden yön operaatiolla, jotka kohdistuisivat ko. satamiin?

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Kotkaan putket tulevat junalla, Wasco päällystää ne putket ööö se Wasco on Malesialainen yhtiö eli samasta valtiosta josta se Ukrainassa alasammuttu kone oli kotoisin.
Nord Stream 2 projektissa on mukana myös hollantilainen Shell eli samasta maasta josta valtaosa oli saman Natomaan kansalaisia siinä alasammutussa koneessa.
Natomaa Saksa halua ja tarvitse kaasu koska he päättivät että ydinvoimalat ajetaan alas.
Tuskin Ruotsi pistää loppupelissä hantiin, ei yhden ruotsalaisen sotapäällikön mielipide paljon painaa.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Rauhoittaakseen keskustelua ja EU parlamentin kaasuputkeen liittyvää jyrkkää vastustusta Gazprom ja muut osakkaat ( ENGIE, OMV, Shell, Wintershall ja E.ON ) ovat tasanneet omistuksensa siten, että Gazprom omistaa Nord Stream AG:stä nyt 50 % ja muut osakkuusyhtiöt yhteensä 50%.

Gazprom will reduce its holding to 50% and ENGIE will take 10% of the Nord Stream 2 AG company, compared to their previous stakes of 51% and 9% respectively. The shareholdings of E.ON, Wintershall, OMV and Shell remain unchanged, each at 10%.

https://www.nord-stream2.com/media-info/news/gazpr...

Putkia pinnoittava Wasco Energy on johtava energia-alan konserni, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malesiassa ja sillä on laaja toimintaverkosto 15 kohteessa ympäri maailmaa.

Emoyhtiö Wah Seong Corporation Berhad (Wah Seong), malesialainen pörssiyhtiö, on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kasvanut keskikokoisesta malesialaisesta yrityksestä kansainväliseksi öljy- ja kaasualan sekä teollisuuspalveluiden monialayritykseksi.

Sama yhtiö pinnoitti myös Nord Stream 1 putket Kotka/Hamina ja Hangon Satamassa. Nyt pinnoitusta aloitetaan olemassaolevissa pinnoituslaitoksissa.

Mitä satamien käytön ja meriliikenteen riskeihin tulee Nord Stream 2 hankkeessa, pidän riskien hallinnan osalta Suomen kykenevän vastaamaan riskeistä nykyisten voimaassaolevien valvontajärjestelmien ja viranomaismääräysten avulla.

Suomen aluevesiä, meriväyliä ja satamien käyttöä valvovat rajavartiolaitos, puolustusvoimat, Trafi, Tulli ja satamien hallinnot.

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_e...

http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/me...

http://www.meriliitto.fi/?page_id=113

Se, että rakennetaanko putkea koskaan on enemmänkin EU jäsenmaiden poliitisen päätöksenteon varassa. Toissijaiseti hanke on kiinni puuttuvasta rahoituksesta.

Nord Sreama 2 vaikeuksissa.

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016082622227175_...

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Suomi on luovuttanut oman maaperänsä natojoukoille, vai miten se nyt onkaan?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Ikävä kyllä tuo ei taida pitää paikkaansa. Toivottavaa se toki olisi. Turvallisuudestahan nyt on kyse eikä periaatteista.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Leskisen täytyy tulla trollaamaan Venäjä-propagandaa koska pitäähän Putinilla olla ainakin yksi äänitorvi.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

"Vai mitenkä se nyt olikaan"? Jos et tosiaankaan tiedä miksi väität noin typerää.

Trollaatko?

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Erkki näki kaukaa lähellä olevat suomea koskevat lonkerot.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Saksa on oman ydinvoiman käytön lopettamista koskevan lakinsa panttivankina, ja joutuu energiatarpeensa tyydyttääkseen tekemään itsensä ja Itämeren alueen kannalta ongelmallisia päätöksiä, jotka se olisi hyvin pystynyt välttämään toisenlaisella, realistisemmalla politiikalla.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Kaasuputki saattaisi lisätä Venäjän jo nykyistä riippuvuutta europasta.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

En ymmärrä mitä sotilaallista uhka muodostavat putkien välivarastointi, putket valmistettaan Venäjällä ja Saksassa ne päällystetään Kotkassa ja Saksassa.

Kuljetus välivarastoon tapahtuu tavallisilla kauppa-aluksilla ja lasketaan mereen Nassau lipun alla rekisteröidyllä aluksella.

Saksan teollisuus tarvitse energia, tänään uutisoidaan että Fingrid nostaa sähkön siirtomaksujaan.

http://www.talouselama.fi/uutiset/kantaverkkoyhtio...

Kantaverkko on vahvistettava, jolloin voidaan Suomen kautta toimittaa Venäläisten erinomaista ydinsähkö Saksan teollisuuden tarpeeseen.
Saksan teollisuuden näkökulmasta toimintavarmuus ja hinta ratkaisevat, jostain syystä siellä pidetään Suomi kauttakulkumaana ja Venäjä toimittajana varmempi, kun esimerkiksi Lähi-itä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kirjoitin tuossa blogissani seuraavasti:

”Itämeren kaasuputkissa suurinta riskiä eivät luo itse rakentamistapahtumat, vaan kaasuputkien luoma Venäjän kohonnut intressitarve Itämerellä ja kohonneen intressitarpeen Venäjän edellyttämät sotilaalliset toimet ja Venäjän niihin varautuminen.”

Yhdyn toimittaja Erkki Toivasen vuonden 2009 blogissa olleisiin lainasanoihin:

”Länsimaiden riippuvuus Venäjän energiasta kasvaa kaiken aikaa, kunnes ne tulevat lopulta tilanteeseen, jossa niiden on hyväksyttävä Venäjän kasvava sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta entiseen Neuvostoliittoon kuuluneilla alueilla.”

Tuohon uhkakuvaan eivät tule vain vanhat neuvostotasavallat, vaan lähes koko itäinen Eurooppa Saksan johdolla ja johtamana, itseasiassa ovat jo tulleet. Pahimmillaan uhkakuvaan kuuluu koko läntinen Eurooppa Iso-Britanniaa lukuun ottamatta.

Pitäisi kerrata vaikkapa yhdessä uudessa blogikirjoituksessa, miten Suomen vahvalla avustuksella Nord Stream pääsi liikkeelle vuonna 2010, jolloin myös entinen pääministeri Paavo Lipponen oli hanketta vahvasti junailemassa. Jos Suomi ei olisi ollut etukenossa hyväksymässä hanketta, Ruotsi olisi todennäköisesti kaatanut hankkeen. Kaataminen on aina lopulta poliittinen päätös, ei juridinen päätös.

Maakaasun tuonnissa yhdenkään EU-maan asema ei saa muodostua ratkaisevaksi. Kaasu ei saa kulkea vain Saksan kautta Venäjältä Eurooppaan. Itämeren Nord Stream -kaasuputkien (yhteensä 4 kpl) 110 miljardin kuution kapasiteetti merkitsisi, että Venäjä ja Saksa voisivat keskenään sopien tuoda lähes kaiken EU:n tarvitseman kaasun.

Saksa saa venäläiskaasua edulliseen hintaan ja ottaa röyhkeästi välistä myydessään kaasua eteenpäin. Näin Venäjä siis itseasiassa ostaa maakaasulla saksalaista päätösvaltaa Venäjän hyväksi, kun antaa myydä kaasua Saksasta kalliimmalla eteenpäin niin, että voittovarat jäävät Saksaan. Saksalle syntyy siis näin kiitollisuudenvelkaa Venäjälle.

Lähes kaikki Euroopan tarvitsema kaasu olisi siis kuljetettavissa kaasuputkilaajennuksen jälkeen Itämeren kautta Saksaan, josta sitten jakelu eteenpäin tapahtuisi.

Saksa ja Venäjä siis hallitsisivat Euroopan kaasuenergiaa täysin eikä siihen tarvittaisi enää Ukrainaa tai Turkkia kaasun siirtäjinä.

Tuosta seuraa se, että Venäjä voisi hallita käytännössä koko Eurooppaa hallitsemalla Saksaa kaasun voimalla.

Ei ole suinkaan sattumaa, että Saksan ulkoministeri arvosteli Natoa Naton sotilaallisista panostuksista itäiseen Eurooppaan Baltian maihin ja Puolaan, kun Nato ja Yhdysvallat olivat asettamassa em. maihin lisäjoukkoja torjumaan Venäjän muodostamaa uhkaa. Ei ole suinkaan sattumaa, että Saksa (sekä Ranska) ovat olleet suurimpia jarruja Ukrainan integroimisessa Eurooppaan ja Ukrainan avustamisessa sodassa Venäjää vastaan. Venäjä voi jo nyt vaikuttaa Saksan politiikkaan ja vaikutusvalta vain kasvaa edelleen Nord Stream 2:n kautta. On myös muistettava, että Saksa (ja Ranska) estivät Georgian ja Ukrainan jännyydet Natossa vuonna 2008, kun Itä-Euroopan maat ja Yhdysvallat olisivat ottaneet Georgian ja Ukrainan Nato-jäseniksi.

Venäjä todellakin osaa hajottaa ja hallita. Saksan ja Venäjän liian läheiset suhteet ovat aina olleet Euroopan tuhoksi. Kaasulla noita suhteita ei pidä lämmittää.

Suomen taka-ajatus tässä Nord Stream -hankkeessa on se, että jos Saksan ja Venäjän suhteet ovat läheiset ja kun Saksa suomettuisi tullen Venäjästä yhä riippuvaisemmaksi, Venäjän luomat turvallisuusuhat Suomea kohtaan vähenisivät. Suomi siis haluasi Saksan edelleen suomettuvan Suomen tapaan.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Ei tässä Freddy putkista puhuta vaan Venäjän käyttöön tulevista satama-alueista.

Kyse on vähän samasta kuin jos Venäjä vuokraa Vekaranjärven varuskunnan vierestä alueen, jonne tulee lomanviettopaikka ja majoitustilat muutamalle tuhannelle vihreää pukua käyttävälle partiolaiselle. Ja kun pojilla pitää olla ruokaa ja harrastusvälineitä, sinne pitää rakentaa isot hallit ja varastot välineitä ja muuta materiaalia varten.

Onkohan kukaan ikinä käynyt tsekkaamassa lähempää näitä erikoisia kohteita täällä Suomessa? Vekaranjärvi oli enemmän tai vähemmän kuvitteellinen esimerkki, totuus on paljon järkyttävämpi.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

http://fertilog.wixsite.com/fertilog/blank-r45a8

Pitäisikö Pasi sinun mielestä kaikki ulkomaalaiset firmat heittää satamasta pihalla. Vuodelta 2010 Mussalon satamassa toiminut lannoitefirma Fertilog on vielä venäläisempi kuin Nordstream.

Eilen Kotkan valtuusto päätti ostaa Pohjolan voimalta puretun Kotkan Höyryvoimalaitoksen alue jonne tullaan varastoimaan nämä putket, putkien lastaus tule tapahtumaan entisen voimalaitoksen hiilisataman laiturilta.
Se on puhtaasti kaupallinen hanke.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #17

Mikään Venäjän energiaan liittyvä hanke, yritys tai kauppa ei ole puhtaasti kaupallinen. Ei varsinkaan mikään ydinvoimaan, maakaasuun tai edes öljyyn liittyvä. Kaikki energianarut johtavat lopulta Kremliin. On muistettava, millaisia yritysvirityksiä Venäjä yritti järjestää Fennovoiman ydinvoimalahanketapauksessa, jossa piti saada riittävä suomalaisomistusosuus.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem Vastaus kommenttiin #18

Suomessa nyt milloin mitäkin perustelaan Venäjän uhalla, eduskunta päätti 2010 lisätä ydinvoimalaitosten rakentamista, perusteena venäjän energiariippuvaisuutta vähentämistä, lupia oli kolme.
Saman tien ruvettiin vahvistamaan kantaverkko, suomen kuluttajat sen maksavat siirtomaksuina.
2014 tilataan Ros-atomilta koko ydinvoimalaitos perusteena teollisuus tarvitse edullista energiaa.

http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_03...

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #18

Oliko Fortumin päätös osallistua Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen aito vai kiristyksen aikaansaama?

Kun tiedetään Fortumin omistukset Venäjällä, ei ole kaukaa haettu johtopäätös, että Fortumille tehtiin tarjous "josta ei voinut kieltäytyä".

Käyttäjän CarolusLinden kuva
Carolus Linden Vastaus kommenttiin #18

Todella hyvä näkemkyksiä. Kuitenkin Venäjän ja Saksan suhteiden haitallisuus, samoin kuin muidenkin maiden (kaupallisten) suhteiden haitallisuus, ilmenee kai lähinnä haitallisena riippuvaisuutena ja suhteeseen liityvinä muina riskeinä.
Vaikutaa siltä, että Saksan päätäjät ovat arvioineet sen Venäjän kanssa tekemiin ja tehtäviin kaasuntuoimitussopimuksiin liittyvien riskien olevan riittän hyvin saksalaisten hallittavissa.
Sen johdosta ja koska putkien rakentamista ei voi muut valtiot estää, voisi kaasuputkia ja niiden rakentamista pitää tapahtuneena ja tulevana tosiasiana.
Näin ollen voisi olla hyväksi arvioida enemmänkin Suomessa tapahtuvan asiaan liittyvän toiminnan riskejä ja niiden hallintaa. Ne kun saattavat jäädä liian vähälle huomiolle hyvin laaja-alaisen analysiin pieninä osina, vaikka analyysi sinänsä on aiheellinen ja ansiokas.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #23

Julkaisen iltapäivällä uuden blogikirjoituksen, jossa on avattu se, miksi Saksan ja Venäjän välinen maakaasuyhteistyö voi olla koko Euroopalle tuhoisaa.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #17

Ei tietenkään. Vain Venäjä on Suomelle vihamielinen ja osoittaa vaarallista aggressiivisuutta Eurooppaa kohtaan.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem Vastaus kommenttiin #20

Vierailin viime viikolla Antwerpen, Rotterdam ja Amsterdamin satamissa, samalla tavalla Venäläistaustaiset ja muista maissa yhtiöt vuokraavat varastoja ja tiloja niiden satamista.

Täyty muista että, money talks first, all the rest is bullshit.

Nykyisistä uhista hyötyvät eniten Venäjän, Yhdysvaltain, Saksan, Britannian ja Ranskan aseteollisuus, sekä Ruotsissa että Suomessa on nostettu pitkästä aikaan puolustusmäärärahat.

Ilman kunnon uhkia aseet eivät käy kaupaksi.

Petri Hämäläinen

Venäjän uhkaa on nyt nähtävä kaikessa ja kaikkialla. Paha Venäjä siis tekee taas hirveyksiä kun se haluaa rakentaa toisen maakaasuputken samaan uomaan kuin edellisen. "Oikeudellisia perusteita vastustaa ei ole mutta poliittisia on." Tämähän on yhtä hirveää kuin gallialaisessa kylässä!! Taivas putoaa niskaan!!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset