AriPesonen1

Tuomioja ja Niinistö vastustivat Naton 5 artiklan harjoituksia, enemmistö ei

  • Kuva 1. Puolustusministeriön 14.5.18 päivätty muistio, jossa on käsitelty Suomen osallistumista Naton artikla 5 harjoituksiin.
    Kuva 1. Puolustusministeriön 14.5.18 päivätty muistio, jossa on käsitelty Suomen osallistumista Naton artikla 5 harjoituksiin.

Presidentti Sauli Niinistö ja Stubbin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) pitivät kokouksen joulukuun 12. päivä vuonna 2014.

Hallituksen seitsenjäseniseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan kuuluivat tuolloin pääministeri Alexander Stubb (kok.), ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.), valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.), Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka (kok.), sisäministeri Päivi Räsänen (kd.), puolustusministeri Carl Haglund (r.) ja kehitysministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Ketä ministeristä osallistui presidentti Niinistön lisäksi joulukuiseen TP-UTVA-kokoukseen, ei ulkoministeriö eikä TP-UTVA:n nykyinen sihteeri, alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ole suotanut kertomaan. Suomessa valtionhallinnon avoimuus ei ole aina - jos koskaan - lähelläkään tavanomaista länsimaista tasoa.

Erkki Tuomioja on julkisuudessa kertonut, että kokoukseen osallistuivat hänen itsensä lisäksi ainakin Sauli Niinistö, Alexander Stubb ja Antti Rinne.

Tuo joulukuun 2014 TP-UTVA-kokous nousi uudelleen esille muutama viikko sitten. Mitä sellaista joulukuisessa kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin, johon jollakin sen jäsenestä on syytä palata lähes neljä vuotta myöhemmin?

TP-UTVA-kokouksien pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä julkisuuslain perusteella, mutta valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee pidetyistä kokouksista usein tiedotteen. ”TP-UTVA keskustelu Ukrainan tilanteesta” oli tiedotteen otsikko, joka käsitteli joulukuun 2014 kokousta (Tiedote 557/2014 12.12.2014).

Tiedote kirjaa:

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan sekä puolustusvoimien osallistumista kansainväliseen harjoitustoimintaan.

Suomi jatkaa aktiivista osallistumista sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan YK:n, EU:n ja Naton johtamissa operaatioissa.

Suomi jatkaa osallistumista kansainväliseen harjoitus- ja koulutusyhteistyöhön sekä nopean toiminnan joukkoihin samoista lähtökohdista ja tavoitteista kuin aiemmin. Koulutus- ja harjoitustoimintaan osallistuminen on keskeinen osa puolustusyhteistyötä ja puolustuskyvyn kehittämistä. Nopean toiminnan joukkojen osalta tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi valmistautuu osallistumaan Iso-Britannian johtamaan EU:n taisteluosastoon vuonna 2016.

Suomi siis päätti tiedotteen perusteella osallistumisesta edelleen Naton johtamiin operaatioihin ja kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan. Tasavallan presidentti ja Stubbin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät siis myös Suomen osallistumisesta Nato-johtoisiin sotaharjoituksiin. Kokouksessa on keskusteltu myös Naton perussopimuksen 5 artiklan mukaisiin sotaharjoituksiin ja asiasta lienee ollut erimielisyyttä.

Naton perussopimuksen 5 artiklan mukaisiin sotaharjoituksiin osallistuminen ja Nato-maiden sotavoimien harjoitteleminen Suomen maaperällä repii edelleenkin Suomen ulkopoliittisia toimijoita. Rintamalinjan toisella puolella ovat ainakin ei-Nato-myönteiset kansanedustaja Erkki Tuomioja sekä presidentti Sauli Niinistö ja toisella puolella Suomen Nato-myönteiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset päättäjät.

                                                                                 ****

Sdp:n Tuomioja syytti sotilaita ja virkamiehiä salaliitosta sotilaallisten harjoitusten valmisteluissa - ’Suorastaan rikollista’” oli uutisotsikko Iltalehdessä elokuun lopulla (IL 26.8.2018).

Tuomioja kertoi tuon salaliittosyytöksen Suomen Geopoliittisen Seuran (SGS) Louhisaari-seminaarissa Paraisilla 25.8.2018 pitämässään esitelmässä otsikolla ”Itämeren yhteistyönäkymät” (SGS 25.8.2018).

Tuomioja totesi seminaaripuheessaan sanatarkasti:

Harjoitusten osalta on pakko niiden käsittelyyn - tai ainakin seurantaan - niin hallituksessa kuin eduskunnassa osallistuneena todeta, että Suomen kansainväliseen harjoitustoimintaan osallistumista valmistelleet sotilaat ja muut virkamiehet ovat vedättäneet Suomea mukaan myös sellaiseen harjoitustoimintaan, jonka ensisijaisena ellei ainoana tarkoituksena on liittokunnan voimannäyttö ja poliittisen viestin lähettäminen Venäjälle.

Ja Tuomioja jatkoi:

Tarkoittamaton tiedon salaaminen ja päättäjien harhaanjohtaminen on huolestuttavaa ja anteeksiantamatonta, tahallinen suorastaan rikollista.

Tuomioja siis syytti sotaharjoitustoimintaan osallistumista valmistelleita sotilaita ja muita virkamiehiä rikollisesta toiminnasta. Tuomiojan oli saanut ärsyyntymään tuoreimpana tapauksena Yhdysvaltain kansalliskaartin F-15 -hävittäjäosaston laivuevierailu Karjalan lennostossa vuonna 2016 (Ilmavoimat 11.5.2016). Vuonna 2016 Yhdysvallat osallistui useaan eri Suomessa pidettyyn sotaharjoitukseen.

Syyttäminen rikollisesta toiminnasta ilman perusteita on kunnianloukkaus. Tuomioja syytti Suomen valtion virkamiehiä, joista osa toimii myös virkavastuulla, rikollisiksi. Syytös on todella kova ja vastaa presidentti Trumpin toimintatapaa Yhdysvaltain valtionhallintoa kohtaan.

Jos Tuomioja syyttäisi minua jostain syystä rikolliseksi tai rikollisesta toiminnasta, tekisin hänestä varmuudella rikosilmoituksen.

Ja tuollainen henkilö on ollut Suomen ulkoministeri ja on edelleen istuvan presidentin ykkösluotettu ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä!

Tuomiojaa ilmeisemmin ärsyttää vielä se päätös, jonka TP-UTVA on tehnyt 12.12.2014. Jos Tuomiojalla olisi ollut yksin valta päättää, päätös olisi todennäköisesti saanut toisen muodon. On syytä olettaa jälkipuinnin perusteella, että myös presidentti Niinistölle olisi ollut mieluisampi tuomiojalainen näkemys osallistumisesta Nato-johtoisiin sotaharjoituksiin. Kokouksessa mukana ollut Nato-myönteinen pääministeri Alexander Stubb sai ja saa edelleen sekä Tuomiojan että Niinistön näkemään punaista juuri Nato-kannanotoillaan.

TP-UTVA:n kokouspöytäkirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja, sen sijaan tausta-aineisto ei ole, ellei asiakirjassa ole käyttöä rajoittavaa suojaustasoleimaa. Ulkoministeriö ei ole suostunut antamaan kuitenkaan edes näitä asiakirjoja, vaikka lain mukaan pitäisi. Miten joulukuinen kokous keskusteli ja miten se päätti Suomen osallistumisesta Nato-harjoituksiin, ei ole tiedossa. Asiaa olisi kuitenkin hyvä käsitellä myös julkisesti, koska erimielisyyksiä on selvästi ollut.

                                                                                 ****

Ilta-Sanomien haltuunsa saaman muistion mukaan ulkoministeri Tuomiojan joulukuun 2014 TP-UTVA-kokouksessa pitämässä esittelyssä käsiteltiin myös Suomen osallistumista Naton artikla 5 harjoituksiin. Puolustusministeriön 14.5.2018 päivätty muistio, jonka osa on julkaistu Ilta-Sanomissa (IS 5.9.2018), on ohessa kuvana 1. Kuvan lähde on siis Ilta-Sanomat.

Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston laatima muistio kirjaa sanatarkasti seuraavaa:

Suomen osallistuminen Naton 5 artiklan harjoituksiin

Suomen osallistuminen kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan ja erityisesti Naton 5 artiklan ulottuvuuden harjoituksiin nousi tarkastelun kohteeksi Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien johdosta ja TP-UTVA käsitteli Suomen osallistumista kansainväliseen harjoitustoimintaan useamman kerran vuonna 2014. Loppuvuodesta 2014 (12.12.2014) käsiteltäessä TP-UTVAssa katsausta Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan, kansainväliseen harjoitustoimintaan ja nopean toiminnan joukkoihin, käsiteltiin myös Suomen osallistumista Naton artikla 5 harjoituksiin. Asian esittelevänä ministerinä toimi ulkoministeri Tuomioja.

Edellä kirjatun lainauksen perusteella on syytä olettaa, että Suomen osallistumista myös Naton 5 artiklan ulottuvuuden mukaisiin sotaharjoituksiin oli käsitelty useassa TP-UTVA-kokouksessa vuonna 2014. Syy useaan otteeseen käsittelyyn on yleensä erimielisyydet. TP-UTVA-kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja vuonna 2014 niitä oli paljon. Venäjän aloittaessa intervention Krimille perjantaina 28.2.2014, TP-UTVA kokoontui jo sunnuntaina 2.3.2014 (Tiedote 81/2014 2.3.2014).

Mitä tarkasti ottaen TP-UTVA-kokouksessa 12.12.2014 on päätetty Suomen osallistumista Naton artikla 5 harjoituksiin ja mitä Tuomioja on kokouksessa esittänyt, ei ole tiedossa.

Yhdysvallat oli tehnyt jo hyvissä ajoin vuonna 2014 poliittisen päätöksen ohjelmasta, jolla pyrittiin hälventämään Itä-Euroopan Nato-maiden sekä myös kumppanimaiden huolta Venäjästä. Itse asiassa ohjelman mukaiset toimet konkreettisesti aloitettiin jo vuonna 2014 ennen kuin ohjelmasta oli päätetty (The New York Times 18.4.2014, Yle 19.4.2014). Itä-Euroopan Nato-maat olivat esittäneet huolensa Venäjästä heti Venäjän Krimin intervention jälkeen maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna 2014 Nato-maiden ulkoministerikokkouksessa.

Yhdysvaltain ohjelma käsitti mm. joukkojen ja sotavoiman siirtoja sekä sotaharjoitusten lisäämistä. Ohjelma oli varmasti joulukuussa 2014 Suomen tiedossa ja Suomessa maan korkein ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto tiesi, mitä Yhdysvallat tulee myös Natoon kuulumattomalle Suomelle ehdottamaan, ellei ollut jo ehdottanut.

Ilmeisesti joulukuu oli viimeinen ajankohta tehdä jonkinmoinen linjaus Yhdysvaltain ohjelma huomioiden, lähteekö Suomi mukaan mm. ohjelman mukaisiin sotaharjoitustoimiin. Sotaharjoitusten suunnittelussa vuosi on lyhyt aika. Vuonna 2014 päätetyn ohjelman toimet alkoivat suurella volyymilla vuonna 2016 (esim. IS 9.4.2016, Yle 30.3.2016 jne.).

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hoitava virkamiehistö ja Puolustusvoimien sotilaat tietävät kyllä ehdottomasti, mihin heillä on oikeus ja mihin ei. He eivät tee mitään sellaista myös sotaharjoitusten suunnittelussa, mitä maan ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto ei ole linjannut päätöksillään.

On syytä olettaa, että myönteisen näkemyksen Nato-johtoisiin harjoituksiin ovat kokouksessa 12.12.2014 ottaneet Alexander Stubb, Lenita Toivakka ja Carl Haglund sekä todennäköisesti myös Päivi Räsänen. Neljä henkilöä on jo hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan enemmistö.

Ja Suomessa vieläkin vakuutellaan yhdestä suusta, että Suomi olisi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhtenäinen. Ei enää ole, jos lienee ollut koskaan tosiasiallisesti.

                                                                                 ****

Otava julkaisi eilen keskiviikkona Tuomo Yli-Huttulan kirjoitetun kirjan otsikolla ”Presidentti ja porvarivalta - Ristiriitoja ja yhteistoimintaa tasavallan sisäpiirissä ” (Otava, Presidentti ja porvarivalta).

Mielenkiintoisten Kokoomusta koskettavien poliittisten ristiriitojen lisäksi kirja valottaa sitä ulko- ja turvallisuuspoliittisten päättäjien ristiriitaa Suomen osallistumisesta Nato-johtoisiin sotaharjoituksiin, jota käsiteltiin TP-UTVA:ssa 12.12.2014 ja josta Erkki Tuomioja nosti jälkimekkalan nyt elokuun lopulla.

Tp-utvassa käytiin kirjan mukaan useita kipakoita keskusteluja, jotka liittyivät erityisesti Suomen osallistumiseen Nato-johtoisiin sotaharjoituksiin sekä Suomen Venäjä-politiikkaan.” kirjoitti Helsingin Sanomat kirjaa käsittelevässä jutussa (HS 3.10.2018) ja jatkoi:

Kokoomuksen puheenjohtajaksi nousi Kataisen jälkeen Alexander Stubb. Hän oli haastanut Niinistöä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa eli tp-utvassa jo ulkomaankauppaministerinä yhdessä Rkp:n puolustusministerin Carl Haglundin kanssa.

Yle kirjoitti samaa kirjaa käsittelevässä jutussa puolestaan seuraavasti (Yle 3.10.2018):

Presidentti Sauli Niinistö on tullut presidenttivuosinaan parhaiten toimeen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) kanssa.

”- Olin Kataisen ja Stubbin hallitusten aikana tiiviimmin ulkoministerin kanssa tekemisissä – välillä jopa päivittäin. Olen nyt enemmän tekemisissä pääministerin kanssa, Niinistö potkaisee tuoreessa kirjassa kokoomuspääministereitä Jyrki Kataista ja Alexander Stubbia sekä ulkoministeri Timo Soinia (sin.).

Kataisen (2011–14) ja Stubbin (2014–15) hallitusten ajoilta Niinistö korostaa tiivistä, välillä jopa päivittäistä yhteistyötään ulkoministeri Erkki Tuomiojan kanssa. Kehuja satelee myös pääministeri Sipilälle.

Johtopäätös:

Presidentti Niinistö ei tule hyvin toimeen tai ollenkaan toimeen sellaisten poliitikkojen kanssa, jotka ajattelevat myönteisesti Suomen Nato-jäsenyydestä. Näitä poliitikkoja ovat tai ovat olleet korkeassa asemassa olevina Jyrki Katainen, Alexander Stubb, Carl Haglund ja Timo Soini. Kaikki vankkumattomia Suomen Nato-jäsenyyden kannattajia.

Presidentti Niinistö tulee hyvin toimeen sellaisten poliitikkojen kanssa, jotka ajattelevat kielteisesti tai pidättyvinä Suomen Nato-jäsenyydestä. Näitä poliitikkoja ovat tai ovat olleet korkeassa asemassa olevina Erkki Tuomioja ja Juha Sipilä.

Niinistö on hoitanut ulko- ja turvallisuuspoliittisia yhteyksiä hallituksen siihen ministeriin, joka vastaa lähimmäksi hänen omia ei-Nato-ajatuksiaan. Kataisen ja Stubbin hallituksissa ulkoministeri Tuomiojaan ja nykyhallituksessa pääministeri Sipilään.

Presidentti Niinistön linja Natoon ja Venäjään ei poikkea presidentti Tarja Halosen linjasta. Venäjä kiittää ja niiaa syvään näitä kahta presidenttiä. Ainoa Nato-myönteinen presidentti Suomessa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on ollut Martti Ahtisaari ajankohtana, jolloin Venäjää hallitsi Boris Jeltsin. Onko tämä sattumaa? Hetkellinen irtipääsy idän ikeestä sai Suomen valitsemaan Nato-myönteisen presidentin, kun muu itäinen Eurooppa samasta ikeestä päästyään uskalsi liittyä Natoon.

Vuonna 2014 Niinistö ja Tuomioja eivät innostuneet Suomen osallistumisesta Nato-johtoisiin sotaharjoituksiin eivätkä etenkään perussopimuksen 5 artiklan mukaisiin harjoituksiin. He eivät innostuneet Nato-maan tulemisesta harjoittelemaan Suomen maaperälle. Muistamme, minkä mylläkän Tuomioja ja SDP saivat aikaan eduskuntaa myöten, kun Yhdysvallat saapui harjoittelemaan Suomeen toden teolla vuonna 2016. Kysymys oli siitä, millä maaperällä harjoituksia pidetään ja mille maaperälle vieraita joukkoja saapuu.

Niin Niinistön kuin Tuomiojan on kuitenkin syytä muistaa, että jos Suomi haluaa sitä autettavan sotilaallisessa kriisissä tai sodassa, avunsaantia on harjoiteltava siellä, missä apua käytetään. Suomen avunsaantia on siis harjoiteltava Suomessa eikä Etelänavalla.

                                                                                 ****

Luojan kiitos Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten etujen kannalta, että Suomi osasi päättää sotaharjoitustoiminnasta toisin kuin mikä oli Niinistön ja Tuomiojan näkemys.

Minun on vaikea ymmärtää niitä äänestäjiä, jotka äänestivät Niinistön presidentiksi perusteella, että Niinistö ajaisi muka Suomen Nato-jäsenyyttä. En pääse selville heidän logiikastaan ja ajatuksenjuoksusta. Niinistö ei aja Suomen Nato-jäsenyyttä eikä ole ajanut sen enempää kuin mitä kannatuksen saanti vaaleissa on edellyttänyt.

Olen moneen kirjoitukseen jo kirjannut, että Suomen puolustusintegraatio länteen puolustusyhteistyösopimuksilla Nato-maiden kanssa, osallistumisella Nato-johtoisiin sotaharjoitusiin ja Nato-maiden saamisella harjoittelemaan Suomen maaperälle on maan istuvan hallituksen ansioita, ei missään määrin presidentin ansioita. Tuloksia on saatu nyt aikaan istuvasta presidentistä huolimatta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (26 kommenttia)

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Mistä olet saanut kuvasi muistion? Onko sinulla oikeutta julkaista siitä edes osaa? Siinä näyttää olevan joku salassapitoleima.

Jo kesällä 2016 kysyttiin, miksi Stubb syrjäytettiin kokoomuksen johdosta. Epäiltiin, että taustalla häärivät Sauli Niinistö ja Hjallis Harkimo. Olivatko kysymyksessä "yleiset syyt" eli ulkopolitiikka?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ilta-Sanomista, kuten kirjoituksesta käy ilmi (jos lukee kirjoituksen). Kuvan on siis julkaissut Ilta-Sanomat 5.9.2018 ja lähde on asianmukaisesti ilmoitettu niin kuin asiaan kuuluu.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

"Alex on selvästi tuonut esille, ettei hän halua ymmärtää Venäjän näkökulmaa. Heillä (presidentti Niinistöllä ja Stubbilla) oli suhtautumisessa Venäjään iso näkemysero."

https://www.iltalehti.fi/politiikka/1ee16c58-dd7a-...

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Jos Stubbilla olisi ollut kanttia, hän olisi aikanaan nakannut paskat Niinistön itkuista. Valitettavasti hän oli liian kiltti ja pelästyi kun vanha herra vähän rykäisi. Niinistöhän aikanaan itketti naisministeriäkin mutta se ei ole mikään erityisen merkittävä meriitti, enemmänkin säälittävä.

Toivoa sopii että Stubb jossain kohtaa kokeilisi uudelleen ja nyt toisella, kovemmalla asenteella. Jos kaveri ei tiedä miten tällaisia pikkusieluisia ja pitkävihaisia vanhoja paperinpyörittäjiä käsitellään, hän voi soitella ja konsultoida. Olen melko hyvä näissä jutuissa. Muistan virkamiesajoiltani tilanteen kun eräs minua huomattavasti korkea-arvoisempi virkamies ja toimistonaisten itkettäjä yritti korottaa minulle ääntä kahdenkeskisessä keskustelussa. Huuto loppui melko nopeasti kun kävelin aivan eteen ja katsoin tiukasti silmiin ja hiljaisella semi-uhkaavalla äänellä pyysin lopettamaan. Eräs toinen korkea-arvoisempi erehtyi tökkäisemään sormellaan erään arvokeskustelun yhteydessä rintaani. Käytin itsekin etusormea kun painoin kaverin seinää vasten ja kielsin häntä kauniisti koskemasta minua enää koskaan. Kun käyttää psykologiaa, asiat selviävät kuin itsestään.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Anna Suomen presidentille kissa, ja hän syö kädestäsi. Ja Halonenhan söi. Putin ilmeisen älykkönä tajusi Niinistön olevan puudelikoiramiehiä, joten kissa ei tullut kysymykseen. Niinistö sai lahjaksi muutamia vanhoja valokuvia. Ja on nyt Venäjän uskollinen tukija Suomessa, oli tosin jo ennen lahjaakin.

Tsekkasin jutusta että Tuomiojan SGS:ssa pitämän puheen mukaan perusteltu syy liittyä Natoon olisi esimerkiksi se, että jäsenyydellä estettäisiin hyökkäys Suomeen. Tuomiojan perustelu on hyvä mutta valitettavasti hän ei ymmärrä, mitä puhuu. Kun itse Putin on sanonut että Venäjä ei tietenkään hyökkää Natoa vastaan, eikö tässä ole jo riittävän perusteltu syy?

Jos Tuomioja luottaa Putiniin, Natoon kannattaa tietenkin liittyä kun sillä estetään Venäjän hyökkäys. Jos Tuomioja ei luota Putiniin ja epäilee että Venäjä silti hyökkää Natoa vastaan, Venäjä ei käytännössä voi hyökätä sinne käyttämättä Suomen alueita ja Suomen puuttumatta asiaan. Eikö tässäkin vaiheessa kannattaisi olla Natossa koska Nato puolustaa omiaan?

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Ydinasevaltiot eivät sodi keskenään Pohjois-Korea osoitti sen,sotivat vain kehitysmaita vastaan itselleen vaarattomasti.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Miten tämä sopii siihen lähtöolettamaan että Suomella ei ole ydinasetta?

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren Vastaus kommenttiin #8
Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #17

Älä vain muuta sitä mielipidettä, että ydinasevaltiot eivät sodi keskenään. Nato-maat ja Venäjä ovat ydinaseblokkeja.

Ydinaseet ovat rauhan takaajia. Kuinka monta lisäsotaa olisikaan käyty kylmän sodan aikaan myös Euroopassa, jos ydinaseita ei olisi ollut. Niitä olisi käyty paljon. Jos ydinaseblokit olisivat säilyneet kylmän sodan jälkeen Euroopassa ilman blokkien ulkopuolelle kuuluvia, ei olisi olisi ollut verisiä sotia, joista meneillään olevana esimerkkinä sota Itä-Ukrainassa.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren Vastaus kommenttiin #20

"Kuinka monta lisäsotaa olisikaan käyty kylmän sodan aikaan myös Euroopassa".
Tämä tässä onkin kun Suomen asema idän ja lännen välissä oli hämärä.
Silloin minäkin pelkäsin että ryssät tulee jokainen päivä, varsinkin kun kommunistinen liike oli vahva.
Venäjän etsikkoaika meni ohi nyt ei heidän rahat riitä, maan valtaus on kallista monella tapaa tänään.
Maata ei voi vallata ei edes Hitler ja Suomikin vapautui vaikka se kesti.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren Vastaus kommenttiin #20

Paras sotakuvaus oli valimon omistajalla joka kertoi jos Neuvostoliitto olisi vallannut Suomen niin hän olisi alkanut valaa lenininpäitä.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren Vastaus kommenttiin #8

Tilasin juuri tänään Gustav Häglundin kirjan Kenraalin iltahuuto ja voi olla että muutan mielipidettä, saan sen jonakin päivänä.
En ole uskovainen.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Jussi Niinistö on ehdottomasti yksi parhaista puolustusministereistä tämän tasavallan historiassa. Hän on luonut omalta osaltaan erinomaiset suhteet mm. Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin.

Linkki puhukoon puolestaan:

https://www.verkkouutiset.fi/suomen-hornetit-maail...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kun kirjoitan tänne Suomen Nato-jäsenyyttä kannattavan ja Venäjää atvostelevan kirjoituksen miten tahansa, sillä on yleensä noin 10-15 suosittelijaa. 

Nyt tämä kirjoitus oli Suomen Nato-jäsenyyttä kannattavia poliitikkoja puolustava kirjoitus ja siis Nato-jäsenyyttä kannattva kirjoitus, mutta suosittelijoita toistaiseksi vain yksi.

Miksi näin?

Siksi, koska arvostelin Suomen Nato-jäsenyyttä vastustavaa presidentti Niinistöä.

Kun Yhdysvalloissa arvostelemme presidentti Trumpin kannattajia siitä, etteivät he kykene näkemään totuutta Trumpista, niin kykeneekö aivan samalla tavalla täällä Suomen Nato-jäsenyyden kannattajat näkemään totuuden presidentti Niinistöstä?

Eivät kykene.

He tuskin ovat viitsineet lukea koko kirjoitusta, koska siinä kirjoitetaan kriittisesti Niinistön Nato-kannoista.

Tunteiden pitäminen irti järjestä on tosi vaikeaa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Niinistö on onnistunut hiljentämään Suomesta lähes kaiken keskustelun ulkopolitiikasta. Kuulin jo pari vuotta sitten sisäpiiristä, että Niinistö valvoo mustasukkaisesti ulkopolitiikasta keskustelua kaikkialla, ja saattaa soittaa koska tahansa haukkuakseen, jos joku on sanonut tai kirjoittanut jotain hänen mielestään väärää.

Kansa on Suomessa aina tykännyt autoritaarisesta meiningistä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Minäkin sain Niinistön haukut puoluettomuutta ja liittoutumista koskevista syyskesän kirjoituksistani, joissa käsittelin Niinistön sanomisia Trump-Putin-tapaamisen yhdeydessä. Niinistö ylensi minut Ylelle jo kolumnistiksi (vaikka olen vain blogisti, jos sitäkään).

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #15

Miten Niinistö ilmaisi mielipiteensä? Soittiko vai kitisikö asiasta epäselvästi jossain haastattelussa?

Niinistö on tyypillinen pikkusielu ja pitkävihainen vanha ukko joka haluaa kostoa. Tuo Nato-vastustajaksi profiloituminen ja kokoomusviha on jo saanut koomisia piirteitä ja johtuu siitä että oma vallanhimo ja omanarvontunto olivat 2000-luvun lopulla liian isoja mikä taas huomattiin kokoomusjohdossa. Voihan olla että Katainen petti hänet mutta Kokoomus sai syyt niskaan. Vahinko että Kokoomuksella on ollut Niinistön kanssa heikkoja johtajia. Kovemmat kaverit olisivat laittaneet liian suuren vallanhimon ruotuun.

Sinun Ari pitää vaihtaa linjaa:) Niinistö kerää vain jees-miehiä ympärilleen ja haluaa vaientaa muut. Itsekin olen yrittänyt harjoitella tuota jees söör-juttua mutta vielä ei kieli taivu ainakaan Niinistön linjalle.

Mitä tulee tuohon suosittelujuttuun niin en koskaan painele noita lisäjuttuja. Jos on kehumista, teen sen suoraan kommentissani. Vai onko noilla suositteluilla jokin muu lisämerkitys?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kun katsoin tänään Niinistön esiintymistä ja väittelyä toimittajakirjailijoiden kanssa Turun kirjamessuilla, Jounin sanat ovat varmasti totta.

Tämänpäiväisestä Niinistön esiintymisestä tuli mieleen, olikohan lääkkeet jääneet ottamatta vastaavasti kuin Trumpiltakin.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Olen ollut tällä US-palstalla Nato -jäsenyden kannattaja ennen kuin herra Pesonen tuli US-puheenvuorokirjoittajaksi.

Mutta en ole varma palveleeko Pesosen tapa Suomen Nato -jäsenyyttä
parhaalla tavalla. Ulkopolitiikan johtaminen ei ole turuilla ja toreilla
melskaamista.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Harmi, ettei Kokoomuksesta eikä presidentti Niinistöstä ole edistämään kannattamassasi ja myös minun kannattamassani asiassa.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Olihan se hienoa kun isämme luottivat suurvaltaan.
Sitä pojat mitä isät.
Uskon että isänikin.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Toivottavasti ainakin isäsi otti oppia. Neuvostoliittoon luottaminen oli risan kortsun luottoa.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren Vastaus kommenttiin #23

Jokainen sukupolvi käy sotansa Venäjää vastaan ja jokainen päivä on se ryssä ollut tulossa.
Minun sotani huipentui yleislakon aikana -56 kun kun ohjeistettuna vartioimme asevarastoa ja Neuvostoliitto koettiin vaaralliseksi jos omat kommunistit aloittavat.
Nyt Suomessa on rauhallista ja ympärillämme kauhun tasapaino eikä Suomea voi vallata niin helposti kuin silloin kun Suomen paikka idän ja lännen välillä oli hämärä.
Sen vuoksi keinutuoli on hieno paikka kun olen oman pelkoni läpi käynyt.

Käyttäjän marttiakauppala kuva
Martti Kauppala

Möörjens Ari.Teet hyvää työtä.Keväällä 2019 käydään eduskuntavaalit. Aiheita on paljon. Tärkein puuttuu.On Itsenäisen Suomen puolustuksen puheenvuoro. Jokaisen äänioikeutetun suomenkansalaisen on oikeus ottaa kantaa aiheeseen Kansallinen Turvallisuus. Täysin riippumatta onko kansalainen savolainen, pohjalainen tai stadilainen. Etninen tausta ei ole onngelma. Vietnamilainen, Somali, Venäläinen, Saamelainen, Romaani, Ranskalainen, Ruotsalainen tai turkulainen ovat samalla viivalla kun eduskuntavaaleissa äänestetään. Itsenäinen Suomi täyttää 101-vuotta kohta. Mielipiteelle ei tarvita perusteluja. Kohteliaisuus on keskustelun, dialogin lähtökohta.

Kävelen Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaalla ja etsin tuntemattoman reservinupseerin haudan. On sunnuntai toukokuun kolmastoista päivä 2018. Löydä haudan. Asettelen kolme kynttilää, sinisen, valkoisen ja punaisen haudalle, sytytän kynttilät. Samalla hetkellä pilviverho hieman siirtyy ja sininen taivas paljastuu. Katson muistolaattaa ja mietin. Nuori mies, syntyi ja kasvoi Helsingissä, ylioppilas, ammatiltaan automyyjä, reservinvänrikki. Kun Isänmaa kutsui, hän ja viisi veljeään astuivat palvelukseen vuonna 1939. Papin pojat tarttuivat aseeseen, eivät raamattuun. Itsenäinen Suomi taisteli silloin yksin suurvaltaa Neuvostoliittoa vastaan. Suomella on oma armeija ja toimivat puolustusvoimat. Riittäkö tämä, on mielipiteen arvoinen kysymys. Ei riitä. Mitä nopeammin Suomi liittyy Natoon, sitä korkeammaksi mahdollisen sotilaallisen uhan kynnys nousee. Koska Suomi liittyy Natoon? Etsikkoaika on nyt. Ovi Natoon on auki, siinä ei ole leimoja, parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä. Mitään ”Nato-optioita” ei ole. Kun eduskuntavaalit on keväällä 2019 pidetty ja Suomessa on syksyllä toimiva enemmistöhallitus, voi eduskunta enemmistöpäätöksellä valtuuttaa hallituksen aloittamaan sopimusneuvottelut Natoon liittymisestä. Neuvoa-antavaa kansan-äänestystä ei tarvita. Itsenäinen Suomi on suvaitsevainen, monikulttuurinen, länsimainenvaltio. Suomi ei ole ”kansandemokratia”. Hallitus joka nauttii eduskunnan luottamusta voi vapaasti toimia. Jäsenanomuksen jättämisestä päättää Suomen hallitus, Helsingissä. Tuntemattoman reservinvänrikin haudalla palaa kolme kynttilää, sininen, valkoinen ja punainen. Kunnioituksena, heille sotaveteraaneille rajan molemmin puolin. Kaatui Karjalassa, Hatjalahdella, Runebergin päivänä 1940. Haudalta lue oman nimeni. Tämä ei saa toistua. Yes, I was an officer of Finnish Army Reserve.

Käyttäjän SeppoLavonen kuva
Seppo Lavonen

"Tuomiojan oli saanut ärsyyntymään tuoreimpana tapauksena Yhdysvaltain kansalliskaartin F-15 -hävittäjäosaston laivuevierailu Karjalan lennostossa vuonna 2016 "

Olen pannut merkille, että aina, kun Tuomioja pillastuu, on jotain onnistuttu tekemään oikein.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset