AriPesonen1

Ydinaseeton maailma tietäisi sotia ja ihmistuhoa

  • Kylmän sodan aikaiset maat vailla ydinaseiden suojaa on merkitty harmaalla. Maat sijaitsivat sotilasliittojen välissä.
    Kylmän sodan aikaiset maat vailla ydinaseiden suojaa on merkitty harmaalla. Maat sijaitsivat sotilasliittojen välissä.
  • Tämänhetkiset maat vailla ydinaseiden suojaa on merkitty harmaalla. Sotia on käyty vain harmaissa maissa.
    Tämänhetkiset maat vailla ydinaseiden suojaa on merkitty harmaalla. Sotia on käyty vain harmaissa maissa.

Suomessa on arvosteltu kovasti etenkin maan ulkoministeriötä siitä, miksi Suomi ei ole Ruotsin tapaan allekirjoittamassa YK:n ydinasekieltosopimusta.

Arvostelijoita ovat olleet muun muassa Kosmopolis-lehden päätoimittaja Tytti Erästö Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 15.9.2017 olleessa kirjoituksessa otsikolla ”Suomestako suunnannäyttäjä Ruotsin ydinasepolitiikalle?” (HS Mielipide 15.9.2017) ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kirjoituksessa otsikolla ”Suomen tulee allekirjoittaa ydinasekieltosopimus” (HS Mielipide 15.9.2017).

Kosmopolis-lehti on rauhan-, konfliktin- ja maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakauslehti, jota julkaisee Suomen rauhantutkimusyhdistys.

Tytti Erästö esitti jo vuonna 2016 kannanoton, että Suomen tulisi kannattaa ydinasekieltoa (HS Vieraskynä 12.11.2016). Hän oli tuolloin tutkijana ydinaseiden vastaista työtä tukevassa Ploughshares Fund -säätiössä Washingtonissa.

Myös Suomen rauhanjärjestöt - mm. Rauhanliitto - ovat arvostelleet Suomea siitä, ettei Suomi osallistunut New Yorkissa YK:n puitteissa järjestettyihin ydinaseet kieltävän sopimuksen neuvotteluihin (Kansan Uutiset 10.7.2017).

                                                                                           ****

Marraskuun alussa 2016 YK:n jäsenmaat äänestivät päätöslauselmasta (päätöslauselma 71/258), jonka sisältö oli aloittaa neuvottelut sopimuksesta, joka kieltäisi ydinaseet maailmasta täysin. 123 valtiota äänesti päätöslauselman puolesta ja 38 vastaan. 16 maata pidättäytyi äänestyksestä, mukana myös Suomi. Vastaan äänesti mm. Australia, sillä sen mukaan niin kauan kuin ydinaseita on, tarvitaan Yhdysvaltain ydinasearsenaalin pelotevaikutetta.

YK:n yleiskokouksen alaisessa aseistariisunta- ja turvallisuuskomiteassa hyväksytyn päätöslauselman mukaan neuvottelut ydinasekieltosopimuksesta aloitettiin vuoden 2017 maaliskuussa järjestettävässä konferenssissa (27.3.-31.3.2017).

Konferenssin toisen osion (15.6.-7.7.2017) viimeisenä päivänä 7.7.2017 ydinasekiellon (A/CONF.229/2017/8) puolesta äänesti 122 YK:n jäsenmaata mukana neuvotelluissa olleista 124 maasta (äänestystulos). Vain Alankomaat äänesti päätöstä vastaan, Singapore pidättäytyi äänestyksestä. Sopimus kieltää ydinaseiden kehittämisen, varastoinnin ja niillä uhkaamisen. Suomi ei siis ollut mukana neuvotteluissa Nato-maiden tapaan.

Ydinaseiden kieltämistä koskeva 10-sivuinen sopimus (A/CONF.229/2017/8) on avoin kaikille YK:n jäsenmaille 20. syyskuuta 2017 alkaen allekirjoitettavaksi YK:n vuosikokouksessa.

Vaikka ydinaseita hallitsevien maiden eikä Nato-maiden odoteta allekirjoittavan sopimusta, sopimuksen kannattajat uskovat sopimuksen voimaantuloon. Heidän mielestään sopimus on tärkeä askel kohti ydinaseetonta maailmaa.

Sopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo edellyttää vain 50 maan allekirjoitusta. On selvää, että allekirjoittajamaita löytyy vähintään 50 ja sopimus astuisi voimaa 90 vuorokauden kuluttua siitä, kun riittävä määrä allekirjoituksia on.

                                                                                           ****

Kylmän sodan aika toisen maailmansodan jälkeen vuodesta 1945 oli Euroopalle suurta rauhan aikaa. Euroopassa ei sodittu.

Tuon ajankohdan ainoat sotilaalliset tapahtumat olivat Unkarin kansannousu vuonna 1956 ja Tšekkoslovakian miehitys vuonna 1968 itäblokin sisällä. Unkarin kansannousussa kuolonuhreja arvioidaan olleen 3 500-4 000. Tšekkoslovakian miehityksessä kuolonuhreja arvioidaan olleen hieman yli 200.

Euroopassa ei ole koskaan sodittu ja tuskin tullaan koskaan sotimaan vähemmän kuin noiden neljän ja puolen vuosikymmenen jälkeisenä aikana toisen maailmansodan jälkeen. Kylmän sodan aikaan ydinaseita Euroopassa riitti, mutta Euroopassa ei sodittu.

Aika 1990-luvun alusta tähän päivään on puolestaan ollut Euroopassa synkkää sotahistoriaa. Euroopassa on kuollut varovaisimmankin arvion mukaan yli 200 000 ihmistä konventionaalisilla aseilla käydyissä sodissa ja sotatapahtumissa. Oikeampi arvio lienee noin 300 000 ihmistä.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Euroopan jäätyneissä konflikteissa Georgian Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa, Azerbaidžanin Vuoristo-Karabahissa ja Moldovan Transnistriassa on kuollut jo yli 35 000 ihmistä.

Kylmän sodan ajan tapaan ydinaseet eivät ole kyenneet enää estämään sotia. Verisimmät sotatapahtumat ovat olleet Jugoslavian hajoamissodat sekä meneillään oleva Ukrainan ja Venäjän välinen sota Itä-Ukrainassa, jossa jo yli 10 000 eurooppalaista on saanut surmansa.

Kaikissa kylmän sodan jälkeisissä sodissa ja sotatapahtumissa osapuolena, alullepanijana tai aktiivisena tekijänä on ollut Venäjä. Venäjä oli tekijä myös Jugoslavian hajoamissodissa.

                                                                                           ****

Miksi Euroopassa on sodittu niin, että Euroopasta on tullut kylmän sodan ajan jälkeisessä katsannossa ylivoimaisesti länsimaiden sotaisin alue. Miksi aika 1990-luvun alusta tähän päivään on ollut Euroopassa synkkää sotahistoriaa?

Siksi, koska niitä valtioita Euroopassa on yhä enemmän, jotka eivät ole enää ydinasepelotteen suojaamia.

Kylmän sodan aikaan Neuvostoliiton ydinasesuojan alla olivat kaikki Varsovan liiton maat. Yhdysvaltain, Ranskan ja Iso-Britannian ydinasesuojan alla olivat vastaavasti kaikki Nato-maat. Vailla ydinasesuojaa olivat Euroopassa vain Suomi, Ruotsi, Itävalta, Jugoslavia, Sveitsi ja Irlanti sekä pienistä maista Malta ja Kypros. Alue vailla ydinaseiden tuomaa suojaa on pieni, ja ydinaseilla suojaamattomien maiden asema oli molempien blokkien näkökulmasta määritelty status quoksi.

Nyt tilanne on muuttunut huonommaksi. Niiden maiden lukumäärä, jotka eivät ole ydinasesuojan alla, on kasvanut noin kaksinkertaiseksi. Ydinaseet eivät suojaa Ukrainaa, Georgiaa, Azerbaidžania, Armeniaa, Valko-Venäjää, Serbiaa, Makedoniaa, Bosniaa ja Hertsegovinaa, Maltaa ja Kyprosta eivätkä myöskään Suomea ja Ruotsia. Itävalta, Sveitsi ja Irlanti ovat edelleen myös vailla puolustusliiton ydinasesuojaa, mutta noiden asema on jo sijaintiensa puolesta selkeästi status quo.

Ydinaseet suojaavat Nato-maita muodostaen korkean kynnyksen hyökkäykselle. Hyökkäys Nato-maahan merkitsee joutumista ydinasehyökkäysuhan kohteeksi. Ongelma Euroopassa ovat nyt ne Nato-maiden ja Venäjän välissä olevat valtiot, jotka eivät ole ydinasepelotteen alla.

Kaikki kylmän sodan ajan jälkeiset sotatoimet ovat tapahtuneet maissa, jotka eivät ole ydinasepelotteen suojaamia: Jugoslavian hajoamissodat vuosina 1991-1999, Georgian sota vuonna 2008, Itä-Ukrainan sota vuodesta 2014 sekä jäätyneet konfliktit Georgian Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa, Azerbaidžanin Vuoristo-Karabahissa ja Moldovan Transnistriassa.

Ratkaisevaa siis on, että maa ydinasepelotteen alla. Nato-maat ovat ydinasepelotteen alla eikä niihin hyökätä konventionaalisin asein, koska hyökkääjä ottaisi tällöin riskin joutua ydinaseiskun kohteeksi. Tämä on myös yksi syy, miksi Venäjä vastustaa Naton laajenemista. Venäjän mahdollisuudet vaikuttaa eri maiden asioihin sotilaallisesti kapenisivat.

On myös muistettava, että ne Nato-maat Euroopassa - kuten Norja, Tanska ja Espanja -, jotka eivät salli ydinaseiden olevan alueellaan, ovat kuitenkin puolustusliiton ydinasevaltojen luoman ydinasepelotteen suojassa.

                                                                                           ****

Mitä ihminen on kerran keksinyt, sitä ei voida enää peruuttaa. Ihminen on keksinyt ydinaseet. Enää emme saa niitä keksimättömäksi ja niiden kanssa on meidän elettävä.

Ydinaseettoman maailman huono puoli on se, että se lisää konventionaalisilla aseilla käytäviä sotia ja samalla sodissa kuolevia ja loukkaantuvia. Olen rauhan mies henkeen ja vereen enkä siksi voi ymmärtää, miksi nimenomaan rauhanliikkeet ovat lähteneet ajamaan ydinasekieltoa. Asiaan liittyy vastaava paradoksi, mikä syntyy, kun luonnonsuojelija ja ilmastonmuutosta vastustava ei kannata hiilipäästötöntä ydinvoimaa.

On vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka pyrkivät estämään sotia vastustamalla ydinaseita. Ydinaseet vastuullisten ydinasevaltioiden hallitsemana ovat estäneet konventionaalisilla aseilla käytäviä sotia.

Pasifistin ei pidä vastustaa ydinaseita, päinvastoin. Ongelma ydinaseissa on nyt vain Pohjois-Korean kaltaiset vastuuttomat valtiot.

Esitän julkisen kiitoksen Suomen ulkoministeriölle, ulkoministeri Timo Soinille ja tasavallan presidentti Sauli Niinistölle viisaasta ja oikein hoidetusta ydinasepolitiikasta.

Jos kannatat sodatonta Eurooppaa, kannata ydinaseita vastuullisten maiden ylläpitämänä ja koko Euroopan kuulumista ydinasepelotteen alle. Kuuluminen joko Venäjän tai Naton ydinaseiden muodostaman ydinasepelotteen alle.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (71 kommenttia)

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Pieni yhteensattuma... juuri ennen Pesosen tekstiä luin läpi USAn entisen puolustusministerin Ash Carterin ajatuksia ydinaseista ja ydinpelotteesta:

https://www.the-american-interest.com/2017/04/06/n...

Tuossakin käydään läpi ydinpelotteen merkitystä ja tuodaan esiin se, että uusia ydinasevaltioita tuppaa vaan sopimuksista ja hyvästä tahdosta huolimatta ilmaantuvan.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Ydinaseiden leviämistä ei pystytä estämään, mutta vastaiskun pelko on ainakin tähän asti estänyt niiden käytön. Jos tuo vastaiskun pelko poistetaan, kuten nuo ydinaseiden kieltämistä vaativat tahot tahtovat, ydinasemonopoli jää sopimuksista piittaamattomille valtioille ja niiden kynnys ydinaseiden käyttöön madaltuu oleellisesti. Nuo ydinasekiellon kannattajat siis haluavat kasvattaa ydinsodan vaaraa joko tietoisen kyynisesti tai silkkaa naiiviuttaan.

Juha Hämäläinen

Ydinasevallat eivät aseistaan luovu, se on varmaa. Siksi ydinaseita vastustavien kannanotoilla ei ole mitään merkitystä. Täydellistä ajanhaaskuuta.

Ydinaseiden käyttöä ei tule myöskään mikään estämään. Konfliktien paisuessa, jonkun hermot pettävät. Konflikti, jossa ydinkärkiä käytettäisiin on todennäköisesti muu kuin suurvaltojen välinen.

Todennäköisempää on, että massatuhoaseita tullaan käyttämään massamuuttoa vastaan maailman väestön lähtiessä liikkeelle kehitysmaista sotien, nälän ja luonnonmullistusten sekä ahtauden takia. Käytettävät aseet voisivat olla myös biologisia.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Ensi viikolla alkaa YK:n ydinasekieltosopimuksen allekirjoitusten kerääminen. Suomen ja Ruotsin osalta kommunistit, viherpiipertäjät ja muut vastaavat älyköt ovat lähteneet tällä viikolla voimakkaaseen lobbaukseen kummankin maan mediassa. Ruotsia yritetään saada kirjoittamaan sopimus vaikka väkisin. Voi olla että jää kirjoittamatta Ruotsiltakin. Jenkeiltähän tuli jo ennakkoon erittäin kova ilmoitus ja myös muut isot Nato-maat ovat varoittaneet Ruotsia mahdollisista ikävistä seurauksista. En enää ihmettele, miksi Suomi on alkanut saada yhteydenottoja Nato-maista.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Tuli mieleen, saiko Niinistö kutsun Trumpin puheille Washingtoniin osaltaan siksi, kun Suomen kanta ydinasekieltosopimukseen on ollut hyvä päinvastoin kuin Ruotsilla.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Taisinpa tästä jokin aika sitten kirjoittaa. Tämä lienee oikea syy kutsulle.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Niinistön kutsu Trumpin luoko kiitos tottelevaisuudesta? Siis taputus päälaelle, kiltti poika, kiltti poika. Jatka samaan malliin niin saat karkin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Majuri kertoo USAn "ilmoitelleen" ja muiden suurten NATO-maiden "varoitelleen" Ruotsia. Niin, hehän eivät "uhkaile", se sana on varattu venäläisille.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Älä esitä hölmömpää kuin olet Myyryläinen. Miksi et kommentoi Pesosen kirjoitusta? Jos et ymmärrä ulkoturvallisuusasioita, hanki vaikka elämä ja itke muualla.

Kyseessä olevassa kirjoituksessani johon viittasin, kerroin jenkkiministerin lähettäneen suorasanaisen uhkauskirjeen kollegalleen Ruotsiin. Osaa ne muutkin kuin venäläiset uhkailla, mutta Myyryläinen, jos ymmärrys ei edelleenkään riitä, otan osaa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #51

Jos USA et al todistettavasti ovat uhanneet, miksi Majuri muutti sen "ilmoitteluksi" ja "varoitetluksi"?

Jos sille ei ole hyvää syytä, oletan Majurin haluavan siloitella ja valkopestä USAn ja sen liittolaisten tekemisiä.

Mitä taas tulee Pesosen otsikkoasiaan niin olen siitä mieltä jonka voi kiteyttää Y.Kallisen sanoihin: "jos haluat rauhaa, valmistaudu rauhaan." eli kannatan YK:n tavoitetta julistaa ydinaseet kielletyiksi ja haluaisin heidän jatkavan siitä eteenpäin muihin joukkotuhoasiesiin ja sitten lopulta kaikkiin muihinkin sota-aseisiin.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Ydinaseet ei estä mitään..hölmöä kuvitella niiden estävän,koska niitä pitäisi olla kaikilla ja sitähän te piipertäjät vastustatte eli siis olette itseasiassa vastakkaista mieltä mitä kuvittelette. Lahjoja ei ole kaikille suotu.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Käy Heino vaikka syömässä jotain.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Justiin söin ja taas jaksaa.

Pidä sormesi nyt kurissa kuitenkin.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #7

Ok. Käyn heittämässä pienet piiperrys-treenit jottei totuus unohdu. Ja jos sallit, sauna, uinti meressä ja viski päälle.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #10

Noilla eväillä ei pitäs tulla sellasta huttua mitä oot päivän tässä heittäny!

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Äärivasemmistolle ja pahimmille idealisteille ei kannata yrittää puhua järkeä. Minkäänlaiset loogiset perustelut eivät tähän porukkaan tehoa, ja tätä jengiä näyttää olevan Suomessa hämmästyttävän paljon. Vaikutelmaa korostaa vielä se, että media on valtaosin punavihertoimittajien käsissä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Tuli mieleen ajatuskulku, entäpä jos ydinaseet olisi keksitty jo 1930-luvulla? Olisiko tullut toista maailmansotaa, jos ydinaseet olisi olisi keksitty vakiintuneessa demokratiassa ja sotilaallisessa suurvallassa, vaikkapa Iso-Britanniassa tai Ranskassa?

Olisiko se estänyt Hitlerin ryhtymään sotaan?

Jos puolestaan ydinaseet olisi keksitty Saksassa tai Neuvostoliitossa, olisi se ollut katastrofi, jos Yhdysvallat tai Iso-Britannia ei olisi kerinnyt kehittää omaa ydinasettaan riitävän nopeasti.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Tällaisia voi pohdiskella, jos oletetaan, että johtajat ovat täysjärkisiä ja osaavat pohtia tarkkaan päätöstensä seuraukset. Koska näin ei kuitenkaan ole, näyttää väistämättömältä, että jossain vaiheessa maailma tulee vielä ajautumaan täysimittaisen ydinsotaan.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #15

Näin on. Pohjois-Korean tilanteen ratkaisu merkitsee paljon. Jos Pohjois-Korea saa toimivan ydinaseen ja siitä tulee uhitteleva ydinasevalta, vastaavia valtioita tulee riittämään jatkossa Pohjois-Korean esimerkin innoittamana.

Olisi tärkeää, että ydinaseita olisi vain vastuullisilla vanhoilla ydinasevaltioilla ja puolustusliitoilla.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Erinomainen analyysi, joka antaa ajattelemisen aihetta. Mikä ajattelet Suomen parhaaksi ?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Suomen ja Ruotsin sekä muiden vielä sotilasliittoon kuulumattomien maiden tulisi liittyä Natoon ydinpelotteen piiriin, jos vain muutoin sinne haluvat ja pääsevät.

Tosiasialliseti Baltian maiden turva on tällä hetkellä ydinaseet, eivät konventionaaliset aseet.

Venäjä ei uskalla hyökätä Baltiaan, koska seurauksena voi olla Yhdysvaltain vastaus ydinasein.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen Vastaus kommenttiin #17

Kyllä ja samalla Suomestakin tulisi ainakin kehittelyvaiheen ajaksi Pesosen mainitsema vastuuton valtio, vaikka kantasikin huolta vastuullisesti kansastaan ja sen itsemääräämisoikeudesta. Kuten ovat olleet aikanaan vastuuttomia Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Neuvostoliitto, Israel, Kiina, Intia, Pakistan, Amerikan Yhdysvallat, Pohjois-Korea, Iran,...

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #17

"Suomelle ydinase?"
**********************************

Ei siinä olisi kai järkeä. Kehittely näkyisi ja Venäjä vastaisi. Liittoutuminen NATOn kanssa olisi paljon järkevämpää. Tai sitten saa olla diplomatian supertaituri, kun tuppaa Venäjän rajalla olevat liittoutumattomat maat menettämään alueitaan Putinin aikana. Enää tarvita kuin korkeintaan EU:n kaatuminen (EU-maihin Venäjä ei vielä ole kehdannut hyökätä) ja Suomikin on ihan vapaata riistaa... jos nyt tarvitaan sitäkään. Ideologia ja propaganda kun junttaa Venäjällä koko ajan siihen suuntaan että wanhoja rajoja takaisin. Kansalaismielipiteeseen ainakaan eivät uudet Venäjän valloitukset enää kaatuisi.

Käyttäjän anakonna kuva
antti salmi

Kyllä on skitsofreeninen väittämä

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Muistatteko Outolemmen tuomiopäivän kone -skenaarion? Onkohonan KDPR ostellut kobolttia viime aikoina...

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Jos Yhdysvallat ei olisi pudottanut kahta pommia Japaniin, niiden tuhoa ei olisi yleisesti tiedetty.
Stalin pystyi rakentamaan omat pomminsa pian sodan jäkeen. Hänellä olisi ollut valtava kiusaus käyttää pommeja maailmanvallankumouksen edistämiseen. Ehkäpä Pariisi ja Lontoo olisivat olleet kohteita?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Asian tila toki muuttuu, eikä ydinpelote ole enää se ainoa mieliä järisyttävä seikka joka hillinnee herkkiä liipasimia. Tekniikka kehittyy. Konventionaaliset superaseet + bio- / kemialliset aseet yhdistettynä äärimmäiseen tarkkaan ohjustekniikkaan ovat hyvinkin merkittävä olemassa oleva pelote.

Eikä pidä unohtaa sodankäynnin robotisoitumista. Robottiaseet ovat parhaillaan hyvin kiivaassa kehitystyössä, ja niille esim. jotkut valtioiden rajat eivät ole yhtään mitään. Unohtamatta kybersotaa yms. joilla voidaan kohta kai halvaannuttaa kokonaisia valtioita.

Touhu pallolla menee kehityksen myötä niin piinaavaksi, että vaikkei nyt olisikaan jotain ydinaseita, vahva pelotetila on kyllä olemassa. Mutta mikä määrä pelotetta apinalaumalle riittää, kas siinä hyvä kysymys?!

Joka tapauksessa ydinaseista nyt olisi tietenkinvälttämätöntä päästä aika pian eroon, on ne vaan niin todella syvältä perseestä. Ja nyt jos Ruotsi ei niitä painostuksesta huolimatta hyväksy, niin nostan kyllä naapurille hattua ja kumarran syvään.

Venäjä uhittelee USA:n "kaikkien pommien äidille" – meilläpä on kaikkien pommien isä > https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/vena...

Sotarobotteja suunnitellaan niin kiivasta vauhtia, ettei pelisäännöistä ehditä sopia > http://www.hs.fi/tiede/art-2000002916194.html

Yksi Yhdistyneiden kansakuntien vanhimmista tavoitteista on saavuttaa maailmanlaajuinen ydinaseriisunta. Aihetta käsiteltiin jo ensimmäisessä YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa vuonna 1946. Että sikäli näitä on kyllä pohdittu...

YK hyväksyi päätöslauselman ydinaseiden kieltämiseksi – yksikään ydinasevaltio ei osallistunut äänestykseen > http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005283455.html

Luultavasti linnunradan hulluin planeetta.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Itsenäiseen toiminaan kykeneviä robottiaseita ei pidä verrata ydinaseisiin. Ydinaseet ovat joukkotuhoaseita, konventionaaliset aseet eivät ole, vaikka ne toimisivat ilman taistelukentällä olevaa ihmistä.

Konventionaalisen suurpomminkin tuhovoima on varsin rajattu verrattuna ydinpommiin.

Kemialliset aseet ovat oma lukunsa, mutteivät nekään ydinaseisiin verrattavia.

Ydinaseiden pelote perustuu siis suureen joukkotuhoon ja myös halpuuteen. Vähäinen Pohjois-Koreakin kykenee rakentamaan ydinpommin. Yhdellä järeällä pommilla voi tuhota miljoonasuurkaupungin.

Minkä ihminen on kerran keksinyt, se ei poistu kieltämällä. Tuo on ikävä tosiasia. Askeleita ei voi ottaa taaksepäin. Ydinaseet eivät häviä kieltämällä, ne pitäisi tehdä muutoin pätemättömiksi.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Miten ydinaseet tehtäisiin muutoin pätemättömiksi? Sanktioilla? Ei toimi ainakaan Kimponpingpongin tapauksessa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #24

Siinäpä insinööreille mietittävää, mikä ase menisi ydinaseiden yläpuolelle. Voi myös olla, että Yhdysvallat saa jossain tulevaisuudessa kattavan ohjuspuolustusjärjestelmän valmiiksi niin, että se kykenisi eliminoimaan myös ydinaseohjukset.

Tuon takia Venäjä vastustaa kiivaasti Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmää, kun pelkää ydinasepelottensa tulevan jossain vaiheessa pätemättömäksi. Sen jälkeen Venäjällä ei olisi oikein mitään, millä pitää yllä painoarvoaan.

Mielessäni jo kävi myös , testaavatko Venäjä ja Kiina Pohjois-Korean ohjuksilla Yhdysvaltain kykyä eliminoida ballistisia ohjuksia.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #25

Tarpeeksi iso kobolttipommi riittää, mitä kaikkea asehullut voivat keksiäkään! Ehkä se voimakkain ase olisi se jos löydämme maan ulkoista älyä, tähän toki iso jos. Sellainen löytö voisi kenties saada tämän itsemurhahakuisen lajin yhdistymään ja takaisin järkiinsä. Käymme nyt sotaa itseämme vastaan. Linnunradan sairain planeetta kenties, ja melkoista tuhlausta evoluutiolta.

Käyttäjän OlliBackstrom kuva
Olli Bäckström

Suurin este maailmanrauhalle onkin siis NPT (Non-Proliferation Treaty)?

Käyttäjän andreas kuva
Andreas Pyy

Militaristinen propaganda, pelon lietsonta, Amerikan imperialistinen suurvaltapolitiikka, sotilasliitot ja kansainvälinen aseteollisuus - siinä suurimmat uhat maailmalle.

Käyttäjän andreas kuva
Andreas Pyy

"Mitä ihminen on kerran keksinyt, sitä ei voida enää peruuttaa. Ihminen on keksinyt ydinaseet. Enää emme saa niitä keksimättömäksi ja niiden kanssa on meidän elettävä."

Pelkkää ympäripyöreää propagandaa. Monista muistakin huonoista keksinnöistä on luovuttu ja muidenkin joukkotuhoaseiden leviämistä on pystytty rajoittamaan rauhanomaisin keinoin.

"Ydinaseettoman maailman huono puoli on se, että se lisää konventionaalisilla aseilla käytäviä sotia ja samalla sodissa kuolevia ja loukkaantuvia. Olen rauhan mies henkeen ja vereen enkä siksi voi ymmärtää, miksi nimenomaan rauhanliikkeet ovat lähteneet ajamaan ydinasekieltoa."

Nytkö ydinaseiden aikana ei muka käydä sotia? Militaristit nyt eivät ymmärrä monta muutakaan asiaa pienen ahdasmielisen kuplansa ulkopuolella. Joukkotuhoaseiden kannattaja ei voi olla rauhanmies. Joukkotuhoaseista ydinase on pahimpia ja vaarallisimpia korruptoituneen ulkopolitiikan hallinnan välineitä mitä voi olla olemassa.

"On vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka pyrkivät estämään sotia vastustamalla ydinaseita. Ydinaseet vastuullisten ydinasevaltioiden hallitsemana ovat estäneet konventionaalisilla aseilla käytäviä sotia."

"Vastuullinen ydinasevaltio" on sisäisesti ristiriitainen ja erittäin naiiviin ajatteluun kuuluva käsite. Mikä tahansa nykyinen ydinasevaltio potentiaalinen sodan aloittaja eikä ydinsodan riskiä kannattaa ottaa sen pitkäaikaisten ja katastrofaalisten vaikutusten takia. Siksi ydinaseita on vastutettava.

"Pasifistin ei pidä vastustaa ydinaseita, päinvastoin. Ongelma ydinaseissa on nyt vain Pohjois-Korean kaltaiset vastuuttomat valtiot."

Sinulla ei ole mitään oikeutta sanoa miten pasifistien tulisi toimia kun et ymmärrä pasifismista selkeästi yhtään mitään. Jos puolustaisi ydinaseiden käyttöä niin silloin pitäisi puolustaa myös valtavaa tuhoa aikaansaavaa suurvaltojen ulkopolitiikkaa eikä se ilmeisistä syistä millään voi sopia pasifistille.

"Jos kannatat sodatonta Eurooppaa, kannata ydinaseita vastuullisten maiden ylläpitämänä ja koko Euroopan kuulumista ydinasepelotteen alle. Kuuluminen joko Venäjän tai Naton ydinaseiden muodostaman ydinasepelotteen alle."

Mitään tällaista asetelmaa ei ole reaalitodellisuudessa olemassa vaan tämäkin on pelkkää propagandaa. Sodittujen sotien puolesta Yhdysvallat ja NATO ovat niitä suurimpia uhkia maailmalle eikä Venäjä, jonka muodostama uhka on huomattavasti pienempi pienemmän vaikutusvallan takia.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Roistovaltiohan se USA:kin on, minkäs sille mahtaa.
Mutta Venäjä on näillä kulmilla suurempi uhka. Kaksi kertaa on ajanut minutkin evakkoon tänne teidän hyvien suomalaisten kiusaksi. Venäjä uhrasi satoja tuhansia miehiä saadakseen Karjalan ja jätti sen sitten autioksi, lähes asumattomaksi puskurivyöhykkeeksi tulevaa hyökkäystään vasten. Kymmenet tuhannet venäläiset ovat tulleet asumaan Suomeen, miksi eivät mene Wiipuriin, kansainväliseen kaupunkiin?

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Onneksi Pohjois-Korea on kehittänyt ydinaseen. Se hillinnee USA:n hyökkäyskiimaa ja säästää siten ihmishenkiä.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Pienten valtioiden osalta näin, kuten esim. Suomi. Talouspakotteista huolimatta.

Käyttäjän ilkka07kiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

"Rautaa rajalle" on ainoa pelotteen kautta pysäyttävä voima. Ydinsota olisi liian tuhoisaa, ei sitä kukaan järkevä ihminen maalleen halua. Kauhun tasapaino on ainoa, joka toimii rauhan puolesta puhujana.

Tietysti aina voi neuvotella, mutta nyt Pohjois-Korean uho ja Trumpin persoonan neuvottelukyvyttömyys ovat törmäyskurssilla. Se ei naurata, sellaista humoristia ei voi maailmasta löytyä. Näiden kahden maan ainoa hyötyjä on johtaja, hänen narsistinen egonsa.

On mahdottomuus että ihmisillä olisi luotto ydinaseettomaan maailmaan. Aseet paranevat vuosi vuoden perään, pienetkin saavat herätteen rakettien voimaan. Suomella on kuitenkin hyvät välit toisiin maihin ja neuvottelutaito tallella.

Käyttäjän JoonaHallikainen kuva
Joona Hallikainen

Jos kaikki kulkisivat pasifismin käsikirjan mukaan, ei ydinaseille olisi mitään käyttöä. Niin kauan kuin aseteollisuus ja suurvaltapolitiikka rehottaa, ei ole uskoa huomiseen. Andreas Pyryn vastaus sen pointteineen on mielestäni erittäin hyvä, mutta toimii vain jos enemmistö vallanpitäjistä korostaisivat rauhaa ja luottamusta toisiinsa. Valitettavasti olen menettänyt uskon ihmisiin, ja ihmisten harrastamaan politiikkaan.

Raha aiheuttaa kaksinaismoralismia. Nyt hyvänä esimerkkinä Burman joukkomurhat -ja raiskaukset. Sama tapahtui Bosnia-Herzegovinassa, mutta silloin pääsyynä ihmisten tekemille hirveyksille oli em. suurvaltapolitiikka.

T. siviilipalvelusmies/aseistakieltäytyjä

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Pasifismi ei päde apinoiden keskuudessa. Niin kauan kuin kilpaillaan geenien jatkamisesta (lebens raum), ruumiita syntyy kilpailun tiimellyksessä. Ja sitä enemmän, mitä enemmän kilpailijoita.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ei riitä, että vain enemmistö vallanpitäjistä korostaisi rauhaa ja luottamusta toisiinsa. Kaikkien - siis jokaisen ihmisen - tulisi sitoutua ydinaseettomuuteen täältä ikuisuuteen, siis sadoiksi vuosiksi tulevaisuuteen. Ei tarvittaisi kuin yksi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapainen ihminen jossakin vaiheessa, niin ydinaseet olisivat taas maailmassa.

Ainoa, mikä voi tehdä maailmasta ydinaseettoman, on sellaisen ase- tai puolustusjärjestelmän keksiminen, joka tekisi ydinaseista pätemättömiä.

Jos se olisi asejärjestelmä, se todennäköisesti oli ydinaseita tuhoisampi.

Toivottavasti keksitään aukottomasti toimivia puolustusjärjestelmiä, jotka tekevät ydinaseista pätemättömiä. Yhdysvallat on tällä hetkellä kehittelyssä pisimmällä.

Käyttäjän JoonaHallikainen kuva
Joona Hallikainen

"Ei riitä, että vain enemmistö vallanpitäjistä korostaisi rauhaa ja luottamusta toisiinsa. Kaikkien - siis jokaisen ihmisen - tulisi sitoutua ydinaseettomuuteen täältä ikuisuuteen, siis sadoiksi vuosiksi tulevaisuuteen. Ei tarvittaisi kuin yksi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapainen ihminen jossakin vaiheessa, niin ydinaseet olisivat taas maailmassa."

Hyvä, että korjasit. Käytännössähän tuo kuvitteellinen tilanne on lähes mahdoton.

Voin kyllä allekirjoittaa tuon sinun kirjoituksesi. Suurin henkilökohtainen pelkoni on, että näiden "vastuullisten maiden" ydinaseisiin liittyy hyvin oleellinen kyberuhka. Ja niin kauan kuin noita aseita on täällä olemassa, niin kauan myös ihminen jatkaa nuorallaan tanssimista. Ihmisellä on vähintään satojen vuosien pituinen matka toiselle Maan kaltaiselle planeetalle.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Tosiasioiden kieltäminen on pasifismin suurin surkeus. Kuten Pesonen totesi, ydinaseet on keksitty ja fakta ei poistu kieltämällä. Aina löytyy joku joka haluaa ydinaseen uhkailua ja käyttöä varten. Niin kauan kuin maailmassa on ihmisiä, aina löytyy kusipäisiä porukoita, jotka haluavat valtaa. Seuraava keksintö on ydinaseiden neutralointi, ei vapaaehtoisuuteen perustuva purkaminen. Kuka hallitsee ydinaseiden neutraloinnin, hallitsee paljon. Eikä tämä tähän pääty, sitten keksitään neutraloinnin esto tai neutraloinnintuhoaja jne. Ihminen on valta- ja tuhovimmassaan kekseliäs.

Voit muuten mennä Lähi-Itään testaamaan pasifismin toiminnan realismia ja aatteesi syvyyttä. Siellä on paljon ISISin ja muiden ryhmittymien jengejä joita varmasti kiinnostaa rauhantyö ja toimivat neuvot. Jos et uskalla, olet pelkkä hippokraatti tyhjänjulistaja.

Pasifismin muita surkeuksia ovat munattomuus, pelkuruus ja kyvyttömyys ratkaista oikeita väkivaltatilanteita. Jugoslavian sodissa nähtiin hirveyksiä, joita ei enää uskottu lähes 2000-luvulla nähtävän. Tiedän monta pasifistia, jotka joukkomurhien ja esimerkiksi Sarajevon piirityksen aikana raivosivat sille että heiltä ei löytynyt eväitä estää jatkuvia joukkomurhia. Taisi olla jopa television uutislähetyksessä kun eräs tunnettu pasifisti totesi että joukkomurhaajien tappaminen tässä tilanteessa voi olla oikeutettua. ISISin toimien tultua julki, moni pasifisti on tunnustanut samaa. Ihmisiä siis pitäisi tappaa joukkomurhien estämiseksi mutta kuka sen tekisi?

Käyttäjän JoonaHallikainen kuva
Joona Hallikainen

Näinhän se siis menee. Lainaten sotilaspastoriamme, ihminen on paska eläin. En ole siis ainoa yksilö, joka osaltaan on menettänyt uskon ihmisiin.

Minun ei tarvitse lähteä Lähi-Itään, saati tutustua radikaaliin ääriajatteluun. Länsimedian jakaman tiedon pohjalta ISIS on aivan perseestä. Siitä huolimatta sodat ja sotien aiheuttamat seuraukset itsessään lietsovat ja ruokkivat tätä ääriajattelua. Syntyy ns. lumipalloefekti. Sodat luovat vihaa, köyhyyttä, kurjuutta ja katkeruutta - kaikkea mikä toimii erinomaisena kasvualustana kollektiiviselle radikalisoitumiselle. Miksi osallistua tähän järjettömyyteen? Miksi muutenkaan esimerkkiin pyrkivää vähemmistöä pitäisi heittää suoraan sudenpesään syötäväksi? Mitä pahaa ne ovat tehneet?

Pasfismin tarkoitus ei ole ratkaista oikeita väkivaltatilanteita. Sen tarkoitus on ennaltaehkäistä niitä. Euroopan historiasta löytyy myös miehitystilanteita, jossa miehittäjä on vetäytynyt pois maasta ilman miehitetyn valtion aseellista vastarintaa. Vastarinta aiheuttaa pelon tunnetta myös miehittäjän piirissä - mikä osaltaan on yksi tekijä verisemmän ja raaemman käytöksen eskaloitumiseen.

Sarajevon piiritys ja srebrenican tapahtumat olivat puhtaasti aivopestyjen nationalistien, mutta pohjimmiltaan hyvien ihmisten tekemisiä. Yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista joukkomurhien aikana oli tilanne, jossa pieni 9- vuotias ulosteiden ja eritteiden peitossa ollut poika nousi teloitettujen ja osittain poltettujen muslimien alta ja etsi hätäisenä poltettua isäänsä. Jokainen serbisotilas pudotti aseensa. Kersantti käskytti sotilaita viimeistelemään hänet, mutta sotilaat kieltäytyivät - tähän ei pystynyt lopulta edes kersantti itse. Poika selvisi hengissä. Inhimillisyys löytyi kaiken pahan ja vihan keskeltä. Tähän hyvään minun ajatteluni pääasiassa perustuu.

En kuitenkaan ole sataprosenttinen pasifisti, vaikka pitäisinkin militarismia yhtenä käytöshäiriön muotona. Pasifismia voi yhtä hyvin verrata Karl Marxin ajatuksiin - ne ovat liian kauniita toimiakseen kieroutuneen apinalauman keskellä.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #57

Kysyit miksi osallistua siihen järjettömyyteen että ihmiset murhaavat toisiaan. Samasta syystä kuin autat lähimmäisiäsi heidän jouduttuaan väkivallan kohteeksi: On ihmisiä jotka vain eivät voi seurata sivusta kun joku alkaa joukkomurhata tai väkivalloin muuten alistaa toisia ihmisiä.

Olisi hienoa jos käsien nostaminen pystyyn joka kerran lopettaisi väkivallan ja sorron ja ihmiset rakastaisivat toisiaan elämänsä loppuun asti. Niin kauan kuin homma ei toimi käytännössä, jonkun pitää epäkohtaan puuttua jotta toiset saavat unelmoida.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Kieltämättä ydinaseet ovat hyviä rauhan takaajia, jos ne ovat vastuullisten valtioiden hallussa.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Määrittele vastuullinen valtio? Vastuullinen globaalisti vai vain oman porukan kesken? Jälkimmäinen lienee se vallitsevin.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Vastuullisia ydinasevaltioita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Venäjä ja Kiina. Heillä on näyttöä. Vastuullisuus ydinaseissa ei tarkoita välttämättä vastuullisuutta muissa asioissa.

Venäjä voi olla tulevaisuuden kysymysmerkki, jos se pyrkii ydinaseilla saamaan lisää sitä painoarvoa maailmanpolitiikkaan, jota se talouden saralla on menettänyt.

Pohjois-Korea, Pakistan ja Israel pitäisi riisua ydinaseista. Intia myös. Pitää varmistaa, etteivät ydinaseet enää leviä ns. roistovaltioihin eikä myöskään uhkailevaan Iraniin. Intia saattaa olla tulevaisuudessa vastuullinen, mutta en vielä lue siihen kerhoon johtuen kahnauksista Kiinan ja Pakistanin kanssa.

Afrikka, Etelä-Amerikka ja Australia sekä Etelämanner voivat tässä maailmassa olla tällä hetkellä ydinaseettomia, muu maailma ei. Muu maailma on liian levoton ydinaseettomuuteen.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #40

"Pohjois-Korea, Pakistan ja Israel pitäisi riisua ydinaseista. Intia myös."

Puhut liki mahdottomuuksista. Israel, Pakistan tai Intia luopumassa ydinaseista..... he luopuvat niistä vasta kun viimeinenkin on ilmassa kohti kohdettaan mikäli siihen mennään että heitä yritetään pakottaa. Kun valtio on ydinasevaltio, niin ei sitä ydinaseettomaksi saada ellei maa ole muutenkin sisäisessä kuohunnassa ja aika harvoin kai silloinkaan.

Jos kunnon ydinsotia saisi vältettyä edes joitakin satoja vuosia (aika vaikeaa toki), niin ihmiskunta voisi ehtiä levittäytyä edes Marsiin ja toivottavasti muuallekin. JA ainahan voi toivoa että ydinsodan tullessa se ei ole täysin totaalinen, vaan jää täystuhosta jonkin verran eli ihminen vielä selviytyy sieltä edes suureksi osin nykytiedot säilyttäen.

******************************************************************

Kim-poika tietää saman logiikan. Nythän hän on lähellä koskemattomuutta.
Ei heidän paljoa enempää tarvitse ydinaseita kehitellä. Muutama askel enää. 10 vuoden päästä tuskin kukaan edes haaveilee ydinaseettomasta Pohjois-Koreasta. On vain parin vuoden ikkuna muuttaa tilannetta... ja yritys johtaisi todennäköisesti melko rankkoihin kuolintilastoihin.

Eli Kim taitaa olla voiton puolella pelissään. Elinikäinen diktaattori kaikella vallalla omassa karsinassaan; karmeudessaan aikamoinen saavutus. Osoittaa aika hyvin ydinaseen peloitevaikutuksen (sinällään hyvä, koska lyhyellä tähtäimellä estää sotia.... pitkällä tähtäimellä katastrofi). Trump ei näköjään saa mitään aikaan. Kiinaa ei kiinnosta (poistaa P-Korean dynastiaa), kun tilanne voisi toimia USAn pussiin ja Kiinan rajalla olisi jenkkimielisiä eli antaa mieluummin Kimin pitää ydinaseensa.

Lisää ongelmia tietenkin seuraa siitä että ennen pitkää joku päättää että olisi ihan jees myydä omia ydinaseita niitä haluaville... sopivan korkeaan hintaan.... ostajia taitaa riittää tällä pallolla.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Venäjä tarvitsee sotia ja konflikteja. Venäjälle asevienti on elintärkeää. Se vie aseita 15 miljardin dollarin arvosta vuosittain, tilaussalkku on 45 miljardia dollaria. Se työllistää kolme miljoonaa työntekijää. Suurimmat ostajat ovat Intia, Kiina ja Vietnam, jopa Natomaa Turkki ostaa S-400 ilmatorjuntaohjus-järjestelmän.

Eli Venäjällekin on edullista saada aikaa ja ylläpitää kaikenlaisia konflikteja koska se lisää maan vaurautta, ihan kuten muissakin maissa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Venäjä tarvitsee konflikteja jo ihan oman sisäpolitiikkansa takia.... koska monet asiat menevät päin sitä itseään, niin vanha keino on kiinnittää huomio ulkopolitiikkaan. Eli kiinnitetään huomio ilkeisiin maihin, jotka vihaavat ja haluavat tuhota Venäjän. Höystettynä kansallisromantiikalla ja nationistisella paatoksella. Ideologian ollessa tällä hetkellä se että muut sortavat venäläisiä ja aikaisempi Venäjän suuruus pitää palauttaa. Ideologiaan ja valtion median propagandaan eivät mitkään faktat tehoa. Seurauksia voi arvailla, mutta tuskin ne kovin kivoja ovat seuraavan 10 vuoden aikana. Toiveissa lähinnä ettei Venäjän sotakoneistoon saada tarpeeksi voimia.... kova on heillä kuitenkin yritys, minkä näkee kun katsoo kuinka paljon panostavat armeijaansa vuosittain. Aivan järjettömän paljon mikäli ei ole tarkoitus valloituksiin. Mikäli taas on, niin luvut ovat ihan järjellisiä.

Käyttäjän raimoylinen kuva
Raimo Ylinen

Niin kauan kuin ydinaseet ovat valtioiden hallussa, vastaiskun pelko tekee niiden käytön epätodennäköiseksi. Jos taas terroristit saavat aseet haltuunsa, niin heitä ei pidättele mikään, koska ei ole mitään selvää kohdetta vastaiskulle. Vai pommitetaanko esimerkiksi ISISin tapauksessa koko Arabian niemimaa tai Lähi-Itä maan tasalle?

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Joka tapauksessa Suomen ydinasepolitiikasta keskustelu tuo konkreettisesti esille taas yhden päätösasian, josta kansalta ei oikeastaan haluta kysyä mitään. Elämme demokratian alasajon aikaa. Ilmeisesti emme osaa muuta kuin jättää asiat niiden käsiin, jotka eniten haluavat vanhojen maailmankuvien säilymistä, ja siten auttavat tulevan muutoksen eskaloitumisessa.

Meihin on suunnattu ydinaseita puolin ja toisin, siinä mielessä olemme ydinsodan kohde. Venäjä on melko pieni maa (nykyisellään), ja sen asemana on olla yhtäältä pelottelunukke läntisen arvoyhteisön äänestäjille ja toisaalta olla mittari omalle voimallemme. Pystyisiköhän länsi jotenkin rapauttamaan Venäjän vähitellen? Krimi olisi pitänyt saada ja Ukraina juuttui puoliksi kurkkuun, ja nyt on mahdollisus ydinaseistaa tuhansien järvien Suomi.

Ne pienet harmaat maat kylmän sodan kartalla saattoivat olla äärimmäisen hyödyllisiä. Itse haluan meidän pysyvänkin harmaana. Afganistan, Vietnam ja jonkin verran muutkin maat ovat osoittaneet, että ei sota lopu siihen, että joku meidät valloittaa (olipa se Nato tai Venäjä). Vastarintaliikkeet, öinen kurkunkatkonta ja sabotaasit kyllä pitävät vihollisen sinelmillä. Ennen pitkää voimat loppuvat niin USA:lta, EU:lta kuin Venäjältäkin. Ja Kiina varmaan laajentaa imepriumiaan oman tonttinsa ympärillä ja Afrikassa.

Suomen olisi korkea aika muuttaa sotilasdoktriiniaan sissisodan ja -uhm
terrorismin suuntaan.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Niin, onko Japaniin pudottujen ydinpommien jälkeisessä ajassa yksikään sellainen maa, joka on ollut ydinaseiden suojaama, joutunut toisen maan hyökkäyksen kohteeksi?

Ei ole joutunut, mutta Agentiina yritti vallata Iso-Britannialta Falklandinsaaret, jotka eivät olleet Iso-Britannian ydinasesuojapeiton alla. Pelote on siis toiminut sataprosenttisesti.

Toisen maailmansodan jälkeen kaksi suurta sotaa olivat Korean sota ja Vietnamin sota, jossa molemmat maat eivät olleet ydinasein suojattuja, mutta vastakkaisten suurvaltojen taistelukenttinä.

On myös muistettava, että Ukrainalla oli ydinaseet Neuvostoliiton hajotessa, mutta se luopui niistä, kun sai Yhdysvalloilta ja Venäjältä vakuutukset ja sopimuksen hyökkäämättömyydestä. No, Venäjä on nyt hyökännyt Ukrainaan sopimuksesta huolimatta. Venäjä tuskin olisi hyökännyt Ukrainaan, jossa Ukrainalla olisi ollut vielä ydinaseet ja jos Ukraina olisi tehnyt Venäjälle selväksi, että jos "hyökkäätte maahamme, saatte sanoa Moskovalle good bye".

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Ukrainaan sijoitetut ydinaseet olivat Neuvostoliiton ydinaseita, eivät Ukrainan. Ydinaseet palautettiin sopimuksella Venäjälle.

Etelä-Afrikalla oli sotusortohallituksen aikana ydinase, josta luovuttiin ANC:n ja Nelson Mandelan tuultua valtaan. Ydinase kehitettiin ja testattiin Etelä-Afrikassa sopimuksella, jolla Israel sai käyttöönsä oman ydinaseen.

Venäjä ei ole hyökännyt Ukrainaan eikä sotinut 2014 Krimillä.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #56

"Venäjä ei ole hyökännyt Ukrainaan eikä sotinut 2014 Krimillä."

Hassua, että jo vuonna 2015 Putin julisti KAIKKI Venäjän asevoimissa kuolleet ja heitä koskevat asiat valtionsalaisuuksiksi:

https://www.theguardian.com/world/2015/may/28/vlad...

Open Russia -sivusto on tunnistanut ainakin 276 venäläissotilasta, jotka ovat kaatuneet Ukrainassa. Putin hallitsee Venäjää pelolla ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos kaatuneiden sukulaiset alkavat puhumaan, niin heille tulee vaikeuksia.

Samalla Google-haku hakusanoilla "Russian casualties in Ukraine" paljastaa seuraavaa:

https://www.google.fi/search?q=russian+casualties+...

Toisin sanoen Lintusen puheet siitä, että Venäjä ei ole hyökännyt Ukrainaan eikä sotinut Krimillä ovat pelkkää hölynpölyä. On naurettavaa nähdä kun suomalainen kommunisti alentuu fasistidiktaattorin hyödylliseksi idiootiksi.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen Vastaus kommenttiin #61

Krimillä kuoli yksi Venäjän armeijan sotilas, Ukrainan sisällissodassa ei yhtään.

Milloin Venäjä ja Ukraina ovat ilmoittaneet olevansa sodassa?

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #65

Noin kritiikittömiäkö ollaan Putinin Venäjän suuntaan? Jos kerran venäläisiä sotilaita ei ole kuollut yhtään Ukrainassa, niin osaatko selittää, miksi Putinin hallinto julisti Venäjän asevoimien kuolemantapaukset valtionsalaisuuksiksi vuonna 2015? Jopa Russia Today uutisoi tuosta asiasta.

Lähde: https://www.rt.com/politics/262785-russia-secret-m...

Venäläiset hallituslähteet mieluusti selittävät, että tuolla ei ole mitään tekemistä Venäjän sekaantumiseen itäisen Ukrainan sisällissotaan. Ukraina oli alunperin lyömässä itäisen Ukrainan kapinallisia, mutta yllättäen "sotaonni" kääntyi. Ainoa järkevä selitys siihen oli se, että Venäjä lähetti itäiseen Ukrainaan kalusto- ja "vapaaehtois" -apua.

Peitelläkseen omia jälkiään Venäjän hallitus julisti asevoimiensa kaatuneet salaiseksi tiedoksi. Luultavasti Venäjän miesmenetykset "vapaaehtoisten" keskuudessa ovat satoja, kenties jopa pari tuhatta sotilasta tähän päivään mennessä. Suosittelen sinua tekemään google-haun hakusanoilla "russian military casualties in ukraine", niin kenties silloin totuus alkaisi avautua.

Venäjä tai Ukraina eivät halua itäisen Ukrainan kähinöistä virallista sotaa keskenään. Venäjän syy siihen, miksi se ei halua virallista sotaa on se, että silloin se joutui virallisesti hyökkäämään Ukrainaan. Sen kannalta on parempi käyttää siellä bulvaanejaan ja antaa Lintusen kaltaisten hyödyllisten idioottien selittää kaikki "parhain" päin. Siksi Venäjä ei julista sotaa.

Ukraina ei halua siitä virallisesti sotaa, koska se tietää, että Venäjä voittaisi Ukrainan sodassa. Ukraina ei halua tuon takia julistaa virallisesti sotaa.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Onko yhtään ydinaseen suojaamatonta maata Suomen lisäksi säilynyt rauhassa. ?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #69

Sveitsi vuodesta 1847 (sis.sota), Ruotsi vuodesta 1814 (tosin otti osaa Libyan sotaan 2011 ja on ollut miehittämässä Afganistania vuodesta 2002), Bhutan vuodesta 1864, ....

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Ehdottomasti pohtimisen arvoisia ajatuksia blogistilla.

Selailin Wikipediasta Korean sodan historiaa ja sitten hain vielä erikseen tietoa siitä, miksei USA käyttänyt ydinaseita. Eräs syy näytti olleen, ettei tuolloin vielä ollut kehitetty taktisia ydinaseita käytettäväksi kommunistien joukkoja vastaan, oli ainoastaan "kaupunkipommeja". Oli siinä varmaan muutakin kynnystä ja sehän oli YK:n projekti, se sota Etelä-Korean puolesta.
Ydinaseiden käyttöä oli joka tapauksessa selvitelty ja sillä myös jonkinverran uhkailtiin poliitikkojen (Truman?) puheissa.

Blogistin jako vastuullisiin ja vastuuttomiin maihin saattaa osua kohtalaisesti yksiin oman käsitykseni kanssa. Eli ettei maailmasta tulisikaan sillä tavalla turvallisempi, että ydinaseet jaettaisiin vähän kaikille valtioille.
Kiinnitti muuten huomiota näkemäni nettiuutinen, jonka mukaan Syyrian Al-Assad kiitti Iranin ohella myös Pohjois-Koreaa sotilasavusta. Voisikohan tämä tarkoittaa sitä, että Iran on enemmänkin yhteyksissä P-Korean kanssa? Siitä ne ydinaseet sitten leviäisivät "vähän kaikille". Esimerkiksi Iranin ydinaseet aiheuttaisivat tod.näk. Saudi-Arabiassa tarpeen saada samanlaiset aseet. Näinhän Intian ja Pakistaninkin välillä kävi.

Kauhun tasapaino, siitä ei päästäkään eroon.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Miksi USA olisi käyttänyt korealaisia vastaan ydinasetta, kun se sai pommitettua esim. Pjongjangin maan tasalle niin että kaupungissa oli vain kaksi ehjää rakennusta.

Iran on tehnyt kansainvälisen sopimuksen, jolla se on luopunut ydinaseen kehittämistä ja antanut ydinvoimalansa YK:n valvontaan.

Pohjois-Korea on kertonut allekirjoittavansa ydinaseiden kieltosopimuksen, jos muut ydinasevallat tekevät saman.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

#40: "Pohjois-Korea, Pakistan ja Israel pitäisi riisua ydinaseista. Intia myös. "
Tämähän on ehkä vähän ristiriidassa ydinasepelotteen tai -suojan kanssa? Niillä mailla, joilla tuo suoja on, niihin ei hyökätä. Ja milläs ne ydinaseet saadaan pois, jos omistaja ei halua luopua niistä?

Voisikin sanoa, että ydinaseen eräs ominaisuus on, ettei sitä voi aseistariisua. Ukraina saattaa olla vastaesimerkki?

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Ari Pesonen kirjoittaa: "Tuon ajankohdan ainoat sotilaalliset tapahtumat olivat Unkarin kansannousu vuonna 1956 ja Tšekkoslovakian miehitys vuonna 1968 itäblokin sisällä."

Pesonen tarkoittaa "tuolla ajanjaksolla" toisen maailmansodan jälkeistä "kylmän sodan" aikaa.

Pesosen kirjoittama ei pidä lainkaan paikkaansa. Kylmän sodan aikana käytiin 1974 Kyproksen, Kreikan ja Turkin välinen sota, joka on jakanut Kyproksen kahteen osaan. Britannia ja Pohjois-Irlannin IRA:n väkivaltaisin sodan aika oli 1970-1990, päättyen rauhansopimukseen.

"Kylmän sodan" suurin rauhantae oli Neuvostoliiton, ei ydinaseiden olemassaolo.

Neuvostoliiton jälkeinen sotien aika ei ole johtunut ydinaseiden rajoittamisesta, vaan Neuvostoliiton hajottamisen geopoliittisesta katastrofista.

Tuon katastrofin suoria seurauksia olivat Jugoslavian hajotuksen sodat 1991-2007, Georgian sota 2008 ja Ukrainan sisällissota 2014, joka jatkuu edelleen.

Suomen hallituksen ja ulkopoliittisen johdon temppuilu jättäytyä ydinaseet kieltävän sopimuksen ulkopuolelle on tietenkin vain Yhdysvaltojen ja NATOn nuoleskelua.

Tuo nuoleskelu on vielä pahempaa kuin aikanaan ex-pääministeri Paavo Lipposen esitys viedä Suomi mukaan Irakin sotaan.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Suurvalta ilman ydinasetta on kuin neitsyt ilotalossa(De Gaulle),,ja nyt kerhossa myös epävakaat Pakistan,Intia ja kaiken huipuksi p-korea,ei hyvältä näytä !

Käyttäjän jonirikkola kuva
Joni Rikkola

TÄssä on nyt se logiikka puheenvuorossa, miksi meillä on ydinaseita ja tarvitaan vielä tehokkaampia aseita. Vinksahtanut ajattelu. Tämän logiikan mukaan täysin aseeton ja jopa väkivallaton planeetta olisi ihmiskunnan tuho. Totta se osin onkin- USAn talous kaatuisi ja työttömyys räjähräisi käsiin. Tehokkaampaa kuin ydinaseet olisi luoda globaali lahtariryhmä joka ampuu kaikki, jotka ajattelevatkin sotaa. Rauha olisi maailmassa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ihmisen logiikka nyt vain kulkee niin ajan myötä, että pyritään keksimään aina vain tehokkaampaa ja parempaa, eivätkä aseet tee poikkeusta tuossa ihmisen logiikassa.

Jousipyssyt, miekat ja ritsat ovat korvattu tehokkaammilla aseilla. Ratsuväki on korjattu panssaridivisioonilla. Ydinaseet eivät ehkä ole kehityksen viimeinen vaihe vaan ihminen keksii vielä jotain päälle. Ikävä kyllä.

Se on looginen seuraus, että parempi ja tehokkaampi korvaa heikomman ja tehottomamman. Se ei ole mikään tavoite vaan siis seuraus.

Samassa on kaikessa muussakin. Kaivinkoneet ovat korvanneet lapiot ja autot ovat korvanneet hevoset.

Kuten olen noissa kommenteissa kirjannut, olisi hyvä, jos ihminen keksisi järjestelmän, joka tekisi ydinaseet pätemättömäksi. Yhdysvallat on tuossa kehitystyössä pisimmällä ohjuspuolustusjärjestelmällään.

Ihminen on vain luonteeltaan tämmöinen "keksijä" ja sen mukaan meidän on elettävä myös aseiden suhteen.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

On kerrassaan huolestuttava väite, että ydinaseet olisivat rauhan tae. Tuo päättely johtaa siihen, että se joka kehittää vieläkin hirvittävimmän aseen, olisi lopullisen rauhan äiti.

Ehkä joku kehittää aseen jolla halkaista maapallo. Sillä irtoisi varmaan Nobelin viimeinen rauhanpalkinto.

Yhdysvaltain ja myös Suomen propagandistinen puolustelu ydinaseiden tarpeellisuudesta on valmistelua tosiasialle, että YK-maiden ylivoimainen enemmistö allekirjoittaa ydinaseet kieltävän sopimuksen.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Suomi voisi allekirjoittaa,samassa pöydässä venäjän kanssa,ja vielä niin että venäjä allekirjoittaa ensin!

Käyttäjän TapioJuntunen kuva
Tapio Juntunen

Hei,

Kiitos loogisesti argumentoidusta ja asiallisesta blogikirjoituksesta. Siinä esitetyt johtopäätökset eivät kuitenkaan valitettavasti vastaa kansainvälisten suhteiden tieteenalan viimeisimpiä tutkimustuloksia. Ne ovat jopa monin paikoin suoranaisen virheellisiä.

"On vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka pyrkivät estämään sotia vastustamalla ydinaseita. Ydinaseet vastuullisten ydinasevaltioiden hallitsemana ovat estäneet konventionaalisilla aseilla käytäviä sotia."

Aiheesta tuotettu akateeminen tutkimus osoittaa nimenomaan päinvastaista. Suosittelen tutustumaan kirjoituksiin ja tutkimuksiin, jotka käsittelevät ns. tasapaino-epätasapaino -paradoksia. Tutkimustulosten mukaan - kuten blogin kirjoittajakin huomauttaa - ydinaseiden toistaiseksi verraten maltillinen leviäminen on vähentänyt suursotien riskejä nimenomaan ydinaseita omistavien valtioiden välillä. Samalla ydinaseiden omistaminen on kuitenkin lisännyt sotilaallista riskinottokykyä sekä ydinasevaltioiden käymien konfliktien määrää ei-ydinasevaltoja vastaan.

Lyhykäisyydessään: ydinaseiden ja konfliktien välinen syy-seuraussuhde on siis selvästi monimutkaisempi, kuin mitä blogissa annetaan ymmärtää. Lisäksi on syytä huomata, että ydinaseet eivät ole myöskään estäneet hyökkäyksiä itseään ydinasevaltioita vastaan (esimerkiksi Israel 1967-1973), minkä lisäksi konflikteja on syttynyt myös ydinasevaltioiden välille (Kiina ja Neuvostoliitto 1960-luvulla, Intia ja Pakistan 1998).

Ydinaseiden voidaan konfliktintutkimuksessa esitettyjen tutkimustolosten valossa yhtä lailla katsoa lisänneen konfliktien todennäköisyyttä, kuin tuottavan pidäkkeitä suursotien syttymiselle suurvaltojen (ydinasevaltojen) välillä. Ydinaseiden leviäminen uusien valtioiden käsiin ei kuitenkaan ole rauhan tae, sillä ydinasepolitiikan alueellistuminen muuttaa myös ydinasepelotepolitiikan käytäntöjä; ensi-iskun kyvykkyyksiä korostavat teknologiset edistysaskeleet sekä assymetriseksi eskalaatio-opiksi kutsutun ydinasedoktriinin vetovoimaisuuden kasvu ovat kaikki tekijöitä, jotka muuttavat ydinasepolitiikan aikaisempaa herkemmäksi niiden ensikäytön kynnyksen madaltumiselle. Nykyisyys ei anna mitään takeita sille, että tulevat johtajat ja mahdolliset uudet ydinasevaltiot käyttävät asejärjestelmiään vastuullisesti, varsinkin kun ydinasepolitiikka monimutkaistuu ja alueellistuu. Pohjois-Korea on tästä hyvä esimerkki. Lisäksi tasapaino-epätasapaino -paradoksi osoittaa, että ydinasevaltiot eivät käyttäydy kovin vastuullisesti ei-ydinasevaltioita kohtaan.

Esimerkiksi Israel ja 1970-luvun lopusta 1990-luvun alkuun ydinaseita omistanut Etelä-Afrikka ovat tyyppiesimerkkejä valtioista, joiden kohdalla ydinaseiden omistaminen ei suinkaan ole vähentänyt niiden konfliktiherkkyyttä, vaan pikemminkin kasvattanut sitä (syy-seuraussuhde tässäkin on toki ydinasekysymstä moniulotteisempi).

Tutkimustuloksen perusteella vaikuttaisikin siltä, että liberaalidemokraattinen yhteiskuntajärjestelmä on tehokkaampi selittävä tekijä valtioiden välisten rauhanomaisten suhteiden vahvistumiselle (vaikka sitten liberaalidemokratiatkin kyllä ovat usein käyneet konflikteja ei-demokraattisten valtioiden kanssa, kuten hyvin tiedämme). Esimerkiksi blogitekstissä lueteltuja konfliktialttiita alueita ja valtioita yhdistää yhtä lailla ydinaseettomuuden lisäksi niiden varsin heikosti kehittynyt hallintokulttuuri ja poliittisen järjestelmän ei-demokraattiset piirteet.

Ydinaseista ja niiden varassa harjotetusta pelotepolitiikasta emme kuitenkaan saa yksinkertaista reseptiratkaisua sotien ja konfliktien vähentämiselle. Luottamuksen kasvaminen ja demokraattisten hallintojärjestelmien leviäminen sen sijaan vaikuttavat huomattavasti paremmalta reseptiltä ja uskottavammalta selitysmallilta sotien ja konfliktien vähentämiseen, ainakin mitä tieteenalan tutkimustuloksiin on uskominen.

Se on totta, että ydinaseet eivät maailmasta tule kovin nopeasti häviämään. Ja että kysymys hallitusta ydinaseriisunnasta on erittäin haastava. Se ei kuitenkaan ole mahdotonta ja joka tapauksessa selvästi parempi (ainoa) ratkaisu, kuin ydinseiden leviäminen. Suomi on ulkopolitiikassaan sitoutunut ydinaseriisunnan edistämiseen ja ydinaseettoman maailman tavoitteeseen. Sitä Suomi ajaa ydinsulkusopimuksen voimaansaattamisen kautta. Ajatus siitä, että ydinaseet jotenkin ongelmattomasti vähentävät konflikteja, johtaisi loogisesti johtopäätökseen, jonka mukaan Suomen tulisi pikemminkin edistää ydinaseiden leviämistä. Näin emme kuitenkaan varmasti ajattele, varsinkin kun muistamme, että esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyvällä Venäjällä on tuhansissa mitattava taktisten ydinaseiden arsenaali, josta merkittävä osa on sijoitettu aivan Suomenkin välittömään turvallisuusympäristöön.

Tässä joitain lähteitä mainitsemiini argumentteihin ja tutkimustuloksiin liittyen:

- http://www.armscontrolwonk.com/archive/402911/the-...
- https://www.stimson.org/sites/default/files/file-a...
- http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002200...
- http://news.mit.edu/2014/mit-political-scientist-e...

YT,
Tapio Juntunen

Käyttäjän TapioJuntunen kuva
Tapio Juntunen

Se piti vielä lisätä, että on myös hieman ongelmallista ajatella, että esimerkiksi Jugoslavian hajoamissotien identiteettipoliittiset konfliktit ja etniset jännitteet olisivat jääneet syntymättä, jos Jugoslavia olisi hankkinut ydinasekapasiteetin kylmän sodan aikana (mitä se ei tehnyt). Näinhän ei tietysti blogissa esitettä, mutta tällaisen vaihtoehtohistoriallisen hypoteesin voisi hyvin siinä esitettyjen syy-seurausväittämien pohjalta muodostaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset