AriPesonen1

Eduskunnan on syytä tutkia myös kansanedustaja Sirénin kulukorvaukset

  • Kuva 1. Sirénin ja Elovaaran välinen vuokrasopimus päivämäärällä 21.6.2017, jossa koko yksiö vuokrataan Elovaaralle.
    Kuva 1. Sirénin ja Elovaaran välinen vuokrasopimus päivämäärällä 21.6.2017, jossa koko yksiö vuokrataan Elovaaralle.
  • Kuva 2. Sirénin ja Elovaara ovat muuttaneet vuokrasopimuksen alivuokrasopimukseksi.
    Kuva 2. Sirénin ja Elovaara ovat muuttaneet vuokrasopimuksen alivuokrasopimukseksi.
  • Kuva 3. Sirénin tietoja nostetun kulukorvauksen saamiseksi ei ole päivitetty Elovaaran kanssa tehdyn vuokrasopimuksen yhteydessä
    Kuva 3. Sirénin tietoja nostetun kulukorvauksen saamiseksi ei ole päivitetty Elovaaran kanssa tehdyn vuokrasopimuksen yhteydessä

Kirjoitin 8.8.2018 blogikirjoituksen otsikolla ”Hakkaraisen sauna edellyttää oikeusratkaisua, jos eduskunta katsoo sen asunnoksi” (US-blogi 8.8.2018). Käsittelin kirjoituksessa kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) ja kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) korotettuja kulukorvausasioita asuntoasioihin liittyen.

Eduskunnalla on vahvat juridiset perusteet periä takaisin Hakkaraiselta korotettua kulukorvausta yhteensä 59 kuukauden ajalta ajankohdasta 9/2013 alkaen vähintään nykyhetkeen saakka. Eduskunnalla on vahvat juridiset perusteet periä takaisin myös Vähämäeltä korotettua kulukorvausta yhteensä 59 kuukauden ajalta ajanjaksolla 6/2011-11/2015.

Kyselin myös tuossa blogikirjoituksessa ”Onko vastaavia tapauksia myös enemmän, jotka eivät vain ole tulleet vielä julki?”

Vastaavilla tapauksilla tarkoitin siis Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen saunatila- ja varastotilajupakkaa, joissa kansanedustajat olivat vuokranneet asunnoksi luokittelematonta tilaa ja nostaneet asunnon hallintaan perustuvaa korotettua kulukorvausta perusteetta.

Pitäisi käydä siis 200 kansanedustajan paperit läpi. En jaksa käydä läpi, on liian työlästä eikä se ole minun tehtävä. Mutta osaan jo nyt vastata itseni asettamaan ”Onko vastaavia tapauksia myös enemmän, jotka eivät vain ole tulleet vielä julki?” -kysymykseen.

On tapauksia enemmän. Tässä blogikirjoituksessa kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok.) tapaus yhtenä esimerkkinä.

                                                                                            ****

Saara-Sofia Sirén on kokoomuslainen 31-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Sirénin eduskuntatyö Helsingissä alkoi 29.4.2015 valtiopäivien avajaisista.

Sirén osti syksyllä 2015 Helsingin keskustasta yksiön pinta-alaltaan 24 m2. Normaali asunto-osakeostos. Yksiö käsittää yhtiöjärjestyksen ja isännöitsijäntodistuksen mukaan yhden huoneen (1h) ja keittiön (k). Sirén omistaa yksiön kokonaisuudessaan. Sitä ennen hänellä oli vuokra-asunto kansanedustajan tehtävien hoitoa varten. 

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén solmi vuokrasopimuksen kansanedustaja Tiina Elovaaran (sin.) kanssa 21.6.2017 ja vuoka-ajan alkamisajankohdaksi on sopimukseen kirjattu 1.9.2017. Sopimus on päättynyt 30.6.2018 kestäen siis yhteensä 10 kuukautta. Elovaaran aikaisempi vuokrasopimus eduskunnan ulkopuolisen vuokranantajan kanssa oli päättynyt 15.8.2017. Sirénin ja Elovaaran välinen sopimus on esitetty kuvassa 1. Kuvassa keltaiset ”mustaukset” ovat eduskunnan tekemiä, mustat ”mustaukset” blogikirjoittajan ja niiden takana on sinänsä julkisia yhteystietoja (sähköposti- ja puhelintietoja) tai allekirjoituksia.

Sopimuksessa Sirén on vuokrannut 24 neliötä Elovaaralle, siis koko huoneiston pinta-alan. Koko huoneisto on siis vuokrattu jokaista neliösenttiä myöten.

Sopimus on mielenkiintoinen ja kysymyksiä herättävä. Ensinnäkin vuokrasopimusosapuolet Sirén ja Elovaara ovat korjanneet sopimuspaperipohjan ”Asuinhuoneiston vuokrasopimus” -otsikkotekstiä lisäämällä otsikkoon mustekynällä sanaan ”ali” (kuva 2). Sopimukseen on kirjattu otsikoksi siis ”Asuinhuoneiston alivuokrasopimus”.

Sopimuksessa on Muut ehdot -kohdassa teksti: ”Kyseessä on kimppajärjestelystä, eli asuntoa käyttää myös vuokranantaja (asunnon omistaja)”.

Sirén ei ole tuon vuokrasopimuksen johdosta tehnyt eduskunnalle ilmoitusta lomakkeella 3, joka on ilmoitus edustajatoimen hoitamista varten hankitusta asunnoista. Siren on täyttänyt lomakkeen 3 silloin, kun hän on ostanut tuon yksiön Helsingin keskustasta syksyllä 2015. Liitteen 3 asiakirjapäiväys on 8.9.2015 ja se on esitetty kuvassa 3. Kuvassa ”mustatulla” osuudella peitetty on allekirjoitus.

1.9.2017 päivätty vuokrasopimus - joka on sopimuksessa nimetty ”alivuokrasopimukseksi” - oikeuttaa Tiina Elovaaralle korotetun kulukorvauksen. Elovaaran asema on juridisesti selvä eikä siihen ole huomauttamista, tuolla sopimuksella korotettu kulukorvaus hänelle kuuluu. Sen sijaan Sirénille sopimus merkitsee, ettei hänellä ole tuon sopimuksen voimassaoloaikana lakiin perustuvaa oikeutta nostaa korotettua kulukorvausta. Puhutaan ns. 55 %:n kulukorvauksesta.

Lomakkeessa on eduskunnan hallinnon kirjaamana oikein esitetty vaatimus kansanedustajalle: ”Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi ja sitoudun asumisolosuhteiden muuttuessa niistä välittömästi ilmoittamaan hallinto- ja palveluosastolle.” Alleviivaus on hallinto- ja palveluosaston, ei minun.

Sirénin tiedoista en löytänyt lomake 3:n päivitystä ajankohtana, jolloin hän on solminut vuokrasopimuksen Elovaaran kanssa. Hän on siis nostanut korottua kulukorvausta ajanjaksolla 1.9.2017-30.6.2018 kymmenen kuukauden ajan huoneiston ollessa vuokrattuna koko alaltaan Elovaaralle.

                                                                                            ****

Miksi Sirénin ja Elovaaran välinen vuokrasopimus estää lain perusteella saamasta korotettua kulukorvausta, vaikka hän omistaa asunnon ja vaikka sopimukseen on kirjattu teksti: ”Kyseessä on kimppajärjestelystä, eli asuntoa käyttää myös vuokranantaja (asunnon omistaja)”.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/481) 11 luku, Asuinhuoneiston alivuokraus, 80 §-85 §, 80 §, Alivuokrasuhde:

Alivuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan tai muu kuin vuokralainen luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhteen osapuolet ovat alivuokranantaja ja alivuokralainen.

Alivuokrasuhteessa kyse on, kun luovutetaan vain osa huoneistosta vuokralaiselle, ei koko huoneistoa. Alivuokrasopimuksessa luovuttaja voi olla vuokrasuhteessa oleva asunnon omistaja, hänen ei tarvitse olla vuokralainen, - päävuokralainen ja alivuokranantaja.

Oleellinen sana edellä olevassa tekstissä on osa. Jos huoneisto vuokrataan kokonaisuudessaan, kyseessä on vuokrasopimuksesta tai jälleenvuokrauksesta, ei alivuokrauksesta. Jälleenvuokrauksessa huoneistosta luovutetaan eteenpäin enemmän kuin puolet. Myös hallintaoikeus ja käyttöoikeus ovat kaksi eri asiaa.

Sirén on vuokrannut Elovaaralle sopimuksessa 24 m2 (kuva 1) ja kun huoneiston koko on 24 m2, niin hän on vuokrannut koko huoneiston jättämättä yhtään neliötä itselleen. Hänelle ei siis ole hallintaoikeutta huoneistoon, vaan se on Elovaaralla. Sopimuksen teksti Kyseessä on kimppajärjestelystä, eli asuntoa käyttää myös vuokranantaja (asunnon omistaja)” ei muuta tilannetta eikä Sirénillä ole tuon tekstin perusteella hallintaoikeutta vuokraamansa asuntoon. Se, että Sirén voi käyttää asuntoa, ei muuta vuokrasopimuksen tuomaa hallintaoikeutta Elovaaralta.

Kyse ei siis ole lainmukaisesta alivuokrasopimuksesta, koska sopimus ei täytä lainmukaisia ehtoaja, vaan kyse on vuokrasopimuksesta, jolla Sirén on luovuttanut koko huoneiston hallinnan Elovaaralle.

Miksi valmiiseen vuokrasopimuskaavakkeeseen on sitten lisätty ali-sana, jolloin otsikko on muuttunut muotoon ”Asuinhuoneiston alivuokrasopimus”.

Otaksun, että Sirénille on syntynyt käsitys, että ilman tuota sanaa eduskunnan hallinto olisi evännyt häneltä korotetun kulukorvauksen. Hänellä ei olisi ollut turkulaisena kansanedustajana kakkosasuntoa Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla (30.4.1947/328), joka oikeuttaisi korotettuun kulukorvaukseen. Sirénin kulukorvauksien varmistamiseksi vuokrasopimukseen on lisätty hätäisen oloisesti ali-sana, joka näyttää nyt tarkasteltuna koomiselta ja tosiaankin hätäisesti rustattuna.

Laki edustajanpalkkiosta (30.4.1947/328) määrittelee lainsäädännössä myös kansanedustajien kulukorvauksia. Kulukorvausasia on muutettu nykymuodossaan lakiin vuonna 2000:

"Jos edustajalla on muussa kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla, suoritetaan kulukorvausta 55 prosentin mukaan laskettuna. Uudenmaan vaalipiiristä valitun edustajan kulukorvaus lasketaan kuitenkin 40 prosentin mukaan, jos hänen asuntonsa on yleistä kulkutietä käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin matkan päässä eduskuntatalosta (9.6.2000/528)."

Tärkeä asia tuossa on maininta ”edustajalla on omistus- tai vuokra-asunto”.

Ongelmaksi Sirénin kohdalla muodostuu, että vaikka hän edelleen omistaa asunto-osakkeensa, hän ei voi käyttää sitä edustajantoimen hoitamista varten, koska hän vuokrannut hallintaoikeuden 24 neliölle 24 neliön huoneistossa Elovaaralle.

Edustajalla on omistus- tai vuokra-asunto” -kriteeri ei täyty, jos hän on vuokrannut koko omistamansa asuinhuoneiston vuokrasopimuksella ulos. Jos Sirén olisi vuokrannut Elovaaralle alivuokralaissopimuksella vain korkeintaan puolet huoneistosta, asiat olisivat kunnossa. Se, että vuokrasopimuksen Muut ehdot -kohdassa on ”Kyseessä on kimppajärjestelystä, eli asuntoa käyttää myös vuokranantaja (asunnon omistaja)” -teksti ei muuta hallintaoikeutta, kyse on käyttöoikeudesta. Huoneiston käyttöoikeus ei todellakaan oikeutta korotettuun kulukorvaukseen, vaikka huoneisto-omistus edelleen olisi. Kyse on siis hallintaoikeudesta.

Juridisessa tarkastelussa on myös huomioitava, että omistajan veroista haltijaa ei voi syntyä siten, että vuokrasopimukseen on kirjattu ehto, että vuokranantaja pidättää itsellään huoneiston käyttöoikeutta rajoitetusti.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on nostanut aikavälillä 9/2017-6/2018 korotettua kulukorvausta yhteensä 10 kuukauden ajan, vaikka hänellä ei ole ollut siihen lain mukaisia perusteita. Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénillä ei ole ollut kansanedustaja Tiina Elovaaran kanssa solmitun vuokrasopimuksen (vuokrasopimuspäiväys 1.9.2017) voimassaoloaikana edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asuntoa, koska hän vuokrannut omistamansa asunnon kansanedustaja Tiina Elovaaralle kokonaisuudessaan.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénillä ei siis ole ollut aikavälillä 9/2017-6/2018 yhteensä 10 kuukauden aikana lain tarkoittamaa omistus- tai vuokra-asuntoa Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla sillä perusteella, millä edellä tässä blogikirjoituksessa on kirjattu. Lakiin perustuvia perusteita korotetulle kulukorvaukselle ei siis ole olemassa. Veroton korotettu kulukorvaus on 493,40 euroa kuukaudessa.

Taustatietona, että KRP tutkii parhaillaan samoja asioita kuin mitä eduskunnan hallinto- ja palveluosasto selvittää, siis kansanedustajan kulukorvaus- ja asumisasioita. KRP:n tutkinnasta ei ole tiedotettu mitään, eikä sieltä myöskään kysymällä tietoa saa. Ei edes sitä, mitä KRP:ssä tutkitaan. Esitutkintalaki on kirjoitettu siihen muotoon. Aikanaan varmasti kuullaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Mitäs turhia. Ilmi tulleet tapaukset ovat vain jäävuoren huippu, eikä niihin puuttuminen maan velkaantumista pysäytä. Maan tapa on mikä on, ja sen protestoiminen on turhaa potkimista tutkainta vastaan. Elämöimisellä kerää vain vaikeuksia itselleen. :-)

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Oikeamielisyydellä on minulle erityinen arvo. Se on itseisarvo.

Iltalehden esille nostama asia tulee saamaan aikaan muutoksia ja käyttäytymisen tervehtymistä. Luotan Suomen oikeusjärjestelmään. Vuoden päästä nähdään viimeistään, miten on käynyt.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Olen Arin kanssa samoilla linjoilla. Kansanedustajilta olisi mielestäni oikeus vaatia erityistä moraalia. Jos saisin päättää, heittäisin vilpilliset kansanedustajat eduskunnasta. Ei tuollaisille voi antaa vastuuta maan asioiden hoitamisesta. Pahaksi onneksi sellaista väkeä on eduskunnassa liikaa.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Jotkut kansalaiset huijaavat Kelan asumistuissa ja jotkut kansanedustajat eduskunnan vastaavissa "tuissa". Olemme kaikki samanlaisia.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Olemme kaikki samanlaisia, mutta saammeko kaikki saman "rangaistuksen" vilpeistämme?

Olisivatko Hakkaraiselle ja Vähämäelle sauna- ja varastotilaa vuokranneet vuokranantajat suostuneet samaan kuin noille kansanedustajille, jos vuokralaiset olisivat olleet henkilöitä, jotka olisivat hakeneet vaikkapa asumistukea Kelalta vuokrasopimuskirjausten perusteella. Asia olisi jo poliisitutkinnassa Kelan tehtyä rikosilmoituksen.

Kyse on siis ihmisten tasa-arvosta ilman aseman tuomia etuoikeuksia.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Olisin positiivisesti yllättynyt Suomen oikeusjärjestelmästä, jos asiasta määrättäisiin poliisitutkinta. Eduskunta tuskin sellaista tekee ja asia jää siihen.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #6

Hei, jos jaksoit lukea blogin alusta loppuun, niin KRP jo tutkii kulukorvaus/asuntoasiaa, mikä on kirjoitukseen kirjattuna. Se sisällöstä KRP ei kerro esitutkintalain perusteella.

Pieni ohje: lue koko kirjoitus ennen kommentointia.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Pari viimeistä blogiasi tuovat mieleen 2000-luvun, jolloin olin eduskunnan palkkiotoimikunnan sihteeri. Kekseliäitä olivat kansanedustajat tuolloinkin. Onneksi olen melkein kaiken jo unohtanut, enkä tietenkään saa noista asioista puhuakaan : D

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Jos lähetään tutkimaan näitä, niin sitten pitää tutkia kaikki! Itse kannatan kyllä tutkimista!

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Eduskunta toimii myös yhteiskunnan moraalin ilmapuntarina. Tutkiva journalismi on journalismin aatelia.

Platon on todennut: ”Oikeamielinen mies on onnellinen siksi, että hän on oikeamielinen, petollinen mies on onneton siksi, että hän on petollinen.”

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Yritin lukea tekstin, mutta minulle ei selvinnyt mikä on ollut todellinen asumistilanne. Ovatko Sirén ja Elovaara tosiasiallisesti asuneet samassa asunnossa?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Lainsäädännössä asuminen ei ole kriteeri korotetulle kulukorvaukselle eikä sitä siis tarvitse tutkia. Ei siis tosiasiallisesti, mitä väestörekisteriin on merkitty.

On kolme kriteeriä, joiden kaikkien tukee täyttyä samanaikaisesti, jotta korotettuun kulukorvaukseen on mahdollisuus:
 

- kansanedustajalla tulee olla omistus- tai vuokra-asunto
- kansanedustajalla tulee olla omistus- tai vuokra-asunto edustajantoimen hoitamista varten
- kansanedustajalla tulee olla omistus- tai vuokra-asunto edustajantoimen hoitamista varten Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla

Ei voida katsoa, että kansanedustajalla olisi lainmukaista omistusasuntoa edustajantoimen hoitamista varten, jos hän luovuttanut sen hallintaoikeuden vuokrasopimuksella.

Saara-Sofia Sirénin ja Tiina Elovaaran välinen sopimus on vuokrasopimus eikä alivuokrasopimus. Ali-sanan lisäys ei tee sopimuksesta alivuokrasopimusta, jossa osa huoneiston hallinnasta olisi säilynyt vuokranantajalla. Vaikuttaa siltä, että tekstilisäykset alivuokrasopimuksesta ja Muut ehdot -kohdassa on tehty sopimukseen vain siksi, että vuokranantajalla säilyisi oikeus korotettuun kulukorvaukseen. Kirjauksilla on pyritty ylläpitämään etuuksia, joihin ei muuten syntyisi oikeutta.

Juridisessa tarkastelussa on myös huomioitava, että omistajan veroista haltijaa ei voi syntyä siten, että vuokrasopimukseen on kirjattu ehto, että vuokranantaja pidättää itsellään käyttöoikeuden. Kyse ei siis enää ole edustajanpalkkiolain (30.4.1947/328) mukaisesta omistusasunnosta, koska hallintaoikeus on siirretty vuokrasopimuksella vuokralaiselle. Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénillä ei siis ole ollut lain tarkoittamaa omistusasuntoa vaikka omistaakin yksiön asunto-osakket.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Eli siis jos turkulainen kansanedustaja A ostaa Helsingistä asunnon 2 h + kk ja vuokraa siitä tamperelaiselle kansanedustaja B:lle huoneen ja A asuu toisessa huoneessa, niin B on oikeutettu korotettuun kulukorvaukseen. Turkulainen kansanedustaja A ei ole oikeutettu minkäänlaiseen kulukorvaukseen. Näinkö se siis menee?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #14

Jos kansanedustaja vuokraa toiselle kansanedustajalle puolet, kyse on alivuokrasopimuksesta. Kävin läpi tuota asiaa tarkemmin läpi blogikirjoituksessa. Vuokraajakansanedustajalla on siis hallinnassaan vielä puolet omistamastaan huoneistosta ja oikeutettu korotettuun kulukorvaukseen.

Kansanedustaja Sirèn ei ole oikeutettu korvaukseen, koska oli vuokrannut koko huoneiston 24 neliötä Elovaaralle eikä hänellä ollut siis hallintaoikeutta. Kyse oli siis juridisesti vuokrasopimuksesta, ei alivuokrasopimuksesta.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen Vastaus kommenttiin #14

Olen enemmän sillä kannalla, että tässä tapauksessa kansanedustajat ovat asuneet samassa asunnossa. Heidän tekemänsä sopimus on tarkoittanut sitä, että he asuvat yhdessä kimppakämpässä. Sopimusta tehtäessä on vaan tapahtunut ilmaisuerehdys ja sopimukseen asiat on kirjattu väärin.

Sopimusta voidaan tulkita sen sanamuodon mukaan. Joskus sopimuksen sanamuoto ei ilmaise sopimuksen tarkoitusta ja silloin sopijapuolten tarkoitus ratkaisee asian. Jos sopijapuolet ovat toimineet tarkoittamallaan tavalla, siis asuneet samassa asunnossa, niin en näkisi, että mitään rötöstä tapahtunut.

Tietysti en voi tietää asian todellista laitaa, siis sopijapuolten tarkoitusta ja tosiasiallista asumista. Tietenkin jos Sirén ei ole asunut asunnossa, niin kulukorvausta on nostettu perusteettomasti. Mutta eiköhän tuo asia tutkimalla selviä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #16

Olen hieman erimieltä kanssasi. Solmittu vuokrasopimus on vahva näyttö, että Sirèn on pyrkinyt varmistamaan korotetun kulukorvauksen saannin sellaisilla kirjauksilla, jotka menisivät hallinto- ja palveluosastolla läpi. Vastaavaa toimintaa kuin Hakkaraisen saunajupakassa.

Seuraava toteamus ei kulukorvausasiaan liity, mutta tuskin kukaan uskoo, että kaksi kansanedustajaa asuisivat 24 neliön yksiössä kahdestaan yhdessä sängyssä. Vaikka asuisivatkin, ei sillä ole tähän kulukorvausasiaan relevantti.

Sirèn on koulutukseltaan KTM. Hän siis tietää sopimusten laadinnan ja sopimusjuridiikan - myös vuokrasopimusten osalta. 24 neliötä ja siten koko huoneisto vuokrattuna eivät ole tulleet sopimukseen vahingossa.

Jos asia menisi poliisitutkintaan, poliisin olisi selvitettävä, missä on otsikon ali-sana ja Muut asiat -kohdan kirjaus tehty. Eduskunnan kansliassako, kun on ilmennyt, ettei alkuperäisellä sopimuksella korostettu kulukorvaus irtoaisi?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Lakiteksti on siis laadittu hyvin fiksusti, kun korotettua kulukorvausta ei ole sidottu kansanedustajan asumiseen.

Vanhempiensa helmoissa, sukulaisten nurkissä tai toisten kansanedustajien nurkissa asuvat edustajat eivät siis voi saada korotettua kulukorvausta tuon asumisen perusteella.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

On hyvä jos kansanedustajan pesti tehdään vähemmän houkuttelevaksi keinottelijoille. Kiitos bloggauksistasi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset