AriPesonen1

Tämän vuoksi Veli-Pekka Viljanen ei kelvannut Niinistölle oikeuskansleriksi

Oikeustieteiden tohtori, valtiosääntöoikeuden professori, varadekaani Veli-Pekka Viljasen kattavan ansioluettelon voi käydä lukemassa Turun yliopiston sivuilta (CV Veli-Pekka Viljanen).

Veli-Pekka Viljasesta ei tule Suomen seuraavaa oikeuskansleria. Miksi Veli-Pekka Viljanen ei kelvannut presidentti Sauli Niinistölle oikeuskansleriksi, sen vain Niinistö tietää sen itse, eikä hän sitä muille kerro. Me muut voimme vain arvailla Niinistön näkemyksiä.

Niinistön kanta ei sinänsä ollut ainakaan minulle yllätyksellinen. Yllätyksellistä tässä asiassa sen sijaan on, että Sipilän hallitus ja ennen kaikkea oikeusministeri Jari Lindström (ps.) oli hyväksymässä oikeusministeriön virkamiehistön valmisteleman esityksen Veli-Pekka Viljasen nimittämisestä oikeuskansleriksi.

Mistä hallituksen oikeuskanslerinimitystä koskeva ”nimitystyötapaturma” johtui ja ennen kaikkea, miksi ihmeessä perussuomalaisten johtama oikeusministeriö valmisteli Veli-Pekka Viljasen nimittämistä oikeuskansleriksi? Jo nyt voidaan sanoa, ettei oikeusministeri Jari Lindström ole hoitanut asiaansa hyvin, lienenkö syy työuupumuksen vai osaamattomuuden.

                                                                                         ****

Veli-Pekka Viljanen toimi oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena vuosina 1992-1998. Hänen suhteensa oikeusministeriön virkamiehistöön ovat muovautuneet pääosin jo tuona ajanjaksona. Sauli Niinistö oli oikeusministerinä 13.4.1995-2.2.1996, joten Veli-Pekka Viljanen on ollut myös Niinistön alaisena. Kun Viljanen valmistui Turun yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi 1975, niin Sauli Niinistö valmistui samasta yliopistosta niin ikään oikeustieteen kandidaatiksi vuotta aikaisemmin vuonna 1974. Niinistö ja neljä vuotta nuorempi Viljanen opiskelivat siis Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa samanaikaisesti.  

Veli-Pekka Viljanen on yksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan eniten kuulemista asiantuntijoista. Vuodesta 1995 lähtien hän on antanut perustuslakivaliokunnalle yhteensä noin 400 asiantuntijalausuntoa. Häntä pidetään Suomen keskeisenä perustuslaki- ja valtiosääntöasiantuntijana, ja hän on ollut merkittävä henkilö Suomen valtiosäännön uudistamishankkeiden valmistelussa aina 1990-luvulta lähtien. Viljanen toimi perustuslain perusoikeussäännösten uudistamista valmistelleen Perusoikeuskomitean pääsihteerinä 1990-1992 sekä uutta perustuslakia valmistelleen Perustuslaki 2000 -komitean pääsihteerinä 1996-1997.

Sekä istuvalle Sipilän hallitukselle että edellisille Kataisen ja Stubbin hallituksille suuria vaikeuksia uudistuksen eteenpäinviemisessä on tuottanut perustuslakitulkinta, jota perustuslakivaliokunta on harjoittanut etenkin Veli-Pekka Viljasta kuultuaan.

Kataisen hallituksen aikana sote-uudistus kaatui jo kertaalleen perustuslakivaliokunnan asiantuntijalausuntojen pohjalta muodostamaan perustuslakitulkintaan, eikä ole ollenkaan vielä varmaa, että nykyinenkään sote-malli tulee tyydyttämään kaikilta osin perustuslakivaliokuntaa ja ennen kaikkea sen kuulemia perustuslakiasiantuntijoita.

                                                                                         ****

Valtiosääntöprofessori kiistää asiantuntijoiden jarruttavan hallituksen kärkihankkeita” oli uutisotsikko Ylen sivuilla 8.1.2016 (Yle 8.1.2016). Otsikon valtiosääntöprofessori tarkoittaa Veli-Pekka Viljasta, jota Yle tuossa jutussa haastatteli. Hallitus ja ennen kaikkea kokoomuslaiset olivat arvostelleet syksyn 2016 mittaan ”kaiken maailman dosentteja”, jotka olivat olleet perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoina torjumassa hallituksen uudistuksia.

Perustuslakivaliokunta ottaa kyllä huomioon julkisen talouden tilan, mutta pelkästään se, että hallitus pitää jotain asiaa poliittisesti tärkeänä, ei riitä. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on tehdä arvioita poliittisista suhdanteista riippumatta eli toteuttaa johdonmukaisuutta ja pysyvyyttä. Tärkeää on, että perustuslakivaliokunnan päätökset voidaan toteuttaa vaalikaudesta riippumatta.”, Viljanen laukoi ja arvosteli istuvaa hallitusta Ylen elokuisessa jutussa vuonna 2016.

Samassa haastattelussa Viljanen otti myös poliittisen kannan sote-uudistukseen: ”Siinä [sote-uudistuksessa] on kunnianhimoinen aikataulu. Luodaan kokonaan uusi välitason itsehallinto, joka sellaisenaan on valtiosääntöoikeudellinen uutuus ja josta joudutaan tekemään tulkintoja, joilla ei välttämättä ole ennakkoesikuvia.”

Viljanen otti siis kannan uudistushankkeen aikataulukseen sekä maakuntahallinnon perustamiseen, jotka ovat täysin poliittisia asioita, ei oikeudellisia asioita. Kerta ei ollut ensimmäinen, kun Viljanen otti poliittista kantaa sote-uudistukseen. Viljanen ei ole pysynyt oikeusasiantuntijaroolissaan vaan on ryhtynyt asiantuntija-asemansa turvin politikoimaan.

Sote-lain asiantuntija: Perustelut loistavat poissaolollaan” oli uutisotsikko Ylen sivuilla 3.3.2015 (Yle 3.3.2015). Sote-lain asiantuntijalla tarkoitettiin tuossa otsikossa Veli-Pekka Viljasta.

Koskaan aiemmin ei ole menetelty niin, että tällaisella kiireellä tuodaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn näin merkittävä uudistus.” Viljanen purnasi hallituksen sote-uudistusta ja jatkoi: ”Tämä on eduskuntahistoriassa ainutlaatuista lainsäädäntötyötä.” kaivaten perusteluja 19 yhteistyöalueen - siis maakunnan - perustamisesta.

Perustelut 19 maakunnallisen sote-alueen perustamiselle ovat poliittisia, eivätkä ne kuulu minkään sortin ”perustuslakiasiantuntijoille” vähääkään, koska asia ei ole oikeustulkinnallinen. Tässäkään asiassa Viljanen ei malttanut pysyä asiantuntijaroolissaan, vaan ryhtyi politikoimaan.

Viljanen on ottanut myös kantaa, että huumerikollisia rangaistaan Suomessa liian ankarasti suhteessa muihin rikoksiin (Yle 27.8.2015). Kuinka moni Suomessa on samaa mieltä Viljasen kanssa, etteikö huumerikoksissa tulisi käyttää vähintään nykyistä rangaistusasteikkoa ankaruudessaan.

Poliittista kantaa Viljanen on ottanut myös julkisten tehtävien yksityistämiseen (Yle 10.7.2011): ”Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut julkisina palveluina sisältävät ajatuksen myös siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus näihin palveluihin. Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta.

Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta.”, Viljanen siis laukoi vuonna 2011. Tuollaisia kantoja voisi kuulla Vasemmistoliiton, Vihreiden ja SDP:n poliittisina kannanottoina, mutta tuollaisia kantoja ei pidä kuulla lakiasiantuntijan suusta. Perustuslakiasiantuntija Viljanen otti siis tuossa Ylen haastattelussa vuonna 2011 vahvan poliittisen kannan, ettei sosiaali- ja terveyspalveluja voida yksityistää. Kantaa oli ja on täysin poliittinen eikä oikeudellinen, kuten nyt olemme saaneet tuta, kun terveydenhuoltoa voidaan yksityistää perustuslakia muuttamatta perustuslain nykyisellä todisteellisella tulkinnalla.

                                                                                         ****

Ymmärrän hyvin presidentti Niinistön kannan, ettei noin vahvoja poliittista mielipiteitä omaava henkilö voi toimia Suomen oikeuskanslerina. Tarja Halonen olisi Veli-Pekka Viljasen nimittänyt oitis, muttei Niinistö. Kiitokset Niinistölle asioiden näkemisestä oikein ja oikeassa valossa.

Olen presidentti Niinistön kanssa täysin samaa mieltä. Niinistön ei tule nimittää Veli-Pekka Viljasta oikeuskansleriksi. Veli-Pekka Viljanen ei kykene kylmään oikeudelliseen harkintaan vaan näkee asiat poliittisesti ja tekisi ratkaisunsa myös oikeuskanslerin virassaan poliittisesti. Tuollainen henkilö ei sovi Suomen korkeimmaksi oikeusvalvojaksi.

Luonnehtisin Viljasen punaviherpipertäjäksi, joka käyttää korkeaksi muodostunutta asiantuntija-asemaansa kylmäverisesti poliittisiin tarkoituksiin.

Veli-Pekka Viljanen ei ole kelvollinen oikeuskansleriksi, enkä käyttäisi häntä myöskään perustuslakivaliokunnan asiantuntijana laillisuus- ja lainmukaisuusasioita käsiteltäessä juuri hänen poliittisten näkemysten vuoksi. Hän ei kykene pysymään neutraalina asiantuntijana vaan käyttää asiantuntija-asemaansa poliittisiin tarkoituksiin.  

Kummallista tässä on se, että Sipilän hallitus oli nimittämässä sen yhden keskeisemmän uudistuksen - sote-uudistuksen - yhtä kovinta arvostelijaa hallituksensa itsensä laillisuusvalvojaksi. Kömmähdys oli tapahtumassa koko hallitukselle ja ennen kaikkea perussuomalaisille, jotka hallinnoivat oikeusministeriötä ministeri Jari Lindströmin johdolla aina näihin päiviin saakka.

Jari Lindström on todellakin nukkunut väsyksissä tehtäviensä ohi.

Perustuslakivaliokunnan on syytä tunnistaa huolella, milloin heidän vieraanaan olevan ”asiantuntijan” kannanotto on oikeaoppisesti oikeudellinen ja milloin se on poliittinen. Nyt liian moni poliittinen kannanotto on tulkittu oikeudelliseksi, mistä Veli-Pekka Viljasen kannanotot ovat hyvä esimerkki. ”Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut julkisina palveluina sisältävät ajatuksen myös siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus näihin palveluihin. Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta.” -kannanotto on hyvä esimerkkien esimerkki asiantuntijan poliittisuudesta perustuslakivaliokunnassa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Käyttäjän karitorikka kuva
Kari Torikka

Pöystikö on puolueeton vaihtoehto?? Mies, joka on ollut kukkona SOTEn valmistelutunkion huipulla.....

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

No Viljanen ei ainakaan taida olla se paras ehdokas?

Jore Puusa

Hän ei kykene pysymään neutraalina asiantuntijana - vaan käyttää asiantuntija-asemaansa poliittisiin tarkoituksiin.
-----------
Mistä sinä sen tiedät etukäteen- ettei toimisi neutraalisti- jos olisi oikeuskansleri.
Jokaiselle heistä aiemmista on ollut epäneutraaleja poliittisia lausuntoja aiemmin urallaan sopii tsekata vaikka Kortetta.. Taitaa olla niin - että miehen kannat eivät vain sovi omaan oikeistolaiseen maailmankatsomukseesi.
-
Jos nyt saadaan sinulle sopiva mies duuniin - niin minusta hänen mielipiteensä ovat ihan vääriä, koska ne ovat sopivia sinulle. Näin se maailma menee.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Harvinasen yksisilmäinen näkemys Viljasesta. Niinistö on tunnetusti "pikkusieluinen" ihminen, eikä siedä itselleen poikkeavia näkemyksiä. Niinistö on tässä se joka politikoi presidentille sopimattomalla tavalla.

Niko Sillanpää

Viljanen, Scheinin, Ojanen ja Lavapuro pitäisi kaikki pelata lopulliseen paitsioon, jossa he eivät voi vaikuttaa lainsäädäntöön hankkimatta poliittista mandaattia.

Näistä useimmilla on tausta poliittisessa vasemmistossa tai laitavasemmistossa, he ovat tulosten tasa-arvon ja radikaalin yhdenvertaisuuden fundamentalisteja näkemyksissään ja suoraan Suomen sekä erityisesti suomalaisen veronmaksajan etua vastaan, yleensä ulkomaisen heikon puolella.

Vaarallisia kulissivaikuttajia, joiden vaikutusvalta pitää viedä kokonaan pois.

Käyttäjän karitorikka kuva
Kari Torikka

Oletko ihan oikeasti sitä mieltä, että virkakieltojärjestelmä on Suomen tie? Löytyykö ajatuksellesi perusteita tai jopa tukea maamme perustuslaista? Entä mitä tuumit lobbareista, taustavaikuttajista, jotka sisukkaasti kaivavat esiin ihan demokraattisesti jo haudattuja projekteja? Hallintarekisteri, Guggenheim...

Niko Sillanpää

Mistäköhän virkakiellosta puhut? Poliittisissa viroissa on se hyvä (ja huono) puoli, että siihen voi valita pelkillä poliittisilla perusteilla. Yliopistovirkoihin ei tarvitse koskea, vaan muilta osin kyseisten henkilöiden osalta toteutetaan cordon sanitaire eli julkisvalta ei pyydä heiltä mitään asiantuntijalausuntoja eikä kutsu heitä lakien valmisteluun.

Vaikea nähdä tässä mitään ongelmaa perustuslain tai minkään muunkaan lain osalta. Muutoinkin "mutku-mutku perustuslaki" alkaa olla niin kulahtanut vasemmistotaktiikka, että sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Varsinkin, kun siinä taktiikassa kyse on poikkeuksetta §6 vasemmislaisesta tulkinnasta tuloksen tasa-arvosta käsin. Tällaisen tulkinnan voi vain sivuuttaa.

Oli tosiaan korkea aika, että poliittinen oikeisto heräsi tähän vasemmistolaisuuden juridiseen vyörytykseen, jossa oikeistolaisen politiikan toteuttamista pyritään estämään monopolisoimalla perustuslain tulkinta. Kyseisen hivutuksen tulos on ollut, että vaaleissa saatua poliittista mandaattia ei pystytä käyttämään, koska vaaleilla valitsemattomat harmaan vallan käyttäjät estävät demokratian toteutumisen. Yhdysvalloissa tämä toki on käsitetty jo kauan sitten, siksi siellä vallan vaihtuessa esim. keskeiset virkamiehet saavat yleensä kenkää.

Lobbareilla ei ole muodollista valtaa, siinä kyse on, kuka kuuntelee.

Käyttäjän karitorikka kuva
Kari Torikka Vastaus kommenttiin #23

Kuka/mikä instanssi määrää sen mikä osa maan voimassa olevasta lainsäädännöstä on milloinkin validi. Sinäkö? Demokratia on siitä inhoittavaa, että siellä on sekä pakko että syytä kuunnella muidenkin kuin omaa ääntänsä. Jopa vasemmiston.

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #25

Voimassa oleminen ja validi ovat sama asia. Kyse on lakien tulkinnasta, eli mikä tulkinta on validi, ja tämän tulkintavallan ottamisesta pois em. henkilöiltä.

Suomi on enemmistödemokratia. Kuten pitääkin.

Käyttäjän karitorikka kuva
Kari Torikka Vastaus kommenttiin #28

Itse kirjoitit "mutku-mutku perustuslaki" alkaa olla niin kulahtanut vasemmistotaktiikka, että sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Siihen siis viittasin kuin kysyin mitä lainkohtia tulee milloinkin noudattaa, mitkä voi jättää huomiotta. Kenenkä siis nämä asiat tulisi päättää? Minulla on sellainen käsitys, että lainsäädäntöä kun tehdään, asiantuntijoita kuullaan monista suunnista, oikealta, keskeltä, vasemmalta, ylhäältä ja alhaalta. Ainakin näin tulisi olla.

Teitä oikeistolaisiakin on aika moneen junaan. Läheskään kaikilla ei ole mielessä oikeistodiktatuuri, joka taitaa olla sinun päämääräsi.

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #30

Ei tarvitse jättää huomiotta muuta kuin em. henkilöiden tulkinta asiasta. Tällöin koko ongelma tai siis mukaongelma katoaa.

Päättäjä on tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta ja viime kädessä eduskunta edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti.

Lakien valmistelussa tarvitaan tietenkin juridista prosessiasiantuntemusta jne., mutta oikeushyvien tärkeysjärjestys ja esimerkiksi mikä on "hyväksyttävä peruste" ovat leimallisesti poliittisia eikä juridisia kysymyksiä.

Käyttäjän karitorikka kuva
Kari Torikka Vastaus kommenttiin #31

Tästä ei taida yhteistä näkemystä syntyä.

Hyvää Vappua - suomalaisen työn juhlaa kumminkin!

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #35

#35: Hyvää vappua, joka on siis työn, eikä olemassaolon ja identiteetin juhla.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Perustuslakivaliokunnan on syytä tunnistaa huolella, milloin heidän vieraanaan olevan ”asiantuntijan” kannanotto on oikeaoppisesti oikeudellinen ja milloin se on poliittinen.

--> erinomaisen hyvin sanottu blogin kirjoittajalta.

Pekka Pylkkönen

Nimenomaan näin. On jokseenkin absurdia millaisen roolin perustuslakifundamentalistit ovat onnistuneet hankkimaan. Yksi parhaista esimerkeistä olivat myös Sipilän pakkolait. Fundamentalistien mielestä maan laillinen hallitus ei saa määrätä ihmisten työehdoista mitään mutta ulkoparlamentaariset, epädemokraattiset korporaatiot saavat määrätä niistä pilkuntarkasti myös ei-jäsenten osalta. Aivan käsittämätöntä sekoilua.

Käyttäjän mukitalo kuva
Veikko Mäkitalo

Onko Ritva Viljanen mitään sukua ao henkilölle? Jos on, taitaa kyse olla solusta, johon Sillapää aiemmin tässä ketjussa viittaa. Demlan viimeiset mohikaanit, syytä riipiä pois "neitoa" kiusaamasta jonkun menneen ideologian jälkilöylyissä. Sauli is mine president.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Hyvä kirjoitus Pesoselta. Päivän Iltalehdessä Olli Ainola ottaa lisäksi mukaan ulkoturvallisuusaspektin.

Niinistö on osoittanut olevansa vallanhaluinen ja herkkänahkainen poliitikko ja mies, joka kerää ympärilleen joojoo-miehiä. Viljasen torppaaminen tässä vaiheessa merkinnee myös sitä, että Niinistö petaa itselleen helpompaa jatkokautta. Asiantuntijan kanssa on todella ikävä riidellä jos omat rahkeet osoittautuvat köykäisiksi.

Viljanen taas näyttää olevan hyvä esimerkki siitä sokeasta auktoriteettiuskosta, mitä perustuslakivaliokunta harrastaa. Kun painoarvoa laitetaan oikeustieteessä vain yhden miehen näkemyksille, ihmetellään, kun mikään ei etene. Joskus voisi olla hyvä tsekata myös muiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Tutkijakammioissa liian pitkään viihtyneet ovat joskus huonoja käytännön asioissa ja teorioiden piirissä pyörineet vieläkin huonompia. Teoria voileivästä voi olla hieno juttu hallita, mutta ei välttämättä merkitse sitä että osaa tehdä voileivän.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Presidentti Tarja Halonen nimitti yhden "Viljasen" ohi valtioneuvoston yksimielisen esityksen. Halonen käveli hallituksen ylitse vetoamalla presidentin nimitysoikeuteen.

Toista virhettä ei nyt onneksi päässyt tapahtumaan. Harkintaa on käytetty viisaasti jo ennen esityksen antamista.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Aivan oikea veto presidentiltä. Hylättyä ehdokasta on julkisudessa luonnehdittu jopa ihmisoikeusfundamentalistiksi. Oikeuskanslerin on kyettävä objektiiviseen harkintaan päätöksenteossaan - hän ei voi edustaa jotakin tiettyä ideologiaa. Blogisti esittää kattavan esimerkkikokoelman kyseisn ehdokkaan poliitttisväritteisistä kannaotoista.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Viljasen syrjäyttämiselle on perusteensa, mutta niin Pöystinkin osalta. Sote-lakien päävalmistelijana hän on jäävi arvioimaan niiden perustuaslain mukaisuutta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Millähän perusteella olisi jäävi? Ihan mielenkiinnosta kyselen perusteluja.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Sote-lakien valmistelun osalta Pöysti valvoisi oikeuskanslerina omia aiempia tokojaan. Ei se tyylikästä ainakaan ole. Pukki kaalimaan vartijana eli samaan aikaan tekija ja tekijän töiden tarkastaja.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #32

Viljo, eiköhän kuitenkin soten päätökset tehdä eduskunnassa? Ei siis Pöysti ole päätöksiä tekemässä. On virkamiehenä kuitenkin osallistunut suunnitelmiin ja nostakin mitä ilmeisimmin on lakiluonnokset tehty muiden virkamiesten toimin, joihin sitten perustuslakivaliokunta on ottanut oman roolinsa hyväksymisessä. Noin uskon olevan.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Blogistilta kiitosta saava kirjoitus perustuslakivaliokunnan toiminnasta ja siellä kuultuihin ja kuultaviin asiantuntijoihin, joista yksi on juurikin Viljanen. Kyse on juuri monien asiantuntijoiden, eikä vähiten Viljanen, joiden lausunnoissa on poliittinen kaikupohja.

Niinpä tämä kirjoittajan toteamus "Veli-Pekka Viljanen ei ole kelvollinen oikeuskansleriksi, enkä käyttäisi häntä myöskään perustuslakivaliokunnan asiantuntijana laillisuus- ja lainmukaisuusasioita käsiteltäessä juuri hänen poliittisten näkemysten vuoksi. Hän ei kykene pysymään neutraalina asiantuntijana vaan käyttää asiantuntija-asemaansa poliittisiin tarkoituksiin." on täyttä rautaa. Tuohon voin itsekin täysin yhtyä ajatellen maahanmuuttoa ja sotea koskeviin esityksiin annettuja lausuntoja. Samaan johtopäätelmään voi hyvin tulla monen muunkin vasemmistolaisen asiantuntijan lausunnoista perustuslakivaliokunnalle.

Mutta onko ministeri Lindströmkään ollut tietoinen ministeriön mahdollisesta Viljasen nimitysesityksestä, sillä Sipilähän kertoi ettei ole ollut vielä mitään nimeä esillä hallituksessa? Onkohan presidentti vain ennakoinut nimitystä ettei ainakaan Viljasta tule esittääkään, sillä häntä hän ei ainakaan tule nimittämään? Ennakointikin on hyvä tässä tapauksessa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kun kysyt, niin minä olen sitä mieltä, että rangaistukset huumerikoksista ovat Suomessa vähintään riittävät.

Käyttäjän HeikkiJokinen kuva
Heikki Jokinen

Nykyhallitus on törmäillyt esityksissään perustuslakiimme. Lakia ovat selventäneet ja puolustaneet oikeusoppineemme, Viljanen yhtenä heistä. On äärettömän lyhytnäköistä politikointia lähteä murtamaan perustuslakia aatteellisin perustein. On myös äärettömän lyhytnäköistä sivuuttaa laintuntijoiden ohjeet ja tulkinnat. On suorastaan pelottavaa vaatia, että perustuslakia puolustanut Viljanen siirretään sivuraiteelle, kun mietitään oikeuskanslerin viran täyttämistä. Sehän se sitä politikointia oikein puhtaimmillaan on. Ovatko oikeistolaisesti ajattelevat jo valmiita murtamaan vallan kolmijakoa? Ovatko he valmiita ohittamaan lakiin kirjatut kansalaistemme perusoikeudet? Ovatko he rakentamassa virkakieltojärjestelmää, jossa sopivasti ajattelevat joo-tyypit ohittavat pätevimmän, mutta poliittisesti ei-sopivan? Nyt jos koskaan tarvitsemme niitä unhoon joutuneita sivistysporvareita.

Pekka Pylkkönen

Tuossahan oli kasapäin esimerkkejä jossa oikeuspuolen asiantuntija on marssinut parlamentin varpaille. Jos perustuslaki rajoittaa poliitikkojen valtaa päättää esimerkiksi siitä, pannaanko sairaala Seinäjoelle vai Vaasaan tai antaa työmarkkina-asioissa enemmän valtaa korporaatioille kuin ihmisille tai eduskunnalle, perustuslaki on viallinen.

Perustuslakifundamentalismi on vähän kuin islamismi. Edes fiksuja ja perusteltuja päätöksiä ei saisi tehdä koska pyhissä kirjoituksissa sanotaan jotain muuta.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Sellaisten poliitikkojen, kuten Sipilä, valtaa pitääkin rajoittaa, jotka ajavat asioita aikataulu edellä ymmärtämättä pätevän ja enemmän aikaa vievän lainvalmistelun tärkeyttä.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #33

Voi toki kirjoittaa lain jossa säädetään vaikkapa vähimmäiskäsittelyaika uudelle lainsäädännölle mutta et voi antaa lakiasiantuntijaksi naamioidun poliitikon johtaa sellaista päätelmää perustuslaista jossa sitä ei lue.

Vaadin täsmällistä lainsäädäntöä enkä ylipappeja päsmäröimään.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

"ei kykene pysymään neutraalina asiantuntijana vaan käyttää asiantuntija-asemaansa poliittisiin tarkoituksiin"

Valitettavasti tästä on tullut maan tapa. Vasemmistolaiset DEMLA -juristit ja "asiantuntijat" ovat vuosikymmenten aikana soluttautuneet tehokkaasti valtionhallinnon kaikkiin rakenteisiin, joissa he eivät pahemmin vaivaudu edes peittelemään toimintansa poliittisuutta.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Mietitäänpä tilannetta, Niinistö valitaan uudestaan presidentiksi ja mitä siitä voi seurata. Niinistö, joka herkkähipiäisenä ihmisenä ei siedä mitään itseään kohtaan tulevaa kritiikkiä johtaa siihen, että kritiikin antajat ovat käytännössä "ulkona" viroista, jotka ovat pres. nimityvallan alla ja näin suljetaan suut heiltä, jotka eivät joka suhteessa jaa Niinistön näkemyksiä. Niinistö, joka suulla suuremmalla ilmoitti olevansa koko kansan presidentti ja ottavansa unilukkarin roolin, osottautuukin kokoomuksen aisankannattajaksi.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Kyllä Viljasella on edelleen mahdollisuutensa suunsa avaamiseen aivan vapaasti. Kuten useassakin kommentissa on edellä todettu, yhden asian fundametalisti ei sovi tällaiseen virkaan.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Veikkaan, ettei presidentti Niinistö nimitä oikeuskanslerin virkaan Viljasta eikä myöskään Pöystiä vaan oikeuskansleriviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakosen, jolla ei ole poliittisia rasitteita Viljasen ja Pöystin tapaan. Hänelle on myös laaja kokemus valtionhallinnosta, ja on toiminut nuorempana myös pääesikunnassa sotilaslakimiehenä. Uusi oikeusministeri Häkkänen päätynee samalle kannalle.

Oikeusministeriö ja myös perustuslakivaliokunta ovat olleet ajoittain punalinnakkeita. Oikeusministeriötä on miehitetty demaritaustaisilla vikamiehillä. Jos SDP tai Vihreät ovat olleet hallituksessa tällä vuosituhannella, on oikeusministeri ollut vasemmistolainen Kataisen ja Stubbin hallitusta lukuun ottamatta: Tuija Brax (vihr.), Johannes Koskinen (sd.) ja Leena Luhtanen (sd.).

Perustuslakivaliokunnan istuva puheenjohtaja on puolestaan Annika Lapintie (vas.) ja kolme viimeisintä puheenjohtajaa ovat olleet vasemmistolaisia: Annika Lapintie (vas.), Johannes Koskinen (sd.) ja Johanna Ojala-Niemelä (sd.). SDP:n Johannes Koskinen on siis toiminut sekä oikeusministerinä että perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana.

Poliittiset klikit, olivatpa ne oikeisto- tai vasemmistoklikkejä, pitäisi Suomesta tyystin purkaa.

Erityisesti poliittiset klikit pitäisi purkaa sieltä, missä ne liittyvät lähelle riippumattominta oikeuslaitosta ja lähelle riippumattomia oikeuspäätöksiä, joita myös perustuslakivaliokunnan tulisi tavallaan edustaa.

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta vaan perustuslakitulkinta on poliittinen ja perustuu pitkälti perustuslakivaliokunnan poliittisten ”asiantuntijoiden” käyttöön. En näkisi pahana, että jo uskottavuuden kannalta Suomessa olisi ammattituomareiden muodostama perustuslakituomioistuin perustuslakivaliokunnan sijaan.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Perustuslakituomioistuin pompahtaa säännöllisen epäsäännöllisesti keskusteluun mutta tuntemattomasta syystä se haudataan yhtä useasti. Hyvä ehdotus.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

#24

Tämä oli nolo päätös Lindströmin oikeusministerin tehtävän hoidolle ja tehtävien hallinnalle. Miksi hän antoi asian valmistelun edetä esittelylistojen jakoon saakka eli kyky arvioida ministeriön virkamiesten toimintaa puuttui.

Niko Sillanpää

#27: Veikkaan, että Lindström ei ole ollut asian kanssa juurikaan suoraan tekemisissä.

Muutoin, en kannata perustuslakituomioistuinta. Oikeushyvien tärkeysjärjestys ei ole oikeustieteellinen, vaan filosofinen kysymys ja ratkaistava poliittisesti.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #29

Itse olen vallan kolmijako-opin kannattaja ja siten perustuslakituomioistuimen puolella.

Kyse ei mielestäni ole oikeushyvien tärkeysjärjestykseen laittamisesta vaan lakien perustuslainmukaisuuden tulkinnasta. Lakien tulkinta kuuluu juristeista koostuvalle tuomioistuimelle, ei poliitikoille. Peruskoulun oppimäärän käynyt sekatyömieskansanedustaja ei välttämättä osaa antaa perusteltua mielipidettä perustuslain tulkinnasta, eikä yhtään paremmin taistolaiskommunistitaustalla approbaturin papereilla Steiner-koulusta valmistunut ylioppilas.

Poliitikot voivat kyllä laittaa oikeushyvät järjestykseen, kuten nytkin tekevät lainsäätämisprosessin yhteydessä. Näiltä osin homma toimii eikä kaipaa muutosta. Poliitikoilla, eli tässä, eduskunnalla, on joka tapauksessa kovin valta maassa koska he voivat milloin tahansa säätää lakeja perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen Vastaus kommenttiin #38

Lakien tulkinnanvaraisuus muodostaakin sen todellisen ongelman. Korkeimmat oikeuselimet ovat aina johonkin suuntaan poliittisesti kallellaan, ja se kyllä näkyy ikävällä tavalla päätöksissä.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Lindström on toiminut parhaan ymmärryksensä mukaan. Minkä hän sille voi, ettei ole osannut ennakkoon ottaa huomioon presidentti Niistön mieltymyksiä. Noloudesta en tiedä, mutta kovin sinisilmäistä sellainen nimityksen valmistelu on.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #34

Viljo Heinonen

Tasavallan presidentti ei hoida virkanimitysten valmisteluun tai esittelyyn liittyviä tehtäviä eikä siten voi vastata niitä koskeviin tiedusteluihin. Tiedustelut tulee osoittaa asianomaiselle ministeriölle.

Outoa tässä keskustelussa on se, että täällä protestoidaan tasavallan presidentin oikeutta käyttää presidentille kuuluvaa nimitysvaltaa. Tasavallan presidentin nimitystoimivallasta on säädetty perustuslaissa tai se perustuu muun lain säännökseen.

Tässä nimitysasiaan liittyvässä ministeriössä on töpeksitty pahasti. Ei presidenti kansliassa.

Raija Liimatta

Se ettei Niinistö hyväksynyt Viljasta johtuu siitä että koko Viljasen "valinta prosessi" oli vain näytelmää ja Niinistön omasta haluta toiselle kaudelle jota on hallituspuolueitten puolelta luvattu kannattaa ja tukea joten vastaavasti täytyy presidentin tukea Sipilän ja kumppaneiden toimia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset