AriPesonen1

Miksi uhkataso on vain ”kohonnut”, kun Temppeliaukiolle kohdistuu terroriuhka?

  • Betoniesteet ja massiiviset poliisioperaatiot terroriuhan torjumiseksi kuuluvat Suomessa toiseksi alimpaan uhkatasoon.
    Betoniesteet ja massiiviset poliisioperaatiot terroriuhan torjumiseksi kuuluvat Suomessa toiseksi alimpaan uhkatasoon.

Suojelupoliisi antoi viikko sitten 14.6.2017 uuden terrorismin uhkaa koskevan arvion. Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin mukaan ”aiempaa vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita on Suomessa”.

Suojelupoliisin viimeviikkoisessa arviossa uhka Suomessa on nyt neliportaisella asteikolla tasolla kohonnut, mikä on asteikon toiseksi alhaisin taso. Asteikkotasot ovat matala, kohonnut, korkea ja erittäin korkea. Tuo neliportainen asteikko uhkatason kuvaamiseksi otettiin käyttöön nyt kesäkuussa, ja 14.6.2017 oli ensimmäinen uhkatasomääritys uudella asteikolla.

Suojelupoliisin 14.6.2017 antama uhka-arvio on luettavissa täältä.

Tuossa uhka-arviossa Supo kirjoittaa kohonneeseen uhkatasoon liittyen muun muassa:

Suojelupoliisin tietoon on tullut aiempaa vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita Suomessa.

Radikaali-islamistiset terroristijärjestöt ovat laajentaneet iskukohdevalikoimaansa. Iskuja pyritään suuntaamaan laajasti kaikkia vihamielisiksi katsottuja valtioita ja ryhmiä vastaan. Tämä nostaa iskujen uhkaa Suomessa.

Suomessa on muita valtioita ja erilaisia uskonnollisia intressejä edustavia kohteita sekä kansainvälisiä tapahtumia, joihin kohdistuu tavallista korkeampi uhka sekä terroristijärjestöjen että yksittäisten radikaalien toimijoiden taholta. Terrori-iskujen uhka länsimaisia intressejä ja turistikohteita vastaan on kohonnut, ja myös suomalaiset voivat joutua länsimaita vastaan suunnattujen iskujen kohteiksi.

Mitkä ovat nuo Supon esittämät kansainväliset tapahtumat Suomessa, joihin kohdistuu tavallista korkeampi terrorismin uhka?

Mitä ovat uskonnollisia intressejä edustavat kohteet? Mitä uskontoa Supo tarkoittaa?

Mitä tarkoittaa Supo-asteikolla uhkataso kohonnut?

Toisaalta Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari totesi keskiviikkona 14.6.2017 myös: ”Suomi on edelleen yksi Euroopan turvallisimpia maita ja terrorismin tilanne on eurooppalaisittain edelleen hyvä. Eli en näe erityistä syytä huoleen.” (Yle 14.6.2017).

Supon kohonnut-uhkataso tarkoittaa siis kansalaisille ”ei erityistä syytä huoleen”.

Eikö Pelttarilla ole syytä huoleen sunnuntaisen poliisioperaation jälkeenkään, jossa uhka oli käsin kosketeltavan konkreettinen?

En löytänyt mitään määritelmää ja kriteeristöä, millä perusteilla uhkatasot matala, kohonnut, korkea ja erittäin korkea määritellään. Tietoa ei löytynyt Supon (Supo), ei Poliisihallituksen (Poliisihallitus), ei Keskusrikospoliisin (Keskusrikospoliisi ) eikä edes Sisäministeriön (Sisäministeriö) sivuilta.

On todennäköistä, etteivät viranomaiset ole itsekään itselleen määritelleet tasojen yksityiskohtaista kriteeristöjä. Toisin sanoen viranomaiset eivät ole määritelleet itselleenkään, mitkä objektiiviset kriteerit pitää täyttyä, jotta tasomuutos tapahtuisi.

Terrorismin uhkatasomuutokset taitavat olla Suomessa poliittinen prosessi tai vähintään poliittisen hyväksynnän vaativa prosessi, ei poliisin tai turvallisuusviranomaisten objektiiviseen asiantuntijatietoon perustuva päätös vakiokriteerein.

Poliittinen tarkoitus lienee pitää kansa rauhallisena ja tietämättöminä mahdollista huolta synnyttävistä asioista. Tämä koskee myös monia muita asioita, vaikkapa Suomeen kohdistuvia ulkoisia uhkia.

                                                                                      ****

KRP vahvistaa, että poliisi tutkii epäiltyä terrori-iskun valmistelua Temppeliaukion kirkkoon” oli uutisotsikko MTV3:n sivuilla eilen (MTV3 19.6.2017).

Jokaisen kansalaisen turvallisuus pyritään vahvistamaan kaikin mahdollisin tavoin.” KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala totesi tuossa uutisessa.

Uutinen terrori-iskun valmistelusta oli laaja koko mediakentässä (Keskipohjanmaa 20.6.2017, Hämeen Sanomat 19.6.2017, Ilta-Sanomat 19.6.2017 esimerkkeinä).

Jos poliisin toimet Temppeliaukiolla eivät olisi olleet näkyvät betoniesteineen, eivät viranomaiset olisi tuoneet asiaa ikinä julkisuuteen. Asia olisi jäänyt ikuiseksi salaisuudeksi.

Kyse Temppeliaukion poliisioperaatiossa sunnuntaina 18.6.2017 oli siis poliisiviranomaisten mukaan terroriteosta, joka oli kohdistumassa ”turistikohteeseen” tai jopa ”uskonnollisia intressejä edustavaan kohteeseen” Supun määritelmän mukaan. Asia on siis vakava.

Yleisjohtaja Teemu Lappalaisen ilmoittamana Helsingin poliisi on Temppeliaukion tapahtumien johdosta tullut johtopäätökseen, että turvallisuustasoa nostetaan terrorismiuhan vuoksi. Asian ilmoitti rikosylikomisario Tero Haapala (HS 20.6.2017).  Ensitoimena Temppeliaukion kirkon vierelle ilmaantuivat betoniesteet.

KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala totesi myös noissa edellä mainituissa lehtijutuissa, että ”kansalaisen on turvallista jatkaa normaalia arkista elämäänsä”.

Epäilen vahvasti, että Temppeliaukion kirkon työntekijöiden on sunnuntaisten tapahtumien jälkeen vaikea ”jatkaa normaalia arkista elämäänsä”. Varmasti kirkkoherra ja koko henkilökunta katsovat tarkkaan kaikki kirkossa käyviä ja heidän laukkujaan rakennuksen eteen ilmestyneiden betoniesteiden ja autojen lisäksi.

Sama koskee Temppeliaukion kirkon viereisissä kortteleissa asuvia. Tuskinpa hekään voivat ”jatkaa normaalia arkista elämäänsä” niin kauan kuin kaduilla on betoniesteitä terroritekojen ehkäisemiseksi. Pian asunnot eivät käy kaupaksi, mikäli betoniesteitä aiotaan pitkäänikin seisottaa alueella.  Alue saa terrorikohteen maineen.

Temppeliaukion kirkon vierellä olevat betoniesteet ovat jatkuva muistutus kaupunkilaisille konkreettisesta terroriuhasta, joka on siis olemassa ja josta viranomaiset ovat niukkasanaisia.

                                                                                      ****

Nyt olisi kansalasille erityisen tärkeää tietää, miten Suojelupoliisin terrorismin uhkan neljä tasoa määräytyvät. Noiden tasojen kriteeristö ei ole tiedossa kenellekään - ei taida olla viranomaiselle itsellekään. Tasoja ja niiden luonnetta ei määritelty mitenkään julkisuudessa.

KRP:n rikosylikomisario Tero Haapalan mukaan Suomeen on kohdistunut vastavia ”todennäköisiä” terroristiuhkia aikaisemminkin, mutta niitä ei ole kerrottu julkisuuteen (Yle Areena 20.6.2017). Tuo kaikki on tapahtunut ajankohtana ennen 14.6.2017, jolloin Supo on määrittelyt uhkan tasolle matala. Suomeen on kohdistunut konkreettisia terroriuhkia siis myös matalan tason aikana.

Jos viranomaiselle ei ole tiedossa kriteeristön sisältö, ei varmaan ole tiedossa myöskään se, miten uhkatasoihin reagoidaan.

Uhkatasomäärityksen tarkoitus on terroritekojen ennaltaehkäisy ja terroritekoihin varautuminen ennalta. Tarkoitus on saada viranomaiset ja kansalaiset varautumaan uhkiin riittävästi ennalta. Jos terroriteko tapahtuisi ja sen jälkeen vasta muutettaisiin uhkatasoa, olisi se osoitus epäonnistumisesta ja ennen kaikkea ennaltaehkäisyn epäonnistumisesta.

Jos nyt massiivisten poliisioperaatioiden, betoniesteiden ja ehkä valvontaa suorittavien aseistettujen poliisien aikakautena uhkataso on vain kohonnut, mitä tarvitaan korkeaan uhkatasoon? Itse onnistunut terroritekoko?

Entä sitten erittäin korkeaan uhkatasoon? Toteutunut terrori-iskujen sarjako, jonka jälkeen kaikki olisi myöhäistä.

Helsingin poliisi on myös nostanut turvallisuustasoa, vaikka Supo määrittelee uhkatason vain kohenneeksi.

Iso-Britannian uhkatasomääritys on viisiportainen, tällä hetkellä taso maassa on severe (UK Security Service MI5 Threat Levels).

Low means an attack is unlikely (terrori-isku epätodennäköinen).

Moderate means an attack is possible, but not likely (terrori-isku mahdollinen, mutta epätodennäköinen).

Substantial means an attack is a strong possibility (terrori-isku on erittäin mahdollinen).

Severe means an attack is highly likely (terrori-isku on erittäin todennököinen).

Critical means an attack is expected imminently (terrori-isku odotetaan tapahtuvan lähiaikoina).

Iso-Britannian asteikon mukaan Suomen poliisin toimet Temppeliaukion kirkon ympäristössä tarkoittaisivat tasoa Substantial tai Severe. Terrori-isku oli erittäin todennäköinen, koska poliisijoukot vahvasti aseistettuna olivat paikalla.

Ruotsissa terrorismin uhkatasomääritys on myös viisiportainen ja määritykset ovat verrattavissa Iso-Britanniaan. Tällä hetkellä Ruotsin taso on förhöjt hot, mutta tason on ollut myös högt hot marraskusta 2015 maaliskuuhun 2016.

Inget hot. Inget hot har identifierats (mitään uhkaa ei ole tunnistettu).

Lågt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg (todennäköisyys [terroristi]toimijoiden aikomukselle ja kyvylle suorittaa iskuja on alhainen).

Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är förhöjd (todennäköisyys [terroristi]toimijoiden aikomukselle ja kyvylle suorittaa iskuja on lisääntynyt).

Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög (todennäköisyys [terroristi]toimijoiden aikomukselle ja kyvylle suorittaa iskuja on korkea).

Mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög (todennäköisyys [terroristi]toimijoiden aikomukselle ja kyvylle suorittaa iskuja on erittäin korkea).

Ruotsin asteikon mukaan Suomen poliisin toimet Temppeliaukion kirkon ympäristössä tarkoittaisivat tasoa högt hot tai jopa mycket högt. Terrori-isku oli sangen todennäköinen, koska poliisijoukot vahvasti aseistettuna olivat paikalla.

Suomi ei ole kuvaillut missään julkisissa dokumenteissa uhkatasoja vastaavasti kuin mitä Iso-Britannia ja Ruotsi on tehnyt. Määrityksiä ei löydy ainakaan Supon sivuilta.

Suomen viranomaiset eivät voi lähteä uhkatasomäärityksessään siitä että ”Temppeliaukion kirkon tapahtumat olisivat olleet vain yksittäinen pieni mahdollinen iskukohde yhdessä paikassa eikä siksi uhkatasoa ole tarpeen muuttaa kaikkialla Suomessa eikä etenkään laajasti tarkasteltuna”.

Jos isku olisi tapahtunut, olisiko sitten uhkatasoa nostettu korkea-tasoon jälkijättöisesti?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Helpottiko kun oikein sait oikein lietsoa hysteriaa? Onko sinulle uhka käsinkosketeltava kun voit taputtaa betoniporsasta?

Erilaisia häiriintyneiden ihmisten pommiuhkiakin tapahtuu aina silloin tällöin, eikä niissäkään useimmiten ole sen enempää käsinkosketeltavaa uhkaa, vaikka poliisi varmuuden vuoksi evakuoisi paikan.

Jos ensin maltettaisiin odottaa, että viranomaiset kertoivat oliko jotain ihan oikeasti tekeillä vai pidettiinkö vain viranomaisia pilkkanaan.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Poliisi on siis kertonut julkisuuteen, että kyseessä oli terroriuhka. Siis terroriuhka, ei mikään suomalaisen juopon pilasoitto.

Jos viranomaisia pidettiin pilkkana, tuskin viranomaiset siitä itse kertoivat.

Vihjetieto Suomeen terroriteonuhkasta tuli ulkomailta, mutta minkä maan tiedustelupalvelulta, sitä ei kerrota, kun tuota ensimmäistäkään tuskin myönnetään.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Toistan. Annetaan viranomaisten kertoa oliko jotain ihan oikeasti tekeillä. Nyt siitä ei ole MITÄÄN näyttöä.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #3

Ei terroristien edes tarvitse tehdä mitään konkreettista kun on näitä pesosia, jotka levittävät pelkoa puolestaan. Tavoite saavutettu.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #6

Rekrytoivat tosiaan ahkerasti uusia ISIS-kätyreitä täältä suomalaisten hysteerikkojen joukosta. Eikä edes tarvitse tehdä mitään itsemurhaiskua.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #6

Lapsellista ja vastuutonta höpinää Jannelta. Miten sinä nyt noin? Mikä on tavoitteesi, ystävä hyvä?

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #15

Minusta on omituista jos Temppelinaukion kirkon työntekijöiden ja lähiseudun asukkaiden ei pitäisi voida jatkaa normaalia jokapäiväistä elämäänsä. Kun poliisi on ryhtynyt korostetusti ja näkyvästi valvomaan aluetta, se taitaa itse asiassa olla epätodennäköisimpiä terrori-iskun kohteita Helsingissä tällä hetkellä.

Terrorismin tarkoitus on herättää pelkoa ja saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään. Tämä blogi toimii samaan suuntaan.

"Ei saa antaa pelolle valtaa" -kehotuksesta on joillekin tullut jonkinlainen sinisilmäisyyden julistus. Olisiko parempi sanoa, että pitää antaa pelolle valta?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #30

"Olisiko parempi sanoa, että pitää antaa pelolle valta?"

Ei vaan tehdä jotain konkreettista, ensimmäiseksi potkia Euroopasta jokainen vähänkin potentiaalinen terroristiehdokas jota on Suomessakin satoja. Toiseksi rajat kiinni ja pakolaisleireiltä valitaan tutkimuksien jälkeen turvallisiksi osoittautuneita oikeita pakolaisia.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #32

Miten luulisit mielivaltaisen "potentiaalisten" terroristien jahtaamisen ja karkoittamisen vaikuttavan ihmisten asenteisiin? Sinullakin on varsin radikaaleja mielipiteitä. Oletko varma, ettet itse ole jo Supon tai KRP:n tarkkailulistalla johon saisi näitä mielivaltaisia toimia kohdistaa?

Jussi Pistol Vastaus kommenttiin #34

Onko se milelivaltaist jos poistetaan esim, kielteisen päätösen saaneet turvapaikkaturitit heti maasta, ja ei oteta enää yhtää maahan pyrkivää Irakista ja muualta lähi-idän maista, sillä jos et ole huomannut, terrosimismista saatii tietoon suunnitlemia vuonna 2015, eli tuolloin tuli Suomen rajan yli väkeä Irakista, Afganistanista, Iranista ja Somaliasta, useimmilla ei mitää papereita ja useilla väärennetyt paperit, ei ole vaikea arvata että tuossa joukossa Suomeen tuli perkele pelkkiä terroristeja muutamaa elintasosuffaria lukuunottamatta.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #34

Raja-asemille pitäisi huumekoirien rinnalle saada terroristi-makkosia.
Makkoset osaavat nuuhkia esille ja merkata potentiaalisen terroristin siinä kuin koira kannabiksen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #37

Terroristin tunnistaa passittomuudesta eikä viisumiakaan kysyttäessä löydy. Luvallisilta tulijoilta löytyy tarvittavat matkustusasiakirjat.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #38

Eli jos henkilöllä on passi, hän ei ole terroristi?
Toisaalta jokainen paperiton on terroristi?
Olen mykistynyt.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson Vastaus kommenttiin #38

Terroristit jotka osallistuivat Syyskuun 11. päivän lentokonekaappauksiin ja ja niiden lentämiseen ja erikohteisiin oli tullut passilla Yhdysvaltoihin

Niko Sillanpää

Piispa Irja Askola alkoi jo Hesarissa valkopesemään ja allokoimaan syyllisyyttä valtaväestölle ja mille lie "globaalille epäoikeudenmukaisuudelle". Yksi kajahtaneimmista kommenteista, jonka olen pitkään aikaan lukenut.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Poliisi ampui itsemurhapommittajaksi epäiltyä miestä Brysselissä tiistaina noin iltayhdeksältä paikallista aikaa.

Belgialaisten lähteiden mukaan mies oli liikkeellä räjähdevyössä Brysselin keskustan päärautatieasemalla." (HS 20062017)

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

"Brysselin poliisin mukaan tilanne on hallinnassa, mutta muutoin poliisi ei ole vahvistanut tietoja esimerkiksi epäillyn pommivyöstä."
https://yle.fi/uutiset/3-9682612

Melkein viranomaisten vuoksi toivoo räjähdevyön olevan olemassa, etteivät muuten vaan ampuneet jotain epäilyttävän oloista muslimia. Siitä se mekkala vasta nousee.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Israelista voidaan katsoa millaisia toimia ajan mittaan tulee jatakuvan terrorin johdosta.

Itse olen tätä miettinyt myös. Ei syytä huoleen. 350 terrorisimiin kytkeytyvää. Paljonko kannatusta x10? Eikä näille voida oikeasti tehdä mitään? Odotellaan. Kyllä lakeihin vaadittaisiin muutoksia. Varmaankin kostoiskut myös yleistyvät.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Uhkatasoarvioinnin ajankohtaistuminen on saattanut uskoakseni johtua siitäkin, että eräät vastuullisinakin pidetyt muslimijohtajat ovat tiettävästi julistaneet suomalaistyyppisen juhannuksen vieton 'pakanalliseksi' ja vääräuskoiseksi samaan tapaan kuin Temppeliaukion kirkkokin on kirottu Isis-propagandassa.

Kansankirkkomme voisi muuten paljon vartijana (mm. verotusoikeus) harkita eräitä linjauksiaan uudelleen. Ns. kirkkoturvan piiriin epävirallisesti kyhätty muslimien käännyttäminen 'vääräuskoisiksi' eräissä seurakunnissa on hyväksytty toiminnan ilmeisen provosoivasta luonteesta huolimatta kuin tarkoituksella ärsyttämään kostonhaluisia ääri-islamisteja.

Pitäneekö paikkansa, että YK:n pakolaissopimuksessa kielletään pakolaisten aktiivinen käännyttäminen toiseen uskontoon? Eriasteiset avunantajat ovat myös tulilinjalla mahdollisissa kostotoimissa. Tällöin ei ole välttämättä suurta painoa sillä, onko kääntyminen katsottu vääräuskoispuolella suotavaksi vai ei tai peräti turvapaikan hiljaiseksi voiteluedellytykseksi käännynnäispuolella.

Aikuismaisesta vastuullisuudesta terrorismiuhan edessä eivät kerro myöskään maallistuneen yhteiskunnan standardeilla ajatellen ainakaan arkkipiispa Mäkisen ja piispa Askolan ulostulot, joissa kuultaa paljolti uskossaan sokea yksisilmäinen sinisilmäidiotismi (terrori-isku on 'avunhuuto', terrorismia kitketään 'parhaiten' maahanmuuttomyönteisyydellä, pakolaiskriisin 'syy' on ilmastonmuutos ja valkoisen miehen/suomalaisen siirtomaasorto, ei islamismi), ks.
- http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215144-a...
- http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005262505.html
- http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238941-j...

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Perättömät uhkaukset voivat todellakin aiheuttaa nykytilanteessa uhkatason nousuilmoituksen. Perätön ilmoitus voi tulla myös ulkomailta, jolloin se vaikuttaa vakuuttavammalta.

Kun viranomaiset ja poliisi on valppaana, se antaa "pilailijoille" hyvän pohjan saada aikaiseksi uutisia, joita he sitten tyytyväisinä voivat seurata omana aikaansaannoksinaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Tuo on hyvä pointti, mutta yhteiskunta/viranomaiset eivät voi lähteä siitä, että jos lammaspaimen hälyttää joskus olemattomasta sudesta, voidaan kaikki varotoimet jatkossa jättää tekemättä. Ihmisiä on suojeltava mieluummin liian innokkaasti kuin leväperäisesti, myös sinisilmäistä kirkkokansaa.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Muistuttaa tosiaan suomalaista susikeskustelua. Yli sataan vuoteen ei ole susi punahilkkaa maistanut, mutta salametsästys ja susihysteria saivat viranomaisetkin vapauttamaan "kannanhoidollisen" lahtaamisen, jotta hysteerikkojen paineet hiukan helpottaisivat. Vastuuttomat metsästäjät tietysti suuntasivat lahtaamisen alfayksilöihin, jotta laumat hajoavat ja aiheuttaisivat yhä lisää ongelmia. Pitäisikö kohta aloittaa muslimien kannanhoidollinen jahti? Vaikkei yhtään kuollutta terroritekojen vuoksi olekaan ilmaantunut. Hysterian paineet vaan on jo niin kovat.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #18

"Vaikkei yhtään kuollutta terroritekojen vuoksi olekaan ilmaantunut. "

Sitä odotellessa...

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #18

"Pitäisikö kohta aloittaa muslimien kannanhoidollinen jahti?"

Noin ronskit lauseet ovat nykymaailmassa vaarallisia, sillä joku voi irrottaa ne asiayhteydestään ja postata facebookiin tai jonnekin muualle maailmalle, että Börje Uimonen peräänkuuluttaa muslimien kannanhoidollista jahtia.

Tietysti sama riski koskee myös tätä omaa kommenttiani ...

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #26

Niinhän tehtiin myös Halla-ahon tunnetuille lauseita. Irrotettiin kokonaisuudesta ja soppa oli valmis.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #29

Erona on kirjoittajien poliittisen korrektiuden aste. Sehän on ratkaiseva ominaisuus Nyky-Suomen oikeuskäytännössä.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Erilaisia uhkakarttoja näkyy netissä:
http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphic...
Kohtalaisesti terroriuhka näyttäisi korreloiva väärän profeetan seuraajien lukumäärään. Läheltämme esim. löytyy alhaisen uhkatason maa, Viro, jossa ei myöskään juuri seurata väärää profeettaa. Tämä korrelaatio perustuu siihen, että väärän profeetan kanattajat pitävät rauhalllista kristikuntaa sodan alueena ja sotaisia kotimaitaan rauhan alueena.

Belgia on korkean uhkatason maa ja siellä näyttää myös liipaisinherkkyys kohonneelta, kuten muuten Isossa-Britanniassakin.
http://edition.cnn.com/2017/06/20/europe/brussels-...
Eihän Helsingin rautatieasemalla ole esim. sotilaita, saati että ne ampuisivat heti, kun ihminen ehtii huutaa Allahu ackbarit. Liipaisinherkkyys saatetaan vielä tuomita uskonnonharjoittamisen haittaamisena.

Tapahtuneisiin iskuihin nähden Suomen uhkataso lienee suurinpiirtein "kohonnut". Samaa voinee sanoa myös terroristioikeudenkäyntien perusteella. Jos katsoo ylempänä linkitettyä karttaa, korkeammat uhkatason maissa on myös yleensä suoritettu "onnistuneita" iskuja. Epäonnistuneet ja torjutut iskut eivät taida täysimääräisesti kohottaa uhkatasoa?

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Poliisin kykyä estää terrorismia Suomessa on vahvasti liioiteltu sekä poliitikkojen toimesta että mediassa. Poliisit, jotka totuuden tietävät, pitävät asiassa mieluusti matalaa profiilia. Selvyyden vuoksi mainittakoon, ettei SUPO ole enää osa poliisia, vaan se on tiedustelupalvelu, joka ei toimi poliisihallituksen alaisuudessa tai komennossa.

Ensinnäkin poliiseja on lukumääräisesti aivan liian vähän, jotta he voisivat keskittyä edes jossain määrin muuhun kuin peruspoliisityöhön, johon terrorismin torjunta ei suoranaisesti lukeudu.

Tästä vähäisestä määrästä puolet ovat tutkijoita, joiden taktinen koulutus tai varustus eivät riitä kentän nopeasti vaihtuviin olosuhteisiin.

Sotilaita ei myöskään saada paikalle nopeasti muualla kuin näytöksissä. Armeijan selkäranka muodostuu varusmiehistä, joita ei voi päästää valtoimenaan kaduille kovilla ladatut rynnäkkökiväärit käsissään kesken koulutuksen ja vailla tietoa siitä, kehen aseita voidaan kohdistaa.

Temppeliaukion kirkon operaatio on teatteria, jolla asiat saadaan näyttämään ikään kuin ne toimisivat kuin Trömsössä.

Tosielämässä karhun miehet ovat kotonaan nukkumassa ja tulikasteen kuularuiskusta saa todennäköisesti tavallinen järjestyspoliisin partio, jossa toisena jäsenenä on vieläpä työharjoittelija.

Näinhän kävi mm. Hyvinkäällä, eikä siellä ollut vastassa edes fanaattinen terroristi tai terroristiryhmä, vaan ihan tavallinen, joskin henkisesti häiriintynyt nuori mies.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Iskuja poliisin tietojen mukaan suunnitellaan Helsinkiin keskeisille paikoille ja yhtenä kohteena on uskonto ja sen harjoittamispaikka.

Suomi on länsimaista eräs parhaiten musliminaista paenneita kohdellut maa. He saavat saadessaan hyvän oleskeluluvan saman sosiaaliturvan kuin valtaväestökin. Tämän hetkisissä olosuhteissa vaikein tilanne heillä on pakolaiskeskuksissa "omiensa" keskuudessa.

Poliisi ei kerro todellista tilannetta, vaan pyrkii rauhoittelemaan ihmisiä.

Terrori-iskujen ennalta estäminen ei auta kaikkien iskujen "torjunnassa".

Ei siinä onnistu nekään maat jolla on paljon tehokkaammat "turvallisuusorganisaatiot" käytössä, kuin Suomessa.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

"Suomi on länsimaista eräs parhaiten musliminaista paenneita kohdellut maa."

Olen ollut tähän asti väärässä luulossa, että sotaa nuo nuoret miehet ovat paossa eikä naista.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Keskustelu ohjataan kernaasti taas lerran suuntaan, ei saa antaa pelolle valtaa, jne..

Kuitenkin on aivan selvää, että Suomi on terrorismin uhan kanssa samalla viivalla muiden läntisten Euroopan maiden kanssa. Suomessakin naivin ja umpihurskaan arvomaailmajeesustelun asemasta pitää pikkuhiljaa fokusoida ajatukset ja teot konkretiaan, terrorismin uhasta kun on jo tullut joiidenkin idioottien mielestä nk. 'uusi normaali'

Samaa pommi t. kuorma-autouhkaa ei muuten näy, eikä tunnu täällä Budabestin vilkkaassa ja rikkaassa kaupunkikuvassa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Ei se kyllä näy eikä tunnu Suomessakaan. Kukaan ei olisi kiinnittänyt huomiota pariin betoniporsaaseen Temppeliaukion kirkon edessä ilman laajaa uutisointia. Eikähän niitä porsaita edes siellä enää ole.

Jari Mikkola

Suomi ei mielestäni ole todellakaan samalla tasolla monen läntisen maan kanssa terroriuhan kanssa. Yksi ja ehkä ainoa syy on historiassa.Ainiin mutta eihän ne terroristit kuulema sellaisia ajattele. Allah akbaria vaan. Viittaan siis siirtomaa aikoihin ja siihen ketkä ovat olleet ryöväämässä sitä ja tätä,ja tekevät sitä edelleen. Suomi sen sijaan ehkäpä jopa hieman naivisti rakentelee kaivoja ja kouluja pitkin kolmatta maailmaa,ja sen lisäksi ottaa vastaan pakolaisia. Siinä on se ero, ja "pahaa" pelkään, että terroristeilläkin on sen verran tietämystä esim.historiasta.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Tällä kirjoituksella pyrin avaamaan viranomaisia ja viranomaistoimintaa, millä perusteilla Supo tekee uhkatasomuutokset niin, että ne ovat yhteismitalliset ja että nuo muutosperusteet olisivat kerrottavissa myös julkisuuteen ennalta.

Siis nimenomaan ennalta kriteeristön pohjalta.

Kansalaisilla tulisi olla etukäteen tieto, millä perusteella uhkatasomuutokset tehdään ja miten se vaikuttaa viranomaistoimiin ja vaikkapa kansalaisten suojelemiseen, kun uhkatasomuutos on toteutettu.

Vaikka olen lukenut Supon tiedotteen tarkkaan, minulle on hieman epäselvää, millä perustella 14.6.2017 uhkatasoa muutettiin ja mitkä olivat muutoksen konkreettiset perusteet. Tiedotteessa uhkia on toki lueteltu. Epäselvää myös on, miten uhkatason muutos on vaikuttanut viranomaistoimintaan.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Tempelhof und Terrorismus...

Ymmärrän hyvin, että tunteet kuumenevat.

Jari Mikkola

Tiedustelupalvelut kautta maailman ovat siitä jänniä,että voivat tavallaan kertoa mitä vaan,mutta turvallisuus syistä voivat myös jättää kertomatta mitä vaan. Eli toisin sanoen,jos näihin "palveluihin" on luottaminen tapissaan, niin samaan aikaan se on täysin nollassa. Supon omaa Aarniota odotellessa,joka kertoo kansalle,että näin se Supo vaan toimii.

Petteri Hiienkoski

Ei saa puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Siinä on näet se vaara, että ihmiset ymmärtävät asioiden oikean tilan. Vielä vaarallisempaa olisi se, että he haluaisi muuttaa asioiden tilan toiseksi ja äänestäisivät päättäjiä jotka toimisivat tämän mukaisesti. Sehän olisi näet niinkin vaarallista kuin demokratiaa!

Käyttäjän kraavi95 kuva
Keijo Räävi

Missä todisteet tuosta terroriuhasta? Mitään luotettavaa faktaa en ole toistaiseksi nähnyt.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Joudumme luottamaan poliisin sanaan, ja tuskin poliisi lähtee tuota nimeämäänsä uhkaa ja sen lähdettä enemmän avaamaan.

Kysymys on siis: voimmeko luottaa Suomen poliisin sanaan?

Hannu Rautomäki

Ainoa varma tieto on viime vuonna Isisin propagandakoneistoon kuuluvassa Dabiq-lehdessä julkaistu vihakirjoitus.
Viite:
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201706202200219729...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset