AriPesonen1

Millainen uhka Venäjän "vihreät ukkelit" ovatkaan oikein Suomelle?

”Tunnuksettomat vihreät miehet” ja ”Pienet vihreät miehet”. ”Green men” ja ”Little green men”. ”Зелёные человечки” ja”Вежливые люди”.

Nuo kaikki ovat ilmaisuja suomen, englannin ja venäjän kielellä, joita on käytetty Venäjän tunnuksettomista sotilaista ja joihin saimme ensikosketuksen Venäjän Krimin niemimaan valtauksen aikaan helmikuun viimeisenä viikonloppuna 2014.

”Вежливые люди” on suomennettuna ”Ystävälliset ihmeiset”, siis toinen venäläinen näkemys Venäjän tunnuksettomista sotilaista. Toinen on ”Vihreät miehet”.

En ole koskaan hyväksynyt enkä myöskään käyttänyt vuodesta 2014 ”vihreät miehet” -termiä. Olen käyttänyt vain ”vihreät ukkelit” -termiä. Tuota termiä käytän myös jatkossa ja pääsääntöisesti myös tässä kirjoituksessa, kun edustan omia ajatuksiani.

Nuo Venäjän tunnuksettomat sotilaat ovat yleensä vain Venäjän GRU:n Spetsnaz (Спецназ ГРУ) erikoisjoukkojen sotilaita. Eivät sen kummempia. GRU on Venäjän federaation asevoimien sotilastiedustelun keskuselin (Главное разведывательное управление). Vastaavia erikoisjoukkoja on jokaisessa armeijassa, mutta tosiaankin harvemmin ilman tunnuksia.

Jos GRU:n ja Spetsnazin toiminta kiinnostavat enemmän, venäjänkielistä tietoa löytyy muun muassa täältä.

En koskaan ole ymmärtänyt, miksi lännessä on mystifioitu nuo tunnuksettomat sotilaat ”vihreiksi miehiksi” ja miksi niistä on vouhkattu niin paljon.

Noilla puheilla on vain pönkitetty Venäjän tarpeetonta tuloksellisuutta sotatoimissaan. Länsi on omaehtoisesti luonut kuvan ”pienistä vihreistä miehistä”, jotka saavat paljon aikaan ja valloittivat pienenä joukkona koko Krimin niemimaan. Länsi on itse luonut tulkinnan, että muutama urhea ”pieni vihreä mies” valtasi laajan Krimin niemimaan. Pieni mies teki suurteon, kuten monissa tunnetuissa kansansaduissa asetelma yleensä on. Ikään kuin ”pienet vihreät miehet” olisivat huippusotilaita kuten toisen maailmasodan aikaiset saksalaiset SS-sotilaat kuunaan.

Etenkin ”pieni”-sanan käyttö tässä yhteydessä länsimaissa on harkitsematonta. Annetaan ikään kuin kuvaa, että pieni Daavid taistelee isoa Goljatia vastaan. Ollaan ikään kuin annettu lupaa ”pienen” venäläissotilaan hyökätä suurempaa vastaan voitokkaasti. En ymmärrä tällaista ajatusjuoksua välillä yhtään enkä ollenkaan. Oikeiden mielikuvien luomisessa olemme epäonnistuneet jopa ilman Venäjän avustusta.

Mielikuvilla on suurta merkitystä. Länsi on toiminut ajattelemattomasti luomalla näkemyksiä, joilla Venäjä ilman omaa toimintaa on saanut sotilaallisen kyvykkyytensä näyttämään paremmalta kuin onkaan. Ongelmalliseksi asia tekee se, että vihreiden ukkeleiden uhkakuvan perusteella on ehkä suunnattu voimavaroja väärin.

 ”Tunnuksettomat vihreät miehet”- ja ”Pienet vihreät miehet” -termien käyttö tulisi lopettaa ja tilalle tulisi keksiä jotain muuta. Olen käyttänyt vuodesta 2014 ”vihreät ukkelit” -termiä, mutta pitäisi varmaan keksiä parempi termi tyhmänkankeille venäläissotilaille, joiden iskuri hakkaa luotinallia vai silloin, kun joku viisaampi painaa liipaisimesta.

                                                                                  ****

Puolustusministeriö tiedotti tänään, että puolustusministeri on asettanut hankkeen aluevalvontalain muuttamiseksi (Puolustusministeriö 31.1.2017). Hankkeen tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen tunnuksettomaan sotilaalliseen uhkaan vastaamiseksi alueloukkaustilanteessa.

Kyse on aluevalvontalain muutoksesta, jonka 2. pykälässä (2 §) sotilaalla tarkoitetaan sotilaspukuista valtion asevoimiin kuuluvaa aseistettua tai aseistamatonta henkilöä (18.8.2000/755). Suomen lainsäädännön mukaan tällä hetkellä venäläiset vihreät ukkelit eivät siis ole sotilaita, koska vihreä maastopuku ei tee miestä sotilaspukuiseksi ilman sotilastunnuksia.

Puolustusministeri Jussi Niinistö kirjoitti tänään blogissaan aluevalvontalain muuttamishankkeesta otsikolla ”Vihreiden miesten mentävä aukko” (Jussi Niinistö 31.12.2017). Taas otsikossa on tuo sanapari, jota ei pitäisi käyttää olleenkaan korottamaan mielikuvaa Venäjän sotilaallisesta voimasta. Niinistön mukaan viime vuosien kriisit, joihin on liittynyt asevoiman käyttöä, ovat tapahtuneet yllättävästi ja nopean tilannekehityksen jälkeen. Aseellisissa konflikteissa on käytetty myös tunnuksettomia, mutta selvästi järjestäytyneitä sotilaallisia toimijoita, ”pieniä vihreitä miehiä”.

Puutteita vihreiden ukkeleiden muodostaman uhan torjunnan lisäksi näyttää edelleen riittävän myös Suomen lainsäädännössä. Krimin valtauksesta on kulunut kohta kolme vuotta, ja Suomen lainsäädäntö on puolustuksen toimivuuden, sotilaallisen yhteistyöedellytyksien ja esimerkiksi turvallisuustiedustelun osalta yhä vailla päivityksiä.

Puolustuskyvyn varmistaminen muuttuneessa maailmassa on ollut Suomen lainsäädännössä hidasta. Vähäisiä ovat olleet suomalaispoliitikkojen halukkuudet lisätä edes lainsäädäntötasolla Suomen turvallisuutta lisääntyviä ja alituisesti muuttuvia uhkia vastaan.

Aluevalvontalain muutos on vain yksi laista, joka tarvitsee muutosta. Nopeasti muuttuneen maailman vuoksi muutosta taitavat tarvita myös mm. asevelvollisuuslaki vuodelta 2007 (28.12.2007/1438), valmiuslaki vuodelta 2011 (29.12.2011/1552) ja myös perustuslaki viime vuosituhannen puolelta (11.6.1999/731).

Puolustusta koskevan lainsäädännön erityinen ongelma vielä tälläkin hetkellä on lain edellyttämän päätöksentekoprosessin hitaus. Nykymaailmassa päätökset on tehtävä reaaliajassa tai korkeitaan tunneissa. Päivien odotteluun ei ole enää mahdollisuuksia, siinä ajassa koko Suomi olisi jo vallattu. Suomen lainsäädännössä on edelleen pykäliä, jota edellyttävät eduskunnan olemista koolla päätöksenteolle. Sotilaallisen reagointinopeuden suhteen Suomen lainsäädäntö ei vastaa puolustustarpeita.

Sotilaallisessa puolustuskyvyssä nopeus on ratkaisevaa ja päätöksenteon nopeus on erityisen ratkaisevaa. Meidän pitää olla nopeampia tekemään päätöksiä kuin vastavoimamme ja vihollisemme. Vain nopeat voittavat, hitaat häviävät. Tällä hetkellä olemme kaukana päätöksenteon nopeudesta Venäjästä. Häviämme Venäjälle 10-0 jo ennen sotatoimien alkamista.

Venäjä perusti jo 1.12.2014 Venäjän federaation kansallisen puolustuksen koordinointikeskuksen (Национальный центр управления обороной Российской Федерации, Wikipedia-tietosivu, kotisivu), joka mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon Venäjän sotavoimien ja poliittisten päätöstentekijöiden - siis presidentti Vladimir Putinin -  välillä. Putin voi reaaliaikaisesti antaa käskyjä Venäjän asevoimille tai paremminkin hyväksyä asevoimien ehdotukset sotilaallisista toimista. Suomi on vielä kaukana Venäjän sotilaallisen päätöksenteon nopeustasosta. Annamme aivan turhaa tasoitusta Venäjälle jo lähtökuopissa.

                                                                                  ****

Palataan vielä venäläisiin vihreisiin ukkeleihin.

Millaisen riskin Suomelle muodostavat Venäjän Spetsnaz GRU:n erikoisjoukkojen sotilaat?

Ei suurta, tavanomaisen, mitä erikoisjoukot yleensä voivat muodostaa.

Venäjä käytti vihreistä ukkeleita Krimin niemimaalla, koska niemimaan tilanne oli sellainen, että esimerkiksi parlamenttirakennuksen haltuunotto muutaman vihreän ukkelin avustamana saatiin helposti aikaan.

Krimin niemimaalla erityinen piirre oli paikallisväestön suuri tuki venäläistoimille. Se, että venäläissotilaat olivat tunnuksettomia, ei muuttanut kuitenkaan itse sotilaallista toimintaa. Sotilaallisen lopputuloksen kannalta tulos olisi ollut sama, vaikka sotilailla olisi ollut tunnukset. Venäläissotilaiden tunnuksettomuus oli toisaalta varautumista länsimaiden reaktioihin, toisaalta todennäköisesti varautumista myös siihen, että jos jokin olisi epäonnistunut, sotilaat olisivat olleet ilman Venäjän armeijan suoraa tukea omillaan.

Vastaava, mikä Venäjälle onnistui Krimillä, ei onnistuisi Suomessa. Venäjä tuskin käyttäisi vastaavaa taktiikkaa Suomea kohtaan, koska se ei toimisi. Taktiikka toimii parhaiden alueilla, jossa Venäjän vaikutusmahdollisuuksille on kansalaisen keskuudessa riittävä kannatus, mutta maan johdossa ei. Taktiikka voisi siis toimia Valko-Venäjällä ja ehkäpä Moldovassa sekä Kaukasuksella, muttei laajemmin Nato-  ja EU-maissa.

Jos Venäjä suorittaisi intervention Suomeen valtaamalla esimerkiksi Hangon eteläkärjen tai osia Ahvenanmaasta, mukana varmasti olisivat erikoisjoukot. Kun itse valtaus alkaisi, olisi yhdentekevää myös venäläisten kannalta, olisivatko sotilailla tunnisteet vai eivät. Suomi tietäisi tilanteen joka tapauksessa.

Vihreistä ukkeleista on siis puhuttu liikaa, ja se on myös vääristänyt länsimaissa Venäjän muodostamaa uhkakuvaa. Venäjän vihreät ukkelit ei ole erityinen uhkatekijä, mutta uhkatekijä kuitenkin. Erityinen uhkatekijä länsimaille ja etenkin Suomelle ovat Venäjän ohjusaseistus ja massiiviset maajoukot, joita Venäjällä on Barentsinmereltä Välimerelle saakka. Toiminnassa uhan muodostavat Venäjän sotatoimien nopeus ja yllätyksellisyys, eivät sotilaiden tunnukset tai niiden puute.

Suomen lainsäädännön kuitenkin pitäisi olla aluksi kunnossa puolustuskyvyn varmistamiseksi, ja sitä se tällä hetkellä ole, vaikka Krimin niemimaan valloituksesta on kulunut kohta kolme vuotta. Hitaita ovat Suomen puolustuskiireet.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (44 kommenttia)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Venäjältä aika epäonnistunut toimintatapa. Ehkä se vain kuvastaa nykytilannetta, jossa ei ole ymmärretty minkälaisessa mediamaailmassa elämme. Kännykällä on helppoa ottaa kuvia ja videoita, ne saa helposti nettiin ihmisten ihmeteltäväksi.

Youtubessa on ollut jo vuosia aika rankkaa materiaalia Syyriasta. Ne olen jättänyt väliin. Sodat ovat enemmän esillä mediassa kuin ennen.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Hyvinpä tuo tähän mennessä on onnistunut.

Pekka Iiskonmaki

Ainakin Suomessa on monelta valahtanut selkäranka housuihin ja ilme kertoo, että tulkaa pyyhkimään.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Venejän vihreistä ukkeleista tulee mieleen Neuvostoliiton desantit. Ja muistaakseni myös Mannerheim teki sotilastiedustelua tsaarille siviilit päällä. Siis, venäläiset ovat aina osanneet hyvin hyödyntää tunnuksettomia sotilaita.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Vihreät ukkelit saadaan ojennukseen ihan samoilla lääkkeillä kuin ne viime sotien desantit!

Käyttäjän TeppoVanamo kuva
Teppo Vanamo

Yksi tärkeä tekijä asiassa on kieli. Kunnollista suomenkieltä puhuvia erikoisjoukkojen sotilaita on Venäjällä hyvin vähän, joten sulautuminen kantaväestön joukkoon on paljon hankalampaa. Suomea venäläisittäin murtaen puhuva hyväkuntoinen nuorehko henkilö herättää aina Suomessa huomiota, ja yleensä vahvan negatiivisen reaktion.

Käyttäjän CarolusLinden kuva
Carolus Linden

Ei ole tarvetta sulautua kantaväestöön, kun voi sanoa olevansa turvapaikanhakija.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Sotilaalla, joka kantaa kansallisuustunnuksia, on myös kansainvälisen lain suoja, josta määräytyy esim. sotavangin asema. Aseistautunut siviilihenkilö ei nauti samaa asemaa, häntä pidetään laittomana taistelijana (illegal combatant), vakoojana tai terroristina, ja maissa, joissa kuolemantuomio on käytössä, se voidaan laillisesti langettaa siviiliasuiselle taistelijalle.

Toisen maailmansodan aikana Suomessakin oli voimassa kuolemanrangaistus, ja salaa maahan lähetetyt Neuvostoliiton desantit, jotka saattoivat naamioitua Suomen armeijan sotilaiksi, pitivät joskus sen alla Puna-Armeijan asepukua voidakseen kiinni jäädessään hävittää suomalaisen asepukunsa ja välttyä vakoojan kohtalolta. Suomalaiset kaukopartiot toimivat aina Suomen sotilaspuvussa kokardeineen, ilman arvomerkkejä. Sen lisäksi mm. Jukka L. Mäkelän kirjoissa kerrotaan suomalaisia lähetetyn tiedustelemaan rajan yli siviiliasuisina, jolloin kiinni jääneen henkeä ei tietenkään Neuvostoliitossa säästetty.

On todella kummallista, jos Suomen viranomaiset eivät saa voimassa olevan lain mukaan pidättää ketä tahansa epäilyttävää henkilöä millaisessa asussa tahansa, etenkin, jos tämä näkyvästi kantaa asetta. Jos henkilö alkaa ampua, totta kai poliisi/rajavartija/sotilas saa ja hänen pitää ampua takaisin -- eihän vapaalla jalalla saa liikkua hämäräperäisiä ammuskelijoita, ei varsinkaan poikkeusoloissa.

En oikein ymmärrä puolustusministeri Jussi Niinistön blogissaan kirjoittamaa lainsäädännön aukkoa: "Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävää laillista pohjaa, jolla voidaan sotilaallisesti vastata myös sellaisen valtiotoimijan aiheuttamaan uhkaan, joka ei noudata kansainvälisen oikeuden periaatteita. Eli sellaisen joukon sotilaalliseen toimintaan, joka ei kanna selkeästi toisen valtion asevoimien tunnuksia".

Olipa kyseessä ulkomaalainen yksilö tai joukko, heillä ei pitäisi olla asiaa Suomen alueelle ilman voimassa olevaa viisumia, jonka myöntämisessä turvallisuusnäkökohta otetaan huomioon. Kaksoiskansalainen ei luonnollisesti tarvitse viisumia, mutta on muuten viranomaisen pidätettävissä toimiessaan epäilyttävästi siinä kuin kuka tahansa.

Mikä sitten tekee toiminnasta "sotilaallista", ja milloin on kyseessä "valtiotoimija"? Liikkuminen tietyssä paikassa tiettyyn aikaan ja katseleminen ympärilleen, valokuvaaminen ja kännykkään puhuminen? Kyllä turistin tai turistiryhmänkin saa ymmärtääkseni poliisiviranomainen pysäyttää ja kuulustella siinä kuin moottoripyöräjengiläisenkin. Aseen kantamisesta on taas oma lainsäädäntönsä, ja voiman käyttöönkin poliisilla, rajavartijalla tai sotilaalla on oikeus takaisin ampumalla.

Mitä "sotilaallisen vastaamisen" tarvitsee olla muuta kuin pysähtymiskäsky ja kiinni otto kuulustelua varten; aseita kannettaessa tai käytettäessä antautumiskehotus ja tuleen vastaaminen?

Ministeri ei kokemuksen mukaan vastaa blogejaan koskeviin kysymyksiin, mutta voisiko joku toinen selventää, missä tilanteessa lainsäädännön aukko estää Suomen viranomaisten toimintaa.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Niinistö puhuu palturia, jos väittää ettei lainsäädäntö anna myöten vastata tunnuksettomien sotilaiden uhkaan. Edes YK:n peruskirja ei edellytä, että hyökkääjän kansallisuudesta tai sotilasstatuksesta tulee olla tietoa.

Lähtökohtaisesti aseiden kanssa täällä hiippailevat siviilihenkilöt kuuluvat poliisin toimivaltaan. Jos tuntemattomia asehenkilöitä on useita, poliisi voi pyytää heti virka-apua puolustusvoimilta. Jos asehenkilöt ovat raskaasti aseistettuja ja eikä heitä tunnisteta, mikään laki ei estä tilanteen hoitamista suoraan puolustusvoimien taholta jopa sotilaallista voimakeinoa käyttäen. Tuntemattomien tulee antaa henkilötietonsa ja heidät voi ottaa kiinni. Jos he tätä vastustavat, heitä kohtaan saa käyttää voimakeinoja jo nyt voimassa olevan lain mukaan. Jos alueellista koskemattomuutta loukataan, voidaan käyttää voimakeinoja. Lainkohdissa ei erotella sotilaita tai siviilejä. Jos kyse lain tarkoittamasta vihamielisestä toiminnasta, sotilaallisia voimakeinoja voi edelleen käyttää ja hyökkääjältä edellytetään että kyse on vieraasta valtiosta, mutta näiltä osin kyse pilkunviilaamisesta. Ei suomalaisten tarvitse tietää, minkämaalaisia hyökkääjät ovat tai ovatko he sotilaita, koska voimankäyttö ratkeaa jo noiden aiempien pykälien mukaan.

Jos Suomessa joku tuntematon raskaasti aseistettu porukka ottaa haltuun esimerkiksi Hangon sataman, lainsäädäntö ei estä Suomelta välittömiä vastatoimia. Käytännössä ilmoituksesta riippuen poliisi tai puolustusvoimat toteaa tapahtuneen, tekee ilmoitukset ylätasoille ja puolustusvoimat alkaa selvittää tuntemattomien taustoja. Sitten pyydetään porukkaa laskemaan aseensa kiinniottoa varten. Jos tätä ei uskota, käytetään varoituslaukauksia ja uhataan rajummilla toimilla. Jopa hölmömpi päällikkö tai poliitikko ymmärtää, että kyse on alueellisen koskemattomuuden loukkauksesta, jos raskaasti aseistettu ryhmä ottaa Suomesta alueita haltuun ja että jatkoa todennäköisesti seuraa. Siksi tilanne joudutaan hoitamaan pois nopeasti ja suurella todennäköisyydellä sotilaallisin keinoin. Jos jälkeenpäin ilmenee, että kyse olikin kotimaisista 5. kolonnan pelleistä, jotka suunnittelivat maanpetosta tai valtiopetosta, aivan sama, ei muuta alkuasetelmaa.

On tietysti eri asia, että on hienoa että lakeja tarkastetaan ja päivitetään mutta nämä voidaan tehdä kaikessa hiljaisuudessa sitä mukaa kun näennäisongelmia ilmenee. Niinistöllä näköjään on vauhti päällä vaalien takia, kun pitää näyttää, että isoja ongelmia tässä ratkotaan ja estetään lakeja paikkailemalla maahanhyökkäykset samalla.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Juuri selostamallasi tavalla minäkin arvelin nykyisen lainsäädännön nojalla toimittavan epämääräisissä tilanteissa. Tulkinnan varaa voi tietenkin syntyä monenlaisessa aseettomassa, esim. tiedustelutoiminnassa, mutta aseistautuneiden henkilöiden kohtelussa ei mielestäni pitäisi olla mitään epäselvää.

Viimeinen kappale yllä taitaakin selittää parhaiten, miksi juuri nyt ministeri esittelee aihetta omana saavutuksenaan.

Käyttäjän CarolusLinden kuva
Carolus Linden

Suomen alueelle pääsevät kaikki, jotka ilmoittavat haluavansa hakea turvapaikkaa. Aseistusta ja muuta varustelua voidaan saada käyttöön maahantulon jälkeen.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Hannu Mononen ottikin esiin asian, jota olen miettinyt. Venäjän tunnuksettomat "sotilaat" eivät ilmeisesti nauti Geneven sopimuksen sotavangeille antamaa suojaa, joten eikö Ukrainalla ole oikeus saadessaan näitä vangiksi ampua saman tien, kuten Suomessa tehtiin desanteille? Ilmeisesti ukrainalaiset joko humaaneista syistä tai Venäjän koston pelosta eivät ole tehneet niin. Itse näkisin, että se ehkä hiukan nostaisi kynnystä lähteä operoimaan tunnuksettomilla "vihreillä ukkeleilla", kun nämä vangiksi jäätyään teloitettaisiin saman tien. Vaikka koskas Venäjällä ihmishenki on ollut minkään arvoinen.

Tuo "pieni" vihreä mies tulee varmaan mielleyhtymästä scifikirjojen ja -elokuvien marsilaisiin, ovat samanlaisia alieneita, vaikka nämä vihreäpukuiset erikoisjoukkojen sotilaat eivät pieniä olekaan.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Ukrainalainen ei pysty erottamaan Itä-Ukrainan separatistia oikeasta venäläisestä. Samaa kieltä ne puhuvat. Sisällisodassa ei ole yleensä paljonkaan sääntöjä käytössä, joten kyllä kiinni jäänyt separatisti on heikoilla. Nythän siellä on oltu rintamasodassa jo kuukausia ellei vuosia ja tilanne on jäätynyt tähän. Maailma odottaa, tulee mies lännestä aukaisemaan solmun.

Itse olen sitä mieltä, että jos saman maan kansalaiset rupeavat ampumaan toisiaan, niin parempi on vetää raja väliin. kun sellainen on hyvinkin helposti löydettävissä ihan kysymällä asukkailta, missä haluaisit asua. Tehtiinhän näin esimerkiksi Tsekkoslovakiassa ihan rauhanomaisesti. Outoa toimintaa, kun Euroopan pitäisi yhdentyä.

Käyttäjän joonakarppinen81 kuva
Joona Karppinen Vastaus kommenttiin #36

Ei siellä ole mitään sisällissotaa vaan Ukrainalaiset puolustautuvat Venäjän joukoilta.

Käyttäjän HansKotkavuori kuva
Hans Kotkavuori

Putlerin toiminta perustuu ja ilmeisesti on aina perustunut nopean yllätyksen tuoman edun maksimaaliseen hyväksikäyttöön. On siis aika epätodennäköistä, että me joutuisimme pienten vihreitten miesten toiminnan kohteeksi.

Maassa on kuitenkin kuulemma noin 70.000 venäjän kansalaista, joista riittävä osa - todennäköisesti kuitenkin vähemmistö tai jopa pieni vähemmistö - on taatusti valmis toimimaan Putlerin antamien käskyjen mukaisesti. Lisäksi kukaan ei voi varmasti tietää, mitä venäläisten ostamien "strategisesti sijoitettujen(?)" kiinteistöjen suojiin on varastoitu.

On helppoa olla samaa mieltä seuraavasta "Erityinen uhkatekijä ... etenkin Suomelle ovat Venäjän ohjusaseistus ja massiiviset maajoukot, joita Venäjällä on Barentsinmereltä Välimerelle saakka. Toiminnassa uhan muodostavat Venäjän sotatoimien nopeus ja yllätyksellisyys, eivät sotilaiden tunnukset tai niiden puute." Enkä kyllä ilmavoimienkaan merkitystä uskaltaisi väheksyä, kun meiltä sen torjuntakyky pitkälti puuttuu.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Hurskaan kauniista uskomuksista huolimatta ei varteenotettavia lojaalisuusuhkia ja relevantteja turvallisuusriskejä voi jättää nyky-Euroopassa sinisilmäisesti huomiotta. Esimerkiksi länsimaisten arvojen vastaiset Islamilainen valtio ja Putinilainen valtio käyvät aggressiivista sotaa EU:n lähialueella, ja molemmilla on myös maanalaista toimintaa/tiedustelua Supon mukaan Suomessakin. Islamistisen verkoston kannatusjäsenyys ja Venäjän kansalaisuus muodostavat todellisen sidonnaisuuspotentiaalin, jota tiedetään käytetyn motivointi/painostus/kiristys/rekrytointitarkoituksiin mm. Ranskassa ja Ukrainassa armeijassa palvelleita kohtaan.

On muistettava että Venäjän kansalaisuudesta 'nauttivat' ovat maan lainsäädännön mukaan lähtökohtaisesti velvollisia auttamaan kaikkialla maailmassa oleskellessaan Venäjän federaation turvallisuuselimiä eli sotilastiedustelupalvelua ym. vieraan vallan edustajia.

Venäjän kansalaisuus ei ole suomenvenäläisille pakollinen. Jos joku pitää itseään Suomelle lojaalina ja on valmis puolustamaan maatamme tarvittaessa Venäjän hyökkäystä vastaan, hänellä ei liene tarvetta pitää vieraan vallan kansalaisuutta voimassa, ellei hänelle osoiteta esimerkiksi siihen liittyvää vakoilutehtävää ex-isänmaataan vastaan. Sinällään kaksoiskansalaisuuskäytäntö tuli Suomen lainsäädäntöön tapaturmaisesti ja pitäisi mielestäni hyödyttömänä riskitekijänä poistaa. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230520-p...

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

"Suomen lainsäädännön kuitenkin pitäisi olla aluksi kunnossa puolustuskyvyn varmistamiseksi, ja sitä se tällä hetkellä ole, vaikka Krimin niemimaan valloituksesta on kulunut kohta kolme vuotta. Hitaita ovat Suomen puolustuskiireet."

Porsaanreikien tukkiminen taitaa olla Suomelle siksi niin vaikeaa, että pelätään porsaan provosoituvan ja suuttuvan tällaisista toimista. Tällaisella ajattalutavalla maalle ei voi ennustaa hyvää tulevaisuutta.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"...pelätään porsaan provosoituvan ja suuttuvan..." - Olipa nappiin sanottu!

Käyttäjän danielantti kuva
Daniel Leppäjärvi

Kansasta puhumattakaan. Täällä ei voi tehdä mitään ilman että joku provosoituu.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen Vastaus kommenttiin #23

Ystävällisesti vastaan: "Suutele kirkkovenettä".

Käyttäjän CarolusLinden kuva
Carolus Linden

Maan turvallisuuden kannalta on haitallista, että Suomeen pitää päästää kaikki, jotka ilmoittavat haluavansa hakea turvapaikkaa.
Rajavartiolaki, joka on sentään tältä vuosituhannelta, säätä näin 16§:ssä: "Rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää ... kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen".
Käytännössä rajamme ovat siis täysin avoimet kaikille, jotka ilmoittavat olevansa hakemassa turvapaikkaa.
Kun maahan saa tulla vaikka tuhansia henkilöitä päivässä ilman, että rajavalvonta voi sitä estää laillisesti, ei ole vaikea olettaa, että siitä voi tulla huolia myös maanpuolustukselle. Tulijoina kun voi olla vaikka minkä kokoisia ja värisiä ukkeleita.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

No, asylum-tulijat sentään joutuvat kirjoihin ja kansiin, ja ensi alkuun sijoitetaankin valvovien silmien alle. Sitä en tiedä, pääsikö syksyn 2015 ryntäyksessä Torniosta livahtamaan paljonkin maahan "ohi kirjanpidon" ruotsalaisbusseissa. Itärajan ylityspaikoilla ei vastaavaa tungosta ole koettu.

Noin se taitaa lainsäädännössä kuitenkin olla: tutkimatta ei saa käännyttää yhtään asylum-taikasanan lausunutta, ei edes niistä maista tulijoita, joiden kanssa ei ole palautussopimusta.

Käyttäjän CarolusLinden kuva
Carolus Linden

Kun sinne kirjoihin ja kansiin kirjataan "paperittomilta" heidän ilmoittamansa tiedot, ei ole vaikea olla joku muu kuin, miksi itsensä ilmoittaa. Myös se, että kirjoittautumista ei tarvitse tehdä hei tullessa, vaan sen voi tehdä vaikka muutaman päivän kuluttua, antaa mahdollisuuden livahtaa mihin haluaa.
Tornion järjestelykeskus oli väliaikainen ratkaisu länsirajalla. Sekään ei taannut, että kaikki tulijat saatiin sen hoteisiin. Viranomaisilla ei myöskään ollut laillisia keinoja pakottaa ketään siellä oleskelemaan.
Halutessaan turvapaikanhakijoina maahan tulleilla henkilöillä on hyvät mahdollisuudet mennä mihin haluavat.
Itärajalla ei totista tungosta ole koettu lähinnä sen johdosta, että Venäjän viranomaiset ovat pitäneet siitä huolen. Kun se huolenpito lakkaa, ollaan Suomessa "oman onnen nojassa". Jos venäläiset tekisivät kuten ruotsalaiset ja järjestäisivät siellä turvapaikanhakijoille ilmaisen kyydin Suomen rajalle, ei liene vaikea olettaa, että Suomessa oltaisiin niin sanotusti lirissä. Silloin ei olisi vaikea tuottaa Suomeen vaikka tuhansia eri värisiä ukkeleita.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Vihreitä pikku-ukkoja näkevät hourupäiset ja harhaiset ihmiset.

Siksi termi on mielestäni ihan oikea. Jos joitain ukkeleita on olemassa, niiden merkityksen nämä ihmiset nostavat aivan järjettömälle tasolle.

Nämä vihreitä pikku-ukkoja näkevät huitovat niitä pois olkapäiltään turuilla ja toreilla – elleivät ole jo suljettuina hourulaan.

Mitä Krimin ja Suomen vertailuun tulee, ne ovat yhtä kaukana toisistaan kuin kuu on auringosta. Jos Suomen kansa (tai jonkun Suomen alueen asukkaat) haluaisivat liittyä mieluummin Venäjään kuin pysytellä Suomessa, silloin tilannetta voitaisiin edes jotenkin verrata.

Jokainen (?) ymmärtää että sellainen tilanne on täysin teoreettinen. Joka ei ymmärrä, näkee vihreitä pikku-ukkoja kaikkialla.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Melko säälittävää, Andersson.

On parempi ymmärtää näkevänsä pikku-ukkoja kuin että ei ymmärrä näkevänsä niitä. Venäjää ymmärtävät itäkumartajat eivät ymmärrä näkevänsä pikku-ukkoja vaikka ne potkisivat perseelle.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Et nähtävästi tunne perinteistä suomalaista sanontaa vihreistä pikku-ukoista.

esim tuolla:

https://fi.wiktionary.org/wiki/vihreä

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Suomessa virkamiehillä on suurta taipumusta lukea lakitekstiä todella kirjaimellisesti, kuin piru raamattua. Koko puolustukseen liittyvä lainsäädäntö pitäisi käydä kerralla läpi niin, että se ei muodosta pienintäkään estettä puolustuksen toiminnalle etenkään ajan suhteen. Kyvykkyys reagointinopeuteen pitää olla kohdallaan.

Jos Venäjä laukaisisi Iskander-ohjuksen juuri nyt, ja ohjus osuisi pääkaupunkiseudun kohteeseen 10 minuutin kuluttua, mitä päätöksiä ja vastatoimia Suomi olisi kerinyt tehdä? Tuskin mitään.

Monet tarvittavista lakimuutoksia ovat pieniä teknisluonteisia, niin miksi tuollaisia "hankkeita" pitää perustaa, mikä käytännössä tarkoittanee työryhmä perustamista. On ensimmäinen kerta, kun kuulen jonkun asettavan "hankkeen" niin kuin Niinistö nyt. Yleensä työryhmä asetetaan, hankkeita ei.

Nykyinen hallitus on valmistellut useita merkittäviä lakimuutoksia ilman työryhmiä, niin miksi tällaiseen vähäiseen muutokseen pitää asettaa oikein hanke, kun aluevalvontalaki saataisiin kuntoon jo pelkästään ihan vain muutamalla sanan vaihdolla.

Suomessa erityinen ongelma on eri ministeriöiden välinen yhteistyö, joka ei ole sujuvaa. Jokainen ministeriö pitää kynsin hampain kiinni omasta reviiristään. Tämä tuli esille sisäasianministeriön osalta, kun valmisteltiin lainsäädäntömuutosta sotilashenkilöiden mahdollisuudesta toimia ulkomailla. Ongelmia tuotti lakiesitys HE 94/2016 ”Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta”, joka löytyy: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160094.

Tuotakin lakiesitystä eri viety loppuun saakka. Lakeja olisi pitänyt saman tien muuttaa niin, että se olisi mahdollistanut myös Nato-jäsenyyden. Se siitä kuuluisasta Nato-optiosta, kun edes lainsäädäntömuutostarvetta Nato-jäsenyyden osalta ei ole Suomessa selvitetty. Optio on täyttä pelleilyä. Jos Suomi päättäisi liittyä Natoon, missähän ajassa lainsäädäntö saataisiin päivitettyä? Tuskin 10 vuodessa tätä vauhtia.

Käyttäjän CarolusLinden kuva
Carolus Linden

Käsittääksen isäntämaasopimuksen johdosta tarvittavia lakimuutoksia saatiin tehtyä melko nopeasti ja ilman kummempia komiteoita.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

Pitää erottaa toisistaan Suomen siviililaki ja sotalaki. Kun kolme sormea painaa yhtäaikaisesti kolmea punaista nappulaa, astuu Suomen sotalaki voimaan. Sotalaki antaa nimetyille henkilöille velvollisuuden käynnistää lain määrittelemät toimet.

Toimiin liittyy
1. kaikkien ulkomaalaisten ja kaksipassilaisten internointi.
2. Rajaliikenteen täys stoppi kaikilla rajoilla.
3. Ilmatorjunta suunnataan ja laukaistaan kaikkeen lentävään kalustoon, jota ei voida tunnistaa.
3. Aluepuolustus valmistautuu maihinnousu- ja maahanlaskujoukkojen maahan tunkeutumisen estämiseen.
4. Ruotsissa pesivät hävittäjälintumme nousevat siivilleen.
5. Rannikkopuolustus saattaa passiivi- ja aktiivipuolustuksen sotatilaan.
6. Hallintohimmelit siirretään vuorenpeikon luolaan toimivien yhteyksien äärelle.

Riittävästi tuunattuna ja bodattuna ollaan 7min 24sek aikana valmiina ottamaan vastaan ne ensi-iskun Iskanderit, tai mitkä tahansa sikarit mistä hyvänsä suunnasta.

Jäiköhän jotain vielä pois luettelosta. Voisin lisätä vielä ne tällä hetkellä kehityksessä olevat ystävällismieliset leijuvat tahmatuhoojat.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kiitos hyvästä kommentista!

7 minuuttia ja 24 sekuntia ei riitä Iskandereille, jos ne on suunnattu Lappeenrantaan Karjalankannaksen Vaskelan tukikohdasta, josta Suomen rajalle on vain 120 kilometriä. Lappeenrannassa ja Imatralla ohjaukset ovat reilussa kahdessa minuutissa. Helsinkiin ammuttujen ohjusten torjunta-ajaksi jäisi enimmillään enintään 2-3 minuuttia, jos valmius syntyy 7 minuutissa ja 24 sekunnissa. Nopeimmillaan ohjukset Helsingissäkin ovat viidessä minuutissa. Norjasta ostetun NASAMS-ilmatorjunnan pitää todella olla jatkuvassa käyttövalmiudessa, eikä sen kantamat taida oikein riittää Iskandereille.

”Kun kolme sormea painaa yhtäaikaisesti kolmea punaista nappulaa, astuu Suomen sotalaki voimaan.” ei päde, jos lakia luetaan, niin kuin Suomessa luetaan.

Suomessa sotalaki on vuodesta 1991 ollut puolustustilalaki (22.7.1991/1083), siis kriisiajan (= sota-ajan) poikkeuslaki. Tämä laki on hidas, ja auttamattomasti jäänyt jälkeen nykysodankäynnin vaatimukset huomioiden. Laki on pian 26 vuotta vanha, ja sodankäynnin nopeus on tänä aikana muuttunut täysin. Laki säädettiin, kun Neuvostoliitto hajosi, toki joitain kohtia on uudistettu.

Puolustustilalaissa puolustustila saatetaan voimaan ja sen voimassaoloa jatketaan tasavallan presidentin asetuksella. Tasavallan presidentin asetus puolustustilan voimaan saattamisesta (soveltamisasetus) annetaan määrätyksi, enintään kolmen kuukauden pituiseksi ajaksi. Soveltamisasetus on heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Asetus on kumottava, jos eduskunta niin päättää.

Kun puolustustilalaki saadaan voimaan, on Venäjä vallannut Suomen jo kolmeen kertaan. Voi vain kuvitella, mitä presidentin asetus ja eduskuntakäsittely kestävät. Laki on kuin 70 vuoden takaa toisesta maailmansodasta. Sotia ei tosiaankaan enää julistella.

Jos Venäjä tänne hyökkäisi, ei reaaliaikaisia vastatoimia aloitettasi puolustustilain pohjalta. Onneksi puolustusvoimain komentajalla on jo hieman valtaa, muttei riittävästi. Toimintamahdollisuuksia on toki jo nopeutettu.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen Vastaus kommenttiin #34

Kun kaikki viisarit osoittavat tiettyyn suuntaan, annetaan red alert. Siitä hetkestä lukien valmius ohjuspattereille on 7min 24sekkaa. Mikäli Suomi pysyttäytyy puolustusdoktriinissa, on tuohon tyydyttävä. Jos Suomi siirtyy agressiivisee doktriiniin, tarkoittaa se ohjusten lähettämistä kohteisiin kun kolmas sormi painaa punaista nappulaa. Valitse siitä.

Lait on laadittu muutettavaksi. Etenkin, jos on löysä golffareissa, niin jotain tarttis tehdä. Olet riviesi välissä oikeassa. Lakia pitää muuttaa pari napsua vissiin suuntaan. Taitaa olla jopa kiire.

Vaikka perse maata viistäisi, niin ilmojen hallki käy lentäjän tie....
Äläkä vaan kuvittele, että 50 häivehävittäjää aiheuttaisi muuta, kun naurua ympäristöissämme.
Ainoa seuraus olisi Suomen suvun kuolema nälkään kaivettaessa rahaa eskardoona 50 rahoittamiseen.

Sitä odotettaessa pitää kysyä ruåtsalaisilta, haluavatko itänaapurikseen jonkun muun, kuin Suomen valtion. Ei ole ihka varmaa mitä haluavat.
Toiseksi pitää kysyä, josko haluavat muutaman miljoonan finnjävel sotapakolaista vaivoikseen.
Kun vastaus saadaan, niin voidaan kysellä sieltä, millaisiin tukitoimiin olisivat valmiina rajapuolustuksensa vahvistamiseen.

Käyttäjän SeppoLavonen kuva
Seppo Lavonen

"Jos Venäjä laukaisisi Iskander-ohjuksen juuri nyt, ja ohjus osuisi pääkaupunkiseudun kohteeseen 10 minuutin kuluttua, mitä päätöksiä ja vastatoimia Suomi olisi kerinnyt tehdä? "

Paljonkin:
1) Valtiojohto olisi antanut kansalaisille tiedotteen, että juuri tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa, joten nyt ei pidä hötkyillä eikä harjoittaa vastakkainasettelua, vaan käyttää ylivertaisen nerokasta suomalaista diplomatiaa.
2) Kysely kansanäänestyksen järjestämisestä liikekannallepanosta olisi annettu merkinnällä "kiireellinen".

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Vihreiden ukkelien ja isovenäläisimperialismin hybridiuhkapotentiaalin uhka pohjautuu historialliseen maahantunkeutujakolonialismiin, tsarismiin ja neuvostofasismiin perustuvan putinismi-duginismin aggressiiviseen olemukseen. Putinin merkittävimmän ideologin mukaan mm. Suomen tulee kuulua Venäjän valtakuntaan, ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin#Vaik...

"Duginin poliittinen tavoite on Venäjän imperiumin palauttaminen ensisijaisesti yhdistämällä entisten neuvostotasavaltojen, kuten Georgian ja Ukrainan, alueita Venäjään. Duginin ajatuksissa myös Suomi kuuluu Venäjän imperiumiin[1][13]." https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin#Ajat...

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

Ihan hauska kirjoitus! Rakkaalla lapsella, ja naapurilla, voi tietysti olla monta nimeä, mutta Ukkeli = Pienikokoinen vanha mies, ei yksinkertaisesti toimi laisinkaan tässä kontekstissa :)

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Tarkoitus oli nimenomaan vähätellä näitä miehiä. Ei viitsi sentään heitä ihan kirjata "venäläisten erikoisjoukkojen puolijuopoiksi desanteiksi".

Kyse on siis meille sopivien mielikuvien rakentamisesta. Informaatiovaikuttamista siis.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Enpä tiedä, kannattaako näitä mitenkään vähätellä. Se johtaa helposti myös riskin vähättelyyn. Ja Suomen akilleenkantapää on juuri varautumisessa sellaisiin operaatioihin, joihin nämä "ukkelit" soveltuvat mainiosti.

Käyttäjän SauliAittola kuva
Sauli Aittola

"Pienet vihreät miehet" ilmaisu oli kai ironiaa. Aluksi Venäjä ei tunnustanut Krimillä ja Ukrainassa olevan venäläisiä sotilaita. Kun kuitenkin sotilaita oli todistettavasti, (myöhemmin Putinkin myönsi asian) sanonta lähti elämään länsimaisessa mediassa.

Eniten minua ärsytti naamioituminen. Asiassa on aina jotain vilunkia kun ei pysty esiintymään omalla naamalla.

Kaksoiskansalaisuus ei ole hyväksyttävää millään tavalla. Siihen pitää puuttua.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Itse käyttäisin heistä termiä "tunnuksettomat venäläissotilaat". Mitäpä sitä totuutta vääntelemään tai kiertoilmaisuja keksimään.

Krimillä heidän operaationsa onnistuminen perustui alueella jo olevien, Sevastopoliin sijoitettujen Venäjän armeijan resurssien tuoman uhan avulla - ei niinkään Krimin venäläisväestöön perustuen. En muista, oliko Krimin haltuunoton aikana Rostovin alueella meneillään Venäjän yllätyksellinen "sotaharjoitus", joka olisi antanut lisäuhkaa Ukrainan hallituksen suuntaan. Joka tapauksessa Krimillä olevat Ukrainan armeijan joukot ja Ukrainan hallinto kokivat olevansa ylivoimaisen vastustajan edessä, mikä mahdollisti Venäjän operaation onnistumisen ilman laukausten vaihtoa. Ukrainan hallinto ymmärsi, että vastarinta johtaisi ainoastaan uhreihin ja todennäköisesti Venäjä oli julkisuuden tuolla puolen kertonut vastarinnan johtavan todelliseen sotaan.

Mikäli Venäjä lähtisi sotatoimiin Suomea vastaan, se ei tulisi laajana rintamana yli rajan, sillä Suomen valloittaminen ei olisi mielekäs tavoite. Se aiheuttaisi liian suuren vastareaktion Lännen taholta eikä Venäjällä ole muutenkaan siihen tarvetta. Sen sijaan Venäjä todennäköisimmin hakisi Suomesta maa-aluetta, jonne se voisi sijoittaa ohjusaseistustaan turvaamaan Pietaria. Eli jokin pieni alue eteläisestä Suomesta tai Ahvenanmaalta olisi kohteena.

Tällöin nimenomaan "tunnuksettomat venäläissotilaat" olisivat se joukko, joka ottaisi alueen hallintaansa. Operaation taustatukena olisi Venäjän mittavan ohjusaseistuksen lisäksi laaja yllätyssotaharjoitus itärajan takana, mikä toisi uhan laajamittaisen sotilaallisen konfliktin synnystä. Niinistö saisi puhelun Venäjältä ja puhelussa kerrottaisiin täyden sotatilan puhkeava itärajalla, mikäli Suomi kävisi vastatoimiin maa-alueen haltuunottajia vastaan. Koska miehitetty maa-alue olisi vähäinen, Länsi ei kävisi todellisiin vastatoimiin Venäjää vastaan, minkä varaan Venäjä operaationsa laskisikin.

Mielestäni siis nämä koulutetut erikoisjoukot ovat Suomen suurin uhka Venäjän taholta. Ja Suomen vastaus olisi laittaa varusmiehet näitä vastaan.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että reserviarmeijan rinnalle tarvittaisiin ehkä noin 5000 sotilaan ammattiarmeijajoukot, jotka sitten hoitaisivat myös kansainväliset velvoitteemme (EU:n Lissabonin-sopimus) ja velvoitteet ulkomailla, jos Suomi liittyisi Natoon. 24/7-päivystys olisi oltava riittävän nopea ja liikuteltavissa kaikkialle Suomeen. Nopeaa siirtokapasiteettia siis tarvittaisiin.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

On käytännössä sama lähettääkö Venäjä tänne tunnuksettomia vai tunnuksellisia joukkoja, koska Suomi hoitaa pienet joukot pois päiviltä nopeasti. Venäjän soittelut eivät alueloukkaustilanteessa paljon merkitse. Näiltä osin Suomi ei ole Ukraina. Suomen itsenäisyys perustuu sen olettaman varaan, että tänne tunkeutuva (Venäjä) tulee kärsimään raskaasti. Ukrainalla ei ollut halua, resursseja eikä kykyä hoitaa Krimin tilannetta. Suomen kohdalla Venäjä edelleen on sitä mieltä, että kokeilu voi tulla todella kalliiksi. Kuinka kauan mielipide pysyy sellaisena, sitä emme tiedä.

Poliitikot ja virkamiehet eivät edes pysty olla puuttumatta tilanteeseen, koska puuttumattomuus riittäisi epäillyyn törkeästä maanpetoksesta. Suomessa on edelleen virkamiehiä, jotka reagoisivat välittömästi siihen, että täällä seisottaisiin tumput suorana ja yritettäisiin ymmärtää alueloukkaajia. Tämän takia Suomessa olemassa perustuslaki. Kyvytön johto voidaan presidenttiä myöten vaihtaa nopeasti, koska törkeä maanpetos on käytännössä raskaampia rikosnimikkeitä Suomessa ja avaa ovet nopeilla toimille myös poliitikkoja vastaan. Edes lakimuutosyritykset kriisitilanteessa eivät auttaisi, koska silloin muutoksen yrittäjiä ja puoltajia voisi perustellusti epäillä törkeästä valtiopetoksesta.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

En ole mitenkään vakuuttunut siitä, että Suomi uskaltaisi päästää "vihreät miehet" pois päiviltä, jos sellaisia tänne todella ilmestyisi.

Maanpetos saattaa edelleen olla perustuslaissa, mutta on vaikea uskoa, että sellaisesta enää ketään tuomittaisiin. Onhan hallitusohjelmassakin ollut kirjaus, jonka mukaan Suomi kuuluu kaikille.

"Suomi kuuluu jokaiselle asuinpaikasta, elämäntilanteesta, äidinkielestä tai etnisestä taustasta riippumatta." (Hallitusohjelma 15.4.2007)

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #39

Maanpetos löytyy kyllä ihan tavallisesta rikoslaista on yksi kovimpia rikosnimikkeitä Suomessa. Täysin ajantasainen säädös, reilu 20 vuotta vanha.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Jos Venäjä päättäisi tehdä aluevaltauksen, niin se hoitaisi kyllä homman siten, että valtaus myös onnistuisi. Ei Venäjä lähtisi kokeilemaan onnistuuko valtaaminen ja alueen hallinta myös seuraavalla viikolla.

Riittävän sotilaallisen voiman uhkaamana valtiojohtomme toteaisi alueen menetetyksi. Mahdollisesti ilman laukauksia.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #41

Kuten sanoin, tuollainen johto voi joutua nopeasti syrjään eli käytännössä vankilaan ja asiantuntevat ottavat johdon käsiinsä. Mikäli hyökkäys tapahtuu tavanomaisin asein, Suomella riittää kykyä lähteä tappelemaan vastaan ja rajusti. Kyse on siitä, kuinka kauan Suomen rahkeet riittävät.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset