AriPesonen1

Venäläinen imperialismi - tuo kaiken pahan alku ja juuri

 • Venäläinen imperiumi ja vaikutuspiiri toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945 Stalinin luomana.
  Venäläinen imperiumi ja vaikutuspiiri toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945 Stalinin luomana.
 • Venäjän johtama euraasialainen maailma neo-eurasianismin näkemänä. Duginin määrittelemänä alue on vieläkin laajempi lännessä.
  Venäjän johtama euraasialainen maailma neo-eurasianismin näkemänä. Duginin määrittelemänä alue on vieläkin laajempi lännessä.

"For four centuries, imperialism has been Russia's basic foreign policy as it has expanded from the region around Moscow to the shores of the Pacific, the gates of the Middle East and the center of Europe, relentlessly subjugating weaker neighbors and seeking to overawe those not under its direct control." Näin lausui Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger Washington Postin haastattelujutussa 15.5.2000, jonka otsikko oli “Mission to Moscow: Clinton Must Lay the Groundwork for a New Relationship with Russia".

Kissingerin sanat suomennettuna: “Neljän vuoisisadan ajan imperialismi on ollut Venäjän ulkopolitiikan perusta, kun se on laajentanut aluettaan Moskovasta Tyynelle valtamerelle, siltoina Lähi-Itään ja keskiseen Eurooppaan, hellittämättä alistamalla heikompia naapureitaan ja pyrkimällä herättämään suurta pelkoa niissä, jotka eivät kuulu sen suoraan alaisuuteen.

Kissinger oli esittänyt syvemmin perustellen saman päätelmän Venäjän imperialistisista päämääristä jo vuonna 1994 ilmestyneessä 912-sivuisessa kirjassaan otsikolla Diplomacy. Kyseinen kirja löytyy täältä. Vähintään Venäjää koskevat kirjaukset sivuilla 24 ja 25 kannattaa käydä lukemassa. Kirja on kirjoitettu vain kolme vuotta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.

Kissingerin sanojen mukaisesti Venäjä ja Venäjän harjoittama ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vuosisatojen ajan ollut perusluonteeltaan imperialistista, mikä tarkoittaa pyrkimystä laajentaa omaa aluetta ja vaikutuspiiriä tarvittaessa myös väkivaltaisesti. Venäjä ei ole vieläkään luopunut imperialistisista pyrkimyksistään kuten 1800-luvun muut suuret imperiumit, Iso-Britannia kirkkaimpana esimerkkinä.

Kun analysoidaan Venäjän nykyistä ulkopoliittista toimintaa, mikään Venäjän tavoissa toimia ei ole uutta. Venäjän heikkouden tilaa imperialismin harjoittamisessa ei kestänyt kuin reilun vuosikymmenen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Venäjä ei pääse eroon perusluonteestaan.

Paluu perinteiseen venäläiseen imperialismimalliin alkoi Putinin astuttua valtaan vuonna 2000. Venäjä on rakentanut reilussa vuosikymmenessä edelleen uudistumattomana taloustoimijana energiamyynnistä länsimaille saaduilla varoilla armeijan, jonka avulla Venäjä jälleen kerran muodostaa uhkaa laajentumispyrkimyksillään maan läntisillä ja lounaisilla raja-alueilla.

Toinen Venäjän ulkopoliittisen käyttäytymisen perusluonne on nuorempi, ja se syntyi toisen maailmasodan jälkeen Neuvostoliiton toisen maailmansodan kokemusten pohjalta: jatkossa Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän puolustus olisi paras toteuttaa mahdollisimman kaukana omilta rajoilta ja mieluimmin vastapuolen alueilla. Enää sotia Venäjän alueilla ei tule käydä.

Parhaiten tämä strategia oli toteuttavissa luomalla rajoihin liittyvä puskuri- tai etupiirivyöhyke, jonka alueella tarvittavat sotatoimet käytäisiin. Moskova oli joutunut vihollisen saartamaksi ja tullut lyhytaikaisesti vallatuksi vuonna 1812 Napoleonin aikaansaamana ja vuoden 1941 lopulla Hitlerin aikaansaamana, ja jatkossa Venäjä ei enää sallisi käyvän isänmaallisia sotia alueellaan.

Kylmän sodan aikaan Venäjän etupiiriä olivat Varsovan liiton maat ja Suomi, ja nyt Venäjä haluaisi pitää etupiirissään vähintään Suomen, Valko-Venäjän, Ukrainan ja Georgian, Armenian ja Azerbaidžanin. Nuo maat liittyvät Venäjän rajaan entisinä neuvostotasavaltoina ja ovat Natoon kuulumattomia ainoana poikkeuksena Suomi, joka ei ole ollut neuvostotasavalta. Etupiirin tehtävä on siis toimia Venäjän ulkopuolisena sotatoiminta-alueena.

Kissingerin sanoin noihin laajenemispäämääriin pyrkiessään Venäjä on alistanut heikompia naapureitaan ja pyrkinyt herättämään suurta pelkoa niissä, jotka eivät kuulu sen suoraan alaisuuteen.

                                                                                          ****

Putinin aikakaudella keskeisin pilari Venäjän ideologisessa perustelussa vahvistaa otetta rajanaapurimaissa pohjautuu eurasianismiin (евразийство) ja neo-eurasianismiin (неоевразийство). Kyse on Euraasian teorioista, joita Moskova käyttää imperialististen toimiensa aatteellisena perustana.

Euraasian teorioilla on vanha perusta Venäjällä ja edesmenneessä Neuvostoliitossa 1920-luvulta lähtien. Aatesuunnan mukaan venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta ei ole eurooppalainen, vaan siitä itäisempi ja erilainen. Euraasialaisessa aatesuunnassa Venäjän ei tulisi ottaa vastaan länsimaisia vaikutteita. Aatesuunnan mukaan Venäjä on laajoilla alueilla pohjoisessa ja keskiosassa Euraasian manteretta, jota hallitaan joko Moskovasta tai Pietarista käsin. Eurasianismi määritellään ideologialtaan, etnisiltä perusteiltaan ja historiallisilta ominaispiirteiltään Euroopan ja Aasian kulttuureita yhdistäväksi. Poliittisessa maantieteessä Euraasian länsipuolella toimivat euroatlanttiset maat, joiden aatesuunta on atlantismi.

Tuo edellä määritelty on venäläinen eurasianistinen näkemys, mutta Henry Kissingerin näkemys Venäjästä ja sen päämääristä lienee oikeampi.

Venäjän strategista ajattelua on motivoinut - ja motivoi edelleen - toive maantieteellisestä laajentumisesta, toisin sanoen halu saada määräysvaltaan uusia alueita ja niihin liittyviä merivesistöjä. Tämä tekijä määritti - ja määrittää edelleen - Venäjän strategista ajattelua, joka keskittyi - ja keskittyy edelleen - vallattujen alueiden luonnonvarojen hyödyntämiseen, sotilaallisten puskualueiden luomiseen sekä sellaisten alueiden luomiseen, joissa Venäjällä on - ennen vanhaan Neuvostoliitolla - poliittista vaikutusvaltaa. Venäjän toiminta on siis puhtainta imperialismia.

Onkin syytä kysyä, oliko Neuvostoliiton perustaminen vuonna 1922 kommunismin nimissä sittenkin vain venäläinen geostrateginen hanke liittää äiti-Venäjään naapurimaita ja -alueita neuvostotasavaltoina, eikä kommunistinen aate ollut venäläisen imperialismin suhteen sen kummoisempi kuin tuosta ajankohdasta lähtöisin olevat eurasianismin aatesuunnat.

Neuvostoliiton ensimmäinen pääsihteeri Josif Stalin oli euraasialainen imperialisti, ja kommunismi oli hänelle vain toimintaväline euraasialaisen Neuvostoliiton luomisessa. Leninin kuolema ja kommunismiaatteellisen Trotskin väkivaltainen syrjäyttäminen loivat Stalinille vapaat kädet toimia laajennushaluisesti, ja siinä hän hyvin onnistuikin. Neuvostoliitto ja sen vasallimaat Itä-Euroopassa sekä Suomi, Mongolia ja Pohjois-Korea mukaan lukien toivat sitten vuoden 1914 jälkeen Venäjälle laajimman maantieteellisen olemassaolon 1950-luvun alkupuolella Stalinin kuolinajankohtana. Stalinin voidaan katsoa päässeensä myös geostrategiseen päämääräänsä.

Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991 maan asukasluku oli 293 miljoonaa, kun Venäjän asukasluku on nyt vain 142 miljoonaa. Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991 maan pinta-ala oli 22 400 000 neliökilometriä, kun nyt Venäjän pinta-ala on nyt 17 100 000 neliökilometriä.

Neuvostoliiton hajoamisessa Venäjä menetti geostrategisesta perusvoimastaan noin puolet, eikä Venäjän johtamat Itsenäisten valtioiden yhteisö tai Euraasian unioni vastaa tällä hetkellä edes Venäjän ulkopuolisia neuvostotasavaltoja Varsovan liiton maista nyt puhumattakaan. Eipä ihme, ettei Yhdysvallat noteeraa enää Venäjää mitenkään erityisesti muutoin kuin vain ydinasevaltana.

                                                                                          ****

Vladimir Putinista tuli Venäjän presidentti toukokuun 7. päivänä vuonna 2000, ja sitä ennen hän oli ollut virkaa tekevä presidentti vuoden 1999 viimeisestä päivästä lukien.

Kun Vladimir Putin nousi valtaan, hänellä oli vankka strateginen näkemys presidentti Jeltsinin jäljiltä. Hän ei vain halunnut vakiinnuttaa vahvaa otettaan johtajuudessa, vaan hän oli päättänyt myös vahvistaa maan kansallisia ja geopoliittisia intressejä sekä Venäjän sisällä että maan lähialueilla.

Valtaan noustuaan Putin sai voimakkaasti tukea venäläisitä neo-eurasianisteilta, joiden kärkihahmo oli Moskovan valtionyliopiston professori Aleksandr Dugin (Александр Дугин).

Dugin oli kirjoittanut vuonna 1997 kirjan nimellä Geopolitiikan perusteet, Venäjän geopoliittinen tulevaisuus (Основы Геополитики, Геополитическое будущее России, Fundamentals of Geopolitics, The Geopolitical Future of Russia). Kirja löytyy venäjänkielisenä Word-dokumenttina (459 sivua) täältä. Kirja on melko ikävää luettavaa eikä sitä jaksa oikein kokonaan lukea, mutta siitä on kaivettavissa Putinin toteuttamien Venäjän toimien 2000-luvun ideologinen perusta, joka sekin perustuu pitkälti imperialismiin ja Venäjän halukkuuteen laajentaa intressipiiriään.

Duginia voidaan pitää merkittävänä - ehkäpä merkittävimpänä - taustavaikuttajana Putinin ja koko Venäjän valtionjohdon aatteelliseen ajatteluun, ja häntä on kutsuttu myös putinismin pääideologiksi sekä Putinin ”rasputiniksi”. On huomattava sattumana mielenkiintoinen venäjänkielinen sanaleikki sanoilla Putin ja Rasputin, kun Duginia kutsutaan Putinin ”rasputiniksi” (Путин = Putin, Распутин = Rasputin, Раса/Рас = rotu).

Duginin teorioiden mukaan geopoliittiset syyt Neuvostoliiton epäonnistumiseen voitaisiin poistaa joko laajentamalla Venäjän aluetta lännessä aina Atlantin valtamerelle saakka ja etelässä Intian valtamerelle saakka tai luomalla poliittisesti puolueeton vyöhyke Euroopassa ja Aasiassa, jota ei hallitsisi mikään suurvalta. Puolueeton vyöhyke on venäläisessä katsannossa Venäjän puskurivyöhyke, jonka voimavarat itsensä puolustamiseen ovat vähäiset verrattuna Venäjän valtausvoimaan.

Dugin määrittää myös toisen tekijän, joka voisi tehdä mahdolliseksi onnistuneen geopoliittisesti laajentuneen ja voimakkaan Venäjän, ja se olisi ryhmittyminen mahdollisten kumppanien kanssa, joita olisivat Ranska, Saksa, Kiina, Intia, Iran, Etelä-Korea, Turkmenistan ja Turkki. Maista edes Ranskaa ja Saksaa Dugin ei pidä erityisen atlanttisina.

Venäjä pyrkii siis saavuttamaan kuopatun Neuvostoliiton sotilaalliseen voimaan perustuvan valta-aseman.

Duginin mielestään ideologiset syyt, jotka aiheuttivat Neuvostoliiton kaatumisen, voitaisiin eliminoida ottamalla käyttöön kansallisia ja henkisiä elementtejä, jotka eivät olleet läsnä Neuvostoliiton kommunistisessa ideologiassa. Duginin kirjoittaa näistä elementeistä termeillä ”venäläinen kansa” (”русской нации”), ”kansallinen itsenäisyys” (”русской народность”) ja ”venäläinen maailma” (”русской мир”).

Edellä luetelluista Duginin käsitteistä tuli myös Vladimir Putinin Euraasian projektin ahdasmielinen ydin. Putin on toteuttanut hyvin kirjaimellisesti Duginin Geopolitiikan perusteet -kirjan yhteiskuntaa koskevat kirjaukset venäläisestä kansasta ja maailmasta sekä niiden säilyttämisestä kulttuurillisesti, kielellisesti ja identiteetiltään. Noilla asioilla perustellaan myös vaikkapa venäläistä autoritarismia ja sensuuria etenkin atlantinismin vaikutteilta.

Vladimir Putinin eurasianismin tavoitteita maan rajojen ulkopuolella ovat Venäjän aseman turvaaminen Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) ja Euraasian unionin (EAEU) jäsenmaissa säilyttäen Venäjän kansallisia etuja kyseisten maiden alueilla sekä Venäjän etnisten vähemmistöjen ja samanmielisten kansojen kokoaminen Venäjän lipun alle. Puhutaan euraasialaisesta imperiumista (евразийская империя), jolla Venäjällä on pyrkimys lisätä Venäjän neuvotteluvoimaa lännen kanssa Itä-Euroopassa ja myös maailmanpolitiikassa.

IVY:n jäsenmaita ovat Venäjän lisäksi Azerbaidžan, Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadžikistan ja Uzbekistan.

EAEU:n jäsenmaita ovat Venäjän lisäksi jäsenmaita ovat Valko-Venäjä, Armenia, Kazakstan ja Kirgisia.

Venäjän ylläpitämät jäätyneet konfliktit vanhoissa neuvostotasavalloissa osoittavat esimerkkinä hyvin Venäjän aikomuksia euraasialaisessa geopolitiikassa: yhdistää Neuvostoliiton entiset osat yhteen voimakkaaseen Euraasian unioniin Moskovan hallinnan alla.

Putinin venäläisen imperialismin vahvistaminen on perustunut hyvin laskelmoituihin suoriin menettelytapoihin ja toimenpiteisiin. Venäläisen imperialismin vahvistamisessa pehmeiden otteiden käyttäminen tarkoittaa ”venäläisen maailman” luomista Venäjän nykyisten maantieteellisten rajojen ulkopuolelle.

Nämä tehokkaat ”venäläisen maailman” osatekijät täyttävät kaksi päämäärää Putinin geopoliittisissa tavoitteissa. Toinen on venäläisiin ihmisiin vaikuttaminen entisen Neuvostoliiton neuvostotasavalloissa ja toinen on pyrkimys tuoda naapurimaissa esiin Venäjän uutta identiteettiä ylläpitämään venäläistä kontrollia ennen kaikkea venäjänkielisten keskuudessa. 25 miljoonaa venäläistä asuu 14 entisissä neuvostotasavalloissa Venäjän ulkopuolella. Ulkovenäläiset luovat Venäjälle hyvän toiminta-alustan eurasianismin toteuttamiselle.

Pelottelu, pakottaminen, energiaan liittyvä painostus, taloudellinen ohjaus, sotilastukikohtien perustaminen Venäjän rajojen ulkopuolelle ja sotilaallisen voiman käyttö ovat olleet ja ovat jatkossa Kremlin toimintapatoja, jos Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) ja Euraasian yhteisön (EAEU) jäsenmaat eivät olleet olleet halukkaita seuraamaan Venäjän pyrkimyksiä Venäjän euraasialaisessa projektissa. Suomea voidaan verrata Venäjän toimien kohdemaana pitkälti IVY-maihin. Suomella on taakkanaan kylmän sodan aikainen maine idälle kuuliaisena YYA-maana.

Putinille Itsenäisten valtioiden yhteisön ja Euraasian unionin jokaisen jäsenmaan on omalta osaltaan vahvistettava tavalla tai toisella Venäjän roolia maailmassa: joko taloudellisesti tai geopoliittisesti, kuten energiarikkaat maat Venäjä ja Kazakstan tai geopoliittisesti, kuten Ukraina ja Valko-Venäjä, joiden geostrateginen asema mantereella on tärkeä.

                                                                                          ****

Geopolitiikan perusteet -kirjan perusteella Duginin läntiseen Euroopan ja atlantismiin vaikuttavia keskisimpiä ajatuksia, joita myös Putin on pyrkinyt toteuttamanaan:

 • Vuoden 1913 valtionrajat ovat ne oikeat rajat. Poliittinen tavoite on Venäjän imperiumin palauttaminen ensisijaisesti yhdistämällä entisten neuvostotasavaltojen, kuten Georgian ja Ukrainan alueita Venäjään, ja myös Suomi kuuluu Venäjän imperiumiin.

 • Yhdysvaltoja ja sen liberaalia arvomaailmaa sekä atlantismia on vastustettava maailmanpoliittisena vastavoimana jopa äärimmilleen.

 • Suomi tulee liittää Venäjään. Etelä-Suomi tulisi yhdistää Karjalan tasavaltaan ja Pohjois-Suomi lahjoittaa Murmanskin aluehallinnolle.

 • Saksalle (= Preussi) tulisi tarjota tosiasiallinen poliittinen hallinta useimmissa Keski- ja Itä-Euroopan protestanttisissa ja katolisissa maissa. Kaliningradin alue voitaisiin palauttaa Saksalle. Geopolitiikan perusteet -kirjassa Dugin käyttää "Moskova-Berliini-akseli” -termiä (Ось Москва-Берлин) hyvin myönteiseen sävyyn. Termi on mainittu kirjassa yhteensä kuusi kertaa ja kaikki myönteiseen sävyyn. Puhutaan Suur-Venäjästä ja Suur-Saksasta (Великой России и Великой Германии).

 • Ranskaa tulisi kannustaa Saksan kanssa saksalais-ranskalaiseen blokkiin. Molemmat maat ovat perinteiltään "vakaumuksellisesti anti-atlanttisia".

 • Britannia tulisi erottaa Euroopasta, maa on läpeensä atlanttinen.

 • Viro tulisi liittää Saksan vaikutuspiiriin. Latvialle ja Liettualle tulisi myöntää "erikoisasema" Euraasia-Venäjä-kentässä, ja myös Puolalle tulisi myöntää "erikoisasema" Euraasia-kentässä. Duginin puhuu maiden puolueettomuudesta ja Itämeren demilitarisoinnista.

 • Romania, Makedonia, Serbien Bosnia ja Kreikka - "ortodoksista kollektivistista itää" - tulisi yhdistää "Moskovan kolmanteen Roomaan" ja tulisi hylätä "rationaalinen individualistinen länsi".

 • Ukraina tulisi liittää Venäjään, koska "Ukraina itsenäisenä valtiona ja tiettyine alueellisine tavoitteineen muodostaa suuren riskin koko Euraasialle, ja ilman ratkaisua Ukrainan ongelmaan on turhaa puhua mantereen politiikasta". Ukrainan ei tulisi sallia pysyä itsenäisenä, paitsi jos siitä tulisi eristäytynyt saareke, mitä Venäjän olisi kuitenkin mahdotonta sallia.

Geopolitiikan perusteet-kirjan Word-version sivulla 156 Dugin kirjoittaa Suomesta: ”Финляндия как государство есть в высшей степени неустойчивое и далекое от автаркии образование, естественным и историческим образом входящее в геополитическое пространство России.

Suomennettuna: ”Valtiona Suomi on äärimmäisen epävakaa ja kaukana yksinvaltaisesta kasvatuksesta, luontaisten ja historiallisten kuvien perusteella kuuluu [kuitenkin] Venäjän geopoliittiseen tilaan.”

Word-kirjan sivulla 186 Dugin kirjoittaa puolestaan: ”Вокруг Пруссии начинается процесс стратегическо го объединения балтийских государств в единый блок. В блок входят Норвегия, Швеция, Германия, Эстония, Финляндия-Карелия, Дания, возможно, Голландия. Особый статус делегируется Польше, Литве и Латвии. Обязатель ным условием является выход всех стран из НАТО и создание в Балтике демилитаризованной зоны. В перспективе стратегический контроль переходит к Москве и ВС «нейтральной» Европы, т.е. к евразийскому оборонному комплексу.

Suomennettuna: ”Noin Preussi [= Saksa] aloittaa prosessin strategisesta liitosta Baltian maiden kanssa yhdeksi ryhmittymäksi. Ryhmittymä koostuu Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Virosta, Suomesta, Karjalasta, Tanskasta ja ehkä myös Alankomaista. Erityisasema on asetettu Puolalle, Liettualle ja Latvialle. Nato-mailla on valtuutus ulospääsystä, ja Itämeren demilitarisoitu vyöhyke perustetaan. Pitkällä aikavälillä strateginen kontrolliraja loittonee Moskovasta kohti Euroopan "neutraaleja" asevoimia, toisin sanoen kohti Euraasian puolustuskokonaissuutta.

                                                                                          ****

Kuinka hyvin Duginin teorioita ja venäläistä imperialismia euraasialaisella ideologialla Venäjän ja Putin ovat onnistuneet toteuttamaan?

Erittäin hyvin. Pelottavan hyvin. Venäjän on lisännyt monin keinoin vaikutusvaltaansa läntisen Euroopan geostrategisesta tärkeillä rajamailla Iranissa, Syyriassa sekä entisissä neuvostotasavalloissa. Iranin kautta Venäjä on saavuttanut jo yhden päämäärän: päässyt Kaspianmeren ja Iranin kautta Intian valtameren rannalle. Syyrian kautta Venäjä on puolestaan päässyt Välimeren rannalle. Turkin ja Venäjän lähenevät suhteet ja Turkin irtautuminen länsimaista ja loittoaminen Natosta olisi katastrofi. Venäjällä olisi tällöin suurta vaikutusvaltaa pitkälti koko pohjoisessa Lähi-idässä.

Venäjä on kyennyt estämään toimillaan - joista osa on ollut sotilaallisia - vuoden 2004 jälkeen entisten neuvostotasavaltojen liittymisen Euroopan Unioniin ja Natoon ja järjestöjäsenyyksien kautta syvimpään atlantistiseen seuraan. Tämä on koskenut niin Ukrainaa, Georgiaa kuin Moldovaa.

Ideologisesti kysymys on Venäjän asettamasta eurasianismin ja atlantinismin kamppailusta. Kuinka Eurooppa näkee yhteistyön Venäjän ja Yhdysvaltojen kesken ja kuinka ideologia nähdään etenkin Euroopan itälaidalla Suomi mukaan lukien.

Eurooppa on nyt hajanainen ja päätöskyvytön, ja Venäjä käyttää tilaisuuttaan onnistuneesti hyväkseen.

Suurinta huolta Euroopassa on syytä nähdä Venäjän ja Saksan suhteista. Niin Dugin kuin myös Putin haluisivat Venäjän ja Saksan olevan päätekijöitä Euroopan asioiden päätännässä. Putinin Venäjä oikein liehittelee taloudellisesti vahvaa Saksaa eurooppalaiseksi yhteistyökumppanikseen ja on valmis tukemaan Saksan yhä suurempaa asemaa Euroopassa. Venäjällä on Saksan kanssa yhteistoiminnasta sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Venäjä näkee, että sille riittää yhteydenpito Saksaan, joka sitten pitää alusmaansa hallinnassaan.

Ukraina on huolestuttava esimerkki, mitä Saksan ja Venäjän liian läheiset ja ymmärtäväiset suhteet voivat saada aikaan. Venäjä on pitkälti saanut pohjimmaiset tavoitteensa Ukrainassa läpi, ja Venäjän, Saksan ja Ranskan neuvottelema Minskin sopimus on Venäjän etujen mukaisesti toimimaton.

Nord Stream 2 -kaasuputkihanke on Venäjän uusin pyrkimys kasvattaa vaikutusvaltaa Saksaan, joka on Euroopan unionin johtomaa. Kaasuputken rakentaminen tulisi ehdottomasti estää, koska siinä mitataan Saksan ja muun Venäjästä eroon pyrkivän Euroopan keskinäisiä painoarvoja, eikä Venäjä saa tätä kilpailua voittaa. Iso-Britannian lähtö EU:sta on melkeinpä katastrofi atlantinismille ja Duginin ajatusten täyttymä.

Venäjä on onnistunut ryhmittymään tiiviimmin mahdollisten kumppanien kanssa, joista tärkeimmät ovat Iran ja tulevaisuudessa kenties myös Turkki. Yhdistäviä tekijöitä näiden maiden kanssa ei välttämättä ole yhtenevä geostrategia ja maan luontaiset ideologiset toimintatavat, vaan autoritarismi, jossa määräävä tekijä on hallitseva vallanpitäjän ajatusmaailma itsessään.

Kysymys on henkilöistä, jotka ajavat omaa etuaan ensisijaisesti omia luonteen piirteitä tyydyttäen. Se ei ole demokratiaa, jossa päätäntään liittyy kollektiivisuus ja mielipiteiden kirjon yhdistäminen yhteisesti hitaammin mutta pysyvämmin. Esimerkkeinä tällaisia henkilöitä ovat Turkin Recep Tayyip Erdoğan, Unkarin Viktor Orbán ja Ranskan Marine Le Pen. Nuo olevat ja mahdollisesti tulevat autoritäärisiin otteisiin enemmän uskovat johtajat saattavat omien etujen tavoittelussa tukeutua autoritääriseen Venäjään näkemättä maittensa todellisia mahdollisuuksia osatekijöinä maailmanpolitiikassa tai maittensa kestävässä tulevaisuudessa.

Yhdysvalloilla on poikkeava asema suhteessa Euraasian valtioihin, koska se ei ole osa niitä. Läntinen Eurooppa ei edelleenkään osa päättää oikein lopullista asemaansa Venäjän ja Yhdysvaltain välissä, vaikka nykyisellään Venäjä on suoritusarvoiltaan varsin vähäinen tekijä kaikin puolin verrattuna Yhdysvaltoihin. Venäjän läheisyys tekee Euroopalle piinaa.

Historia ja Venäjän maantieteellinen sijainti suhteessa atlanttiseen Eurooppaan tuottavat ongelmia.  Historian painolasti on ollut Euroopalle liian suuri eikä omista eduista lähtevää irtautumista Venäjästä tai vaihtoehtoisesti kestävää liittoutumista sen kanssa ole kyetty tekemään. On vaikea nähdä, että läntisessä Euroopassa voitaisiin jollakin muotoa yhtyä Venäjän euraasialaiseen ideologiaan ja arvoihin. Lopullinen irtautuminen olisi kuitenkin osattava tehdä, mikä koskee monia Itä-Euroopan maita ja ennen kaikkea Suomea.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

17Suosittele

17 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Venäjän imperialistinen luonne on todellakin jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.

En kuitenkaan näkisi tulevaisuutta läheskään niin synkkänä kuin Pesonen.

Venäjällä ei ole kunnon vetovoimatekijöitä, joilla se pystyisi houkuttelemaan muita kansoja. Venäjän talous on kooltaan vähäinen eikä se pysty sitä uudistamaan. Taloudellinen resurssi niin toisten houkutteluun kuin sillanpääasemien pitkäaikaiseen ylläpitoon ei vaan pidemmän päälle riitä. Se kyllä pystyy sitomaan lähinaapureitaan itseään lähemmäksi uhkailun, painostuksen ja energian hinnoittelun avulla. Niinpä Venäjä hakeekin yksinvaltaisia valtioita piiriinsä, koska kohdemaan pientä eliittiä on paljon helpompi houkutella ja pitää tyytyväisenä.

Venäjän ehkä vieläkin keskeisempi heikkous on siinä, että se ei kykene liittoutumaan. Venäjä ei pysty olemaan tasaveroinen kenenkään kanssa - sen on oltava kuskin paikalla. Se hakee heikkojen maiden suhteen ainoastaan alisteisia suhteita, mihin riittävän vahvat valtiot (Kiina, Intia, Turkki, Iran...) eivät sitoudu muuten kuin senhetkisten omien intressiensä ohjaamina. Tällaiset "liittolaiset" eivät siten ole lojaaleja pitemmällä aikavälillä, eikä niillä ole ideologista sidettä Venäjään toisin kuin USAn liittolaisilla on.

Öljyyn ja kaasuun perustuva talous alkaa lähivuosikymmeninä hiipumaan, eikä Venäjällä ole mitään millä paikata sitä aukkoa. Laajentumishaluinen politiikka sen sijaan syö yhä enemmän rahaa - näivettyminen lienee väistämätöntä ja nyky-Venäjän hajoaminen myös. Kaukasukselta se varmaan alkaa...

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Venäjällä ei ole kunnon vetovoimatekijöitä, joilla se pystyisi houkuttelemaan muita kansoja."

Oliko tuo vitsi? Se houkutteleminen tapahtuu telaketjujen kalinassa ja kiväärien papatuksessa.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Tarkoitus oli sanoa, että Venäjän suuntaan ei ole aitoa imua. On vain erilaisia pakkokeinoja. Läntiset rakenteet taas vetävät hyvinvoinnillaan muita itseensä päin.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Imperialismi tosiaan on siis nimenomaan väkivaltista pyrkimystä laajentaa omaa aluetta tai vaikutusvaltaa. Venäjä harjoittaa imperialismia vielä tänä päivänäkin jäätyneissä konflikteissa, Itä-Ukrainassa, Krimin niemimaalla ja Syyriassa.

Jos jokin maa saa taloudellisella paremmuudellaan ja rauhanomaisella hyvyydellään liittolaisia ilman panostusta ja uhkailua, niin hyvä niin. Venäjä ei siinä ole kyllä onnistunut yhtään, melkein kaikki on liitetty pakolla ja uhkaamalla, äärimmillään sotatoimin.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Pesonen jatkaa loistavien kirjoitustensa sarjaa. Käytännössä hän kiteyttää sen olennaisimman Venäjän toimien taustalla olevista vaikuttimista.

Euroopan osalta Venäjä keskittyy jatkossa(kin) brittien euroeron varmistamiseen ja Saksan ja Ranskan saamiseksi Venäjän liittolaisiksi.

Suomen osa tässä kuviossa tulee olemaan synkkä. Jos Duginin opit viedään loppuun, Suomi todella sulautuu Venäjään ennemmin tai myöhemmin. Suomi voi syyttää tästä vain itseään, hyväntahtoisia hölmöjä kun olemme.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Onko tämä alkanut näkyä vielä Suomen asuntojen hinnoissa, Suomeen kohdistuvissa investoinneissa, Suomen valtionvelan koroissa? Kyllähän markkinoiden olettaisi ottavan tällaiset asiat huomioon. Miksi ihmiset eivät ole vielä vetäneet rahojaan pois Suomesta, jos edessä on väistämättä joutuminen venäläisen vallan alle?

Jos olisit vaikkapa amerikkalainen sijoitusneuvoja, suosittelisitko alipainottamaan sijoituksia Suomessa johtuen Venäjän uhkasta? Kuinka paljon?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Hyviä kysymyksiä sinänsä.

Mutta onhan Suomen kategorinen kuuluminen kolmen A:n luokkaan yhden jos toisenkin luottoluokitttajan kohdalta pudonnut.

Jos markkinat aina osaisivat ottaa huomioon kaikki potentiaaliset riskit, niin eipähän niitä pörssiromahduksia tai yksittäisten osakkeiden raketoimisiakaan tapahtuisi.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto Vastaus kommenttiin #11

Oikeastaan eniten pörssikurssien, luottoluokitusten ja asuntojen hintojen voisi olettaa heikkenevän Baltian maissa tällä hetkellä. Onko järkevää siirtää esim. Viroon yritystään tai tuotantoa, jos 5 vuoden sisällä miehitysriski on 10-30 % kaiken muun riskin päälle?

Suomen Iltapäivälehdet ovat olleet erittäin alarmistisia Venäjän suhteen. Jos niitä käyttäisi pelkästään tiedonlähteenä, alipainottaisin ulkomaisena sijoittajana Suomen sijoituksia roimalla kädellä ja tiputtaisin Suomen jonnekin B-luokkaan. Nato puolestaan on uutisoinnin perusteella vaikuttanut heikolta ja epäluotettavalta turvatakuissaan verrattuna Venäjään. Joku voisi ajatella, että tällaisen uhittelun seurauksena Itämeren tulisi olla pullollaan Naton sotalaivoja, lentotukialuksia, ja hävittäjiä ja Baltian maiden pitäisi olla olla raskaasti aseistettuja ja valmiudessa ottamaan kovakin hyökkäys vastaan. Niin paljon voimaa, että tuntuisi silkalta hulluudelta lähteä edes harkitsemaan sotilaallista yhteenottoa.

No en ole sotilasasiantuntija, niin enpä tiedä, mitä pinnan alla tosiasiassa tapahtuu ja mikä ylipäätään on järkevin tapa reagoida. Olen vain yksi rivikansalainen, joka toivoo Itämeren alueen turvallisuustilanteen paranevan ja maamme ja lähialueidemme talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen kohentuvan.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Nuo Duginin opin laajemmat tavoitteet näyttävät kyllä aivan harhaisilta; siis täysin houreelta.

Venäjä muka jotenkin pystyisi nujertamaan Euroopan kansallisvaltiot joko Saksan tai itsensä kontrolliin. Saksahan on WW2:n jälkeen pidetty aseistuksen osalta heikkona (ei omaa ydinasetta), ettei se enää pystyisi nousemaan aseellisesti muuta Eurooppaa vastaan. Muutenkin läntiset demokratiat ovat pystyneet jättämään taakseen kansallisen kunnian priorisoinnin yli kansalaisten hyvinvoinnin. Venäjällä ja isossa osassa ei-läntistä maailmaa kansakunnan kunnia menee heittämällä ohi hyvinvoinnista ja vaurastumisesta. En jaksa uskoa, että liberaalidemokratiat haluaisivat luopua kaikesta siitä hyvästä, mitä ne ovat kansalaisilleen kyenneet kartuttamaan.

Suomessa ollaan Ukrainan tapahtumien jälkeen jääty tuleen makaamaan. Emme pysty toimimaan vaan yritämme selvitä jos nyt ei ihan leikkimällä kuollutta, niin ainakin yrittämällä olla mahdollisimman harmiton. Suomettuneisuus on tehnyt vahvan paluun ja vanhoilla lääkkeillä yritetään lääkitä uudestaan puhjennutta paisetta. Kepu ja SDP saattavat olla seuraavan hallituksen runko. Sitten vasta vannotaankin kahdenvälisten... en viitsi edes kirjoittaa niitä kiertoilmauksia oman suvereniteetin liudentamiselle.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Duginin tekstit vaikuttavat suomalaisista ja länsimaalaisista järjettömiltä, mutta venäläisessä katsannossa ja tyylissä eivät niinkään. Venäjä pitää itseään suurvaltana ja kirjoittaa muista maista sen mukaan perivenäläiseen tyyliin laajoin pensselivedoin.

Duginin tekstit ovat kirjan tekstiä, mutta miehellä on kuitenkin läheiset ja lämpimät suhteet Kremliin sekä Putiniin, ja siellä Duginin ajatukset on panna merkille suuresti.

Duginin provokatiivisesta tekstistä on osattava kaivaa ydin ja päämäärät. Venäjä on noita Duginin asioita pyrkinyt toteuttamaan eri tavoin ja onnistunut yllättävän hyvin. Käsittelin Venäjän toimintatapoja 19.11.2016 julkaistussa kirjoituksessa otsikolla ” Venäjän hybridisodankäyntitapa - tähän kaikkeen myös Suomen on valmistauduttava”. Nuo vaikuttamisen toimintatavat tulevat esille jäljempinä olevissa juttuotsikoissa.

Venäjälle asiat ovat menneet hyvin, ja osa asioista on toteutunut ilman Venäjän aktiivista myötävaikutusta, kuten Iso-Britannian eroaminen EU:sta.

Muutama esimerkki lehtiotsikkoina, jotka kertovat Venäjän onnistuneen omalta kannaltaan hyvin politiikassaan Länsi-Euroopassa. Vastaavia otsikkoja löytyy pilvin pimein. Mukana eivät ole sotatoimet, joissa Venäjä on onnistunut erinomaisesti. Sotatoimet edes Ukrainassa ja Syyriassa eivät ole saaneet Eurooppaa oikein heräämään.

”Nyt se on varmaa: Britit haluavat ulos EU:sta” (IS 24.6.2016): http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000012071...

”Moldova valitsi Venäjä-mielisen presidentin – yhteistyö EU:n kanssa vaakalaudalla” (HS 14.11.2016): http://www.hs.fi/ulkomaat/a1479093242729

” Unkari lipeämässä Putinin leiriin? "Angela, auta!"” (Verkkouutiset 2.2.2015): http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/unkari%20orba...

”Unkari lähentyi Venäjää – hyväksyi kiistellyn kaasuputken rakentamisen” (Talouselämä 4.11.2014): http://www.talouselama.fi/venaja/unkari-lahentyi-v...

”Rosatomilta tilattu ydinvoimahanke Unkarissa etenee arvostelusta huolimatta” (Yle 3.8.2016): http://yle.fi/uutiset/3-9064782

”Suomen ydinvoima nojaa jo nyt Venäjään” (IS 10.9.2014): http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-200000...

”Kyselyt ennakoivat Bulgarialle Venäjä-mielistä presidenttiä” (Yle 6.11.2016): http://yle.fi/uutiset/3-9275430

”Venäjä-mielinen, siirtolaisvastainen kenraali Bulgarian presidentiksi – pääministeri ilmoitti eroavansa” (HS 13.11.2016) www.hs.fi/ulkomaat/a1479012311373

”Turkin tukahdutettu vallankaappaus ajaa maata lähemmäs Venäjää” (Yle 29.7.2016): http://yle.fi/uutiset/3-9059660

”Venäjä ehdottaa Turkille laajempaa sotilasyhteistyötä: "Opetamme heille isänmaanrakkautta"” (IL 16.7.2016): http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016071621918298_...

”Tätä Putin tavoittelee: Turkista, Venäjästä ja Iranista uusi vallan kolmio” (Verkkouutiset 9.8.2016): http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/iran%20venaja...

“Kaasuputki on Saksan Venäjän-politiikan outo poikkeus” (HS 19.4.2016): www.hs.fi/ulkomaat/a1460953361874

“Ranskaa voi pian johtaa Putinin kaveri – presidentiksi pyrkivä François Fillon on hyvää pataa ”rakkaan Vladimirin” kanssa” (HS 23.11.2016): www.hs.fi/ulkomaat/a1479879978052

”Italia haluaa Venäjä-pakotteiden jatkon EU-johtajien pöytään” (MTV3 14.12.2015): http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/itali...

Jukka Nieminen

Hmmm... asiat voi kyllä katsoa ihan toiseltakin kantilta. Kuten siltä että venäläiset puhuu sellaisesta kuin eurooppalaisten hulluudesta joka on ollut ominaista aina ruotsin kuninkaista Hitleriin ja jossa Venäjä on jokin pakkomielle jonka kimppuun on hyökättävä. Puhutaan sitten napoleonista, saksan keisareista tai vaikka obamalaisesta "rautaa rajalle" politiikasta. Venäjä on pikemmin ollut poikkeuksetta se joka iskut on aina saanut vastaansa militaarien eurooppalaisten toimesta. tiettävästi asiat ei ole koskaan olleet toisinpäin.

Bolsevikkien taipumus vallata naapurimaitaan juonsi saarrostuspolitiikasta, sen kaikki naapurimaat olivat valko-armeijoiden peitossa jotka tekivät rajahyökkäyksiä Neuvostoliittoon.
Poikkeuksen muodosti baltia ja suomi joita ei tarvinnut vallata koska saksa lipui saarrostuksesta ns. rapollon sopimuksen myötä.

Etupiirisopimus 1939 syntyi natsi-saksan uhasta ja vaikeahan se oli natsi-saksa kukistaa valtaamatta romaniaa, puolaa ja unkaria.

Sotien jälkeen kun brittiläinen imperialismi alkoi kaatua ja syntyi tyhjiö, pyrki neuvostoliitto kilvan amerikkalaisten kanssa osingoille. muuten maailma olisikin jäänyt yksin amerikkalaisten käsiin.

Putin lienee venäjän pitkässä historiassa rauhanomaisin tsaari sitten aleksanteri I:sen. Krimin valtaamisen voi helpolla tulkita niinkin että kyllä ne olivat krimiläiset itse jotka venäjään halusivat liittyä. Loput blogissa esitetyt syytökset kuuluvat enemmänkin jeltsinin aikaan.

Lyhyesti sanoen, koko asian voi tulkita niinkin että oikeasti mitään venäläistä imperialismia ja valloitushalua ei ole olemasskaan. Historiallisesti on näytettävissä että venäläisten intressit naapurimaihin tuntuvat olevan sidoksissa valmisteilla oleviin suursotiin ja sen vuoksi ovat ns. reaalipolitiikkaa. Käsite "venäläinen imperialismi" on pitkälti länsimaiden retorista peliä jolla se perustelee omaa militaaria hulluuttaan.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Jos Jukka keskittyisit niihin Ley-linjoihin.

Jukka Nieminen

Jos Jukka keskittyisit niihin Ley-linjoihin."

Katos? Oonks mä Ilkka saanu susta stalkkerin?

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén Vastaus kommenttiin #12

Vastaus kommenttiin #12

Ari Pesonen on jälleen kerran esittänyt hyvin perusteltuja näkemyksiä. Jukkis puolestaan on yrittänyt ajaa Kremlin asiaa heikkojen ja ristiriitaisten argumenttien pohjalta. Tämä on vakiintunut Jukkiksen tavaramerkiksi. Jukkiksen argumenttien vahvuutena on niiden suuri lukumäärä – jos Jukkiksen kommentteja lähtee arvioimaan niin lähes joka virkkeeseen pitäisi puuttua.

Kommentissaan Jukkis lähtee katsomaan ”ihan toiselta kantilta” Pesosen argumentteja. Heti kärkeen hän kuitenkin todentaa, että Putin on onnistunut Pesosen mainitseman Duginin opin juurruttamisessa venäläisten ajatteluun: ” Hmmm... asiat voi kyllä katsoa ihan toiseltakin kantilta. Kuten siltä että venäläiset puhuu sellaisesta kuin eurooppalaisten hulluudesta joka on ollut ominaista aina ruotsin kuninkaista Hitleriin ja jossa Venäjä on jokin pakkomielle jonka kimppuun on hyökättävä.”
Tämä ajattelutapa on tosiaankin saanut jalansijaa Venäjällä!

Jukkis ajaa näkemystä, että: “Venäjä on pikemmin ollut poikkeuksetta se joka iskut on aina saanut vastaansa militaarien eurooppalaisten toimesta. tiettävästi asiat ei ole koskaan olleet toisinpäin.” Jukkis jättää mainisematta: 1939 Baltian maat, Puola, Suomi, 1956 Unkari, 1968 Tsekkoslovakia, 1979-1989 Afganistan, 2014 Ukraina = 9 maata.

“Loput blogissa esitetyt syytökset kuuluvat enemmänkin jeltsinin aikaan.”
Jukkis, blogissa esitetään tapahtumia ja arvioidaan Venäjän geopolitiikkaa dokumentoiduin lähtein. Jos tulkitset nämä syytöksiksi niin ehkä sinun kannattaa kysyä itseltäsi miksi koet blogin sisällön tällä tavalla.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson Vastaus kommenttiin #16

Nuo esimerkit ovat vielä vain 1900- ja 2000-luvuilta. Puolan jakaminen 3 kertaa Itävallan ja Preussin kanssa. Bessarabian kaappaus Romanialta kymmeniä sotia Ruotsin kanssa joista viimeinen päättyi Suomen valloittamiseen.

Tässä on lista kaikista Venäjän sodista keskiajalta asti ja niiden seuraukset. Mielenkiintoista on päätelmät Suomen kanssa käydyistä sodista.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involvi...

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

Taas erinomainen blogi.

Parasta analyyiä Venäjästä, mitä olen pitkään aikaan lukenut.
.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

"Lopullinen irtautuminen olisi kuitenkin osattava tehdä". Ehkä lievän antikliimaksin makua viimeisessä kappaleessa, kun juuri on peloteltu, että edes Ranskan ja Saksan Nato-jäsenyyteen ei voi luottaa, Puolasta ja muista Itä-Euroopan maista puhumattakaan.

Perusteellinen kuvaus Aleksandr Duginin aatemaailmasta on kuitenkin tärkeä muistutus. Näistä asioista lakattiin puhumasta kaksi vuotta sitten, kun Itä-Ukrainan tilanne jäätyi.

Toivottavasti kukaan ei nyt rupea vastustamaan europarlamentin parin päivän takaista vaatimusta Euroopan yhteisen puolustuksen tiivistämisestä. Se ei ole vaihtoehto Natolle vaan vakuutus siitä, että asiat hoidetaan, vaikka Yhdysvaltojen uusi presidentti pyrkisi sopimaan Euroopan asioista Venäjän kanssa "Fuck the EU" -pohjalta.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Tähän loistavaan blogiin sopisi vielä ehkä ”pisteenä i:n päälle” henkilökuva professori Aleksandr Duginista. Se kertoo omalta osaltaan, millä tasolla näitä imperialismin aatteita käsitellään itänaapurissa. Duginin kirjaa käytetään oppikirjana mm. armeijassa, poliisivoimissa jne.
Venäjän armeijan viimeaikaiset uudistukset moottoroituine prikaateineen tähtäävät nimenomaan hyökkäyssotaan. Näin oli asianlaita myös Stalinin aikana ennen operaatio ”Barbarossaa”. Silloin Hitler ehti ensin. Kohdemaat määräytyvät kulloistenkin intressien perusteella.

Itänaapuri on imperialismin tiellä. Tätä vahvistaa omalta osaltaan uusi Vladimir Suuren patsas Kremlin kupeessa. Tässä on menty historiallisesti vähän ”vipuun”. Vladimir Sviatoslavichin (n. 958-1015) geneettinen perimä juontuu hänen isoisänsä isään Rurikiin (n. 830-n.879), joka oli Novgorodin ja Kiovan suuriruhtinas. Moskovalla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset