AriPesonen1

Trident Juncture - Suomi mukana lentotukialusharjoituksessa ensi kertaa

Sotilaallinen jännitys Venäjän ja Nato-maiden välillä Pohjois-Atlantilla on kasvanut jo vuosien ajan. Jännitys on kasvanut pikkuhiljaa ja ikään kuin suuren yleisön huomaamatta. Asiasta on kirjoitettu ja asiaa on käsitelty paljon Iso-Britannian ja Norjan lehdistössä, mutta jostain syystä Suomessa ei.

Naton Trident Juncture 2018 -sotaharjoitus (TRJE18) pidetään Keski-Norjassa ja Norjan edustan merialueella 25.10.-23.11.2018. Myös Tanskan salmissa on harjoitustoimintaa. TRJE18-sotaharjoitus on Naton suurin sotaharjoitus sitten vuoden 2002. Harjoitukseen osallistuvat kaikki 29 Nato-maata sekä Suomi ja Ruotsi, 29+2-Nato siis. Viimeistään tämän harjoituksen jälkeen Venäjällä ei ole pienintäkään epäselvyyttä, mihin Suomi ja Ruotsi kuuluvat Venäjän sotilaallisissa uhkakuvissa.

Norja on pyrkinyt olemaan sotaharjoituksella ärsyttämättä Venäjää. Naton ilma-alukset eivät muka lennä 300 mailia (480 kilometriä) lähempänä Venäjän rajaa ja pääharjoitusalue on noin 600 mailin (960 kilometrin) päässä Venäjästä. No, Rovaniemen lentokentälle lyhimmillään 150 kilometrin päähän Venäjän rajasta on sijoitettu Naton ilma-aluksia harjoitukseen liittyen.

Nato-maat sekä Suomi ja Ruotsi harjoittelevat Pohjois-Atlantilla sekä Fennoskandian länsimaissa nyt urakalla. Urakka tarkoittaa neljää samanaikaista sotaharjoitusta.

TRJE18-harjoituksen aikaan on Suomen isännöimä Itämeren alueella ja Suomessa 25.10.-8.11.2018 pidettävä Northern Coasts -merisotaharjoitus (NOCO). Harjoitukseen osallistuvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Belgia, Italia, Hollanti, Kanada, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Yhdysvallat ja Saksa.

TRJE18-harjoituksen lisäksi Norjassa on samaan aikaan vielä Tromssan alueella 25.10.-6.11.2018 pidettävä Northern Screen -sotaharjoitus. Sotaharjoitus on Yhdysvaltain merijalkaväen harjoitus, johon osallistuu myös Norjan sotajoukkoja, kun Norjan alueella ollaan. Kyse on Yhdysvaltain Norjassa olevien joukkojen rotaatiosta, jossa uudet vaihtojoukot sopeutetaan Norjan oloihin. Harjoitukseen osallistuu noin 1 000 sotilashenkilöä.

Neljäntenä syksyn harjoituksena on vielä Islannin Keflavikissa pidetty Northern Challenge 2018 -merisotaharjoitus, johon osallistuivat Itävalta, Belgia, Kanada, Tanska, Ranska, Saksa, Islanti, Italia, Hollanti, Norja, Puola, Ruotsi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Lännessä on nyt otettu sama tapa kuin mitä Venäjä harjoitti mm. viime vuoden Zapad-harjoituksessa.

Samana ajankohtana pidettäviä harjoituksia jaetaan erillisiin osaharjoituksiin, jotka kuitenkin muodostavat strategisen kokonaisuuden alueella, joka voi olla hyvinkin laaja. Nyt tänä syksynä Nato-maiden sekä Suomen pitämät sotaharjoitukset yhtyvät vuoden 2017 syksyn Zapad-harjoituksen maantieteelliseen alueeseen: Baltian kilpeen. Kyse on tämän alueen suuresta sotilaallisesta merkityksestä sekä arktiselle alueelle että Keski-Euroopalle.

Suomi ja Ruotsi ovat siis nyt syksyn sotaharjoituksissa ainoat Naton ulkopuoliset valtiot. Maat osallistuvat Nato-harjoituksiin kuin Nato-maat kuunaan.

Toimiminen kuin Nato-maa kuunaan on hyvä asia, mutta prosessia ei ole vielä viety loppuun. Seuraavan kappaleen mukaisesti välivaihe voi olla myös riskejä sisältävä.

                                                                                            ****

Niin Suomessa kuin Ruotsissa ei ole käyty keskustelua, mitä tarkoittaa kuulua Natoon kuulumatta Natoon. Mitä niin Suomen kuin Ruotsin sotilaallisen turvallisuuden kannalta tarkoittaa, ettei mailla ole julkista Naton perussopimuksen 5. artiklan mukaista turvatakuuta eivätkä maat kuulu Naton ydinaseiden muodostaman suojan alle.

Niin Suomessa kuin Ruotsissa ei ole pohdittu yhtään sitä, miten Venäjä muodostaa Suomea ja Ruotsia koskevan sotilasstrategiansa tässä tilanteessa, kun maat ovat tavallaan Natossa, mutta mailla ei ole Naton tuomaa 5. artiklan mukaista turvatakuuta eikä etenkään ydinaseiden tuomaa suojaa. Ydinaseiden tuoma suoja on oleellisin osa turvatakuuta ryhmittäen maita riskissä joutua sotilaallisen konfliktin kohdemaaksi.

Venäjä on taitava laatimaan strategiansa ympäristönsä niistä lähtökohdista, joihin liittyy vastapuolen heikkouksia ja vastapuolen strategian epäjohdonmukaisuutta.

Suomi ja Ruotsi lähtevät siitä, että kriisi- ja sotatilanteessa maat saavat sotilaallista apua Nato- ja EU-mailta. Usko avun saamiseen ei perustu sellaisiin sopimuksiin eikä varsinkaan sellaisiin lupauksiin, jotka Venäjä katsoisi tosiasioiksi, joihin ei voisi toimillaan vaikuttaa.

Kyse on, voisiko Venäjä pelotella Nato-maita kriisi- ja sotatilanteessa niin, etteivät Nato-maat katsoisi oman etunsa ja oman turvallisuutensa mukaiseksi auttaa Suomea ja Ruotsia. Kyse on ydinaseista, joita Suomella ja Ruotsilla ei ole, mutta Venäjällä on. On eri asia uhata ydinasevaltaa kuin ei-ydinasevaltaa. Nato-maat kuuluvat ydinasesuojan alle, Suomi ja Ruotsi eivät.

Kyse Venäjälle tässä tilanteessa on keksiä strategia, jolla estetään uhkaamalla avun virtaaminen Suomeen ja Ruotsiin kriisi- ja sotatilanteessa. Uhkailu ydinaseiden käytöllä on tehokasta kääntämään mielipiteitä.

Tuo on sekä Suomen että Ruotsin nyt harjoittaman turvallispolitiikan heikkous, joka on perustavaa laatua. Venäjä tietää tarkasti tuon Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikan perustavaa laatua olevan heikkouden.

Ydinaseiden suuri merkitys ja vaikutus ovat tulleet hyvin esille Pohjois-Korean tilannetta ratkottaessa.

                                                                                            ****

Amiraali James G. Foggo III on Yhdysvaltain Euroopan merivoimien komentaja sekä myös Yhdysvaltain 6. laivaston komentaja Italian Napolissa. Hän on Yhdysvaltain merivoimien korkein edustaja Euroopassa.

Foggo on kertonut, että Norjassa pidettävä TRJE18-suursotaharjoitus on Yhdysvaloille ns. 30/30/30-harjoitus, mikä tarkoittaa 30 pataljoonan, 30 sotilaslentokoneen tai 30 sota-aluksen siirtämistä 30 päivässä Yhdysvalloista Eurooppaan tai Euroopan tukikohdista toiminta-alueelle. Tällä kertaa harjoitellaan siirtoja Skandinaviaan. 30/30/30-harjoitustermissä 30-lukuja on siis vain kolme eikä neljää, koska 30 sotilaslentokoneen tai 30 sota-aluksen siirtämien ovat tai-sanaan liittyviä.

Yhdysvalloilta osallistuu TRJE18-harjoitukseen 18 000 sotilaan voimin, kun koko harjoitukseen osallistuu noin 45 000 henkilöä ilman Yhdysvaltain lentotukialuslaivueen miehistövoimia. Harjoitukseen osallistuu siis tosiaankin noin 30 pataljoonaa yhdysvaltalaissotilaita.

Yhdysvallat on TRJE18-harjoituksen ylivoimaisesti suurin osallistujamaa. Ilman Yhdysvaltoja harjoitus olisi nuhapumppuharjoitus, joka ei Venäjää juurikaan hetkauttaisi. Yhdysvaltain sotavoima harjoituksessa on se Venäjän hetkauttaja.

Today it is my privilege to announce that the aircraft carrier USS Harry S. Truman and its strike group, including its ships and aircraft, will participate in Trident Juncture, adding about 6000 personnel to the mix. That puts our total strength up at 45 plus 5 - you can do the math.” totesi Foggo 9.10.2018 yhdysvaltalaiselle Naval today -julkaisulle (Naval Today 10.10.2018).

Vapaasti suomennettuna:

Tänään on etuoikeuteni ilmoittaa, että lentotukialus USS Harry S. Truman ja koko sen iskuvoima mukaan lukien sen muut merialukset ja ilma-alukset osallistuvat Trident Juncture -sotaharjoitukseen lisäten harjoituksen kokonaishenkilömäärää 6 000 henkilöllä. Tällöin kokonaisvahvuutemme on 45 [tuhatta] + 5 [tuhatta] - voitte tarkastaa laskelman.

TRJE18-sotaharjoitukseen osallistuu siis myös Yhdysvaltain ydinkäyttöinen ja 90 ilma-alusta käsittävä lentotukialus ja koko tukialuksen laivue. Lentotukialuksen myötä TRJE18-harjoitus on todella iso. Ihan joka harjoitukseen lentotukialusta ei siirretä.

On todennäköistä, että muiden Nato-maiden sukellusveneiden lisäksi Pohjanmeren ja Norjanmeren syvyyksissä on riittävästi myös yhdysvaltalaissukellusveneitä mannertenvälisillä ohjuksilla varustettuna.

Lentotukialus USS Harry S. Truman (CVN 75) on nyt Euroopassa Yhdysvaltain 6. laivaston alaisuudessa. Aluslaivue osallistui jo Islannin Northern Screen -sotaharjoitukseen, oli muutama päivä sitten Englannin Portsmouthissa ja siirtyy sieltä TRJE18-suursotaharjoitukseen.

Lentotukialuksen laivueeseen kuuluvat mm. Ticonderog-luokan ohjusristeilijä USS Normandy (CG 60), Arleigh Burke -luokan kolmen hävittäjän muodostama hävittäjälaivue (DESRON 28: USS Ramage , USS Mitscher  ja USS Forrest Sherman) , Arleigh Burke-luokan hävittäjä USS Arleigh Burke (DDG 51) ja Arleigh Burke-luokan hävittäjä USS Forrest Sherman (DDG-98). Muut lentotukialus Harry S. Trumanin CSG-tyypin (Carrier strike group, CSG) laivueeseen kuuluvat alukset ovat Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Bulkeley (DDG-84) ja USS Farragut (DDG-99).

Norjassa lentotukialus ei ole osallistunut sotaharjoitukseen sitten kylmän sodan ajan vuoden 1989 jälkeen. En löytänyt mainintaa, että Suomen Puolustusvoimat olisi osallistunut aikaisemmin sellaiseen Nato-johtoiseen harjoitukseen, jossa olisi mukana lentotukialus. Kerta lienee ensimmäinen, mutta en osaa sanoa asiaa varmaksi.

                                                                                            ****

Kirjoitin tarkemmin Venäjän muodostamasta kasvavasta sotilaallisesta uhkasta pohjoisilla alueilla kirjoituksessa otsikolla ”Venäjän rakensi uudet ydinasevarastot kiinni Suomen ja Norjan rajaan” (US-blogi 11.10.2018).

Yhdysvaltain osallistuminen TRJE18-harjoitukseen on siis massiivista. Vastaavaa on ollut viime aikoina toisella puolella maapalloa vain Korean niemimaan tilanteeseen liittyen, jossa samaan sotaharjoitukseen on osallistunut enimmillään kaksi tai kolme yhdysvaltalaista lentotukialuslaivuetta.

On selvästi havaittavissa sekä Yhdysvaltain toimista että Yhdysvaltain armeijan johtavien sotilashenkilöiden julkisista puheista, että Yhdysvallat on huolestunut Venäjän varustautumisesta Pohjois-Atlantilla.

Tuorein esimerkki huolestumisesta on eiliseltä päivältä Islannissa Foggon pitämä muistopuhe Atlantin taistelusta 75 vuotta sitten, jolloin liittoutuneita vastassa oli merellä natsi-Saksa (U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet 16.10.2018).

Adm. Foggo Commemorates Battle of Atlantic Ahead of Trident Juncture Events in Iceland”. Vapaasti suomennettuna: “Amiraali Foggo muistelee Atlantin taistelua ennen Trident Juncture -tapahtumia Islannissa”.

Tuo otsikko oli jo kuvaava painottaen Norjassa pidettävän TRJE18-harjoituksen tärkeyttä ja poliittista viestiä Venäjälle, joka ei kuulu Nato-liittoutumaan vaan on nyt vastapuoli. Liittoutuneet ovat siis Nato-maat sekä Suomi ja Ruotsi. Vastapuolella on Venäjä.

Islannin ulkoministeri Thor Thordarson toi tilaisuudessa hyvin esille Pohjois-Atlantin ratkaisevan merkityksen koko Euroopan turvallisuudelle:

The allies would hardly have won the war without gaining superior position on the ocean.

Vapaasti suomennettuna:

Liittoutuneet tuskin olisivat voittaneet sotaa, elleivät olisi saaneet valta-asemaa merellä.

On merkille pantavaa, kuinka Yhdysvaltain armeijan nettisivuilla korostetaan nyt tuon tuostakin liittoumaa, jonka muodostavat Nato-maat sekä Suomi ja Ruotsi.

Ohessa yksi esimerkki Yhdysvaltain asevoimien laivaston sivuilta (U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet 16.10.2018):

NATO and its partners will take part in exercise Trident Juncture. The exercise, hosted by Norway, will include around 50,000 personnel from 29 NATO countries, as well as Finland and Sweden, and will test NATO’s collective response to an armed attack against one ally, invoking Article 5 of the North Atlantic Treaty.

Vapaasti suomennettuna:

Nato ja sen kumppanit osallistuvat Trident Juncture -sotaharjoitukseen. Norjan isännöimään sotaharjoitukseen osallistuu noin 50 000 henkilöä 29 Nato-maasta sekä Suomesta ja Ruotsista, ja se testaa Naton kollektiivista puolustusta yhtä liittolaista vastaan tapahtuvaan aseelliseen hyökkäykseen Naton perussopimuksen 5. artiklan perusteella.

Yhdysvallat tulkitsee, että Suomi ja Ruotsi ovat harjoituksessa auttamassa hyökkäyksen kohteeksi joutuvaa Norjaa, joka on Nato-maa. Vastaavasti tulkitsee harjoituksen myös Venäjä. Mielenkiinnolla odotan, miten Venäjä tulee toimimaan sotaharjoitusten aikaan, jotka alkavat viikon päästä.

Yhdysvaltalaisteksteissä ei erotella Suomea tai Ruotsia muista Nato-maista, vaan maat ovat kuin Nato-maita. 29+2-Nato on siis realiteetti - hyvä realiteetti - ja myös Venäjä tietää tarkasti tilanteen sekä Suomen ja Ruotsin poliittisen sitoutumisen Natoon.

Yhdysvallat haluaa selvästi viestittää Venäjälle, joka on lisännyt sotilaallista aktiivisuuttaan Pohjois-Atlantilla ja arktisen alueen porteilla. Viesti on, että tarvittaessa sotavoimaa ollaan valmiit siirtämään Euroopan ja kulkuyhteydet ollaan valmiit turvaamaan Pohjois-Atlantilla. Viestittäjiä ovat sotaharjoitukseen osallistuvat maat kollektiivisesti: Naton kaikki 29 jäsenmaata sekä Suomi ja Ruotsi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"
Niin Suomessa kuin Ruotsissa ei ole käyty keskustelua, mitä tarkoittaa kuulua Natoon kuulumatta Natoon.
"

Aivan niin...

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Onko Pesosen silmään sattunut, että USA on tänä syksynä perustanut uudelleen v. 2011 lakkauttamansa Atlantin laivaston?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

"Jännitys on kasvanut pikkuhiljaa ja ikään kuin suuren yleisön huomaamatta. Asiasta on kirjoitettu ja asiaa on käsitelty paljon Iso-Britannian ja Norjan lehdistössä, mutta jostain syystä Suomessa ei".

Ehkä jännitteitä on lännestä tarkoituksella luotu? Voisiko olla myös niin, että Suomea ja Ruotsia ollaan hivutettu Natoon ilman kansalaisten kannatusta- salassa ja pienissä kabineteissa?

Väittäisin, että nato-lobbareiden avoimempi ulostulo aiheen tiimoilta loisi lisää kannatusta natoon kansalaistenkin keskuudessa. Olisi myös tärkeää kertoa liittymisestä aiheutuvista todellisista kustannuksista, sekä velvoitteista liittoutumisen myötä.

Suomea on nyt viety natoon salaa. Ilmiö on tuttu jo ajoilta, jolloinka ostettiin Hornetit. Tuolloin ostolle saatiin lopulta hyväksyntä, kun valehdeltiin kansalaisille vastakaupoista ja siitä, ettei ko. koneisiin asenneta ilmasta maahan käytettäviä ohjuksia. Pari vuotta myöhemmin tilattiin ilmasta- maahan ohjukset ja vastakaupat ovat käsittääkseni edelleen kesken sovitusta.

Natottajat, lobbarit ja sillä reunalla keikkuvat. Voisitteko avata hieman rehellisemmin?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Joka tapauksessa olemme jo Nato-asiassakin niin pitkällä, ettei paluuta vanhaan enää ole.

Suomi ja Ruotsi ovat jo eri tapauksia kuin Itävalta ja Irlanti.

Suomella ei ole enää myöskään tosiasiallista mahdollisuutta erota EU:sta, jos joku sitä vielä haikailee. Iso-Britanniallekin ero on tuskainen prosessi, vaikka suurvalta onkin.

Käyttäjän IlkkaSaukko kuva
Ilkka Saukko

Suomella on pitkän ajan suunnitelma ajaa sotilaallinen turvallisuus NATOn kylkeen, ensimmäisiä konkreettisia päätöksiä oli vaihtaa venäläismalliset tykinkoukut ammattiautoilijoiden kuorma-autoihin länsimallisiin.
Tästä toimenpiteestä on jo kymmeniä vuosia, joten pitkään on mukauduttu valmiuteen olla samassa rintamassa NATOn kanssa,
Jos joku raja ylittyy, että NATO lähtee puolustamaan Eurooppaa, niin silloin ei kysellä 5:dettä artiklaa, vaan yhdessä lähtee kumppanimaiden kanssa tekemään stopin Putinin virhearvioille.
Se olisi pitänyt tehdä jo Krimin takia, ja auttaa Ukrainaa saamaan se takaisin, koska nyt tilanne vain paisuu ja laajenee, on isompi urakka laittaa Venäjä ruotuun.

Olen kyllä sitä mieltä n.s. hylkiövaltio hallitsee suhteellisen vähäisenä väkimääränä liika isoa siivua maailman raaka-ainevaroista, rikasteista ja öljystä.
Ne kun tasataan maailman valtioiden kesken, saadaan isosti elinaikaa, ennen uusien energialähteiden keksintöjä.
Se on globaalinen oikeus koko ihmiskunnalle puuttua Venäjän hallintaan näistä oikeuksista joka omistaa yksin liika isoa varantoa, kun ei pysty edes muitten maitten kanssa sopeutua yhteisiin pelisääntöihin, ja omia kansalaisiakin johdetaan diktaattorin ottein.
Mitä ihmettä monet vasemmistolaiset näkevät diktaattorin puolustamisessa, avatkaa nyt hyvät ihmiset silmänne!
Ensin Venäjä täydelliseen saartoon ja boikottiin, kaikki pakotteet käyttöön, pankki ja meriliikenne sulkuun, Putin kaatuu päivissä, hallinnon perkaaminen suistaa koko hylkiövaltion sekasortoon, sitten on maa otettava yhteiseen valvontaan.

Käyttäjän EsaMPaloniemi kuva
Esa M Paloniemi

Että taas hakkaamaan päätä Karjalan mäntyyn. Se ei ole ennenkään päättynyt hyvin.

Vanha vinosilmien viisaus sanoo: "hanki ystävät läheltä ja viholliset kaukaa."

Natoon liittymällä Suomi tekeisi juuri päinvastoin ja saa vihollisen heti rajavyöhykkeen toiselta puolen sekä ystävät kaukaa Keski-Euroopasta ja valtameren takaa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Entä Norja, joka kuuluu Natoon? Onko se lyönyt päätään Murmanskin kallioon? Mielestäni ei ole lyönyt.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Millä perusteella kuvittelet, että Venäjä olisi muka Suomen ystävä nyt, kun maa ei ole NATO:ssa? Päinvastoin, sellainen maa ei ole mikään ystävämaa, joka uhkailee vastatoimilla silloin, kun naapurimaa haluaisi maksimoida turvallisuutensa liittymällä puolustusliittoon, jossa jo yli 90% EU-maista on. Perimmäinen syy on tietenkin se, että silloin Suomi olisi lopullisesti Venäjän ikuisen imperialismin tavoittamattomissa. Ja se ei Venäjälle käy. Kyllä sen Karjalan mäntyyn pään lyömisen aloitti itänaapuri, kun hyökkäsi valloittamaan noita mäntyjä 1939.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Vielä parempi sanonta on elokuvamaailmasta: Kummisetä sanoi että pidä ystävät lähellä ja viholliset vieläkin lähempänä. Ei ihan huono idea kun miettii tarkemmin.

Natoon liittymällä ei ole mitään merkitystä vihollisuuden kanssa. Vai miten selität Venäjän vihollisuudet sen suurimpien kauppakumppaneiden ja esimerkiksi Turkin kanssa? Jos Natoon liittymällä pääsee Venäjän suurimpien kauppakumppaneiden joukkoon, eikö se ole pikemminkin hyvä kuin huono juttu? Venäjä on myös todennut ettei se hyökkää Natoa vastaan, mitä tukee myös 70 vuoden historia. Onko Suomi saanut Venäjältä vastaava turvatakuut?

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

"Venäjä on myös todennut ettei se hyökkää Natoa vastaan, mitä tukee myös 70 vuoden historia. Onko Suomi saanut Venäjältä vastaava turvatakuut?"

Se varmaan pitää paikkansa, ettei Venäjä Nato-maan kimppuun hyökkää. On niilläkin sen verran järkeä ja itsesuojeluvaistoa. Jos Venäjä sitä vastoin lupaisi, ettei se hyökkää Suomen kimppuun, sillä lupauksella ei olisi minkäänlaista arvoa. Se on riittävän monta kertaa maailmanhistoriassa nähty,

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Suomi on NATO:n kannalta ns. hyödyllinen hölmö, joka toimii eräänlaisena "Atlantin vallina."

Suomen armeija kykenee ratkaisevasti hidastamaan tai jopa pysäyttämään Venäjän joukkojen etenemistä Norjaan ilman, että NATO:n tarvitsee laittaa tikkua ristiin, tai mikä tärkeintä kuluttaa omaa elävää voimaansa.

Samalla Suomi pelaa NATO:n puolesta aikaa järjestäytyä sotilaallisesti.

Suomea lukuun ottamatta Länsi-Euroopassa on vain pari muuta valtiota, jotka pystyvät mobilisoimaan viikossa puoli miljoonaa reserviläistä rintamalle.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Silti, jos on pakko, mieluummin kannattaa ottaa turpaan isossa joukossa kuin yksin. Isossa joukossa et koko ajan ole hakkaajan huomion keskipisteenä.

Kerropa ihan mielenkiinnosta, kannattaisiko Suomen puolustautua mahdollisimman tehokkaasti ja huoltovarmuus turvattuna vai yksin?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt kirjoittaa Pohjoismaisen puolueettomuuden lopusta. Hänkin pitää Trident Juncture-harjoitusta merkittävänä käännekohtana.

https://www.project-syndicate.org/commentary/swede...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Suomessa ei vielä ollenkaan ymmärretä Venäjän tällä vuosikymmenellä muuttunutta ydinasepolitiikkaa. Ei yhtään varsinkaan poliitikkojen keskuudessa.

Venäjä aloitti ydinasevarastojen uudistamisen ja laajentamisen jo vuosina 2013-14 kaikilla kolmella alueella: Murmanskin, Kaliningradin ja Leningradin alueella. Leningradin alueella tarkoitan Ylä-Laukaata, Laukaata tai Lugaa (Луга), jossa on Iskander-ohjuksien suurin keskittymä.

En ole täysin varma, onko Laukaassa myös ydinkärkiä, mutta kantani on koko ajan vahvistunut, että on. Kärjet ja itse ohjukset varastoidaan erillään eri varastoissa.

CNN julkaisi eilen jutun Kaliningradin ydinasevarastojen rakentamisesta otsikolla ”New satellite images suggest military buildup in Russia's strategic Baltic enclave” (https://edition.cnn.com/2018/10/17/europe/russia-k...).

Yle referoi juttua kirjoituksella, jonka otsikko on "CNN: Venäjä näyttää uudistavan neljää armeijan tukikohtaansa" (https://yle.fi/uutiset/3-10462619).

Toivottavasti tuosta CNN:n jutusta suomalaismedia ottaisi viimein onkeensa, kun ei vielä muutoin ole ottanut tästä tosi tärkeästä aiheesta.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Venäjän uhkasta kirjoittaminen johtaa Suomessa paradoksaalisesti siihen, että Naton vastustus entisestään kasvaa. Suomi on pelannut itsensä todella hankalaan paikkaan. Jos kansalta kysytään, Suomi ei tule rauhan aikana hakemaan Naton jäsenyyttä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Carl Bildt on järki-ihminen ja oikeassa.

Käyttäjän IlkkaSaukko kuva
Ilkka Saukko

Venäjällä suunitellaan, mitä keinoja on pitää Suomi irti Natosta. Yksi keino olisi tehdä rajoitettu konflikti asevoimien avulla rajaloukkaus Suomen alueella, tai jonkun saaren valtaus.
Asiasta nostettaisiin kova rumba trollien ja lehdistön avulla, seurauksena kovat neuvottelut maiden kesken, jossa korostetaan tilannetta ylidramaattiseksi, että se on Suomen kohtalonkysymys.
Neuvotteluissa häivähtää ehto, että Suomi luopuu NATO haikailuista, saadaan sillä sopu aikaan.
Sitten nämä ison talon lampaat, eli poliitikot antaa tukensa presidenttiä myöden antaa periksi, että Suomi ei liity Natoon.
Tällainen olisi itsensä pettämistä, Venäjä jää vain odottamaan isompaa haukkupalaa.
Koko maan miehitys on arveluttavaa, kun ei ole tiedossa mitä sopimuksia Suomi on tehnyt, voi olla kovempi vastus, eli pesee kuin kissan suusta.

Carl Blildt rohkeni sanoa totuuden Suomen ja Ruotsin tulevaisuudesta, eipä samanlaisia kommentteja Suomesta tule.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset