AriPesonen1

Poliisijohtaja Pastersteinin vuokraustoimien laillisuus on tutkittava

  • Kuva 1. Hakkaraisen, Vähämäen ja Pastersteinin sopima sopimus saunatilan vuokraamisesta asuinhuoneistoksi.
    Kuva 1. Hakkaraisen, Vähämäen ja Pastersteinin sopima sopimus saunatilan vuokraamisesta asuinhuoneistoksi.
  • Kuva 2. Kyseisessä kellarivuokratilassa ei ole vuokasopimuksen mukaisesti joko ”tupakeittiötä” tai ”huonetta”.
    Kuva 2. Kyseisessä kellarivuokratilassa ei ole vuokasopimuksen mukaisesti joko ”tupakeittiötä” tai ”huonetta”.

Eilen ja tänään on uutisoitu kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) toimia siitä, onko hän nostanut väärin perustein korotettua kulukorvausta syyskuusta 2013 lähtien, kun on vuokrannut poliisijohtaja Dennis Pastersteinilta (kok.) vuokrasopimuksella tilaa asuintilaksi.

Julkisuudessa sen sijaan ei ole käsitelty Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin toimintaa vuokrausasiassa. Onko hän toiminut oikein ja lainmukaisesti?

Iltalehti julkaisi eilen vuokrasopimuksen, jolla poliisijohtaja Dennis Pasterstein on vuokrannut hallitsemaansa tilaa perussuomalaisille kansanedustajille Teuvo Hakkaraiselle ja Ville Vähämäelle (Iltalehti 30.7.2018). Vuokrasopimus on kuvakaappauksena Iltalehden verkkosivuilta tämän blogikirjoituksen kuvassa 1.

Pasterstein omistaa Taka-Töölössä sijaitsevassa asunto-osakeyhtiössä osakkeet nro 3239-3288 eli yhteensä 50 osaketta, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan oikeuttavat hänet asunto-osakeyhtiön rakennus II:n kellarikerroksen saunan hallintaan.

Sekä yhtiöjärjestyksessä että myös rakennusluvassa kyseisen tila on siis saunatilaa, ei asuintilaa. Tilaa ei voi käyttää laillisesti sekä yhtiöjärjestyksen että rakennusluvan perustella asumiseen, koska se ei ole kyseisen saunatilan käyttötarkoitus.

Asuminen kyseissä tilassa edellyttäisi käyttötarkoituksen muutosta, jota pitäisi hakea rakennus- tai toimenpideluvalla Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta arvioi sitten hakemuksen perusteella, ovat tilat mahdollisia asumiskäyttöön ylipäätään ja täyttääkö tilat asumiselle lainsäädännössä (myös rakennusjärjestys) asetetut vaatimukset.

Rakennus- tai toimenpidelupaa voi hakea vain asunto-osakeyhtiö, ei yksittäinen osakkeenomistaja. Jos asunto-osakeyhtiö ei katsoisi käyttötarkoituksen muutosta mahdolliseksi, ei lupaprosessi rakennusvalvonnassa olisi mahdollinen.

Tilaa ei saa käyttää myöskään asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Asuinhuoneistoa ei voi käyttää vaikkapa toimisto- ja teollisuustuotantotilana. Saunassa ei voi asua.

                                                                                       ****

Kuvassa 1 esitetyn vuokrasopimuksen mukaan Dennis Pasterstein on vuokrannut Teuvo Hakkaraiselle ja Ville Vähämäelle tilan, jonka koko on 62 m2 ja joka käsittää kellarihuoneiston. Kyseinen huoneisto käsittää yhden huoneen, tupakeittiön, saunan ja varastotilaa. Virallisissa rakennuslupapiirustuksissa ei ole mitään ”tupakeittiötä” eikä ”huonetta” ollenkaan (vrt. esim. kuva 2). Vuokrasopimuksen kirjaus tarkoittaa asuintilaa. Huoneisto-nimikkeelle on määritteitä rakennuslainsäädännössä.

Dennis Pasterstein on siis vuokrannut tilan asuinhuoneistona, johon kuuluisi yksi huone, tupakeittiö ja sauna sekä myös WC-tilan ja saunatilat pohjapiirustuksen mukaan. Eipä kuulu, kun katsoo virallisia piirustuksia. Tila on sekä yhtiöjärjestyksen että Helsingin kaupungin rakennusvalvonnassa olevien rakennuslupa-asiakirjojen mukaan saunatila eikä asuintila. Pasterstein on siis vuokrannut huoneiston eikä tilaa. Vuokrasopimus ei ole yhtä todellisuuden kanssa.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella Dennis Pasterstein on tiennyt omistamansa tilan todellisen käyttötarkoituksen, mutta on vuokrannut sen vuokrasopimukseen kirjattujen merkintöjen perusteella asuintilana ja määrittelyt lisäksi sopimukseen vuokratuiksi tiloja, joita ei edes ole. Tuo on raskauttavaa ja tekee Dennis Pasterstein toiminnan mielestäni kyseenalaiseksi ja itseasiassa lainvastaiseksi.

Mikä oli Dennis Pastersteinin päämäärä vuokrata tila asuintilana eikä saunatilana, joka on vuokratilan todellinen käyttötarkoitus?

Pasterstein sanoo ensin, että sanamuotoa muutettiin nimenomaan vuokralaisten toiveesta, mutta tarkentaa jälkikäteen, ettei ole varma asiasta.” (HS 30.7.2018).

Tuo tarkoittaa, että Pasterstein olisi suostunut lainvastaiseen toimintaan pyynnöstä tai sitten omasta aloitteesta.

                                                                                       ****

Erityisen raskauttavaa Dennis Pastersteinin kannalta on, että vuokrasopimus on tehty mitä todennäköisemmin harhauttamaan eduskuntaa niin, että Teuvo Hakkarainen sekä Ville Vähämäki voivat nostaa laittomin perustein kulukorvausta ja Dennis Pasterstein on ollut vuokrasopimusta laatiessaan ja allekirjoittaessaan tietoinen sopimuksen luonteesta harhauttaa eduskuntaa. Pasterstein on tiennyt koko kuvion vuokrasopimusta laatiessaan.

Pasterstein on rikkonut rakennuslainsäädäntöä käyttämällä omistamiaan tiloja käyttötarkoituksen vastaisesti vuokrasopimuksella. Asian tekee edelleen Pastersteinin kannalta vielä enemmän hankalaksi, että hän on valtuuttanut Vähämäen tekemään Hakkaraisen kanssa vuokrasopimuksen kyseisestä tilasta ja sama tila olisi vuokrattu ikään kuin kahteen kertaan. Valtuutus ei poista vastuuta valtuuttajalta valtuutetulle.

Nyt viranomaisten yleisesti ja poliisihallituksen erityisesti on tutkittava Dennis Pastersteinin toiminnan lainmukaisuus ja sopivuus siinä tehtävässä, joka hänellä on poliisihallinnossa Liikenneturvallisuuskeskuksen johtajana. Mitä korkeampi poliisitehtävä, sitä nuhteettomammin hänen on toimittava poliisin kansalaisluottamuksen säilyttämiseksi, joka on ollut viime aikoina koetuksella Aarnio-tapaukseen liittyen.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen joutui syytetyksi korkeimpaan oikeuteen epäiltynä vilpillisyydessä koulutushankinnoissa veljensä hyväksi. Nissinen sai korkeimmassa oikeudessa sakkotuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Tuomion seurauksena valtioneuvosto päätti irtisanoa Matti Nissisen, koska valtioneuvosto katsoi, että valtakunnansyyttäjällä on vaativa johtamis- ja lainkäyttötehtävä ja että hän edustaa oikeusjärjestelmään keskeisesti kuuluvaa instituutiota, jolta edellytetään erityistä luotettavuutta (Yle 25.1.2018).

Kansalaisten silmissä Dennis Pasterstein on jo menettänyt uskottavuutensa ja kykynsä hoitaa tasapuolisesti korkeaa virkaansa poliisissa. Hänen on syytä erota jo tällä perusteella.

Viranomaisten on selvittävä hänen toimiensa lainmukaisuutta, joista toinen on rakennusluvan alaisten tilojen käyttäminen lainvastaiseen tarkoitukseen vuokrasopimuksen kautta ja toinen avunanto rikokseen, jossa kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Ville Vähämäki ovat harhauttaneet eduskuntaa Dennis Pastersteinin kanssa solmitulla vuokrasopimuksella saadakseen perusteettomia kulukorvauksia.

Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen tointa on erityisen törkeää, mikä ilmenee tuosta allekirjoitetusta vuokrasopimuksesta.

                                                                                       ****

Jälkikirjoitus 1.8.2018

Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein on antanut lisätietoa kommentointipalstalla blogikirjoitukseni aiheeseen ja kirjoituksessani esitettyihin kysymyksiin.

Kirjoitukseni pääaihe oli selvittää, ettei saunatilojen vuokranantaja ole tehnyt tietoisesti ja etenkin vuokralaisen esityksestä vuokrasopimusta sillä perusteella, että toinen vuokralaisista saisi vuokrasopimuksella hänelle kuulumattomia etuuksia kulukorvauksina eduskunnan taholta. Tuo olisi laitonta toimintaa.

Aihetta epäilyyn antoi etenkin vuokrasopimus, jossa vuokrauskohdetta koskevat kirjaukset eivät pidä paikkaansa mm. käyttötarkoituksen ja huonelukumäärän suhteen. Lisäksi puhutaan huoneistosta, vaikka kysymys on tilasta - saunatilasta. Epäilykselle oli siis riittävät perusteet: miksi vuokrasopimus saunasta oli tehty noilla kirjauksilla?

Kysymys, jonka eduskunnan hallinto- ja palveluosasto joutuu miettimään kansanedustajavuokralaisen kulukorvausasiaa käsitellessään, onko vuokralainen pyrkinyt vuokrasopimuksen kirjauksilla antamaan kuvaa, että saunatilassa kyseessä olisi vuokrattava asuinhuoneisto, joka oikeuttaisi kulukorvaukseen kakkosasuntosäädöksen perusteella. Tuo ei ollut tämän kirjoituksen aihe, mutta eduskunnan hallintopäällikkö Pertti Rauhio joutuu asiaa miettimään Hakkaraisen kulukorvausratkaisuja tehdessään. Ville Vähämäellä on yhtiössä todellinen asunto eikä kulukorvausasia tässä yhteydessä koske häntä.

Voiko tila, jonka virallinen käyttötarkoitus ei ole asunto, toimia kulukorvausasiassa asuntona. Jos tuo sallittaisiin, pian kansanedustajat voisivat alkaa vuokrata halpoja varastotiloja ”asuinnokseen” saadakseen perusteettomia kulukorvauksia. Käyttötarkoitus on siis oleellinen asia. Käyttötarkoitus on myös tärkeä rakentamista ohjaava asia esim. ihmisten ja asukkaiden paloturvallisuudessa. Jokaisen asuinhuoneiston tulee olla oma palo-osastonsa. Monessa rakennuskohteessa esimerkiksi saunatila voi olla vain osa laajempaa palo-osastoa.

Lähtökohta kulukorvausasiassa pitää olla, että tilan tulee olla käyttötarkoitukseltaan asunto eikä sitä määrittele vuokrasopimuskirjaukset vaan rakennusluvallinen käyttötarkoitus ja asunto-osakeyhtiöissä myös yhtiöjärjestys, joka osaltaan määrittelee tilojen luonnetta ja käyttötarkoitusta. Monessa yhtiössä esim. varastotilojen yhtiövastike on käyttötarkoituksen perusteella puolet asuntotilojen vastikkeesta tai vastaavasti liiketilojen kaksinkertainen.

Pastersteinin tähän kirjoitukseen kirjaamien kommenttien perusteella hän ja hänen valtuuttamansa asiamies vuokrasopimusasiassa ovat mielestäni toimineet vilpittömin mielin vuokrasopimuksen laadinnassa eikä päämäärä heidän puoleltaan ole ollut saada aikaan järjestelyä, että vuokrasopimus loisi mahdollisuuden vuokralaiselle hakea vaikkapa kulukorvauksia perusteitta.

Onko vuokralainen esittänyt vuokrasopimusta laadittaessa vuokranantajalle sellaisia kirjauksia sopimukseen, jotka helpottaisivat häntä kulukorvausten saamisessa, en ota kantaa. Siihen ottaa kantaa aikanaan varmasti eduskunnan hallinto- ja palveluosasto hallintopäällikkö Pertti Rauhion johdolla.

Kirjoituksessani oli kuvassa 2 esitetyn vuokrasopimuksen perusteella arvioitu, että kansaedustaja Ville Vähämäki olisi ollut sekä vuokranantajan valtuuttama tekemään vuokrasopimus että vuokralainen. Tuo ei siis pidä paikkaansa Pastersteinin ilmoittamana, vaikka kuvan sopimuksen perustella näin voisi tulkita huomioiden vuokrasopimustekstin jäsentely.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (45 kommenttia)

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Ketjuja kaikki, muttei Hakkarainen tästä puhtain jaloin pötki. Vähämäen osallisuus myös tutkittava.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Sehän se taitaa ollakin pääasia että Hakkarainen saadaan jostakin jalkansa kastelemaan. Muutoin ei niin väliä mutta jos muuten ei saada Hakkaraista kiikkiin niin sitten on uhrattava oikeitakin ihmisiä. Eiks`jeh.

Käyttäjän karilaurila kuva
Kari Laurila

Näyttää siltä, että tuo julkistettu vuokrasopimus on Ville Vähämäen ja Teuvo Hakkaraisen keskenään laatima (ks. allekirjoitusosaa). Allekirjoituksen on tehnyt kuvan mukaan vain Hakkarainen.

Jossain on siis oltava vielä yksi vuokrasopimus - Pastersteinin ja Vähämäen keskenään laatima. Ellei sellaista ole tehty vain suullisesti.

http://karilaurila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258857...

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Blogissasi, Kari, oli erinomainen pointti. Toinen vuokrasopimus tai tämä valtuutus pitäisi löytyä.

Arilta aika hurjia syytöksiä Pastersteinista. Voivat pitää paikkansakin mutta toistaiseksi todentamattomia.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Poliisin on syytä tutkia asia. Jos olen kirjoittanut jotain todentamatonta, voi haastaa oikeuteen.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

2")
Ainakin molemmat, Hakkarainen ja Vähämäki on merkitty sopimikseen vuokralaisiksi ja vakuuden määrästäkin voisi jotain päätellä mutta kuten yllä oli puhe niin se on pääasia että Hakkarainen ei kuivin jaloin tästä selviä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Ei yhtiöjärjestys oikeuta ketään hallitsemaan tilaa (toki yhteisten tilojen hallinta mainitaan yhtiöjärjestyksessä), jollei noita mainittaja osakkeita ole ostettu omiin nimiin. Omistus osakkeisiin voidaan todeta vain osakasluettelosta. Tämä nyt vain kirjoitukseesi todettuna huomiona, kun kirjoitat "..... jotka yhtiöjärjestyksen mukaan oikeuttavat hänet asunto-osakeyhtiön rakennus II:n kellarikerroksen saunan hallintaan."

Itse olen kirjoittanut samasta aiheesta, mutta jätin hieman kuin ilmaan toimittajien selvitettäväksi vuokranantajan tilanteen ja oikeutuksen.
http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2588...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Nuo osakkeet (50 kpl) oikeuttavat yhtiöjärjestyksen mukaan Pastersteinin hallitsemaan tuota saunatilaa, jossa neliöitä on 62. Pasterstein omistaa nuo osakkeet.

Hallintaoikeus on luovutettu vuokrasopimuksella edelleen noille huligaanikansanedustajille.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Oletko tarkastanut Pastersteinin omistusoikeuden osakkeista / hallintaoikeuden osakasluettelosta, kun noin varmaksi sanot?

Yhtiöjärjestykseen merkityt tilat osakkeineen eivät ole yhtä kuin hallintaoikeudet/ omistusoikeus jollekin nimetylle henkilölle/taholle. Vain yhtiöjärjestyksessä on erikseen mainittu mitkä osakkeet/tilat ovat kaikkien osakkaiden yhteiskäytössä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #20

Iltalehti kerkesi tehdä ennen minua, siis selvittää, kuka omistaa nuo osakkeet. Nuo ovat ihan julkista ja helposti saatavaa tietoa.

Onko sinulla jokun muu tieto, joka osoittaisi meidän tiedon vääräksi?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Aika ikävää että poliisivirkamies ja julkikokoomuslainen julkkis soveltaa korruptiota ja levittää sekä ylläpitää kehitysmaatyylistä yhteiskuntamoraalia.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

tässä nähdään mikä suomessa on vialla,
tosin en ehkä ajattele asiasta aivan samoin aloittajan kanssa.

tässä keississä kyse on siis yksinomaan muotoseikoista?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Tästä keissistä nähdään vain nimenomaan se että jos halutaan niin kuka hyvänsä voidaan teilata julkisuudessa. Kukaan ei ole niin varovainen elämässään ettei häntä saataisi kiinni jostain melko isostakin asiasta jos halutaan. Se on Suomessa pilalla ettei kohtuutta ja reilua meininkiä enää osata soveltaa mihinkään vaan aina lyödään jos päästään lyömään eikä kohde ole omia.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Höpö höpö. Nämä teot ovat poliittisia kuten tekijätkin. Lisäksi yhdistelmä poliisi/julkikokoomuslainen vaan on sellainen minkä pitäisi edellyttää vähän ylimääräistä hakkaraisvarovaisuutta. Onhan Hakkarainen pyörinyt prosenttijengeissä.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #19
Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Onhan tuo tapaus syytä käsitellä asiallisesti, mutta kohussa on myös iso annos poliittisesti motivoitunutta noitajahtia, jossa lähdetään paisuttelemaan muotoseikkoihin vedoten skandaalia, jolla voidaan lyödä poliittista vastustajaa ja hänen taustaryhmäänsä. Näitä tulee ja menee ja Hakkaraisen maine pelimiehenä vain kasvaa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen
Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Vaikuttaa vahvasti siltä, että kyseessä on poliittinen ajojahti kokoomuslaista poliisijohtajaa vastaan.

Hakkaraisen ( ps.) selkä kun ei näissä löylyissä alivuokralaisena pala.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kuka käy poliittista ajojahtia Pastersteinia vastaan?

Kuka kävi poliittista ajojahtia valtakunnan syyttäjä Nissistä vastaan?

Kuka käy poliittista ajojahtia Aarnio-tapaukseen liittyviä poliisijohtajia vastaan?

Kuvassa 1 kuvatulla vuokrasopimuksella Pasterstein on vuokrannut koko tilan molemmille kansanedustajalle toiselle kansanedustajalle annetulla valtuutuksella. Vuokranantaja on siis Pasterstain.

Sopimuksessa on kuitenkin vain Hakkaraisen nimi. On erikoista, että Vähämäki on sekä vuokralainen että Pasterteinin valtuuttamana vuokranantajan edustaja tuossa sopimuksessa.

Miksi tuollainen erikoinen järjestely? Missä Pasterteinin allekirjoitus Vähämäki-valtuutukselle?

Miksi ei ole normaalia vuokrasopimusta, jossa olisi Pasterteinin nimi vuokranantajana ja Hakkaraisen sekä Vähämäen nimet vuokralaisina?

Miten vuokra jakautuu Hakkaraisen ja Vähämäen kesken? Miten vuokranmaksu tapahtuu?

Nuo pitää viranomaisten selvittää tähän Pastersteinin tapaukseen liittyen. Tässä ainakaan ei ole kyse ajojahdista.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Taloyhtiöön on asennettava automaattiset kameratolpat jotka valvovat, että tiloja käytetään rakennusluvan edellyttämällä tavalla.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Saako yön yli istua saunan löylyissä, jos on meluamatta ?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Vedenkulutus on kyllä silloin vaikea jyvittää jos ei kohdekohtaista mittausta ole.

Juha Hämäläinen

Sujuvaa autoilua terrorisoiva Pasterstein syyniin kunnolla. Hän on ollut hyvin perillä kellarinsa käyttötarkoituksesta. Ihan turha tekeytyä tietämättömäksi.

Kukaan kansanedustaja ei kaverinsa kanssa pelkkää saunatilaa vuokraa 700€ kuussa. Sillä pääsee yksiöönkin asumaan Hesassa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Poliisin on syytä selvittää, onko sama tila vuokrattu tavallaan kahteen kertaan, jotta kansanedustajat - siis nuo kaksi perussuomalaista edustajaa - saisivat molemmat kulukorvauksen, vaikka Pasterstein saisi vain yhden vuokran, siis vajaa 700 euroa kuussa. Pasterstein lienee vuokrannut kertaalleen suoraan ja toisen kerran annetulla valtuutuksella.

Tuossa kuvassa 1 olevassa vuokrasopimuksessa on vuokrattu valtuutuksella koko tila, siis 62 neliötä.

Toivottavasti ei nyt sentään molemmat edustajat pyydä kulukorvauksia vajaan 700 euron vuokramaksulla ja maksaisivat vuokraa vain puolet siitä!

Tuota en tiedä, mutta se on viranomaisten syytä selvittää.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

"Toivottavasti ei nyt sentään molemmat edustajat pyydä kulukorvauksia vajaan 700 euron vuokramaksulla ja maksaisivat vuokraa vain puolet siitä!

Tuota en tiedä, mutta se on viranomaisten syytä selvittää."

Julkisuudessa olleiden tietoen mukaan, joihin sinäkin viittaat, tämä toinen vuokralainen asuu samassa talossa. Tuskinpa viranomaisilla siinä on mitään selvitettävää.

Arilla on hyviäkin blogeja mutta lieneekö helle nyt pään pehmittänyt?

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Varsinkaan kun eduskunnassa löytynee varsin hulppeat saunat.

Käyttäjän DennisPasterstein kuva
Dennis Pasterstein

Ari, syytöksesi ovat valitettavasti kovin raskaita, mutta perättömiä.

Sopimuksessa ei lue missään kohtaan asuinhuoneisto vaan kellarihuoneisto tai huoneisto. Hakkarainen sai tietoonsa, että se ei ole vakituiseen asumiseen tarkoitettu ja on virallisesti sauna.

Kerrot omassa blogissasi "Tilaa ei saa käyttää myöskään asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Asuinhuoneistoa ei voi käyttää vaikkapa toimisto- ja teollisuustuotantotilana. Saunassa ei voi asua."

Kyllä asunto-osakeyhtiön määrittämissä tiloissa voi tehdä muutakin kuin vain määriteltyä asiaa. Esim. asuinhuoneistossa voi olla kotikonttori/toimisto tai voit kasailla vaikka jotain tuotteita myytäväksi, eikä se ole yhtiöjärjestyksen vastaista, jos asunnossa samanaikaisesti asutaan. Samalla tavallahan voi toimistossa nukkua tai vaikka poliisilaitoksen lepohuoneessa, kun siellä tehdään sitä kiinteistön käyttötarkoituksen mukaista toimintaa samalla. Saunassakin voi mielestäni hyvin nukkua satunnaisesti eikä siinä rikota mitään lakia tai siitä tule vakituista asumista. Minä en tosin tiedä mitä ko. saunassa tehdään, en ole käynyt siellä noin viiteen vuoteen tai kuullut sieltä mitään.

Jos vielä jaksaisit tarkastella sopimusta uudemman kerran niin havaitset, että minun nimeni yläpuolella on asiamiehen nimi joka on sumennettu. Eli hän on valtuutettuna tehnyt sopimuksen minun puolestani eikä Ville kuten tekstissäsi väität.

Harhauttamisväitteesi alkavat mennä jo hyvän mauan ulkopuolelle. Miksi ottaisin mitään turhia riskejä, tuohon hintaan tilan olisi saanut vuokrattua muillekin kiinnostuneille, mutta kansanedustaja on mielestäni luotettava vuokranmaksaja.

Toivottavasti tämä mustamaalaaminen alkaisi vähitelleen loppumaan.

Vielä tarkennuksena, kirjoitan yksityishenkilönä en poliisina.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Selvennä, miksi vuokrasopimukseen oli kirjattu huonetiloja, mitä mielestäni ei tuossa vuokratussa saunatilassa ollut. Viittaan sanaan "tupakeittiö" ja/tai "huone". Miksi vuokrasopimus ei vastaa todellisuutta edes huonelukumäärän suhteen?

Vaadittinko sinulta tuollaista kirjausta (vuokrasopimustekstiluonnoksen muutosta), johon Helsingin Sanomien kommmenttisi viittaa 30.7.2018. Jos vaadittiin, kuka vaati?

Kenen idea oli kirjata tupakeittiö sopimukseen?

Jos pyydettiin ja vaadittiin noihin em. kirjauksiin, miksi suostuit, kun se ei vastaa todellisuutta.

Tästä kaikesta syntyy käsitys, että vuokrasopimus on muotoiltu siinä mielessä, että se olisi Hakkaraiselle sopiva kulukorvausten saamiseksi eduskunnasta. Tuo olisi sinullekin raskauttavaa vuokranantajan ominaisuudessa.

Miksi vuokrasopimuksessa Ville Vähämäki on sinun valtuuttama ja edustaa siis tavallaan vuokranantajaa ja hän on myös samalla sopimukseen kirjattu vuokralainen?

Miksi moinen poikkeuksellinen järjestely?

Onko tuo vuokrasopimus ainoa voimassa oleva, mitä on nyt noihin tiloihin tehty eikä muita ole? Onko Hakkaraisella ja Vähämäellä jotain keskinäisiä sopimuksia noihin vuokratiloihin liittyen?

Miten vuokrannaksu tapahtuu? Maksaako molemmat oman osuutensa?

Käyttäjän DennisPasterstein kuva
Dennis Pasterstein

Ari, siinä on huonetiloja kuten iltasanomissa olevasta pohjapiirustuksesta näet. Kellarihuoneisto sanan jälkeen on avattuna mitä se pitää sisällään eli yhden huoneen, tupakeittiön, saunan ja varaston yhteensä n. 62 m2 (tila on tarkastusmitattu jälkeenpäin ja siksi eri kuin yhtiöjärjestyksessä). Tupakeittiö tarkoittaa yhtä huonetta, jossa on pieni avokeittiö kuten pohjapiirustuksesta voi havaita. Tuo kuvaus vastaa todellisuutta.

Kuten edellisessä kommentissani jo kerroin, (jota et ilmeisesti ole jaksanut lukea loppuunasti) niin lopussa Villen nimen vieressä on asiamieheni nimi. Siitä on nähtävästi jääny väli pois, eli Villen nimi pitäisi olla enemmän oikealla.

Vuokra tulee vuorokuukausina ja ovat olleet erinomaisia vuokralaisia. Mitään valituksia ei ole tullut ja vuokrat maksetaan aina ajallaan. Ilmeisen vähän viettävät aikaa tiloissa, kun yläkerran naapuri luuli tilan olevan tyhjillään.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #29

Tämä nyt ei ole suinkaan mikään kuulustelu, mutta et vastaanut esitetyihin kysymyksiin kuin valikoiden. Oliko siis esimerkiksi tupakeittiö ja huone sinun laatimassa sopimusluonnoksessa vai oliko niiden kirjaus jonkin muun tahon vaatimumus?

Nyt ymmärsin (kuten kukaan muukaan ei aikaisemmin ymmärtänyt), että Vähämäen edessä on toinen nimi. Asiakirjan laatija ei ollut tosiaankaan mikään alan ammttilainen.

Olisiko sinun syytä julkaista selvennykseksi sellainen sopimus, jossa on kaikkien osapuolten allekirjoitus ja osoittaisi sopimuksen pätevyyttä. Kriittiset tiedot toki pitää mustata?

Käyttäjän DennisPasterstein kuva
Dennis Pasterstein Vastaus kommenttiin #30

Vaikuttaa kuulustelulta, mutta vastaan koska minulla ei ole mitään salattavaa.

Asiamieheni hoiti nuo neuvottelut enkä ole itse ollut paikalla. En ole tavannut kumpaakaan enkä keskustellut heidän kanssaan puhelimessa. En myöskään tiedä, kuka pyysi ja mitä pyysi vai pyysikö kukaan mitään. Tuosta on kulunut jo noin viisi vuotta, eikä asioita voi kukaan tarkasti edes muistaa. Muistatko sinä mitä keskustelit viisivuotta sitten syyskuun 12?

Asiakirja on laadittu kieltämättä hiukan epätarkasti sekä sisällöltään että muotoilultaan.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kyseinen tila soveltuu asumiseen erinomaisesti. Asiassa ei olisi pienintäkään ongelmaa, jos Suomen lainsäädäntöä järkiperäistettäisiin edes hieman ja kaikkein typerimmät rajoitukset ja säännöt poistettaisiin.

Edellä oleva ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö lakeja pitäisi noudattaa niin kauan kuin ne ovat voimassa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Se, että joku soveltuu johonkin jonkin mielestä, ei tarkoita vielä, että sitä saa siihen käyttää.

Julkisuus ei vältämättä tiedä, mitä rakennusteknisesti eri käyttötarkoituksen tilat on täytettävä esim. palo-osastoinnin, kulkyväylien/poistumisteiden ja jopa autopaikkojen lukumäärän suhteen.

Minunkin asunto soveltuisi vaikkapa teollisuusompelimoksi tai lähiöbaariksi, mutta niihin en voi asuntoani käyttää.

Jos sinun naapuriin seinän taakse tulisi vaikkapa 24 tuntia vuorokaudessa toimiva teollisuuslaitos, tuskin olisit tyytyväinen, jos asut kerrostalossa.

Kulukorvauksia käsittelevä säädäntö puhuu "omistus- tai vuokra-asuntosta". Asuntoa tuosta Hakkaraisen tilasta ei kyllä saa ilman viranomaistoimia ja niitä varmaankaan ei tule.

Tuskin eduskunta hyväksyy tuota asunnoksi.

Kyse on myös rahasta. Jos ostat tilan saunana ja voisit myydä asuntona, nettoaisit todennäköisesti hyvin. Taloyhtiössä kateus osaltaan pitää huolen, ettei noin pääse tapahtumaan, vaikka laki sallisi.

Käyttäjän DennisPasterstein kuva
Dennis Pasterstein

Tiloissa tehtävä toiminta ei tietenkään saa häiritä muita asukkaita, joten siksi nuo sinun esimerkkisi eivät ole mielestäni kovin hyviä. Jos naapuriseinän takana pidettäisiin yhdessä huoneessa toimistoa niin ei siinä ole mitään väärää, jos muu asunto on asumiskäytössä tai jos siellä omellaan jotain tuotteita myytäväksi niin sekin on ok, jos se ei aiheuta häiriötä muille asukkaille. Pienimuotoinen poikkeama käyttötarkoituksesta on ymmärtääkseni sallittua.

Aika näyttää mihin eduskunta päätyy, toivon että Teuvo saa korvauksensa sillä hän tuskin on tehnyt tätä tahallisesti vaan enemmänkin ajattelemattomuuttaan. Minulla vuokranantajana ei ole ollut käsitystä kansanedustajien saamista etuisuuksista, nyt toki on.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #33

Hei, kiitos paljon.

Pohjimmainen asia tässä minulla koko kirjoituksessa oli saada selvyyttä, ettei oltu tehty vuokrasopimusta sillä perusteella (vuokralaisen esityksestä), että toinen vuokralaisista saisi sopimuksella hänelle kuulumattomia etuuksia työnantajansa taholta.

Olen nyt osaltani vakuuttunut, että vuokranantaja oli vilpittömin mielin tehnyt sopimuksen. No, tuo kuitenkin vain minulle tärkeä asia, ei välttämättä muille.

Kiitos, että maltoit lopulta vastata.

Kansanedustajan kulukorvausasia on eri asia eikä kirjoituksen varsinainen aihe. Eduskuntahan vielä selvittää asiaa osaltaan.

Hyvää illan jatkoa!

PS. Jos eduskunta höllentäisi rakentamiseen liittyviä lupakäytäntöjä (esim.käyttötarkoituksen muutos), asunto-osakeyhtiö päättäjätahona ei tulisi välittämättä perässä. Osakkaat kyllä pitävät huolta kaikin tavoin, ettei toinen hyödy toista enemmän.

Käyttäjän DennisPasterstein kuva
Dennis Pasterstein Vastaus kommenttiin #34

Toki vastaan ja vastasin heti kun huomasin "tulisen" kirjoituksesi.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Tunnen asiaan liittyvän problematiikan mm. työni kautta erittäin hyvin, mutta useimmat eturistiriidat ovat ratkaistavissa. Yleisesti ottaen sellaisia määräyksiä tai sääntöjä, jotka ovat terveen järjen vastaisia, ei kuitenkaan voi pitää kovin onnistuneina.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #38

Kirjoitin tuohon blogikirjoituksen loppuun liitetyn jälkikirjoituksen.

Eduskunnan hallinto- ja palveluosasto joutuu Hakkaraisen tapauksessa miettimään, voiko tila, jonka virallinen käyttötarkoitus ei ole asunto, toimia kulukorvausasiassa asuntona. Jos tuo sallittaisiin, pian kansanedustajat voisivat alkaa vuokrata halpoja varastotiloja ”asuinnokseen” saadakseen perusteettomia kulukorvauksia. Käyttötarkoitus on siis oleellinen asia. Käyttötarkoitus on myös tärkeä rakentamista ohjaava asia esim. ihmisten ja asukkaiden paloturvallisuudessa. Jokaisen asuinhuoneiston tulee olla oma palo-osastonsa. Monessa rakennuskohteessa esimerkiksi saunatila voi olla vain osa laajempaa palo-osastoa.

Lähtökohta kulukorvausasiassa pitää olla, että tilan tulee olla käyttötarkoitukseltaan asunto eikä sitä määrittele vuokrasopimuskirjaukset vaan rakennusluvallinen käyttötarkoitus ja asunto-osakeyhtiöissä myös yhtiöjärjestys, joka osaltaan määrittelee tilojen luonnetta ja käyttötarkoitusta. Monessa yhtiössä esim. varastotilojen yhtiövastike on käyttötarkoituksen perusteella puolet asuntotilojen vastikkeesta tai vastaavasti liiketilojen kaksinkertainen.

Käyttäjän vinettoa kuva
Juhani Penttinen

Teuvo Hakkaraisen muistelmien nimi tulee varmaan olemaan "Kirjoituksia kellarista".

Käyttäjän DennisPasterstein kuva
Dennis Pasterstein

Rosila on hyväksynyt vuokrasopimukset ja toteaa niiden olevan ok. Sähköpostikirjeenvaihdoista näkee, etten ole ollut missään tekemisissä vuokrauksen, sopimusneuvotteluiden tms. kanssa. Alkaisikohan tämä ajojahti jo riittää minun osaltani?

https://yle.fi/uutiset/3-10372340

https://www.iltalehti.fi/politiikka/20180827220116...

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Ihan asiallinen huomautus paitsi tuo termi ajojahti.
On ihan luonnollista/tavallista että yhteiskunnan tukemia asumusmuotoja syynätään.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta on todennut, että saunatilaa on käytetty asumiseen väärällä käyttötarkoituksella ja uhkasakko taitaa olla päällä.

Onko jo toimiin ryhdytty Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan edellyttämänä?

Saunatilassa oli suljettu jopa lattiakaivo, jos muistan oikein rakennusvalvonnan lausuntoa.

Tuossa on huoneiston haltijalla vastuu, kun vuokrasopimukseen on kirjattu asioita väärin.

Me tiedämme jo nyt, että eduskunta ei tule hyväksymään tuota saunatilaa korotetun kulukorvauksen perusteeksi. Prosessi on vielä kesken, mutta otaksun Hakkaraisen joutuvan maksamaan takaisin korvauksia.

Mielenkiintoista olisi saada julkisuuteen se vuokrailmoitus, jonka perusteella Hakkarainen vuokrasi saunatilan. Puhuttiinko virheellisesti kellarihuoneistosta? Millaisena tilana saunatilaa vuokrattìin ilmoituksessa? Tuo ilmoitus pitäisi julkaista tai saattaa tietoon edes se alusta, jossa netti-ilmoitus oli, samoin ilmoitusajankohta.

Käyttäjän DennisPasterstein kuva
Dennis Pasterstein

Ari, ole rauhallinen. Virkamiehet ovat todenneet, lautakunta tekee päätöksen mahdollisesta aikanaan väärästä käytöstä ja uhkasakosta. Kunhan rakennusvalvonta nyt ensin saisi annettua tiedoksi sen päätöksen, niin sitten lähtee kahdenviikon määräaika juoksemaan ja minulla on mahdollisuus asiasta lausua.

Hakkarainen on lehtitietojen mukaan etsimässä uutta majapaikkaa, voit siis nukkua yösi rauhassa.

Vuokrasopimus on täysin laillinen, kuten voit itse todeta. Valoita hiukan vääriä asioita, jos kerran niitä näet.

Kaikki nykyiset rakenteet (kaivon tulppaus, kevytseinän kaato, muutama keittiökaappi ja vesipiste) on hyväksytetty n. 17 vuotta sitten rakennusvalvonnassa. Minulla sattuu olemaan siitä katselmuspöytäkirja, hyväksytty pohjapiirros ja taloyhtiön hyväksyntä. Voit siis jopa lattiakaivon puolesta nukkua yösi rauhassa.

Minä taas uskon, että eduskunta ei tule perimään mitään takaisin mikäli STT:n uutinen pitää paikkansa Rosilan lausunnon osalta. Jos ex-kirstunvartija myöntää hyväksyneensä vuokrasopimukset ja tietäneensä, että ne eivät ole asuntoja niin aika vaikea uuden kirstunvartijan on niitä takaisin periä. Aika näyttää miten käy. https://yle.fi/uutiset/3-10372340

Olet hiukan huolimattomasti seurannut asiaan liittyvää uutisointia. Vähämäkihän toimitti omassa selvityksessään Oikotie -ilmoituksen ja se löytyy kyllä muistaakseni Iltalehden sivuilta.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #44

Tosiaan löysin nyt tuon Iltalehden jutun ja vuokrailmoituksen:

https://www.iltalehti.fi/politiikka/20180822220115...

Iltalehti kirjoittaa mielstäni asiasta hyvin. Katsotaan nyt rauhassa, mihin eduskunta ja eri viranomaiset tahoillaan asioissa päätyvät.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset