AriPesonen1

Kaksoiskansalaisuus ja uhkakuvat Suomen turvallisuudelle

Kesäkuun 1. päivänä 2003 Suomessa astui voimaan uusi kansalaisuuslaki (16.5.2003/359), jonka mukaan suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen valtion kansalaisuuden eikä vastaavasti ulkomaalaisen tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan, kun hän saa Suomen kansalaisuuden.

Tämä uusi laki sai jo säätämisajankohtana vuonna 2003 epäilyä osakseen. Minun lisäksi epäilijöitä olivat ainakin suojelupoliisi ja Pohjanmaan suomenruotsalaiset.

Hanke vuonna 2003 säädetyn kansalaisuuslain muutostarpeen selvittämisestä alkoi jo vuoden 2014 syksyllä. Kaksoiskansalaisuus nähtiin turvallisuusriskiksi pian Krimin niemimaan miehitykseen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti tiukentavansa ulkomailla asuvien kaksoiskansalaisten valvontaa ja valvovansa kansalaistensa etuja myös Venäjän rajojen ulkopuolella. Aikaa kansalaisuuslain muutostarpeen syntymisestä on siis kulunut pian kolme vuotta.

Presidentti Niinistö: Minä pyysin selvityksen kaksoiskansalaisuudesta” oli uutisotsikko Ylen sivuilla jo syksyllä 2014 (Yle 21.8.2014).

Presidentin pyynnöstä sisäministeriö aloitti syksyllä 2014 kaksoiskansalaisuusselvityksen, jonka lopputuotosta ei ole kuitenkaan saatettu julkisuuteen eikä myöskään sen valmistumisesta ole informoitu mitään. Sisäministeriön nettisivuilta ainoa asiakirja, joka asiaan liittyy, on taustamuisto medialle (Sisäministeriö 3.9.2014). 

Todennäköisesti sisäministeriön kaksoiskansalaisuusselvitys sisältää Venäjän kaksoiskansalaisuuden osalta sellaista tietoa, jota ei haluta julkisuuteen Suomen Venäjä-suhteiden heikkenemisen pelosta, vaikka asiakirja tuskin on salassa pidettävä lainmukaisin perustein. Näin me elämme edelleen suomettuneessa Suomessa, jossa visusti varotaan tekemästä julkisesti mitään sellaista, joka ärsyttäisi vähänkin Venäjää. Edelleenkin Venäjän liittyvät asiat yritetään tehdä salaa vähissä äänin.

Myös viime keväänä valmistuneen Suomen Nato-selvityksen mukaan Venäjä saattaisi aktivoida poliittisesti täällä asuvia venäläisiä - siis myös kaksoiskansalaisia - vastatoimena, jos Suomi liittyisi sotilasliittoon (Nato-selvitys 29.4.2016).

Vielä toukokuussa 2016 lakimuutosvalmistelua johtava hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä kertoi julkisuudessa, että esitykset kansalaislakimuutoksesta saataisiin eduskuntaan jo syksyllä 2016 (Yle 11.5.2016).

Tarkastelun kohteena on virkoja muun muassa Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja poliisissa.” lausui lakivalmistelua johtava hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä Keskisuomalaisessa puolestaan lokakuun alussa 2016 (KSML 8.10.2016). Äijälä on siis se sama virkamies, joka toukokuussa kertoi Ylelle kansalaisuuslain muutoksen valmistuvan syksyllä 2016. 

Nyt eletään helmikuuta 2017, ja lainmuutoshanke Äijälän valmistelemana ja poliitikkojen ohjaamana on edelleen täysin levällään.

Nyt tästä lainmuutoshitaudesta on seurannut se, että valtiohallinto toimii sellaisen tulevan lainsäädännön mukaisesti Suomen etuja turvaten, jota ei ole saatettu valmiiksi ja jota ei ole siten saatettu myöskään voimaan.

Eilen helmikuun ensimmäisenä päivänä saatiin mittava mediasekamelska aikaiseksi, jossa puolustusministeri syytti jo mediaa Suomen Venäjä-suhteiden tärvelemisestä. Puolustusministerin olisi kuitenkin aluksi syytä katsoa peiliin kyvyttömyydessä saada lainsäädäntömuutoksia aikaan. Nyt lainsäädännön viivästyessä valtiohallinto on joutunut tekemään omia ratkaisuja Suomen turvallisuuden takaamiseksi.

Ylen ’uutisankka’ on vahingoittanut Suomen ja Venäjän suhdetta.” (IS 1.2.2017) ja ”Haittaa Suomen julkikuvaa” (Yle 1.2.2017)  laukoi puolustusministeri Jussi Niinistö tuohtuneena siis vailla perusteita 1.2.2017.

Jussi Niinistön lausahdukset kuvaavat, kuinka vaikeaa Suomelle on laatia mitään itsenäisesti vain omaa harkintaa käyttäen, mikä vähänkin liittyy Venäjään. Jussi Niinistön hikinen ja vääntynyt naama eilen kertoi hyvin, miten huolissaan Suomen poliittisessa päätännässä ollaan Venäjän reaktioista.

Olen useaan otteeseen kritisoinut useassa kirjoituksessa sitä Suomen hitautta, mikä liittyy lainsäädäntömuutoksiin turvallisuutemme parantamiseksi kiristyneessä yleiseurooppalaisessa turvallisuustilanteessa. Kaikki lakihankkeet jotka vähänkin liittyvät jollakin tavalla Venäjään, ovat myöhässä ja lopullinen päätäntä niissä on sangen vaikeaa.

Kansalaisuuslain muutoshanke on yksi hyvä esimerkki suomalaispoliitikkojen haluttomuudesta tehdä tarpeellisia lakimuutoksia. Kolmessa Krimin valtauksen jälkeisessä vuodessa on saatu hyvin vähän aikaan.

Tässä kansalaisuuslakimuutoshankkeessa kiitettävän arvosanan voi antaa vain presidentti Sauli Niinistölle. Kiitos hänelle asian aktiivisesta eteenpäin viemisestä.

                                                                               ****

Millaisen uhan sekä Venäjän että Suomen kansallisuuden omaavat kaksoiskansalaiset oikein muodostavat?

Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaiset, joita vuoden 2013 lopussa oli 20 547, tuskin muodostavat kummoisempaa turvallisuusriskiä ihmisinä kuin ne noin 40 000 venäläistä, jotka asuvat Suomessa ilman kaksoiskansalaisuutta.

Riskin synnyttää Venäjän lainsäädäntö ja sen asettamat velvoitteet kaksoiskansalaiselle. Venäjän lainsäädännössä kaksoiskansainen on yhtä kuin Venäjän kansalainen. Kaksoiskansalaisuuden toista kansalaisuutta ei tunneta muuta kuin hänelle asetettujen velvoitteiden osalta.

Jos Suomi nimittää johonkin virkaan Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaisen, on Venäjän lainsäädännön perusteella Suomelle sama kuin nimittäisi pelkästään Venäjän kansalaisen. Mikä olisikaan se toimi, virka tai tehtävä puolustushallinnossa, johon Suomi voisi nimittää Venäjän kansalaisen?

Venäjän lainsäädännön mukaan jokainen kansalainen on velvollinen auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia, ja tuo vaatimus koskee myös kaksoiskansalaisia.

Yksi laki, jota muutettiin edellä mainittu asia huomioiden, on Venäjän federaation kansalaisuuslaki vuodelta 2002 ja sen vuoden 2014 muutokset (в Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ ”О гражданстве Российской Федерации”, в ред. от 31.12.2014; далее - Федеральный закон № 62-ФЗ, lähde).

Kaksoiskansaisuutta koskevia uusia määräyksiä on luvussa 6 (Статья 6. Двойное гражданство, lähde). Venäjän federaation kansalaisuuslaki, luku 6, 1. pykälä (глава 6, статья 1): ”Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.”

Vapaasti suomennettuna:

Venäjän federaation kansalainen, jolla on myös toinen kansalaisuus, pidetään Venäjän federaatiossa vain Venäjän federaation kansalaisena, lukuun ottamatta niitä tapauksia, kansainvälinen sopimus tai liittovaltion laki toisin määrää.

Jo Venäjän perustuslaissa (lähde) on kirjattu seuraavasti (luku 6, 62. pykälä, глава 2, статья 62, lähde) myös kaksoiskansalaisuuteen liittyen:

Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Vapaasti suomennettuna:

Venäjän federaation kansalaisuus ei vähennä kansalaisen oikeuksia ja vapauksia, eikä hän ole vapautettu [myöskään] Venäjän kansalaisuudesta syntyvistä velvollisuuksista, elleivät muut Venäjän federaation liittovaltion lait tai kansainvälisen sopimukset näin säädä.”

Perustuslaissa on myös kirjaus, että isänmaan puolustaminen on jokaisen Venäjän kansalaisen velvollisuus ja jokaisen kansalaisen vastuulla (luku 59, 1. pykälä, глава 59, статья 1, lähde), vaikka kansalainen toimisi Suomen puolustusvoimissa: ”Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Venäjän näkemänä kaksoiskansalainen on vain Venäjän kansalainen niin Venäjällä kuin ulkomailla, ja häntä velvoittavat kaikki samat velvollisuudet kuin kaikkia muita Venäjän kansalaisia. Häntä koskevat kaikki samat velvollisuudet mitä esimerkiksi henkilötietolaki (Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, lähde) tai laki liittovaltion turvallisuuspalvelusta (Федеральный закон "О Федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ, lähde) häneltä velvoittavat.

Kansalaisuuslain perusteella kaksoiskansalaiset ovat Venäjän tarkassa seurannassa ja heistä Venäjä edellyttää tarkkoja tietoja sijaintitietoja ja kaikkia muita tietoja, mitkä on kirjattu kansalaisuuslain 6. luvun 5. pykälään. 

Esimerkiksi 5. pykälän h-kohta kuuluu: ”сведения об обращении в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (в случае направления такого обращения)”. Kaksoiskansalainen joutuu siis esimerkiksi siis raportoimaan, jos kaksoiskansalaisuus toisessa maassa pysyvään oleskeluun vaikeutuu tai estyy.

Varmistaakseen lain edellyttämän tiedonsaannin kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä, lain noudattamatta jättämisestä on säädetty enintään 200 000 ruplan sakko, mikä vastaa noin reilua 3 000 euroa.

Venäjän lakeja löytyy parhaiten ConsultantPlus-nettisivuilta (kotisivut), Venäjän valtion omat viralliset säädösjulkaisusivut (kotisivut) eivät ole niin hyvin teknisesti toimivat.

                                                                               ****

On kaikille selvää, ettei Venäjän suorittamien lainsäädäntömuutoksien jälkeen kaksoiskansalaisille voi olla mitään pääsyä Suomessa virkoihin tai työtoimiin, joissa käsitellään Suomen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Kansalaista, joka joutuu Suomessa noudattamaan myös muun maan kuin Suomen lakia, ei sovi esimerkiksi puolustushallinnon toimiin. Norjassa muilla kuin oman maan kansalaisilla ei ole mitään pääsymahdollisuuksia virkoihin, joissa käsiteellään turvallisuusasioita. Kaksoiskansalaisuutta ei tunneta.

On poikkeuksellista, että haluttomuudella lainsäädännön muutosten laatimiseen tällaista turvallisuusriskiä on Suomessa pidetty yllä kohta kolmen vuoden ajan. Kenen poliitikon vastuulla on, ettei asiaa ole kyetty hoitamaan? Mikä poliittinen taho on pelännyt niin kovasti Venäjän reaktioita, että turvallisuusasiat on laiminlyöty kohta kolmen vuoden ajan. Eikä tämä ole ainoa turvallisuusasia, joka Suomen poliittisessa päätännässä on laiminlyöty.

Se, että Venäjän kansalaisuus tulee olemaan este päästä Suomen turvallisuuden kannalta merkittäviin ja kriittisiin tehtäviin Suomen ulkoasiain- ja puolustushallinnossa, ei ole ollenkaan eikä missään määrin Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaisten vika. He ovat syyttömiä. Venäjän valtio on laatinut sellaisen myös ulkovenäläisiä koskevan lainsäädännön, joka tekee Venäjän kansaisuudesta Suomen turvallisuustehtävissä suuren turvallisuusriskin. Harmittaa kaksoiskansalaisten asema, jonka heidän synnyinmaa on heille erikoisilla lainsäädäntötoimillaan järjestänyt.

Kuinka sitten tulisi edetä?

Siihen saakka, kun kansalaisuuslain muutosprosessi on keskeneräinen, on niiden Venäjän passin omaavien kaksoiskansalaisten tehtävä valinta Suomen ja Venäjän välillä, jotka haluavat sellaisin virkoihin, joihin liittyy Suomen valtion turvallisuusvaatimuksia.

On valittava kansalaisuus lopulta, mikä myös osoittaa, mitä valtio ja kansa koetaan enemmän omaksi. Ollaanko suomalaisia vai venäläisiä. Jos kaksoiskansalainen voi luopua Venäjän kansalaisuudesta, on se mielestäni riittävä osoitus siitä, että hän on sitoutunut myös Suomen asettamiin turvallisuus- ja salassapitovaatimuksiin. Tämän jälkeen turvallisuus- ja salassapitovalvonta on saamaa kuin mitä myös Suomen kansalaisilla luokitelluissa tehtävissään on. Vastaava kirjaus tulee varmaan jossakin muodossa myös kansalaislain muutokseen.

Asia tulee sitten ratkaistuksi lopullisesti kansalaislain muutoksessa, jos istuva hallitus kykenee sellaisen toimittamaan. Valtion virkamieslakia (19.8.1994/750) mahdollisesti muutettaessa on puolestaan huomioitava virkasuhteiden lisäksi myös työsuhteet.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Nyt olisi parempi tehdä päätökset koskien kaksoiskansalaisia mahdollisimman nopeasti vaikka Venäjä ja Tuomioja olisivatkin toista mieltä.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Ennen eduskuntavaaleja ainakin. Muuten ei ehkä tapahdu mitään.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisilla on Venäjällä se etu, että he voivat liikkua maassa niin vapaasti kuin Venäjän kansalaiset ainakin, He eivät esimerkiksi tarvitse matkustusviisumia, kun eivät Venäjän lakien mukaan ole ulomaalaisia. He vain palaavat kotimaahansa lyhemmäksi tai pitemmäksi aikaa.

Luonteva käytännön ratkaisu on, että sotilastehtäviin ja vaikkapa poliiseiksi hakeutuvien on viisasta lopettaa Venäjän kansalaisuutensa. Samalla he menettävät vapaan matkustusoikeuden Venäjälle, mutta onko tuo suurikaan uhraus. Kyllä he turistiviisumeja savat siinä kuin syntyperältään suomalaisetkin.

Entä sitten, onko tuo Venäjän kansalaisen vapaus samaa kuin Suomessa? Todennäköisesti ei, vaan jonkin asteen valvonta seuraa Venäjän kansalaisia joka tapauksessa ja ehkä myös entisiä Venäjän kansalaisia heidän Venäjällä vieraillessaan.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Hyvä ja ertyisesti hyvin perusteltu sekä taustoitettu esitys asiasta.
Sdp, vihreiden politiikojen mielipiteitä asiasta lukeneena voi vain pelolla odottaa mitä tapahtuu heidän päästyä hallitukseen? Tässä kysymyksessä uskon heidän populistisesti kääntävän kelkkansa. Rinteen en ole huomannut sanovan mitään. Nykyisen hallituksen hitaus saattaa kyllä vaihtua mitään tekemättämyydeksi viime hallituksen tapaan.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Ulkoturvallisuusasiat ovat herkkä aihe suomettuneille poliitikoillemme. Kun Suomi lisäksi on ilmoittanut, että sen turvallisuuspolitiikka lepää peruspilari Venäjän varassa, Suomi on hölmöläisten valtakunta.

Arin mainitsema sakko tietojen antamattajättämisestä Venäjän turvallisuusviranomaiselle on sivuseikka sen rinnalla, että isompiakin rangaistuksia on takana odottamassa. On helppo veikata sen puolesta, että kriisitilanteessa tai sen uhatessa kaksoiskansalaisten on toimittava yhteistyössä Venäjän turvallisuuspalvelun kanssa uhalla, että he saavat syytteen maanpetoksesta Venäjällä. Media voisi selvittää asian. Venäjän kaltaisen kehitysvaltion ollessa kyseessä maanpetoksesta voi seurata kriisitilanteessa vaikka kuolemantuomio. Hyvä kohde tarkastaa, US.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Kommentoin aikaisemmin Viljon blogia tästä asiasta. Venäläiset, olivatpa kaksoiskansalaisia tai suomen asukkaita ovat Venäjän lain alaisia ja Venäjä on Putiniun suulla sanonut suojelevansa venäläisiä kaikissa maailman kolkissa. Mutta venäläisillä on myös velvollisuutensa auttaa tarvittaessa emoaan, mitä se sitten onkin- arvaahan sen.

Pesosen ehdotus kansalaisuudesta on erinomainen.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kiitokset Ari Pesoselle jälleen tärkeiden asioiden tuomisesta julkisuuteen Venäjän lainsäädännöstä, mitä esim HS ei ole toimitukselle lähettämästäni juttuvinkistä huolimatta vaivautunut tekemään.

Olisi kiinnostavaa tietää sanatarkasti, miten lakiteksti muotoilee velvoitteen toimia yhteistyössä Venäjän turvallisuusviranomaisten kanssa ja millainen oikeuskäytäntö Venäjällä vallitsee, ellei toteuta tämän lain velvoitetta.

Tänä aamuna YLE:n Aamu-TV:ssä oli surkuhupaisaa seurata, kuinka naistoimittaja teki "ihmisoikeusloukkausta" siitä, että Suomessa ei turvallisuussyistä aina kohdella Venäjän kaksoiskansalaisia tasa-arvoisesti. Haastateltu Lapin yliopiston ihmisoikeusasiantuntija oli sentään järkevä ja myönsi tämä perusteen oikeutuksen.

Jälleen kerran: pitää vain onnitella Venäjää menestyksellisestä hybridistrategiastaan, suomalaisen median ja poliitikkojen ajaessa niin aktiivisesti Venäjän agendaa Suomen etujen vastaisesti ja osoittaessa ehdollistumistaan kuin Pavlovin koirat aina, kun asiaan liittyy Venäjä. Onhan se niin väärin, jos agentti, vakooja tai sabotööri ei pääse toteuttamaan kutsumustaan Suomessa pikkumaisten viranomaistemme toteuttaman syrjinnän takia!

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen pitäisi lakkauttaa mahdollisimman pian. Venäjän kaksoiskansalaiset muodostavat myös asevelvollisina ison riskin. Venäjä myös kohtelisi vihollisen puolella taistelevaa kansalaistaan sotatilanteessa maanpetturina. Jos tämä jäisi vangiksi, tuomio olisi luultavasti nappi otsaan välittömästi. Ihan riippumatta siitä, mitä kansainväliset sopimukset tai ihmisoikeusvalittajat sanoisivat.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Eilen joku toimittaja kysyi Sipilältä tv:ssä, minkälaisella aikataululla lainmuutos etenee. Vastaus oli, että selvitystyö tehdään nopealla aikataululla ja esitys saataneen käsittelyyn tämän vuoden kuluessa.

Jos jo näin yksinkertaisen asian ihmettelyyn saadaan kulumaan näin paljon aikaa, ei tarvitse ihmetellä, miksi hallitus ei saa aikaan mitään muutakaan.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Tässä lainvalmistelussa on ilmi selvästi ”kierretty kuin kissa kuumaa puuroa” ja se tuntuu olevan muutenkin kuin ”kuuma peruna hyppysissä.”
Tämän päivän Hesarissa on juttu otsikolla ”Venäjän laissa kaksoiskansalainen voi olla maanpetturi.”

Tehtiinkö täällä lailla itse asiassa karhunpalvelus Venäjältä tulleille kansalaisille vuonna 2003? Halosen ”maailmaa syleilevällä politiikalla” aikaan saatu laki voi saattaa kaksoiskansalaisen Venäjän rikoslain artiklan 275 vaikutuspiiriin, kuten jutussa ilmenee. Venäjä ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta ja rikoslaki koskee kaikkia Venäjän kansalaisia. Jutussa todetaan ”Teoriassa jokainen Suomen valtiolle työskentelevä kaksoiskansalainen voi Venäjän tulkinnan mukaan olla maanpetturi.” Tätä taustaa vasten kannattaisi ilmeisesti nopeuttaa tätä lainvalmistelua, jotta se saadaan nopeasti voimaan. Sitä kautta moni pääsee eroon ”Damokleen miekasta.”

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Kaksoiskansalainen agentti?
Aika löperöä toimintaa suomessa - ?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset