AriPesonen1

Presidentti Niinistön ilmoittamana Suomi on nyt sotilaallisesti liittoutunut

Kirjoitin tämä kirjoituksen jo heinäkuun lopulla, mutta julkaisen sen vasta nyt. Aiheen ja sysäyksen tähän kirjoitukseen antoivat Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun ja presidentti Sauli Niinistön heinäkuiset lausumat.

Tein tässä välillä pienen kolmen kirjoituksen ”harhapolun” kansanedustajien korotettuihin kulukorvauksiin asuntoasioissa, mutta nyt olen palannut perinteisiin kirjoitusaiheisiin, mikä saattaa olla joidenkin lukioiden mieleen.

Maanantaina 16.7.2018 presidentti Niinistö määritteli ensi kertaa presidentin julkisella lausumalla Suomen uudehkoa ulko- ja turvallisuuspoliittista asemaa.

Tiistaina 24.7.2018 Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu arvosteli Venäjän puolustusministeriön kokouksessa (Заседание Коллегии Минобороны России) toukokuussa Suomen ja Ruotsin solmimaa aiesopimusta tai aiejulistusta Yhdysvaltojen kanssa.

Noilla kahdella asialla on yhteys.

Puolustusministeri Sergei Šoigu totesi tuolloin sanatarkasti:

"Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран." (Тасс 24.7.2018).

Vapaasti suomennettuna:

"Suomen ja Ruotsin sitoutuminen Naton rakenteisiin on huolestuttavaa. Toukokuussa maat allekirjoittivat sopimuksen, jossa tarjotaan täydellinen osallistumismahdollisuus liittoutuman [= Naton] harjoituksiin ja mahdollisuus käyttää Naton komento- ja valvontajärjestelmiä [Suomen ja Ruotsin] joukkoja ja aseistusta varten. Vastineeksi Nato saa vapaan pääsyn näiden maiden ilmatilaan ja aluevesille.

Kirjoitin jo tuolloin heinäkuun lopulla asiaan liittyvän blogikirjoituksen otsikolla ”Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustusaiesopimus - mitä onkaan sovittu?” (US-blogi 25.7.2018).

Palaan nyt tässä kirjoituksessa uudelleen teemaan, miksi Suomen osalta Šoigu lausui niin kuin lausui. Mikä osaltaan sai Šoigun lausumaan niin kuin lausui. Oliko presidentti Niinistön Trump-Putin-tapaamisen yhteydessä lausutuilla sanoilla merkitystä Šoigun ulostuloon?

Helsingin Sanomien kolumnikirjoittaja Jarmo Mäkelä tulkitsi kirjoituksessaan otsikolla ”Venäjän puolustusministeri lateli valheita Suomen ja Ruotsin sotilaallisesta yhteistyöstä - puheilla voi olla synkkä tarkoitus” (HS 6.8.2018), ettei Šoigun väittämää sopimusta ole olemassa.

Ehkä meidän näkemänä Šoigun väittämää sopimusta ei ole olemassa, mutta ymmärrän Šoigun näkemystä Venäjän näkökulmasta. Venäjän lukee sopimuksen sisältöä ilman sen tarkkoja sanoja. Venäjä lukee sopimuksessa ennen kaikkea Suomen poliittista ja sotilaallista sitoutumista. Šoigun sanoja on tulkittava laajemmin. Kyse on Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta, johon liittyvät Suomen ilmaukset ovat saaneet Venäjän nyt ärsyyntymään.

Presidentti Niinistö meneekin ”lepyttelemään” presidentti Putinia nyt elokuussa Sotšiin.

                                                                             ****

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.” (Sipilän hallituksen hallitusohjelma 29.5.2015, julkaisusarja 10/2015).

Vuoden 2007 jälkeen Suomi ei ole enää käyttänyt termiä liittoutumattomuus kuvaamaan ulkopolitiikkaansa, kun taas Ruotsi käyttää sitä edelleen. Asia ilmaistaan yksinkertaisesti niin, ettei Suomi kuulu sotilasliittoon.” (Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista 29.4.2016).

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa.” (Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 17.6.2016, julkaisusarja 7/2016).

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää edelleen mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.” (Puolustusselonteko 16.2.2017, julkaisusarja 5/2017).

Shoigu esittää virheellisesti, että Suomea ollaan vetämässä mukaan Natoon. Suomen asema sotilaallisesti liittoutumattomana maana on selkeä ja Suomi tekee itse turvallisuuspoliittiset valintansa.” (Puolustusministeriön tiedote 26.7.2018).

Suomen virallinen määritelmä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asemasta on, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Tuota määritelmää ei tosin käytä edes valtionhallinto itse muuta kuin eduskunnassa käsitellyissä virallisissa asiakirjoissa, kuten selonteoissa. Puolustusministeriön edellä mainittu tiedote on yksi esimerkki, että ”Suomi on sotilaallisesti liitoutumaton maa” -käsite elää vahvasti valtionhallinnossa.

Sotilaallisesti liittoutumaton -termiä on viljelty etenkin puolustushallinnon virkamieskunnassa näihin päiviin saakka.

Mikä ero sotilasliittoon kuulumattomalla maalla ja sotilaallisesti liittoutumattomalla maalla?

Suomennettuna: jos Suomi sanoo itseään sotilaallisesti liittoutumattomaksi, niin se on sotilaallisesti liittoutumaton kaikilla määritteillä eikä asema mahdollistaisi Suomelle edes osallistumista EU:n puitteissa tapahtuvaan sotilaalliseen liittoutumiseen. Jos Suomi määrittelee itsensä puolestaan sotilasliittoon kuulumattomaksi, se ei voi olla sotilasliiton jäsen, mutta sotilaallisesti liittoutunut puolustussopimustensa ja EU:n kautta. EU:ta ei toistaiseksi määritellä sotilasliitoksi. Tuo määritelmä evää Suomelta vain Nato-jäsenyyden.

99,9 prosenttia maailman ulko- ja turvallisuuspoliittisia päätöksiä tekevistä politiitikoista tai ulko- ja turvallisuuspolitikkaa ammatikseen tutkivista Suomen ulkopuolella tuskin tuota eroa tietävät, kun puhutaan muiden maiden reagoinnista noiden kahden politiikan mukaisiin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tai puolustuspoliittisiin toimiin.

Sotilaallisesti liittoutumattomaton -määritelmä ei kuitenkaan ole presidentti Niinistön heinäkuisten julkisten sanojen jälkeen enää voimassa. Tosiasiassa se ei ole ollut voimassa vuoden 2013 jälkeen, mutta nyt presidentiltä tuli selkeä vahvistus. Suomi on sotilaallisesti liittoutunut.

                                                                             ****

Vaikka Nato-selvityksen neljä tekijää toteaakin, että Suomi olisi määrittelyt olevansa sotilasliittoon kuulumaton maa jo vuonna 2007, niin vielä vuoden 2009 Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteko, julkaisusarja 11/2009) toimintalinjan mukaan Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton valtio. Selonteko muun muassa kirjaa: ”…Suomi ei voi käyttää sotilaallisen puolustuksensa suunnittelun perusteena ulkopuolelta saatavaa sotilaallista tukea.

Suomalaispoliitikoille Suomi on edelleen sotilaallisesti liittoutumaton maa. Ei ole eroa, onko poliitikko kansanedustajana oppositiossa vai hallituksessa. Myös istuvat ministerit nimeävät Suomen edelleen liittoutumattomaksi maaksi.

Määritteet ovat siis poliitikoillamme ihan sekaisin.

Tämä tasapaino on meille ehdottoman tärkeää, ja siihen tasapainoon kuuluu, että meillä on Nato-maita tuolla eteläpuolella, ja Ruotsin kanssa me olemme sotilaallisesti liittoutumattomia - tämän tasapainon häiriintyminen tekisi tilaa jollekin muulle.”, nykyinen pääministeri Juha Sipilä lausui vielä kuukausi sitten (IL 17.7.2018).

Näen asian niin, että puolustusministerin velvollisuus on tehdä kaikkensa sotilaallisesti liittoutumattoman Suomen oman vahvan puolustuksen eteen.”, nykyinen puolustusministeri Jussi Niinistö lausui vielä reilu kuukausi sitten (Verkkouutiset 6.7.2018)

Mielenkiintoista on, että sotilaallisesti liittoutumaton Suomi on tehnyt toisenlaisen linja­ratkaisun kuin läntinen naapurinsa.”, nykyinen kansanedustaja ja puoluejohtaja Li Andersson lausui vielä vajaa vuosi sitten (Demokraatti 15.9.2017). Toisenlaisen ratkaisun tekemisessä Andersson viittaa, ettei Suomi allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta kuten Itävalta, Ruotsi, Irlanti, Kypros ja Malta, jotka Andersson määrittelee kirjoituksessa sotilasliittoon kuulumattomiksi maiksi toisin kuin Suomen.

Suomen puolustus perustuu omaan kansalliseen puolustusratkaisuun ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen.” ja ”Kahden sotilaallisesti liittoutumattoman maan [= Suomen ja Ruotsin] yhteistyö ei tähtää kahdenväliseen puolustusliittoon, vaikka sitä mahdollisuutta ei pidemmällä tähtäyksellä tule sulkea pois.”, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja lausui vielä reilu vuosi sitten (Tuomioja.org 1.5.2017).

Vastaavia esimerkkejä löytyy pilvin pimein. Vaikka Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, Sipilän hallituksen ministerit ja jopa pääministeri itse määrittelee Suomen edelleen sotilaallisesti liittoutumattomaksi vastoin hallitusohjelmaa.

Ei ihme, että ulkomailla ollaan näistä kannanotoista täysin sekaisin - myös Venäjällä.

                                                                             ****

Nykyisen hallituksen ministereistä ulkoministeri Soini on poikkeus. Nykyinen ulkoministeri ja entinen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini ei ole nimittänyt Suomea vuosiin sotilaallisesti liittoutumattomaksi, mistä kertoo hyvin Ylen juttu otsikolla ”Soini liittoutumattomuudesta: ’Sitä ei enää ole’" vuoden 2013 alkupuolella (Yle 6.5.2013).

Timo Soini oli tuolloin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Ulkoasiainvaliokunta oli annattanut 26.4.2013 valmistuneen mietinnön (Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 1/2013 vp), joka toteaa monipolvisesti, että Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus ei käytännössä ole enää täysin mahdollista, koska Suomi on riippuvainen monista yhteistyömuodoista.

Ulkoasiainvaliokunta määritteli siis 26.4.2013, että Suomi on sotilaallisesti liittoutunut. Asiasta ei tuolloin noussut Suomessa kummoista mekkalaa, mikä on poikkeuksellista. Asia meni läpi myös täysistunnossa.

Suomen liittoutumattomuusasian käsittelyyn liittyen kansanedustaja Markus Mustajärvi, joka tunnetaan armottomana Nato-kriitikkona, esitti eduskunnan 8.5.2013 eduskunnalle ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja valtioneuvoston Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 -selonteon täysistuntokäsittelyn pohjalta päätettäväksi (Täysistunnon pöytäkirja 50/2013 vp), että:

Eduskunta toteaa, että Suomi on liittoutumaton maa niin kauan, kun se ei ole sotilasliiton jäsen”.

Mustajärven ehdotus sai 149 ei-ääntä ja 3 kyllä-ääntä.

Monet ei-äänestäjät - melkeinpä kaikki jotain poliittista asemaa omaavat - ovat nimenneet tuon äänestyksen ja muiden asiaan liittyvien äänestysten jälkeen Suomen edelleen sotilaallisesti liitoutumattomaksi muistamatta omaa napinpainallusta 8.5.2013. Nuo 149 nimeä, joiden mukaan Suomi on sotilaallisesti liittoutunut, voida käydä lukemassa eduskunnan sivuilta (Äänestys 4 klo. 14:15 Istunto 50/08.05.2013 klo. 14:05).

Äänestyksessä Juha Sipilä ja Jussi Niinistö äänestivät, ettei Suomi enää ole liittoutumaton vaan liittoutunut eikä olisi liittoutumaton niin kauan kuin ei ole sotilasliiton jäsen. Erkki Tuomioja oli poissa istunnosta ja äänestyksestä.

Välillä kansanedustajien toiminnan epäloogisuudella ei ole mitään rajoja sanojen ja tekojen välillä.

                                                                             ****

Presidentti Niinistö vahvisti Suomen uuden turvallisuuspoliittisen aseman selkeästi presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin Helsinki-tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa 16.7.2018 klo 20.00 alkaen.

If country is EU member, NATO partner, a country with agreements of defence security with USA, UK and Sweden is neutral, so let it be. But then almost all the countries in the world are neutral (Yle Areena, 1.01-1.25).

Vapaasti suomennettuna:

Jos maa on EU:n jäsenmaa, Nato-kumppani sekä maa, jolla on puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen Iso-Britannian ja Ruotsin kanssa, on puolueeton, niin olkoon sitten. Mutta silloin kaikki maailman maat ovat puolueettomia.

NATO partner sanojen edessä on määrite, josta ei saa selvää, mitä presidentti Niinistö tarkoittaa. Jokainen voi käydä kuuntelemissa nauhan ja arvuutella kahden englanninkielisen sanan sisältöä.

Niinistö siis totesi, ettei Suomi ole puolueeton tai liittoutumaton kolmen erillisen sopimuskokonaisuuden pohjalta. Nuo kolme sopimuskokonaisuutta muodostuvat EU:sta, Nato-kumppanuudesta ja puolustusyhteistyösopimuksista, joista yksi on toukokuussa Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen välillä solmittu ja joka joutui Šoigun silmätikuksi.

Suomalaiset suomentavat mielellään englannin kielen neutral- tai neutrality-sanojen merkitystä liittoutumattomuudella eikä puolueettomuudella.

Niinistön ilmoitus on sinänsä todettu ennenkin, mutta se on ollut sidottuna vain Suomen EU-jäsenyyteen ja Nato-kumppanuuteen, ei kuitenkaan nyt ilmoitettuun kolmanteen sopimuskokonaisuuteen.

Nyt Niinistö ei ole sitonut Suomen liittoutumista vain EU-jäsenyyteen ja Nato-kumppanuuteen vaan myös sotilaallisiin puolustusyhteistyösopimuksiin Yhdysvaltain, Iso-Britannian ja Ruotsin kanssa.

Tuo on se uusi määrite, joka varmistaa Suomen sotilaallisen liittoutumiskäsitteen presidentin ilmoittamana.

Niinistön käyttämä agreements of defence security -määritelmä on hieman epätarkka, mutta tarkoittanee Suomen solmimia statement of intent- tai memorandum of understanding -sopimuksia.

Niinistö tulkitsee siis kuitenkin Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ruotsin kanssa puolustusyhteistyössä allekirjoitetut asiakirjat sopimuksiksi (agreement) eikä vain julistuksiksi (statement). Englannin kielen memorandum-sana on puolestaan sopimuksellinen pöytäkirja, joka ei kuitenkaan edellytä oikeudellista sitoumusta.

Nuo Niinistön mainitsemat sopimukset ovat Suomen ja Iso-Britannian solmima sopimus (Framework Arrangement for British-Finnish Defence Co-operation), Suomen ja Yhdysvaltain solmima sopimus (Statement of Intent between The United States of America and Finland), Suomen ja Ruotsin solmima sopimus (Memorandum of Understanding between Finland and Sweden on defence cooperation) sekä Suomen ja Ruotsin sekä Yhdysvaltain  solmima sopimus (Trilateral Statement of Intent).

Suomella on muita vastaavanlaisia sopimuksia mm. Viron ja Saksan kanssa.

Kun Niinistö on nuo nimennyt sopimuksiksi, myös meidän muiden on syytä nimetä ne sopimuksiksi eikä esimerkiksi julistuksiksi.

Presidentti Niinistö on siis nyt linjannut, että kyseiset sopimukset tekevät Suomesta osaltaan liittoutuneen. Ne tekevät Suomesta sotilaallisesti liittoutuneen, koska kaikki em. sopimukset ovat sotilaallisia kuten liityntäsopimus Natoon myös olisi.

                                                                             ****

On ymmärrettävää, että Venäjä reagoi puolustusministeri Sergei Šoigun suulla vain kahdeksan päivää Niinistön sanojen jälkeen. Niinistön sanat antoivat konkreettisen syyn Venäjälle arvostella Suomea sitoutumisesta Yhdysvaltain kanssa sotilaallisella sopimuksella.

Suomi on kiivaasti kiistänyt puolustusministeri Sergei Šoigun näkemykset mm. edellä tässä kirjoituksessa mainitussa puolustusministeriön tiedotteessa (Puolustusministeriön tiedote 26.7.2018).

Tiedotteeseen on mm. kirjattu:

”Suomella ei ole täysimääräistä pääsyä Naton harjoituksiin ja komentorakenteisiin, toisin kuin Šoigu väittää. Natolla ei myöskään ole rajoittamatonta pääsyä Suomen aluevesille ja ilmatilaan, vaan valtion alusten ja ilma-alusten pääsy Suomen alueelle edellyttää lupaa lupaviranomaiselta eli Puolustusvoimilta. Lupakäsittely on aina tapauskohtainen ja harkinnanvarainen.

Suomella on siis pääsy Naton harjoituksiin ja komentorakenteisiin, mutta ei täysimääräistä kuten Nato-mailla.

Nato pääsee Suomen aluevesille ja ilmatilaan Suomen Puolustusvoimien luvalla. Siihen ei tarvita eduskunnan lupaa vaan vain Puolustusvoimien lupa riittää.

Jarmo Mäkelä on Helsingin Sanomissa suomentanut Šoigun sanoja seuraavasti (HS 6.8.2018):

Toukokuussa solmittiin sopimus, joka avaa niille täydellisen osallistumisen Naton harjoituksiin ja kyvyn käyttää sen komento-, valvonta- ja asejärjestelmiä. Vastavuoroisesti Nato sai täydet oikeudet käyttää niiden ilmatilaa ja aluevesiä”.

Jos Šoigu olisi jättänyt täydellisen- ja täydet-sanat pois, lauseet olisivat virheettömät suomennettuna.

Itse käytin hieman toisenlaista suomennosta, mutta kyse on vain sanavalinnoista, ei lauseiden merkityksestä.

Šoigun ensimmäinen lause on sinänsä totta itseasiassa myös täydellisen-sanan kanssa. Avainsana suomennoksessa on "avaa", mikä tarkoittaa, ettei asiaa ole itse sopimuksessa, mutta sopimus avaa mahdollisuuden.

Suomi on siis ilmoittanut, että Natolle annetaan mahdolliset oikeudet käyttää maan ilmatilaa ja aluevesiä tapauskohtaisesti. Jokainen tapaus ja pyyntö käsitellään siis erikseen ja tehdään yksittäinen päätös. Asia ja sen toimintaperiaate on käyty läpi sopimuksen teon yhteydessä, vaikka se ei ole kirjattuna paperille.

Puolustusministeriön kirjaus ”Natolla ei myöskään ole rajoittamatonta pääsyä...” tarkoittaa, että Natolla on pääsy, mutta se on rajoitettu. Rajoitus rajoittamattomalle pääsylle on se, että Puolustusvoimien pitää antaa pääsylle lupa. Luvan antaa siis poliittisen päätännän ulkopuolinen sotilasorganisaatio - Puolustusvoimat - sotilaallisin perustein. 

Suomennettuna, mistä on kyse ja mistä Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat ovat sopineet: kriisi- ja sotatilanteessa Nato toimisi myös Suomen ja Ruotsin aluevesillä ja ilmatilassa saatuaan ensiksi luvan Suomen ja Ruotsin Puolustusvoimilta. Suomen ja Ruotsin komento-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät liitettäisiin Naton vastaaviin. Suomi ja Ruotsi olisivat täysin integroituja Natoon, mutta ilmeisesti Naton maajoukkojen saapumisesta Suomen maaperälle ei ole sovittu.

                                                                             ****

Käsitän sinänsä, että tuo kaikki on ärsyttänyt Venäjää. Venäjän reagointi heidän näkökulmasta on ymmärrettävää. Suomen poliittinen päätäntä on jätetty taka-alalle ja päätöksiä tekee Puolustusvoimat sotilaallisista lähtökohdista. Venäjä tulkitsee, että Suomi kyllä antaa aina Natolle oikeudet, jos Nato niitä kysyy tapauskohtaisesti. Kyse on nimellisestä päätäntäkuviosta.

Miettikääpä, jos vastaava järjestely ja sopimus olisi Venäjän ja Valko-Venäjän välillä. Miten me sen tulkitsisimme? Aivan vastaavasti kuin Venäjä toukokuista Suomen, Ruotsi ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta.

Suomessa presidentti Niinistön hyvin tärkeitä sanoja 16.7.2018 ei ole paljonkaan kommentoitu. Ei ollenkaan. On vain kiistetty Šoigun sanomiset. Sen sijaan Venäjällä Niinistön sanoihin on kiinnitetty huomiota, kun taustalla on tuo toukokuinen sopimus, johon Niinistö viittasi 16.7.2018.

Suomi on nyt käytännössä Naton jäsen saamatta 5. artiklan turvatakuita. Suomen, Ruotsi ja Yhdysvaltojen toukokuinensopimus on merkityksellinen tuon kuvan syntymisessä Venäjällä.

Eduskunnan alainen Suomen Ulkopoliittinen instituutti oli kansainvälisessä lehdistössä määrittelyt jo aikaisemmin Suomen sotilaallisesti liittoutuneeksi tutkijansa suulla:

’Finland is not politically, economically or militarily neutral,’ said Charly Salonius-Pasternak, a researcher at the Finnish Institute for International Affairs.” (Global Times 29.6.2018).

Vapaasti suomennettuna:

’Suomi ei ole poliittisesti, taloudellisesti eikä sotilaallisesti liittoutumaton’ sanoi Charly Salonius-Pasternak, Ulkopoliittisen instituutin tutkija.

Suomen valtionhallinon ja suomalaispoliitikkojen on nyt syytä käyttää Suomelle yhtenäistä ulko- ja turvallisuuspoliittista määritelmää:

Suomi on sotilaallisesti liittoutunut maa.

Olen Suomen Nato-jäsenyyden ja Suomen sotilaallisen liittoutumisen kannattaja, jos tämän kirjoituksen perusteella jollekin se on epäselvää. Olen tyytyväinen näiden pienten askelten politiikkaan kohti Suomen Nato-jäsenyyttä. Näin Suomen Nato-jäsenyydelle vastahakoinen kansa saadaan kääntymään pikkuhiljaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (103 kommenttia)

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Oma asiansa on se, onko järkeä vääntää toiveuniaan tosiasioiksi.

Natottajilta ei puutu mielikuvitusta eikä keinoja toteutumattomien haaveittensa kuvittelemiseen toteutuviksi,

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Onko Suomi sotilaallisesti liittoutunut maa, kuten poliitikot ovat Suomen määritelleet eduskunnassa vuona 2013?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Suomi on Natossa. Ehkäpä sitä on enää turha peitellä. Suomi vietiin Natoon hivuttamalla ilman kansalaisten enemmistön mielipidettä kunnioittaen ja tästä sitten seuraa mm. reippaat kustannusten nousut puollustusmenoissa ja osallistuminen sotilasoperaatioihin rajojemme ulkopuolella- ulkopuolisina,...

Kansa maksaa euroilla ja hengellään tämän kaiken. En osaa arvioida onko linja hyvä tai huono kauemmas ajateltuna, mutta tapa miten tämä toteutettiin on ehdottomasti väärin.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #15

"Suomi on Natossa. "

___________________

Valitettavasti ei ole. Ja voi olla että moni tosiaan maksaa hengellään - toivottavasti ei.

Se miten tämä sekoilu on Suomessa toteutettu, todellakin on ehdottomasti väärin.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #16

Suomi on Natossa! Tätä on ihan turha enää kierrellä. Ehkä on liian aikaista väittää "valitettavasti", mutta saas nähdä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #18

Täyttä hölynpölyä. Naton jäsenyysmenettely edellyttää aivan toisenlaiset diplomaattiset ja hallinnolliset toimenpiteet sekä Suomelta että Pohjois-Atlantin liitolta, ja kaikkien aikaisempien jäsenmaiden parlamenttien yksimielisen hyväksynnän. Prosessi kestää yleensä 1-2 vuotta. Naton jäsenyys tunnustetaan julkisesti eikä "vaivihkaa", ja jäsenmaa kuuluu sen jälkeen järjestön perussopimuksen artikla 5:n turvatakuiden piiriin, osallistuen puolustusliiton toimintaan aivan toisin kuin rauhankumppanimaa.

Suomen on toki edelleen mahdollista panna vireille jäsenhakemuksensa Natoon, mutta niin ei valitettavasti ole tähän mennessä tehty.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #22

Eiku näinhän se pitäisi olla :)

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen Vastaus kommenttiin #26

Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä, mutta kenelläkään ei ole oikeutta omiin faktoihin.

Muuten olen sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä NATOon, - mitä nopeammin sen parempi.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #18

Samaa mieltä kuin Lavikainen. Suomi on viety takaovesta Natoon. Muodollisesti emme ole Nato-maa, mutta käytännössä olemme natottuneempi kuin moni oikea Nato-maa. Amerikkalaista sanontaa lainaten: Jos näet pihallasi linnun, joka näyttää ankalta, kävelee kuin ankka ja ääntelee kuin ankka, niin se on ankka.

Näissä asioissa en pidä venäläisiä ihan tolloina. Olen ihan varma, että venäläisillä on omat strategiset suunnitelmansa kriisiaikoja varten Suomen varalle. Oleellisin kysymys lienee, miten käy jos kriisi tulisi. Käsitykseni mukaan Venäjä ei tule sallimaan Naton ohjuksia Suomen maaperälle. Siinä menee raja. Rauhan aikana kyllä, mutta jos tätä yritetään kriisin aikana, niin se ei onnistu. Ei tarvitse paljon sotilaallista mielikuvistusta, miten Venäjä voisi sen estää.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #18

Samaa mieltä kuin Lavikainen. Suomi on viety takaovesta Natoon. Muodollisesti emme ole Nato-maa, mutta käytännössä olemme natottuneempi kuin moni oikea Nato-maa. Amerikkalaista sanontaa lainaten: Jos näet pihallasi linnun, joka näyttää ankalta, kävelee kuin ankka ja ääntelee kuin ankka, niin se on ankka.

Näissä asioissa en pidä venäläisiä ihan tolloina. Olen ihan varma, että venäläisillä on omat strategiset suunnitelmansa kriisiaikoja varten Suomen varalle. Oleellisin kysymys lienee, miten käy jos kriisi tulisi. Käsitykseni mukaan Venäjä ei tule sallimaan Naton ohjuksia Suomen maaperälle. Siinä menee raja. Rauhan aikana kyllä, mutta jos tätä yritetään kriisin aikana, niin se ei onnistu. Ei tarvitse paljon sotilaallista mielikuvistusta, miten Venäjä voisi sen estää.

Risto Koivula
Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #59

Toistaiseksi Suomella ei ole mitään virallista jäädytettyä tai avointa konfliktia ulkovaltojen kanssa, mikä estäisi jäsenyyden NATO:n peruskirjan mukaan, kuten Georgialla on. Ja kun NATO mielellään hyödyntäisi Suomen mahtavia puolustusvoimia, samalla kun Itämeri tulisi kokonaan NATO-mereksi, on aivan varmaa, että niin Suomi kuin Ruotsikin otettaisiin kiljuen vastaan. Virallista kannaottoa ei ole NATO:sta annettu, koska jäsenyyttä ei ole haettukaan, mutta lukuisissa yhteyksissä on mainittu molempien maiden olevan tervetulleita. Päinvastaista viestiä ei ole olemassa lainkaan.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #59

Risto Koivula, # 59.:

Täyttä hölynpölyä. Sekä Ruotsi että Suomi ovat NATO.on tervetulleita, jos ne hakevat sen jäsenyyttä – yksikään NATO:n pääsihteeri ei ole koskaan muuta esittänyt, mutta toki aina korostaen, että päätös jäsenhakemuksen jättämisestä on täysin hakijamaan oma.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

#1

Tässä erään natottajan mielikuvituksen tuote:

Naapuri lupaa, ettei tule luvatta asuntoosi jos pidät oven lukitsematta. Jos pistät oven lukkoon, naapuri pitää sitä provokaationa ja väittää sen olevan uhka omalle turvallisuudelleen ja uhkaa sinua vastatoimenpiteillä.

PS. Onko sinulla Mark ovet lukossa?

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Kuten sanoin, natottajien mielikuvituksella ei ole rajaa – ontuvat ja rammatkin vertaukset nähtävästi kelpaavat.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #21

Et näköjään ymmärtänyt miten tuo esimerkki liittyy tähän aiheeseen.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #23

No siinäpä se..ei se liittynyt mitenkään.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #30

Koska vertaus ei aukea, annan muutaman vihjeen:

Lukko tarkoittaa Natoa ja naapuri Venäjää.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson Vastaus kommenttiin #39

Ooh, Villikarihan on runoilija...

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #40
Petri Hämäläinen

Ootas - tuliko meille asuntoon se ohjuskilpi (juu juuri se joka on Irania vastaan)? Tuliko ydinaseet ja risteilyohjukset? Ja sattuiko naapuri tietämään asiasta?

Pekka Iiskonmaki

En ole Virossa kuullut kenenkään sanovan, että Suomi ja Ruotsi ovat liittyneet Natoon.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

Kyseessä on siis uusi Baabelin torni. Kukaan ei ymmärrä toistaan, vaan ymmäretään väärin jos se vaan kiinnostaa ja avaa etupellon.

Suomen kansa on kielipuolista. Ei hallita nyansseja, vaan painetaan tankerolla ja kovaäänisesti, jotta meitä varmasti kuullaan ja ymmärretään.

Pysytään edelleen tuppisuina ja vieraskielisistä ilmauksista erossa, kunnes on kielitoimistot kaikilla osapuolilla ratifioineet oikean muodon lausumaan.

Voidaan tietenkin toimia, kuten veli Trump. Media vääristelee, en noin ilmaissut ja jos ilmaisinkin, niin en kuitenkaan tarkoittanut ja jos tarkoitinkin, niin vaimo pakotti.

Kyllä maailma kaipaa yksiselitteistä teknokieltä erehdysten välttämiseksi. Toisaalta, voidaanhan pistää ne robotit neuvottelemaan ja tekemään päätökset puolestamme. Eivät ne ainakaan voi huonommin onnistua.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Pesonen voi olla oikeilla jäljillä. Kirjoituksen loogisuutta en jaksanut miettiä. Selvää on, että Nato-jäsenyys edellyttää erilaisen prosessin tullakseen voimaan. YYA-ajalla sopimusten sanamuotoa viilattiin viiden vuolen välein kyllä samaan tyyliin pyrkimyksenä liittoutumisen asteen heikentäminen sana sanalta.

Suomi saa omalta puoleltaan tulkita oman sitoutumisensa asteen kaverin auttamiseen niin pitkälle kuin haluaa ja sanamuodoin se Venäjälle etukäteen ilmaista. Omia perinteitä noudattaen. Niinistö on sanonut yksiselitteisesti, että lupaukset ei paina, jos Venäjä alkaa tulkita Suomen liittoutuneeksi maaksi. Ja toisaalta, jos Nato-puoli alkaa tulkita Suomen jo valmiiksi olevan sitoutunut kaikin tavoin Naton avustamiseen.

Minun mielestäni Venäjä tulkitsee Suomen ja Ruotsin vihollisleiriin kuuluvaksi maaksi jo. Tämä tarkoittaa, että Suomi saa sen mukaisen kohtelun osakseen missä tahansa Naton ja Venäjän välisessä kahakassa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"Minun mielestäni Venäjä tulkitsee Suomen ja Ruotsin vihollisleiriin kuuluvaksi maaksi jo. Tämä tarkoittaa, että Suomi saa sen mukaisen kohtelun osakseen missä tahansa Naton ja Venäjän välisessä kahakassa."

Jos oikein muistan, presidentinvaalikampanjassaan Sauli Niinistö nimesi juuri tämän sellaiseksi tilanteeksi, jossa Suomen on syytä liittyä Naton jäseneksi.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #57

Kyllä Hannu on oikeassa. Venäjä tietää ja Neuvostoliitto tiesi, että poliittisesti Suomi haluaa länteen ja käyttää hyväkseen kaikki ne mahdollisuudet, mitkä sille avautuvat rauhanomaisesti ilman konfliktia.

Vihollisleiri on vahva sana, mutta sanotaanko, että Suomi ja Ruotsi kuuluvat leiriin, jonka Venäjä kokee vastavoimaksi ja jonka varalle Venäjä varustautuu. Venäjä itse määrittelee nuo asiat omista lähtökohdistaan ja ne poikkeavat meidän määrittelemistä lähtökohdista.

Venäjä ajattelee kuitenkin melko rationaalisesti ja määrittelee asioita tapahtuneiden tosiasioiden perusteella. Venäjä laskee sotilaallisessa mielessä Suomen ja Ruotsin Natoon kuuluvaksi, vaikka virallinen jäsenyys mailta puuttuukin. Venäjälle on oleellista, että Suomi ja Ruotsi ovat integroituneet riittävässä määrin Natoon ja sen asejärjestelmiin niin, että Venäjän on syytä laskea kumpikin maa Nato-rintamaan. Kaiken oleellisinta Venäjälle on se, että Suomi ja Ruotsi käytännössä sallivat - siis Puolustusvoimien päätöksellä - ilma- ja merialueen käytön Natolle mahdollisessa sodassa tai kriisissä. Tuo on ratkaiseva asia.

Venäjä myös ajattelee, että Suomella ja Ruotsilla on jo valmius tehdä kriisissä ja sodassa myös poliittisia päätöksiä, jotka Venäjä kokee etujensa vastaisiksi. Suomi ja Ruotsi eivät ole enää Venäjälle puolueettomia siinä mielessä, että Venäjä voisi laskea ne konfliktin tai sodan ulkopuolella pysymään pyrkiviksi maiksi tilanteen mahdollisesti ollessa kärjistymässä.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson Vastaus kommenttiin #63

Venäjä tietää myös, että Suomen kansan valtaenemmistö ei halua ainakaan sotilaallisesti kuulua länsileiriin, mutta tiedämme kaikki (myös Venäjä) että valtaeliitti on hivuttanut Suomea kansan tahdon vastaisesti kohti Natoa – minkä operaation nimenomaisena tarkoituksena on Venäjän-uhan luominen, jotta voitaisiin perustella liittymistä Natoon.

Toimenpide on ollut paitsi röyhkeä, se lähentelee – ellei ole – silkkaa rikosta.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #68

"Suomen kansan valtaenemmistö ei halua ainakaan sotilaallisesti kuulua länsileiriin"

Mistä niin päättelet? TP Niinistön kuningasajatus on nimenomaan EURONATO eikä kansa tunnu kovasti tätä vastustavan.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson Vastaus kommenttiin #76

Päättelen sen lukuisista kyselyistä, joiden mukaan kansan valtaenemmistö nimenomaan haluaa pysytellä sotilasliittoutumien ja konfliktien ulkopuolella.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #78

Tietääkseni mielipidekyselyitä on tehty vain Natosta. Konfliktien ulkopuolella pysyttelemisestä tuskin tarvitsee kysellä.

Kai olet kuullut että Sauli Niinistö haluaisi kehittää EU:sta myös puolustusliiton?

Ehkä tuo Eu-nato kelpaisi Venäjällekin.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson Vastaus kommenttiin #86

Venäläis- tai kiinalaispohjaisesta sotilasliitosta tuskin kannattaa edes kysyä. Nato on toistaiseksi ainoa sotaliittoutuma, johon pieni osa kansasta haikailee kun haluaa päästä isojen poikien selän takaa uhittelemaan.

Mitenkäs olisi itsenäinen puolustus, joka keskittäisi paukkunsa myös muuhun kuin Venäjään? Kyllä niitä uhkia muualtakin tulee, enkä tarkoita pelkästään sotilaallisia.

Isoimmat uhkat tulevat sisältä päin, mutta se taitaa olla eri juttu.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen Vastaus kommenttiin #76

Eurompi Nato ja siitäkin puuttuu hyväksyttävä selvitys merkityksestä.

Johan Johansson

Aivan näin Heikki, Venäjän asevoimien lehdessä Krasnaja Zvezdassakin oli kirjoitus siitä, kuinka Suomen ja Ruotsin "puolueettomuutta" ei enää erota NATO-jäsenyydestä, eli kuinka nimellisen jäsenyyden puuttuminen on vain veteen piirretty viiva.

Venäjällä tunnetustikaan etenkään mikään valtion media ei lausu politiikan tulkintaa ilman Kremlin hyväksyntää (vaikka poliittisten kiemuroiden kautta se tulkinta saattaa erota hiukan Kremlin virallisesta pravdasta, eli näitä medioita voidaan esimerkiksi käyttää sellaisten asioiden sanomiseen, joita Kreml ei voi sanoa suoraan), joten tuosta voi jokainen vetää johtopäätöksensä.

Käyttäjän JuhaniNorbck kuva
Juhani Norbäck

Kävin taannoin Venäjän miehittämässä Karjalassa (Viipurissa ja sen ympäristössä), ja se mitä näin vain vahvisti käsitystäni että Suomen tulee lähentyä länttä kaikin mahdollisin tavoin. Idässä vallitsee toinen "sivilisaatio", ei meillä ole siihen suuntaan mitään todellista kommunikaatiota.

Käyttäjän RaunoKujala kuva
Rauno Kujala

Ei sitä kommunikaatiota länteenkään ole, eikä kansan halua siihen.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Olihan tuossa aika lailla sanojen merkitysten semanttista pyörittelyä, mutta loppupäätelmä osuu ja uppoaa joka tapauksessa.

Suomi on mielestäni menetellyt tilanteessamme äärimmäisen taitavasti - toistaiseksi. Ja lienee selvää, että tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei sotilaallisen johdon taholta olisi valistettu tarpeeksi korkean tason poliittisia päättäjiä fakta-asioista, joista ei ole edes muille kerrottu.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Jos voisin esittää poliitikoille toivomuksen, niin toivoisin, että he käyttäisivät yhtenäistä määritettä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asemasta, joka myös osoittaisi poliitikkojen yhtenäisyyttä ja sitä, mitä eduskunnassa on päätetty enemmistöllä: Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa tai Suomi on sotilaallisesti liittoutunut.

Tuo oli kirjoutuksen päämäärä, vaikka sanoja hieman pyöritin.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Suomi on mielestäni menetellyt tilanteessamme äärimmäisen taitavasti"

--------------------

Suomi on menetellyt edesvastuuttomasti kansalaisiaan kohtaan ja äärimmäisen tyhmästi. Meidän olisi pitänyt mennä NATOon viimeistään Viron, Latvian, Liettuan kanssa samalla kertaa. Tai mikäli olimme aivan sekaisin ja unessa, niin välittömästi heidän jälkeensä. Mutta suomettumisen pitkä varjo ja ilmeisesti myös itsetuhoisuuden kaipuu tai jotain muuta yhtä "ihanaa" syytä taustalla.....

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Sanotaan niin, että kun emme tulleet liittyneeksi samaan aikaan Baltian maiden kanssa, niin sen jälkeen Suomi on menetellyt asiassa taitavasti. Eritoten tällä vuosikymmenellä. Niinistö ja viime hallitukset ovat joutuneet paikkaamaan Halosen ja Tuomiojan tekemää virhettä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #31

En antaisi kunniaa Sauli Niinistölle pätkääkään vaan nykyhallitukselle. Asiat läksivät rullaamaan, kun SDP:stä ja Tuomiojasta päästiin eroon vuonna 2015. Olen tyytyväinen Timo Soinin ja Jussi Niinistön toimiin ulko- ja puolustusministereinä. Kolmessa vuodessa on saatu paljon aikaan.

Presidentti Niinistön vähäistä roolia kuvaa hyvin se, mitä saatiin aikaan kahden edellisen SDP-sisältöisen hallituksen ja ei-SDP-sisältöisen nykyhallituksen aikana, vaikka presidenttinä oli sama Niinistö.

Tuomiojalla oli vaikutusvaltaa presidentti Niinistöön.

Hallitus siis ratkaisee linjan, vaikka muun kuvan saa julkisuuden perusteella.

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen Vastaus kommenttiin #33

Ari, mutta miten tilanne mielestäsi kehittyy, jos demarit saavat ennustetun vaalivoiton EK vaaleissa 2019?
Seuraako Suomen demarit Ruotsin esimerkkiä tai mahdollista NATO myönteisyyttä, vai jatkuuko ns "halostelu"?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #48

Suomi seuraa tiukasti Ruotsia kuten nyt läntisen puolustusyhteistyön lähentymisprosessissakin. Suomi liittyy Natoon vain, jos Ruotsi liittyy. Ruotsi on länsi-integraatiossa se päättäjä, jota Suomi seuraa. Näin oli EU-jäsenyydessä ja näin on Nato-jäsenyydessä. Maat menevät yhtä aikaa Natoon niin kuin menivät EU:hun.

Täällä on jossakin kommentissa ylistetty Mauno Koivistoa, kun vei Suomen muka EU:hun. Suomi ei olisi koskaan mennyt EU:hun, jos Ruotsi ei olisi ensiksi yllättäen jättänyt jäsenhakemusta. Koivisto ei olisi koskaan saanut - eikä halunnut - Suomea EU:hun, jos Ruotsi ei olisi mennyt edellä jättämällä ennen Suomea jäsenhakemuksen.

Jos Ruotsi hakee Nato-jäsenyyttä, presidentti Niinistö ei ryssi Suomen liittymistä. Koivistokaan ei ryssinyt Suomen liittymistä EU:hun vaikka Väyrynen laittoi kovasti kapuloita rattaisiin.

Suomi seuraa Ruotsia, vaikka Suomen hallituksessa olisivat demarit. Demarien ääni muuttuisi yhdessä yössä Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen jälkeen.

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen Vastaus kommenttiin #55

"Demarien ääni muuttuisi yhdessä yössä Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen jälkeen"

Tämä skenaario olisi tietenkin toivottava mutta jotenkin vahvasti epäilyttää.
Niin vahvasti ovat Suomen demarit vielä kiinni menneen ajan sosialismin äidinmaidossa.
Kun vanha kaarti siirtyy "pilvipalveluun" niin ehkä ajatusmaailma muuttuu.
DDR:n ja entisen Neuvostoliiton ajan haamut vielä painaa ja eivät ole ollenkaan haudatut saatikka selvitetyt.
Tästähän taannoin Rusikin ilmineerasi.
Mikäli länsidemokratiaan ja vapauteen kuuluva peruselementti, tuo turvallisuus- puolustuspolitiikan nykyinen kehitys katkeaa, on edessä Suomella taantuman ja hiljaiselon vuodet.
Niin taloudellisesti kuin lähistrategisestikin.
Tästä luultavasi tulee seuraamaan yhä tiukentuva ote maamme sisäistä asioista.
Tämä tilanne johtanee yritystoiminnan entistä laajempiin vaikeuksiin riskien hallinnan kautta ja työttömyyden kasvuun.
Kansainvälisten yritysten Suomeen houkuttelun uskottavuus heikkenee.
Epävarmuuden tilan ylläpito ei palvele Suomen eikä veronmaksajan etua.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen Vastaus kommenttiin #55

Tukholma-syndrooma on Suomessa niin paha, etten usko, että Suomi hakisi Naton jäsenyyttä, vaikka Ruotsi sen tekisikin. Pihtiputaan mummo päättää, ettei jäsenyyshakemusta jätetä koskaan, tai ainakaan ennen kun sota on jo syttynyt.

Pekka Iiskonmaki

#3
Täydet pisteet nuoleskelusta.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Suomi on sotilaallisesti liittoutunut Venäjän mielestä - ja ilman turvatakuita NATOlta tai kunnolla muiltakaan tahoilta. Tämän tilanteen Suomen-puolen järjestäjien täytyy olla älykkyysosamäärältään reilusti 200:n yli, koska silloin ymmärrän miksen tätä käsitä.. sen täytyy olla todella korkean tason matematiikkaa.

Pahoin vain pelkään, ettei näin todellakaan ole. Meidät asetetaan vaaravyöhykkeelle ilman kansalle kertomista ( toki olimme siellä jo valmiiksi, kun katsotaan kohteita, joita Venäjä voisi seuraavaksi valikoida ). Ja olen NATOn kannattaja ollut aina.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Kun tarpeeksi lähelle mennään, niin syliin pääseminen tapahtuu tarpeen vaatiessa silmänräpäyksessä.

Eikähän NATOkaan pelkästään sopimusartikloihin tuijota, vaan omaan etuunsa, mikä nykyisellään sisältää Suomen auttamisen.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Kun tarpeeksi lähelle mennään, niin syliin pääseminen tapahtuu tarpeen vaatiessa silmänräpäyksessä."

---

Eppäillä tuota soppii. Jälkimmäisestä kappaleesta osin samaa mieltä ( Suomen auttaminen voi jäädä kyllä turhan vähäiseksi ).

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #8

Suomi-Ruotsi-Nato/Yhdysvallat-yhteistyöjärjestelyistä on mielstäni sovittu seuraavanlaisesti, kuten blogissani kirjoitin:

"Suomennettuna, mistä on kyse ja mistä Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat ovat sopineet: kriisi- ja sotatilanteessa Nato toimisi myös Suomen ja Ruotsin aluevesillä ja ilmatilassa saatuaan ensiksi luvan Suomen ja Ruotsin Puolustusvoimilta. Suomen ja Ruotsin komento-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät liitettäisiin Naton vastaaviin. Suomi ja Ruotsi olisivat täysin integroituja Natoon, mutta ilmeisesti Naton maajoukkojen saapumisesta Suomen maaperälle ei ole sovittu."

Tuo on pääteltävissä osaltaan PM:n tiedotteesta.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #10

Tyhjää parempi tietenkin ja voi toimia pelotteena ettei mitään vihollisuuksia aloitetakaan. Täysjäsenyys vain toimisi huomattavasti paremmin, enkä kamalasti jaksa kunnioittaa tällaista hivutustaktiikkaa, kun parempiakin keinoja olisi ollut käytettävissä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

On liittoutunut ja ilman turvatakuita - "täydellinen yhtälö" Venäjän vieressä. Hienosti on asiat junailtu.

Asiat ovat huonosti siis niin suomalaisten NATOn kannattajien että vastustajien kannalta - miten hauskaa ja ainakin jännitystä elämään.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Niin. Tai voihan se olla miten tahansa? Mistäpä kansalainen tietää mitä on sovittu? Joka tapauksessa suomi on nyt "virallisesti" liitetty natoon. Ensimmäinen yhteinen sotilastoimi alkaa pian Irakissa.

Jemenissähän juuri vastoittain tapettiin kymmeniä siviilejä, jossa suomellakin oli osansa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #12

No tiedän (tai muistelen lähinnä) sinun olevan NATO-vastainen, ja itse olen ollut NATOn kannalla. Uskoisin kuitenkin että syy on ollut kummallakin Suomen/suomalaisten parhaaksi, ja ettei sotiin turhaan jouduttaisi - metodit vain selvästikin erilaiset.

Tämä nykyinen tilanne ei taida olla hyvä monellekaan NATOn kannattajalle tahi vastustajalle. Siinä ainakin löytyy samaa pohjaa.. sen lisäksi että pyrimme toimimaan Suomen/suomalaisten hyväksi.

____________________________

"Joka tapauksessa suomi on nyt "virallisesti" liitetty natoon."

Valitettavasti tuossa olivat nuo lainausmerkit ja ihan aiheesta.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #14

Olet Rami aivan oikeassa. Olen kovin paljon Nato-vastainen. Olet myös oikeassa siinä, että molemmat ajattelevat lähtökohtaisesti niin, ettei sotatilanteeseen jouduttaisi enää ikikinä, mutta tässä juuri onkin se iso pähkinä!

Lähtökohtaisesti on olemassa kaksi tapaa. Olla rauhassa sitoutumattomana tai sitoutuneena. Jälkimmäinen tietenkin tarkoittaa sitä, että asetumme jotakin vastaan, vaikka ei tarvitseisi ja näin luovumme paljon muustakin, kuin sotilaallisesta näkökulmasta.

Suomi olisi voinut valita myös toisen tien idän ja lännen välillä. Suomi olisi voinut olla esim. kaupallisesti euroopan ja koko maailman mittapuitteissa satojen miljardien kanava tällä välillä. Se hukattiin siinä ja lisää pakoitteita kahdenvälisille suhteille on seuraamassa. Olemmeko tyhmiä?

Uskallan väittää, että tästä seuraa vain jännitteiden lisääntyminen Venäjän kanssa. Tuon lisäksi joudumme sitoutumaan myös Naton budjettiin, sekä kansainvälisiin operaatioihin, jotka eivät kuuluisi millään tavalla Suomalaisten toimiin liittoutumattomana maana.

Ja tietenkin voin olla ajatuksineni taas väärässä, mutta itse kyllä yrittäisin mielummin tuollaista puolueetonta tietä.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #20

"Tuon lisäksi joudumme sitoutumaan myös Naton budjettiin, sekä kansainvälisiin operaatioihin, jotka eivät kuuluisi millään tavalla Suomalaisten toimiin liittoutumattomana maana."

Jäsenmaksun suorittaminen on selvä velvoite. Naton peruskirja ei tunne kansainvälisiä operaatioita. Nato on ottanut hoitaakseen YK:n rauhanturvatehtäviä, mutta jäsenmailla ei ole mitään velvoitetta osallistua niihin operaatioihin. Toisaalta Suomi on osallistunut moniin YK:n rauhanturvatehtäviin ilman Natojäsenyyttäkin.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Sipilän hallituksen hallitusohjelman teksti on epälooginen ja kummallinen:

”Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.”

On itsestään selvää, ettei kuuluta sotilasliittoon jos "ylläpidetään mahdollisuutta" hakea jäsenyyttä.

Selkeää tekstiä olisi kertoa pelkästään, että Suomi toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta jne....

Halutaanko tuolla ilmaisulla kertoa ettei jäseneksi halutakaan pyrkiä, vaikka ylläpidetään mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Tämä taas osoittaa jonkinlaista skitsofreniaa "ollako vai eikö olla".

TP Niinistö tosin antoi ymmärtää, että jäseneksi hakemisen mahdollisuuden ylläpitäminen, eli hänen mukaansa optio, on turvallisuusväline sellaisenaan. Pitääkö tuo ymmärtää niin, että optiolla voi kiristää turvallisuutta?

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Joku tässä touhussa mättää. Venäjän talous on pienempi kuin Italian. Venäjän puolustusbudjetti on pienempi kuin lisämääräraha USA:n ensi vuoden puolustusbudjettiin.

Kai ymmärretään, että jos Suomi on osa yhtenäistä komentoaluetta ja täällä on NATOn tai USAn sotilaallisia varustuksia ja valmius ottaa vastaan lisävoimia nopeasti, se tarkoittaa että Suomen alue on Venäjän itselleen vihamielisinä pitämien voimien käytettävissä vastoin toisen maailmansodan jälkeen laadittua doktriinia. Suomen omatkin sotavoimat ovat huomattavat ja niiden alistaminen osaksi suurempaa komentoaluetta käy nopeasti, kun tekninen, organisatorinen ja logistinen valmius on siihen luotu. Suomalainen varusmies lähtee kyllä itää vastaan viimeistään sitten, kun NATOn komissaari uhkaa aseella.

NATO on puolustusyhteisö, mutta sotilasstrategiassa ei ole juurikaan eroa puolustuksellisen ja hyökkäyksellisen varustautumisen tai valmiuden välillä. On suurelle yleisölle tarkoitettua propagandaa puhua puolustusvoimista. Niillä voidaan aina hyökätä ja kautta historian niillä on hyökätty. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen aluetta vastaan varattava tuhovoima on monikertaistettava sinne jatkossa hyvin nopeasti keskittyvän massiivisen sotilaallisen voiman johdosta.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Suomeen ja Suomen valtionhallintoon kohdistettiin tänään ilmeisesti laajin palvelunestohyökkäys koskaan. Lähes kaikki valtion sivut poliisia myöten eivät toimineet.

Puolustusministeriön sivut sen sijaan toimivat, koska he ohjaavat ongelmien ilmaantuessa liikenteen staattiselle sivuilleen, mihin muulla valtionhallinolla ei ole mahdollisuuksia. Rahakysymys, ettei ole.

Jos näin "hyvin" Suomi on varautunut kybersotaan, niin entäpä sitten, kun ohjukset alkavat lennellä myös idästä.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Entäpä sitten, kun ohjukset alkavat lennellä lännestä?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #29

Ne lentävät Suomen yli, jos Suomen Puolustusvoimat antavat siihen luvan.

Suomeen ja Ruotsiin Venäjä tulee kohdistamaan kaikenlaisia painostustoimia ennen kuin maat ovat liittyneet Natoon ja nimet ovat liittymissopimuksen alla. Sen jälkeen Suomea ja Ruotsia Venäjä käsittelee kuten Norjaa, Tanskaa, Puolaa tai Baltin maita. Tilanne rauhoittuu ja vakiintuu.

Venäjän kovista vaikuttamisyrityksistä Suomeen ja Ruotsiin kertoo mm. juuri julkaistu Yhdysvaltojen salainen diplo­maat­ti­säh­ke, jonka mukaan Venäjä pyrki lietsomaan Suomessa epä­luot­ta­mus­ta kansalaisten ja päättäjien välille. Asia uutisoitiin laajasti Suomessa 11.8.2018.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #32

:) Jos Suomen puolustusvoimat antavat siihen luvan :) :) :)!

Kysyykö jompi kumpi suurvalta Suomelta luvan ohjustensa suomen yli lennättämiseen? Olet sinä melko pihalla, jos noin luulet!

Käyttäjän RaunoKujala kuva
Rauno Kujala

Onko sinulla parempaa tietoa, että palvelunestohyökkäys tuli nimenomaan Venäjältä ? Minä en sellaista tietoa ole lukenut mistään. Valmiudet kyllä löytyy idästä että lännestä, unohtamatta yksityisiä toimijoita.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

re #25

Jouni Borgman, olet ymmärtänyt Naton jäsenyyden ja puolustusyhteistyösopimuksen täysin väärin. Ne eivät tarkoita "että Suomen alue on Venäjän itselleen vihamielisinä pitämien voimien käytettävissä".

"On suurelle yleisölle tarkoitettua propagandaa puhua puolustusvoimista". --- Jouni Borgman, tarkoitatko todella, että Suomen Puolustusvoimat on tarkoitettu jotakin muuta tarkoitusta varten kuin Suomen puolustamiseen?

Suomettumiskauden vuosia jatkunut aivopesu on vaikuttanut näköjään näin. Ei siis ole ihme, että Suomen puolustaminen aseellisesti ymmärretään näinkin väärin, sääli.

Borgmanin kannattaisi tutustua Naton toimintaperiaatteisiin hieman paremmin esim. täältä

http://www.finlandnato.org/public/default.aspx?nod...

Naton päätöksentekosääntönä on konsensus eli yksimielisyys. Natossa ei siis äänestetä eikä tehdä enemmistöpäätöksiä. Jokainen jäsenmaa osallistuu päätöksentekoon tasa-arvoisesti.

On täysin edesvastuutonta (ehkä tahallista valheen levitystä?) kirjoittaa, että Naton jäsenenä Suomen alue olisi Yhdysvaltain käytettävissä Venäjälle hyökkäystä varten.

Borgman: "Suomalainen varusmies lähtee kyllä itää vastaan viimeistään sitten, kun NATOn komissaari uhkaa aseella." Voi hyvä mies, suomalaisilla on maanpuolustus itsestään selvyys, ei siihen "Naton komissaareja" tarvita.

Johan Johansson

Neuvostoliittokaan ei luottanut Suomeen, sen todistaa jo Neuvostoliiton laatimat sotasuunnitelmat Suomea vastaan, esimerkiksi suunnitelmat hyökkäyksestä Norjaan Suomen Lapin kautta. Siellä oli toiveita siitä, että Suomi sallisi alueensa käytön neuvostojoukoille suursodan syttyessä, mutta etenkin turvallisuuselimissä oltiin huomattavan vihamielisiä Suomen tilannetta kohtaan, jossa Suomi ei ollut Moskovan kunnollisessa valvonnassa, ja toinen vaihtoehto oli se, että kauttakulku toteutetaan väkisin. Suopeus poliittisella tasolla oli puhtaasti Kekkosen ja Neuvostoliiton poliittisen johdon välisten hyvien suhteiden ansiota, turvallisuuselimet olisivat kohdelleet Suomea paljon ikävämmin.

Mitä nykypäivään tulee, niin Suomen alueiden käyttö olisi välttämätöntä Venäjälle suursodan syttyessä, vähintäänkin Ruijaan kohdistettavien operaatioiden toteuttamiseksi. Ruijan ja Norjan pohjoisrannikon valtaaminen kun on välttämätöntä Venäjän Jäämeren-laivaston toimintaedellytysten turvaamiseksi, ja kyseisten alueiden valtaaminen käy helpoiten hyökkäämällä sekä Suomen läpi, mereltä että Norjan-Venäjän-rajalta yhtä aikaa. Pelkkä hyökkäys kunnioittaen Suomen aluetta olisi hyvin hidas ja logistisesti vaikea.

Ja tämän seurauksena Venäjä on jo selvästi keskittänyt parempia voimiaan Suomen vastaiselle rajalleen: esimerkiksi Petroskoin Besovetsin tukikohdassa on Su-35:t, Kannaksella MiG-31M:t, Alakurtissa on koko Venäjän asevoimien ensimmäiset uudet T-80BVM -taistelupanssarivaunut, ja muutenkin sekä Alakurttiin että Petsamoon on panostettu hyvin paljon. Sen sijaan Kannaksen ja Laatokan Karjalan sekä Aunuksen ja Vepsän varuskuntien osalta panostus on pienempää ja varustus isolta osin vielä neuvostoaikaista taistelupanssarivaunuja lukuunottamatta, joten voitaneen olettaa, että mitään massiivisia maaoperaatioita Etelä-Suomea vastaan ei ainakaan ensisijaisesti ole ajateltu, vaan painopiste on nimenomaan pohjoisessa. Meidän puolellammekin monelle voi tulla yllätyksenä, että toinen sodan ajan joukkojemme painopistesuunnista on nimenomaan Lapissa.

Venäjän heikko nimellinen BKT ei kerro kaikkea myöskään Venäjän sotakaluston tuotantokyvystä, vaan sen vuoksi on otettava huomioon ostovoimakorjattu BKT. Venäjä kun kykenee tuottamaan kaiken kalustonsa itse, joten sikäläinen halpa työvoima myös mahdollistaa huomattavasti suuremman tuotannon, kuin mitä vastaavalla nimellisellä BKT:llä esimerkiksi Suomen tuotantokustannuksilla saataisiin.

Petri Hämäläinen

Hyvä kirjoitus. Tekee naurunalaiseksi suomalaisten journalistien « tuohtumuksen » ja « ällistyksen » koskien puolustusministeri Shoigun lausuntoa.

Tommi Nurmi

Että väenväkisin halutaan Suomeen ydinasekohteita ujuttamalla vastoin suuren enemmistön tahtoa hiljakseen maata NATO:on. Maanpetturuutta tuollainen on. Mitä jos käykin se pahin ja sota syttyy? Venäjän sotilasdoktriinissakin taisi olla maininta, että sota NATOn kanssa on ydinsota. Tähänkö meidät halutaan mukaan? Suurimmat kaupungit tuhkana hetkessä. Demokratiaa olisi kuunnella kansaa ja ennenkaikkea sen tahtoa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Arveletko, että Suomi selviäisi tässä välissä kuivin jaloin, jos Venäjä hyökkäisi vaikkapa Nato-maa Viroon tai Nato-maa Norjaan ydinasein?

Käyttäjän RaunoKujala kuva
Rauno Kujala

Vaikea sanoa Ari, mutta nyt Suomesta takuuvarmasti tulee kohde siitä Pietarin läheisyys pelkästään pitää huolen.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

"Suomen poliittinen päätäntä on jätetty taka-alalle ja päätöksiä tekee Puolustusvoimat sotilaallisista lähtökohdista. Venäjä tulkitsee, että Suomi kyllä antaa aina Natolle oikeudet, jos Nato niitä kysyy tapauskohtaisesti."

Tuo oli itselleni tuntematon linjaus, joka parantaa Suomen asemaa merkittävästi. Jos päätäntävalta olisi poliitikoillamme, avun vastaanottaminen tuskin onnistuisi. PV:llä riittää ketteryyttä antaa suostumus, mikäli tilanne joskus sitä vaatisi. Poliitikkomme ovat yhä syvällä haavemaailmassaan.

Minusta S Niinistö ansaitsee paljon enemmän arvostusta kuin mitä Pesonen hänelle suo. S Niinistö olisi voinut torpata J Niinistön, PV:n ja Soinin pyrkimykset lähentymisestä kohti Natoa ja muita läntisiä toimijoita. Olen kokenut S Niinistön toimet reaalipolitiikkana tilanteessa, jossa uhkakuva on selvä mutta yleinen mielipide kansan ja poliitikkojemme keskuudessa ei ole uhan tasolla.

Niinpä Suomi on rakentanut turvasäikeiden verkkoa pienin askelin. Nämä pienet askeleet ovat menneet läpi liittoutumisen vastustajien seulasta, ja säikeistä alkaa muodostua jotain konkreettisempaa turvaa. Ei turvatakuita mutta selkeästi v.2014 edeltävää tilaa suurempaa ankkuroitumista Länteen.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Koivistoakin on kritisoitu suomettuneeksi venäjämieliseksi presidentiksi, kun hän ei juuri ääntä pitänyt siitä, että hänen kaudellaan Suomi liittyi Euroopan Neuvostoon, EFTA:n täysjäseneksi, osti Hornetit Yhdysvalloista, pohjusti tien EU:n jäseneksi ja karsi presidentin diktatorista valtaa olennaisesti.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Presidentti Niinistö ei haasta hallitusta. Siinä mielessä hän on demokraattinen ja toimii oikein presidentin rajoitetuilla valtaoikeuksilla. Hänelle sopi kahden edellisen hallituksen Nato-vastaisempi linja. Siis hallitusten, joissa ulkoministeri oli Nato-vastainen Erkki Tuomioja. Hänelle sopii nykyhallituksen Nato-myönteisempi linja. Siis hallituksen, jossa ulkoministeri on Nato-myönteinen Timo Soini.

Nikolai Holopainen

Vain Šoigun näkemyksellä on merkitystä. Hänen nänkemyksensä mukaisesti Venäjä reagoi Suomen sotilaspoliittiseen asemaan. Toisaalta Yhdysvalloille muut maat ovat vasallivaltioita ja sitten niitä, joista pitää tehdä vasalleja. Eli Lindberg allekirjoitti vasallivaltiosopimuksen. Venäjä, Kiina ja Iran eivät ole vielä allekirjoittaneet tätä sopimusta. Nato-maan johtaja Erdogan yritettiin Yhdysvaltin toimesta syrjäyttää vallankaappauksella, koska hän ei ollut riittävän nöyrä. Venäjä antoi vinkin ja hän selvisi. Nyt Turkkia laitetaan polvilleen talouspaktteilla. Minne Yhdysvallat on juurtunut, niin sieltä se ei ole lähtenyt (Vietnamia lukuunottamatta, josta sotilaallinen tappio pakoitti lähtemään). NATO on Hotelli Kalifornia, kun olet kerran joutunut sinne, niin poiskaan ei pääse. Mitähän tapahtuisi suomalaiselle poliitikolle, joka haluaisi sanoa irti vasallivaltiosopimuksen? Erdoganin kohtalo tulee antamaan siitä vinkkejä.

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Kiitos Ari. Pidin. On kivva tietää tärkeistä asioista. Siunaten Lasse Hietanen.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Mielenkiintoinen otsikko tämän päivän US:ssa:

Näin Sauli Niinistö todella ajattelee Vladimir Putinista – ”Uusi Hannibal”

Käyttäjän KariRantala kuva
Kari Rantala

Naton säännöt toisivat "rintamalle" 1000 miljoonaa jäsentä 140 miljoonaa
venäläistä vastaan ja ylivoimaisen talous- ja sotilasvallan. Venäjä ei kunnioita vuonna 1992 ekemäämme valtiosopimusta itsenäisestä päätöksenteosta
puolustuskysymyksessämme. Jopa presidenttimme varoitti meitä natokysymyksen suhteen, että se toisi meille niin syviä haavoja, että meillä ei ole siihen varaa. Liittyminen toisi meille turvatakuut ja lopettaisi jatkuvan uhkailun.
Naton sääntöihin voisimme nojata myös kieltäytyessämme hyökkäyssodasta esimerkiksi Venäjää vastaan. Anomus Natoon olisi tehtävä heti, koska sopimukset jenkkien ja brittien kanssa antavat Putinille vielä mietittävää.

nico nyman

Eikös krimin valtaus ja ukrainan sota alkanut kun maa halusi liittyä natoon ja osaksi länttä? Meinaan hyökkäämällä tunnuksettomien sotilaiden kanssa ja aseistamalla venäjämieliset ukrainan separatistit venäjä romutti ukrainan haaveet päästä natoon koska se ei ota jäsenikseen maita jotka ovat sodassa tai konfliktissa... Sama tulee varmaan tapahtumaan meille jos aijotaan Natoon liittyä, sillä erolla että suomeen ilmestyvät "vihreät miehet" kyllä tiedetään mistä ovat...

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

"Eikös krimin valtaus ja ukrainan sota alkanut kun maa halusi liittyä natoon ja osaksi länttä?"

Ei aivan. Kyse oli niinkin lievästä asiasta kuin kauppasuhteiden solmimisesta EU:n kanssa. Venäjälle se ei sopinut.

Suomen Natojäsenyyttä Venäjä ei kannata, mutta tuskin ne vastatoimet ovat sotilaallisia. Murjottaa jonkin aikaa ja se on siinä. Käytännössä Venäjä pitää Suomea jo Naton jäsenenä. Nimi jäsensopimuksessa ei muuta mitään.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

70 vuotta idästä on mediassa vihollinen idästä tullut eikä valmista tule.
Kuitenkin saamaton Venäjä on tullut enenevässä määrin taloudessa Europasta riippuvaiseksi.
Tämä Venäjän suuri arvostaminen on Europalle osin tuonti tavaraa kun paljon esitetään Europan ulkopuolisia ajatuksia.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Keijo, uskot siis jatkuvuuteen? Turvallisuusympäristö voi muuttua hyvin nopeasti ja yllättäen. Ei media näitä juttuja keksi. Palvelunestohyökkäys valtionhallinnon tietojärjestelmiin masinoitiin äskettäin ulkomailta. Emme tiedä mistä, mutta arvailla voi.

Infrastruktuurimme perustuu enenevässä määrin digitalisaatioon. Olemme alttiita kyberhyökkäyksille, joilla yhteiskuntaamme voidaan vahingoittaa vakavasti. On turhaa kuvitella, että turvallisuutemme olisi taattu sillä, että ylläpidämme ystävällisiä suhteita joka suuntaan. Puolustusyhteistyö ei sulje pois ystävällisiä suhteita kaikkien naapurimaiden kanssa. Ne tahot, jotka pyrkivät tekemään hyökkäyksiä, eivät pidä siitä, että puolustusta kehitetään.

Risto Koivula

EU ei ole sotilasliitto ainakaan vielä. Eikä siitä toivottavasti sellaista tulekaan.

Sotilasliitto käyttää alueellaan sisästä kurinpitovaltaa, josta se on sopinut jonkin toisen, kilpailevan, vastakkaisen sotilasliiton kanssa, että nämä eivät puutu (kansainväliten lakien mukaisestikaan) "toistensa sisäisiin asioihin". Tuollainen ETUPIIRISOPIMUSKAAN ei vielä luo sotilasliittoa, vaan sillä pitää olla myös sisäinen sopimus toimimisesta sodassa yhden vation tapaan.

Mitä pikemmin kaikista sotilasliitoista päästään eroon, sen parempi.

Ne nirhaavat itselleen valtaansa kansainväliseltä lailliselta järestyksenpidolta.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Mikä on "kansainvälinen laillinen järjestyksenpito"?

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Niin kauan kuin Suomi ei ole Naton jäsen eikä ole muitakaan turvatakuita, Suomi on vaarallisella harmaalla vyöhykkeellä. Niinistön spekulaatiot "liittoumien syntymisestä tarvittaessa" ovat yhtä tyhjän kanssa, ja tällaiset puheetkin voivat olla Suomen kannalta vaarallisia.

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Niin, Naton turvatakuita ei todellakaan ole. Tästä muistutti Moskovan ex-suurlähettiläs Hannu Himanen tänään.

Tässä ote Uuden Suomen tämänpäiväisestä jutusta:

"Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen painottaa, että Suomella ei ole turvatakuita, joita presidentti Sauli Niinistö pitäisi kirjaväitteen mukaan ”tosiasiallisina”. Niinistöstä on julkaistu tänään auktorisoimaton elämäkerta Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra (Into)."

Koko Himasen haastattelu:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/256020-kokenut-di...

Käyttäjän MarkkuKoivisto kuva
Markku Koivisto

Pari pientä ihmetyksen aihetta:
Kun väitetään että Suomi asiallisesti on Natossa, tarkoittaisi se kaiketi sitä, että Ruotsikin on, sillä kumppanuussopimukset kummallakin maalla ovat jokseenkin samat.
Toinen kummallisuus on, että Suomi, Ruotsi sekä Yhdysvallat ovat tehneet jonkin keskinäisen puolustussopimuksen. Se on Natosta erillinen sopimus käsittääkseni, sillä vaikka Yhdysvallat tietenkin on Naton jäsen ei se silti yksinään ole Nato.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Venäjä tulkitsee Naton käytännössä samasi kuin Yhdysvallat. Sotavoima ja päätöksentekokyky ratkaisevat, joita Yhdysvalloilla on. Tulkinta juontuu kylmän sodan ajoilta.

Mekin tulkitsemme Euraasian unionin pitkälti samaksi kuin Venäjä. Kylmän sodan aikaan tulkitsimme Varsovan liiton pitkälti samaksi kuin Neuvostoliitto.

Tulkinnat menevät sotilaallisen ja taloudellisen voiman mukaan. En suinkaan sano, että tulkinnat olisivat oikeita, mutta noin eri maat asioita näkevät, mikä on otettava realiteettina.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Niin, ja mikä tuossa ihmetyttää?

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Hienoa pohdintaa ja tulkintaa, Ari! Tämän äänestystuloksen esiin tuominen oli yksi kirjoituksesi kovista vedoista: "Eduskunta toteaa, että Suomi on liittoutumaton maa niin kauan, kun se ei ole sotilasliiton jäsen".

Oli pakko käydä eduskunnan sivuilla tsekkaamassa tuo äänestystulos. Liittoutumattomuus ei tosiaan saanut taakseen kuin muusta vasemmistosta irronneet Markus Mustajärven ja Jyrki Yrttiahon sekä lisäksi perussuomalaisten Pertti "Veltto" Virtasen.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Edelleenkään, tulkittiin muutosehdotuksen kaatuminen miten tahansa, Suomi ei ole Naton jäsen. Ei tarvita muuta tulkintaa.

Hedelmällistä olisi tehdä ymmärrettäväksi valtiojohdolle ja poliitikoille laajemminkin mistä syystä kahdenväliset sopimukset konkreettisella tavalla eroaa Nato-jäsenyydestä turvatakuun osalta. Se ei selvästikään ole selvää. Väärin uskominen voi johtaa siihen, että Nato-jäsenyyttä aletaan pitää tarpeettomana. Äkkiseltään ajateltuna saattaa vallan hyvin tuntua kahdenvälisillä sopimuksilla hoituvan saman asian.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri

Hyvä kirjoitus ja hyvää pohdintaa, jota termien osalta meillä tosiaan tehdään liian vähän, unohtaen kuinka tarkasti ulkopuoliset seuraavat termien käyttöä.

Yhtä asiaa pitää kommentoida. Vaikka luvan antaminen Suomen alueen käyttöön on teknisesti annettu Puolustusvoimille, ei päätöstä tehdä koskaan puhtaasti “sotilaallisin perustein”. Pääesikunta on strategisen tason esikunta ja vieraiden maiden joukkojen päästämisessä Suomen alueelle pohditaan ainakin myös asian poliittisia vaikutuksia ja tarvittaessa haetaan poliittinen hyväksyntä ennen päätöstä. Esimerkiksi kansainväliset harjoitukset Suomessa hyväksytään UTVA:ssa, jonka jälkeen Pääesikunta hoitaa joukkojen siirron tekniset järjestelyt ja luvat.

Käyttäjän RaunoKujala kuva
Rauno Kujala

Näin sitä Suomen hallinto, presidentti etunenässä, toimii suurimman osan suomalaisten tahdon vastaisesti. Sillälailla. Kansan tahto on näille nilviäisille vitsi.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Pesonen: Näin Suomen Nato-jäsenyydelle vastahakoinen kansa saadaan kääntymään pikkuhiljaa.

Itse asiassa tuo ei tapahdu eikä sen tarvitse tapahtua. Samoin kuin EU- ja europäätöksissä, ei koko kansan tarvitse kääntyä, riitää, että päätös pystytään tekemään. Samoin mielipiteenmuokkausta vähennetään heti, kun tulos on saatu, ja media keskittyy kääntyneen vaalikarjan (uudet Naton kannattajat) pitämiseen koherenttina ja tyytyväisenä. Samalla muuttunut mediafokus jättää tyydyttämättää Naton vastustajien tarpeita. Heitä ei enää suostutella. He jäävät "syrjään" ja mielipiteet radikalisoituvat.

Sama on tapahtunut Itä-Saksan miehityksen aikana (Neuvostoliiton vastaisuus kapseloitui sitkeiksi pesäkkeiksi, joka ei koskaan poistunut, vaikka pysytteli piilossa). Sama tapahtuu nyky-Suomessa EU:n ja euron suhteen. Vastustaminen on suhtelliisen pysyvä olotila niille n. 45 %.lle, jotka jäivät"mielipidetaskuun". (Itse vaihdoin EU:n kannattajasta sen vastustajaksi n. 2003, kun evidenssiä alkoi kertyä EU -yksikön liian suuresta, epädemokraattisesta koosta).

Jos Suomi ajautuu esim. Natoon tai USA:n ohjuspesäkkeeksi, Suomeen *JÄÄ* pysyvä Naton vastainen väestöryhmä, joka ei tykkää, kun tuttu lakkasuo on möyritty väärän värisillä tankeilla. Jos tilanne kiristyy, olisi mahdollista, että ko. kansanosasta nousisi pienten ilkikuristen sabotaasien tai ainakin protestien aineksia.

Ehkä parasta, mitä nuorisomme voi tulevaisuudessa tehdä, on maalata kalevalaisia iskulauseita miehitysparakkien seiniin?

Tapani Kaikkonen

"Ja kumpaisellakin kuninkaalla on paha mielessä toistansa vastaan. Samassa pöydässä he puhuvat valhetta; mutta se ei onnistu; sillä säädetty aika ei ole vielä lopussa." Dan 11:27

(Vrt. Trump - Putin)

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen

Jos halutaan selvittää ns "suomalaisten tahtotila" ja sen pohjalta tehdä merkittävä linjaus, niin se edellyttäisi seuraavaa:
- Kaiken Suomen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvän tiedon julkaisemista objektiivisen mielipiteen pohjaksi.

Jokainen ymmärtää, ettei tämä ole mahdollista eikä tule koskaan olemaankaan.
Tästä luonnollisesti seuraa se, että koko yleinen NATO keskustelu käy tunnepitoisella ja edellisten aikansa eläneiden hallitusten ja niiden muokkaaman mielikuvan pohjalla.
Taas se keskustelu joka käydään puolustushallinnon, asiantuntijoiden ja vastuunsa tuntevien puolueiden ja poliitikkojen keskuudessa on merkityksellistä.
Valtioiden välisiä luottamuksellisia keskusteluja unohtamatta.
Edellä mainitusta seuraa vääjäämättä se, että parlamenttaarinen edustus on pääroolissa ja tien näyttäjänä hennolla otteella.
Asia on yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluissa laissa säädettyyn salassapitovelvollisuuteen.
Mutu tuntumalta tai väärän tiedon perusteella ilmoille heitettyyn huhuun ei voida tyhjentävästi vastata lakia rikkomatta.
Kun tähän vielä lisätään vieraan valtion mielipidevaikuttaminen, on rationaalisen ja yhteisen NATO kannan muodostaminen todella hankalaa.
Kyse on siis viimekädessä siitä, antaako kansa luottamuksensa valtiojohdolle ja asiantuntijuudelle.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

" Kun tähän vielä lisätään vieraan valtion mielipidevaikuttaminen, on rationaalisen ja yhteisen NATO kannan muodostaminen todella hankalaa. "

Rationaalisen Nato-kannan muodostuminen on mahdotonta jopa Eduskunnassa. Tähän on syynä itänaapurin harjoittama epädemokraattinen demokratian ohjauskeinojen käyttäminen.

Myös Natoa kannattavien pitäisi toimia samoin. Ensimmäiseksi suomettuneen ajan poliitikoita ei eduskuntaehdokkaiksi enää pidä päästää seuraavissa vaaleissa. Jokainen heistä on tavalla tai toisella korruptoituneita ja kiitollisuuden velassa Tehtaankadun toimijoille. Ainakaan siitä ryhmästä ei pidä valita ainuttakaan ministerin postia hoitamaan.

Käyttäjän RaunoKujala kuva
Rauno Kujala

Ja sinunko mielestä länsi ei tee mitään 'epädemokraattisia demokratian ohjauskeinojen käyttöä'
Sun juttus alkaa muistuttaa todella epädemokratialta....edustajaksi ei pidä enää päästää..ja sitä rataa. Huhhuh.

Käyttäjän KariRantala kuva
Kari Rantala

Pitkän suomettumisajan jälkeen ( Kekkosesta tähän päivään) olemme ajautuneet
Naton suhteen umpisolmuun: Jopa Sauli Niinistö pitää tilannetta luonnollisena
varoittaessaan meidän saavan syviä haavoja, jos puutumme natokäsitykseemme.
Kertaan vielä: natojäsenet ovat jo todenneet, että ainoa vihollinen Venäjä ei
uskalla hyökätä ylivoimaista vihollista vastaan, eikä yhdenkään jäsenen ole
pakko osallistua hyökkäyssotaan esimerkiksi Venäjää vastaan, mutta osallistuttava yhteispuolustukseen Venäjän (epätodennäköistä) hyökkäysta vastaan. Yksinkertaista, mutta totta.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Kun NL hajosi ja "kylmä sota" päättyi, näytti pitkään siltä, että Venäjästä tulisi "normaali" eurooppalainen valtio. Monet Euroopan maat vähensivät puolustusmenojaan, Ruotsi luopui jopa asevelvollisuusarmeijasta.

Kun entinen KGB agentti Putin valittiin presidentiksi, tilanne muuttui. Miksi Euroopan maat ryhtyivät jälleen varustautumaan? Se ei johtunut siitä, että Euroopan maiden hallitukset tekivät samanaikaisesti päätöksen valmistautua hyökkäämään Venäjälle. Tällaista syytä meille tarjoavat Putin ja hänen trollinsa.

Vanha venäläinen viisaus: "Mitä suurempi valhe, sen helpommin se menee läpi".

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Sauli Niinistö kuulemma pitää Putinia uuden ajan Hannibalina. Noin kerrotaan Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen uudessa kirjassa "Sauli Niinistö - Mäntyniemen herra". Sauli tietää, että sana Nato on Kremlissä pannassa. Niinpä Sauli ja Jussi Niinistö ovat hankkineet Suomelle Tukhomasta ja Washingtonista samat turvatakuut - ja vähän enemmänkin...

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Suomi ei saa turvatakuita kahdenvälisten sopimusten avulla. Sellaisia saa Natosta liittymällä jäseneksi. Miten tämän saisi selitettyä niin, että tulisi ymmärretyksi?

Yksikään kahdenvälinen sopimus ei ole pitävä kriisitilanteessa. Natolla ei ole muita tehtäviä, kuin antaa turvatakuut ja huolehtia velvoitteestaan. Moninkeskisenä organisaationa sopimuksista luistaminen ei niin vain käykään. Jos Suomen kohdalla tehdään poikkeus, seuraavaksi se tehdään muidenkin jäsenten kohdalla. Keskinäinen riippuvuus pakottaa pitämään kiinni velvoitteesta. Lisäksi Nato on organisaatio, millä ei ole kansallisia intressejä huolehdittavana.

Käyttäjän MikaelKarttunen kuva
Mikael Karttunen

Ari Pesonen, ne kaksi sanaa ”joista ei saa selvää”, ovat kohtuu selkeästi lausutut ”an enhanced”. Eli ”an enhanced NATO partner”, siis ei perus NATO-partneri vaan tehostettu NATO-partneri.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kiitos paljon!

Nuo sanat vain korostavat Suomen sotilaallista liittoutumista noissa Niinistön lauseissa.

Miksi sitten Venäjä ja Šoigu polttivat päreet ja Šoigu tuli julkisuuteen railakkaasti viikon päästä noista Niinistön sanoista?

Niinistön suulla Suomi sitoutui poliittisesti korkeimmalla mahdollisella tasolla tuohon toukokuiseen Suomi-Ruotsi-Yhdysvallat-sopimukseen. Kyse ei enää ollut vain Puolustusvoimien teknisestä sopimuksesta.

Miksi sopimuksia tehdään juuri Nato-maiden kanssa eikä Naton kanssa, niin siitä pitäisi kirjoittaa joskus oma kirjoituksensa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset