AriPesonen1

Nord Stream -kaasuputkilinjat, Saksa on jo nyt pettänyt lupauksensa Ukrainalle

  • Gazpromin pääjohtaja Aleksei Miller ja Saksan entinen liittokansleri sekä Nord Stream 2:n hallituksen pj. Gerhard Schröder.
    Gazpromin pääjohtaja Aleksei Miller ja Saksan entinen liittokansleri sekä Nord Stream 2:n hallituksen pj. Gerhard Schröder.
  • Presidentti Vladimir Putin ja Saksan entinen ulkoministeri Sigmar Gabriel keskustelemassa Saksan Venäjän energiayhteistyöstä.
    Presidentti Vladimir Putin ja Saksan entinen ulkoministeri Sigmar Gabriel keskustelemassa Saksan Venäjän energiayhteistyöstä.

"Чисто экономический проект" ja ”Чисто коммерческий проект”.

Nuo venäjänkieliset sanat on kuultu lukuisten venäläispolitiikkojen suusta, kun puhe on ollut Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta. Vapaasti suomennettuna: ”Puhtaasti taloudellinen hanke” ja ”Puhtaasti kaupallinen hanke”.

Vladimir Putin lausui noin jo yli kaksi vuotta sitten (Тасс 18.6.2016).

Путин: ’Северный поток - 2’ не является альтернативой украинскому транзиту” oli uutisotsikko Tassin sivuilla 28.2.2018, kun Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz oli vierailemassa Moskovassa ja tapasi presidentti Putinin (Тасс 28.2.2018).

Otsikko vapaasti suomennettuna: ”Putin: Nord Stream 2 ei ole vaihtoehto kauttakuljetukselle Ukrainan kautta”.

Tuossa Tassiin helmikuisessa jutussa oli kirjattuna seuraavaa Putinin lausumana Kurzin tapaamisen yhteydessä:

"Вы знаете нашу позицию, мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, безусловно, без всяких сомнений абсолютно деполитизирован. Это чисто экономический и более того, чисто коммерческий проект. Участники этого проекта считают свои прибыли и выигрыши экономические от его реализации, и приходят к выводу, что такая реализация целесообразна."

Vapaasti suomennettuna:

Tiedätte meidän asemamme, me kannatamme tämän [Nord Stream 2-] hankkeen täytäntöönpanoa ja epäilemättä se on täysin epäpoliittinen. Se on puhtaasti taloudellinen ja ennen kaikkea kaupallinen hanke. Hankkeeseen osallistujat laskevat voittonsa ja taloudellisen hyödyn hankkeen toteutumisesta ja tekevät johtopäätöksen, että hankkeen toteutuminen on asianmukaista.

Putin siis vakuutteli Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzille, etteivät Itämeren uudet kaasuputket vähennä kaasun kauttakuljetusta Ukrainan läpi ja ettei Itämeren kaasuputkihanke ole poliittinen vaan taloudellinen.

I want to assure you, that European countries, participating in this project, support it. They regard it positively, and want to implement it together.” Venäjä-myönteinen Itävallan liittokansleri lausui uudestaan Putinille lokakuussa Pietarissa (Reuters 3.10.2018).

Vapaasti suomennettuna:

Haluan vakuuttaa teille, että ne Euroopan maat, jotka osallistuvat tähän [Nord Stream 2-] projektiin, tukevat projektia. Nämä maat suhtautuvat projektiin myötätunnolla ja haluavat toteuttaa sen yhteisesti.

Voiko enempää osoittaa uskollisuuttaan Venäjän presidentille kuin mitä Sebastian Kurz osoitti Putinille noilla sanoilla. Itävallan Venäjä-myönteisistä poliittisista näkemyksistä Nord Stream 2:ta koskien myöhemmin tässä kirjoituksessa.

                                                                                      ****

Rein wirtschaftliches Projekt”.

Nuo saksankieliset sanat on kuultu lukuisten saksalaispolitiikkojen suusta, kun puhe on ollut Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta. Vapaasti suomennettuna: ”Puhtaasti taloudellinen hanke”.

Nuo sanat ovat todenneet niin liittokansleri Angela Merkel kuin monet muut saksalaispoliitikot jo vuosien ajan.

Merkel: Nord Stream 2 rein wirtschaftliches Projekt, keine Bedrohung für Europa“ (RT Deutsch 16.2.2018).

Vapaasti suomennettuna:

Merkel: Nord Stream 2 on puhtaasti taloudellinen hanke, ei mikään uhka Euroopalle”.

Samaa on vakuuttanut useaan kertaan myös muun muassa liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier (Der Tagesspiegel 23.10.2018).

Saksan Venäjä-myönteisistä poliittisista näkemyksistä Nord Stream 2:ta koskien myöhemmin tässä kirjoituksessa.

                                                                                      ****

Kaupallinen hanke” ja ”Taloudellinen hanke”.

Nuo suomenkieliset sanat on kuultu lukuisten suomalaispolitiikkojen suusta, kun puhe on ollut Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta.

Suomelle tämä ei ole poliittinen kysymys. Meille tämä on kaupallinen hanke.”, pääministeri Juha Sipilä totesi jo joulukuussa 2015 EU:n Eurooppa-neuvoston kokouksessa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta toistaen täysin samat sanat kuin mitä liittokansleri Merkel lausui tuon kokouksen yhteydessä (Kauppalehti 21.12.2015).

Suomelle Nord Stream 2 on esisijaisesti kaupallinen hanke, joka on voitava toteuttaa, kuten muutkin kaupalliset energiahankkeet, mikäli se täyttää EU-sääntelyn, kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön asettamat edellytykset.” (Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 426/2016 vp 28.9.2016).

Noin Juha Sipilä ja Juha Sipilän hallitus totesi kirjallisessa vastauksessaan kansanedustaja Elina Lepomäen kirjalliseen kysymykseen: ”Näkeekö hallitus Nord Stream 2 -hankkeessa turvallisuuspoliittista ulottuvuutta ja aikooko hallitus laatia turvallisuuspoliittisen analyysin Nord Stream 2 -hankkeesta Ruotsin tavoin”.

Sipilän olisi syytä hieman tarkastaa kirjoitusvirheitä. Pelkästään jo tuossa lyhyessä tekstilainauksessa oli yksi kirjoitusvirhe puuttuvan n-kirjaimen muodossa (esisijaisesti > ensisijaisesti).

Juha Si­pi­län hal­li­tuk­sen lin­ja on ol­lut sama kuin Mat­ti Van­ha­sen hal­li­tuk­sel­la Itämeren en­sim­mäisessä kaa­su­put­kihankkeessa. Kaasuputket Venäjältä Saksaan voi­daan ve­tää Suo­men ta­lous­vyö­hyk­keen läpi, jos han­ke täyt­tää lain aset­ta­mat ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set ja hanke on kaupallinen, ei poliittinen.

Nord Stream 2 -hankkeen valmistelussa erottuu neljä valtioita muista Euroopan valtioista. Nuo valtiot ovat Venäjä, Saksa, Suomi ja Itävalta.

Ihan kuin yhteisesti sovittuna noiden valtioiden poliittiset johtajat toistavat yhdestä suusta kolmella kielellä Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta: "чисто экономический проект", ”rein wirtschaftliches Projekt” ja ”kaupallinen hanke”.

Nord Stream 2 -hanketta ei kuitenkaan yksikään noista neljästä maasta voi enää vuoden 2018 kääntyessä vuoteen 2019 sanoa uskottavasti vain taloudelliseksi hankkeeksi. Kyse on poliittisesta hankkeesta, johon liittyy myös poliittisia tarkoitusperiä. Venäjä voi käyttää hanketta poliittisiin tarkoitusperiin etenkin Ukrainaa vastaan.

                                                                                      ****

Liittokansleri Angela Merkel tapasi 10.4.2018 Berliinissä presidentti Petro Porošenkon. Merkel ja Porošenko keskustelivat, miten toisen venäläisen Nord Stream -kaasuputkiston rakentaminen Itämeren pohjaan muuttaisi maakaasukauppaa Euroopassa ja Ukrainan asemaa.

Es kann nicht sein, dass durch Nord Stream 2 die Ukraine keinerlei Bedeutung mehr im Blick auf den Transit von Erdgas hat.“ ja  ”ohne dass wir Klarheit haben, wie es mit der ukrainischen Transitrolle weitergeht“, Merkel totesi (Bild 10.4.2018).

Vapaasti suomennettuna:

Ei voi olla niin, että Nord Stream 2 ei jättäisi Ukrainalle mitään merkitystä maakaasun kauttakulussa.” ja ”[Nord Stream 2 -hanke] ilman selvyyttä Ukrainan kauttakulkuroolista ei ole mahdollinen”.

Noin siis jo huhtikuussa tänä vuonna. Merkel vakuutteli edelleen, etteivät Venäjän kaasutoimitukset Itämeren uusien putkien myötä siirry kulkemaan suoraan Venäjältä Saksaan vaan Eurooppaan edelleenkin kuljetettaisiin kaasua Ukrainan kautta.

Ukrainalle venäläiskaasun kauttakulku ei ole vain taloudellinen vaan myös poliittinen kysymys. Poliittinen kysymys on, kuinka EU-maat suhtautuvat Ukrainan integroimiseen länteen. Halutaanko lännessä Ukrainan lähentyvän Venäjän etupiiristä kohti EU- ja Nato-integraatioita?

Venäläinen maakaasu on riittävän suuri kysymys osoittamaan lännen tahtoa. Kysymys on siis poliittinen kysymys, ei vain taloudellinen.

Ukrainalaisten on syytä kysyä, onko Merkelin sanaan yhtään luottamista? Ettei vain sittenkin kaasun kuljetukset Venäjältä EU-Eurooppaan siirry kokonaisuudessaan Itämeren pohjaan?

Jos olisin eurooppalainen poliitikko, en luottaisi Merkelin sanaan alkuunkaan. Kyse on Saksan Venäjä-suhteista, jotka ovat läheisiä ja ystävällisiä huolimatta Venäjän uhkaa muodostavasta politiikasta. Saksa ei ole uudistamassa Venäjä-suhteitaan.

Saksan ja Venäjän liian läheisistä ja ystävällisistä suhteista ei ole koskaan seurannut Euroopalle mitään hyvää. Ei ole seurannut nytkään Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Venäläisten suhteen saksalaiset ovat suomalaisten tapaan liian sinisilmäisiä ja liian hyvää uskovia. 

Venäjä käyttää Saksaa hyväkseen. Monet - itse asiassa kaikki - Euroopan turvallisuusongelmat ja niiden kärjistyminen ihmishenkiä vaativiin sotiin johtuvat pohjimmiltaan Saksan virheellisestä Venäjä-politiikasta. Venäjälle on annettu aivan liian paljon siimaa, jota se on reilusti vetänyt jarruttomalta kelalta.

                                                                                      ****

Etenkin virkamieskunnassa Saksassa on toki ollut myös aitoa halukuutta varmistaa se, että venäläismaakaasua kulkisi myös jatkossa Ukrainan läpi Eurooppaan.

Kyse on kuitenkin ollut enemmän Saksan hyvästä uskosta kuin maakaasun kauttakulkuun liittyvien asioiden sitovasta sopimisesta venäläisten kanssa.

Wichtiger Bestandteil unserer Position ist das Eintreten dafür, dass auch nach 2019 ein Gastransit durch die Ukraine erfolgt.“  ja ”Gazprom kann jedoch nicht gezwungen werden, für Lieferungen bestimmte Transportwege zu benutzen. Gazprom habe angekündigt, auch nach 2019 Gas durch die Ukraine zu leiten. Allerdings gebe es ’keine verlässlichen Angaben‘ zur Höhe des Transits.“ ovat lainauksia Saksan talous- ja energiaministeriön (BMWi) asiakirjasta, jonka Der Tagesspiegel oli saanut pyynnöstä nähtäväkseen vuosi sitten (Der Tagesspiegel 20.12.2017).

Vapaasti suomennettuna:

Tärkeä tekijä asemassamme on sitoutuminen siihen, että kaasun kauttakulku Ukrainan kautta jatkuu myös vuoden 2019 jälkeen." ja ”Gazpromia ei kuitenkaan voida pakottaa käyttämään toimituksille tiettyjä kuljetusreittejä. Gazprom on ilmoittanut jatkavansa kaasun toimituksia Ukrainan kautta vuoden 2019 jälkeen. Kuljetuksien määristä ei kuitenkaan ole ’luotettavaa tietoa’".

Käytännön ongelma on se, että venäläisen Gazpromin ja ukrainalaisen Naftogazin välinen kaasun siirtosopimus loppuu vuonna 2019 ei jatkosta ole mitään tietoa.

Nord Stream 2 -kaasuputken on määrä valmistua vuonna 2019. Saksalaiset ja venäläiset Nord Stream 2 -yhtiöedustajat olivat aikatauluttaneet kaasuputkien rakentamishankkeen niin, että 110 miljardin kuution välityskykyyn kykenevät Nord Stream -kaasuputket voisivat vuonna 2019 tarkasti siirtää sen kaasumäärän, joko on kirjattu Gazpromin ja Naftogazin väliseen sopimukseen Ukrainan kautta siirrettynä: 110 miljardia kuutiota.

Gazpromin ja Naftogazin välinen kaasun siirtosopimuksen kirjattu kaasun kauttakuljetusmäärä on siis täsmälleen sama kuin Nord Stream kaasuputkien välityskyky kakkosvaiheen valmistuttua vuona 2019: 110 miljardia kuutioita. Gazpromin ja Naftogazin välinen kaasun siirtosopimus umpeutuu samana ajankohtana, kun Itämeren uudet kaasuputket on määrä valmistua.

Jos arvioidaan venäläiskaasun keskimääräiseksi vientihinnaksi noin 175 euroa 1 000 kuutiometriltä, niin 110 miljardia kuutiota maksaa yli 19 miljardia euroa.

Tätä nykyä Gazprom tuottaa vuosittain yli 500 miljardia kuutiota maakaasua. Vuonna 2017 Gazprom toi Eurooppaan ja Turkkiin ennätyksellisen 194,4 miljardia kuutiota kaasua.

                                                                                      ****

Vuonna 2009 solmitun öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö Naftogazin ja venäläisen maakaasu- ja öljykonserni Gazpromin välisen kymmenen vuotta kestävän sopimuksen mukaan Gazpromin on joka vuosi siirrettävä vähintään 110 miljardia kuutiometriä Naftogazin verkosto kautta kaasua EU-toimituksiin.

Vuonna 2017 Gazprom kuljetti Ukrainan kautta kuitenkin 15 prosenttia sopimusvelvoitetta vähemmän: 93,4 miljardia kuutiometriä. Vuonna 2016 Gazprom kuljetti Ukrainan läpi vain 82 miljardia kuutiota ja vuonna 2015 vain 67,1 miljardia kuutiota. Itämeren pohjassa kulkeva Nord Stream -kaasuputki alkoi syödä Ukrainan läpi kulkevia kaasuvirtoja heti sen jälkeen, kun Ukrainan ja Venäjän välit kylmenivät vuonna 2014.

Helmikuun 28. päivänä tänä vuonna Tukholman kauppakamarin välimiesoikeus (SCC) määräsi Gazpromin maksamaan Naftogazille 4,63 miljardia dollaria toimitettujen kaasujen puutteesta. Ottaen huomioon Naftogazin velka Gazpromille, venäläisyrityksen on maksettava välimiesoikeuden päätöksen mukaisesti Naftogazille 2,56 miljardia dollaria.

Välimiesoikeus määritti Gazpromin maksamaan Naftogazille kauttakuljetuksesta pohjautuen 2,35 miljardiin dollariin ja 110 miljardiin kuutiometriin vuodessa aina sopimuksen päättymiseen vuonna 2019.

Maaliskuun 30. päivänä 2018 Gazprom valitti tukholmalaisen välimiesoikeuden tuomiosta ja vaati sen peruuttamista.

Tuloksetta.

                                                                                      ****

Naftogaz aloitti tämän vuoden maaliskuussa Sveitsissä proseduurin, jossa vaaditaan Gazpromilta 4,6 miljardia dollaria, jonka tukholmalainen välimiesoikeus myönsi päätöksessään Naftogazille helmikuussa 2018 (UAWire 31.3.2018). Takavarikko 2,56 miljardin dollarin korvaukselle otettiin käyttöön väliaikaisena toimenpiteenä edellä mainitun tukholmalaisen välimiesoikeuden tuomion pohjalta.

On selvää, että venäläiset ovat ärsyyntyneet oikeusprosesseista eikä Gazpromilla liene erityistä halukkuutta jatkaa vuoden 2019 jälkeen kauttakulkusopimusta Naftogazin kanssa, jos vain kaasua voidaan kuljettaa muuta kautta.

Sveitsiläinen tuomioistuin on takavarikoinut Sveitsiin rekisteröidyn Nord Stream AG:n suorittamat maksut Gazpromille. Gazprom omistaa 51 prosenttia Nord Stream AG:sta (UAWire 31.3.2018).

Sveitsiläinen tuomioistuin on toiminut viisaasti, kun on estänyt rahavirtojen siirron Nord Stream AG:sta Gazpromiin. Nord Stream -kaasustahan onkin juuri kysymys.

Myöskään nyt rakenteilla olevan putkilinjan operaattori Nord Stream 2 AG ei pysty tilittämään Gazpromille rahaa vastaavasti kuin ei ensimmäisenkään putkilinjan operaattori Nord Stream AG tällä hetkellä. Gazprom uutisoi asiasta marraskuun alkupuolella (Reuters 12.11.2018).

Nord Stream 2 -kaasuputkien arvioidaan maksavan yhteensä 9,5 miljardia euroa. Toteutuneet investoinnit tänä ja viime vuonna ovat jo noin 6 miljardia euroa, vaikka kuutiosenttiäkään kaasua ei ole siirretty eikä kopeekkaakaan kaasun myyntituloja ole tilitetty Nord Stream 2 AG:n kassaan.

Kyseessä on iso asia jopa Gazpromin kaltaiselle suuryhtiölle. Gazpromin riidat Naftogazin kanssa ovat tuottaneet ongelmia Gazpromille myös sen eurobond-rahoitusohjelmassa (Reuters 12.11.2018).

Sveitsiläisen tuomioistuimen päätöksestä lähtien kaikki tulot, jotka Venäjän kaasumonopoli saisi Nord Stream AG:lta, menevät Gazpromin sijaan sveitsiläisen tuomioistuimen tileille, kunnes takavarikon rahamäärä on saatu kokoon. Rahat ei nyt siis siirry Nord Stream AG:sta Gazpromille sveitsiläinen tuomioistuimen päätöksen vuoksi.

Oli onni, että Nord Stream AG on rekisteröity Sveitsiin eikä esimerkiksi Saksaan, Itävaltaan tai Suomeen. Näissä maissa oikeudet eivät olisi kyenneet tekemään Sveitsin oikeuden kaltaista päätöstä, jossa miljardeja euroja takavarikoidaan pois venäläiseltä kaasujätiltä.

UAWire-sivuston mukaan Sveitsin lisäksi Naftogaz valmistautui samankaltaisin ​​toimin Gazpromin omaisuuden takavarikoimiseksi myös Alankomaissa ja Iso-Britanniassa.

                                                                                      ****

Nord Stream -kaasuputken poliittisista näkemyksistä Saksasta ja Itävallasta kertoo hyvin Yhdysvaltain Venäjä-pakote-episodi vuonna 2017.

Saksan ulkoministerinä toimi tuolloin sosiaalidemokraatti Sigmar Gabriel. Hän on Venäjä-mielinen henkeen ja vereen kuten kaikilla saksalaisilla sosiaalidemokraateilla suomalaissosiaalidemokraattien tapaan on tapana olla.

Saksan ja Yhdysvaltojen välillä syntyi hyvin verinen kiista Venäjä-pakotteista, joita Yhdysvallat kaavaili ja jotka senaatti äänesti 14.6.2017 voimaan äänin 97-2 seurauksena Venäjän puuttumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja kyberhyökkäyksistä vaaleissa.

Yhdysvaltain Venäjää koskevat pakotteet saivat ulkoministeri Gabrielien hiiltymään pahoin. Yhdysvaltain hyökkäys Venäjään vastaan sai Saksan ulkoministerin pois tolaltaan ja puolustamaan Venäjää tavalla, jonka rinnalla Venäjän itsensä puolustaminen oli vaikutuksiltaan vain pienoista näpertelyä. Tuostakin episodista Venäjä on varmasti kiittänyt Saksaa ja Itävaltaa nöyrästi.

Kyse Gabrielin pillastumisessa oli Yhdysvaltain senaatin lakipäätöksessä mahdollistaa Yhdysvaltain nesteytetyn maakaasun myynti Euroopassa ja syrjäyttää Venäjän maakaasua Euroopan markkinoilta.

Kyse ja puhe samassa yhteydessä oli myös sanktioista niille eurooppalaisyrityksille, jotka olisivat mukana Nord Stream 2 -hankkeessa ja jotka toimisivat tai aikoisivat toimia Yhdysvalloissa.

Gabriel syytti voimakkain sanakääntein Yhdysvaltain senaattia harjoittaa Yhdysvaltain omia taloudellisia etuja Venäjä-pakotteiden laajentamisella.

Gabriel sai rinnalleen arvostelemaan Yhdysvaltoja Itävallan liittokansleri ja sosiaalidemokraattisen puolueen johtajana Christian Kernin. Saksa ja Itävalta ovat korviaan myöten kiinni venäläiskaasussa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeessa, mistä osaltaan kertovat Gabrielin ja Kernin eriskummalliset kannanotot Venäjän puolesta Yhdysvaltoja vastaan.

Europas Energieversorgung ist eine Angelegenheit Europas, und nicht der Vereinigten Staaten von Amerika!

Vapaasti suomennettuna:

Euroopan energiahuolto kuuluu Euroopalle, ei Amerikan Yhdysvalloille!” (Spiegel 15.6.2017).

Gabriel ja Kern arvostelivat Yhdysvaltoja kirjoitellen huutomerkkejä virallisiin ministeriteksteihin. Gabrielin ja Kernin Euroopassa energiahuolto kuuluu siis Venäjälle ja he jatkoivat:

Europäischen Unternehmen auf dem US Markt mit Bestrafungen zu drohen, wenn sie sich an Erdgasprojekten wie Nord Stream II mit Russland beteiligen oder sie finanzieren, bringt eine völlig neue und sehr negative Qualität in die europäisch-amerikanischen Beziehungen.“

ja:

Wer uns Energie liefert und wie, entscheiden wir, nach Regeln der Offenheit und des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs." (Spiegel 15.6.2017).

Vapaasti suomennettuna:

Eurooppalaisten yhtiöiden rankaiseminen Yhdysvaltain markkinoilla Venäjän maakaasuprojektien, kuten Nord Stream 2:een osallistumisesta tai rahoittamisesta tuo Euroopan ja Yhdysvaltojen välisille suhteille aivan täysin uuden ja erittäin kielteisen leiman.

ja:

Me päätämme, kuka toimittaa meille energiaa ja miten avoimuuden ja vapaiden markkinoiden kilpailun pohjalta.

Itävallan nykyinen ja entinen hallitus ovat toistuvasti puhuneet EU:n Venäjä-pakotteiden helpottamisesta. Myös Gabriel Saksan ulkoministerinä ollessaan kannatti pakotteiden asteittaista keventämistä, tosin Ukrainan tilanteeseen sidottuna.

Gabrielin ja Kern kantojen perusteella saksalaisille ja itävaltalasille venäläisenergia ei ole turvallisuuspoliittinen kysymys eikä uhka.

Gabrielin ja Kernin kannanotot poliitikkoina kertovat yksiselitteisesti, että venäläiskaasu on Saksalle ja Itävallalle juuri poliittinen kysymys eikä vain taloudellinen kysymys. Muutoin Venäjän kaasua ei olisi puolustettu Yhdysvaltojen kaasua vastaan noin voimakkaasti ulkoministeri- ja liittokansleritasolta. Gabrielin ja Kernin kannanotot olivat umpipoliittisia venäläismaakaasun puolesta.

Euroopan parlamentti on toista mieltä Saksan ja Itävallan kanssa sekä myös Suomen kanssa. Parlamentti on todennut Nord Stream 2 -hankkeen olevan poliittisen hankkeen, ei vain taloudellisen tai kaupallisen hankkeen.

MEPs condemn the construction of the Nord Stream 2 pipeline which bypasses Ukraine, ‘as it is a political project that poses a threat to European energy security’. They therefore call for it to be cancelled.” (European Parliament 12.12.2018).

Vapaasti suomenenttuna:

Europarlamentaarikot tuomitsevat Ukrainan ohittavan Nord Stream 2 -putkilinjan rakentamisen ’poliittisena hankkeena, joka uhkaa Euroopan energiavarmuutta’. Tämän vuoksi he vaativat hankkeen peruuttamista.

                                                                                      ****

Jos Nord Stream 2 -kaasuputket rakennetaan ja ne valmistuvat ensi vuonna samanaikaisesti kuin Ukrainan kauttakulkusopimus umpeutuu, Gazprom siirtää kaasusiirrot Ukrainasta Itämerelle.

Nyt ratkaistaan saksalaisen politiikan luotettavuutta. Nyt mitataan saksalaisista poliittista luotettavuutta, johon Suomenkin ulkopoliittinen johtokin on suuresti hullaantunut.

Kykeneekö Saksa vaikuttamaan Gazpromiin niin, että se solmii vähintään voimassaolevaa kauttakulkusopimusta vastaavan sopimuksen Naftogazin kanssa?

Onko Saksa edelleen venäläisten vietävissä kaasuasioissa kuten tähän saakka? Kykeneekö Saksa järjestelyihin, joilla se voisi poliittisesti saada aikaan sopimukset venäläiskaasun kulkemisesta läpi Ukrainan?

Saksa ja etenkin Merkel eivät kykene asiaa hoitamaan. Saksalla ei ole kyvykkyyttä. Saksalla ei ole edes tosiasiallista halukkuutta hoitaa asiaa vastakkaisista puheista huolimatta. Saksan ja Venäjän välinen energiasuhde on sairaalloinen.

Kuten saksalaisministeriön omissa papereissakin lukee: ”Gazprom kann jedoch nicht gezwungen werden, für Lieferungen bestimmte Transportwege zu benutzen.“, ja suomennettuna: ”Gazpromia ei kuitenkaan voida pakottaa käyttämään toimituksille tiettyjä kuljetusreittejä.

Ei ehkä voida, mutta Gazprom voidaan velvoittaa maksamaan Ukrainalle sopimussakkomaksuja sopimusrikkomuksista.

Ukrainan kautta kuljetettava kaasu on tärkeä asia Ukrainalle niin poliittisesti kuin taloudellisesti. Useiden miljardien arvoinen sopimus on köyhälle maalle taloudellisesti tärkeä. Ukraina ajattelee myös siinä mielessä oikein, että maan läpi virtaava venäläiskaasu rajoittaa osaltaan Venäjän toimia Ukrainan maaperällä.

Venäjä on taas voimistanut toimiaan Ukrainaa kohtaan Kertšinsalmen tapahtumilla, lisäämällä sotakalustoa Krimin niemimaalla ja aggressiivisilla puheilla, joiden mukaan Ukraina suunnittelisi sotatoimia Venäjää vastaan.

Kyse on siis päinvastaisesta kuin mitä Saksa ja Merkel Putinin kanssa vakuuttelivat: Nord Stream ei muka siirtäisi venäläisiä kaasutoimituksia Ukrainan kautta tapahtuvasta Itämeren kautta tapahtuvaksi.

Tuo on saksalaista paskapuhetta. En luota tässä kysymyksessä yhtään Saksaan sen enempää kuin Suomeen tai Itävaltaan.

Saksalla ei ole vähäisintäkään suurvalta-ajattelukykyä. Saksassa ole pienintäkään kykyä ajatella EU:ta suurvaltana ja mitä se edellyttäisi mm. Venäjän suhteen. Saksa on Euroopan taloudelleen suurvalta, mutta käyttäytyy ulkopoliittisesti kuin mikä tahansa pienmaa. Monesta tämänhetkisestä Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittisesta ongelmasta saamme kiittää Venäjän rinnalla kulkevaa Saksaa. Saksa vastustaa kaikkia niitä ajatuksia, joita Yhdysvallat esittää Venäjän suitsemiksi Euroopassa. Saksa on Venäjän takuutoimija Euroopassa.

Toivottavasti en enää koskaan kuule yhdenkään suomalaispoliitikon suusta, että Nord Stream 2 on vain taloudellinen ja kaupallinen hanke. Toivottavasti jokaisella suomalaispoliitikolla on vielä sentään sen verran ulkopoliittista järkeä päässä, ettei nyt ihan älytöntä paskaa yritetä enää syöttää kansalaisille.

Europarlamentti on todennut Nord Stream 2 -hankkeen olevan poliittinen ja Suomen on käsiteltävä hanketta nyt myös poliittisena hankkeena ja tehtävä uudet päätökset tuolta pohjalta poliittisina päätöksinä. En olisi europarlamentin kanssa eri mieltä, kun katson päätöksen perusteita.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

Business seuraa rahavirtoja ja se tykkää se mennä sinne missä sen tuotto odotukset ovat parhaimmat versus sijoittu pääomana. it's so simple.

Miksi siis jos kerran pääomalla ei ole isänmaata niin miksi sen pitäisi tehdä hyväntekeväisyttä suhteessa yhteenkään maan suhteen ?

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

NS2:n varsinaiset 'tuotto-odotukset' ovat taustoiltaan poliittisia.

Wallin ei tainnut oivaltaa ilmiön todellista ydintä, sen kantavaa voimaa ja draiveria.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Suomi ja suomalainen media ovat kyllä erittäin uskollisia saksan noudattamalle politiikalle, joten olemme kyllä mukana venäjän pyrkimysten takuumiehinä.

Käyttäjän mukitalo kuva
Veikko Mäkitalo

Brexit on todellinen onnettomuus, varsinkin sotilaallisesti Unionin puolustukselle. Aamun Sky News;ssä Kuningatar Elizabethin joulupuheessa muistettiin brittijoukkoja ympäri maailman ja lopussa oli vielä RAF:n 100 vuoden kunniaksi ylilento suomalaisia matkien tiukassa muodostelmassa. Saksasta ja Ranskasta ei ole korvaajaa tähän ennaltaehkäisevään puolustusvajeeseen, brittien lupauksesta huolimatta toimia NATOssa.

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Erityiskiitos käännöksistä, on helppo lukea huonommallakin kielitaidolla.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Erityiskiitos käännöksistä, on helppo lukea huonommallakin kielitaidolla."

Joo, sitä vartenhan käännökset tavallisesti tehdään... :-/

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Alkava vuosi tulee olemaan tapahtumarikas Ukrainan suunnalla.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Jokainen varmasti ymmärtää että Venäjä ei huvikseen kerää raskasta kalustoa Ukrainan vastaiselle rajalle. Eurooppa sallii Ukrainaan hyökkäyksen ja on osaltaan vastuussa Venäjän toimista siellä. Kukaan ei enää puhu mitään Kerchin salmen hyökkäyksestä ja se on poliittisesti menneen talven lumia.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Jokainen varmasti ymmärtää että Venäjä ei huvikseen kerää raskasta kalustoa Ukrainan vastaiselle rajalle."

Joo ei. Ainoastaan ne kaikki muut (eli NATO) sellaista tekee huvin vuoksi.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Olet Kejo hyödyllinen idiootti joten kerropa missä kohtaa Nato on hyökännyt Ukrainaan, miehittää osia siitä ja edelleen laittaa raskasta hyökkäyskalustoa Ukrainan rajalle?

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Normaali toiminta, globaalisessa maailmassa ainoa arvo on raha.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Venäjällä ei koskaan ole ollut mitään estoja energiapolitiikan käyttämisestä muun politiikan jatkeena. Sehän tässä on ikävintä että kukaan ei tule puolustamaan Ukrainaa jos Venäjä sinne hyökkää, ja Venäjä tietää sen.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Juuri näin.

Suomen ulkopoliittinen johto rakentaa Suomen turvallisuutta EU:n varaan, joka ei ole sotilasorganisaatio ja jolla ei ole mitään sotilaallista voimaa. EU:lla ei ole ydinaseita.

En luottaisi ollenkaan EU:hun Suomen turvallisuuden tuojana.

Jos Venäjä tekisi intervention vaikkapa Ahvenanmaalle sekä Gotlantiin ja uhkaisi sen jälkeen muita EU-maita ydinaseiden käytöllä, jos puuttuisivat asiaan, olisivat Suomen ja Ruotsin EU-auttajat aika vähissä.

No, oliiviöljyä varmaan Välimeren maista saisimme ja Saksasta Venäjän suullista pahoittelua.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ranskalla on jatkuvassa valmiudessa 290 taistelukärkeä, eikä ainakaan nykyinen presidentti ilmeisesti kieltäytyisi puolustamasta koko unionia. Jokainen voi itse miettiä, luottaisiko Yhdysvaltain presidenttiin enemmän.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #12

Verrattuna Macroniin?? No aika pahan pistit. En luottaisi kumpaankaan. Ehkä Trumpin kanssa saisi tehtyä edes Suomea hyödyttävän diilin ;)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #19

Varmaan saisi, kunhan se hyödyttäisi Vladia vielä enemmän. Kova on hinku Suomen irrottamiseen Euroopasta.

Trumpin vertauskuvallinen ydinasenappi on Venäjän taskussa, tästä nyt ei enää voi olla epäselvyyttä. Macron on miljoona kertaa luotettavampi. Ranskan poliittinen kulttuuri on sitten toinen juttu, eikä seuraavasta hallituksesta voi välttämättä tehdä kovin pitäviä ennusteita.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #27

Lienee aikuisten oikeasti hedelmätöntä vertailla keskenään uusliberaali-, vanhauskoista ja perinneoikeistolaista kapitalismin kannattajaa keskenään. Macron haluaa modernia uusliberaalia finanssikapitalistista taloutta, Trump vanhaa sotakonjuktuureilla pönkitettyä nousukausikapitalismia ja Putin koti-uskonto-isänmaa perinnekapitalismia. Tarjolla olisi vielä kiinalaisten pragmaattinen pakkopullakapitalismi. Ihmiskunnan toivo paremmasta taitaa olla kuitenkin ihan muualla.

Petri Hämäläinen

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a223835f-d03...

Nato-haukat eivät suostu Euroopan unionin itsenäisen puolustuksen kehittämiseen.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Se on kyllä tylsä juttu tuo Saksan hampaattomuus Venäjän suhteen. Tosin en tiedä miten pitkään Putin pullistelee. Nykyinen Venäjä elää öljystä, jonka käytöstä muut teollisuusmaat pyristelevät nyt ensi kertaa uskottavasti irti. Muovinkin teossa sen voi korvata puu. Venäjällä sitä kyllä riittäisi, mutta teollisuutta ei ole modernisoitu. Olematon omaisuuden suoja karkotti ulkomaiset investoijat, ja omatkin oligarkit pitävät rahansa turvassa. Putin saattaa ehtiä eläkkeelle ennen kuin rysähtää, mutta huonostihan tuossa vielä käy.

Petri Hämäläinen Vastaus kommenttiin #37

Mielenkiintoinen kehityslinja on vedyn irrottaminen venäläisestä maakaasusta ilman päästöjä ja vedyn lisääntyvä käyttö saasteettomien polttokennojen polttoaineena.

https://luxtimes.lu/economics/35542-russia-looks-t...

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #40

Petri Hämäläinen

Mitäs erikoista siinä venäläisessä kaasussa on, jos sitä vetyä ei muusta kaasusta voi erottaa !

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #47

Siinä on se erikoisuus, ettei sitä Venäjällä osata vielä tehdä. Vähän niin kuin se neuvostoliittolainen perseentäristin. Sen tunnisti neuvostoliittolaiseksi siitä, ettei se tärise eikä mahdu perseeseen. (Anteeksi, tämä oli vähän mauton. Otan takkini ja häivyn.)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kumpi lausunto tavallisen puheenvuorolaisen mielestä on realistisempi ja järkevämpi:

”Euroopan energiahuolto kuuluu Euroopalle, ei Amerikan Yhdysvalloille!”
"En luottaisi ollenkaan EU:hun Suomen turvallisuuden tuojana."

Jälkimmäinen on Pesosen kanta. Ensimmäinen voi olla Sigmar Gabrielin, mutta myös minun. Venäjä-riippuvuudesta pitää pyrkiä eroon, mutta en oikein ymmärrä, miten se parhaiten onnistuisi keskittämällä kaikki kaasunhankinta ikuisesti yhteen ainoaan putkeen.

On tietysti hienoa, että alustaja vetoaa viimeisessä kappaleessaan europarlamentin kantaan, mutta hiukan ihmetyttää, saisiko hänen mielestään unioniin luottaa vain tämän yhden ainoan kerran.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Korosta siis, ettei EU ole puolustusliitto Naton tapaan eikä siksi tuo [sotilaallista] turvallisuutta.

En siis todellakaan luota EU:hun Suomen turvallisuuden tuojana, mutta sen sijaan Natoon vielä luottaisiin niin kauan kuin Yhdysvallat on Naton jäsenmaa.

Miksi kummassa sitten Saksan entinen ulkoministeri ulkoistaa Euroopan energiahuoltoa Venäjälle?

En kirjoittanut asiaa tuohon viimeiseen blogiin, mutta Eurooppa on itse asiassa lisännyt muutaman viime vuoden aikana energian (maakaasun) ostoa Venäjältä. Asia selviää Gazpromin tilastoista. Riippuvuussuhde on siis vain pahentunut, vaikka piti olla juuri päinvastoin.

Komission toimista jäsenmaat ovat vähät välittäneet.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Pesonen on oikeassa. Mm. EU-maiden hirttäytyminen Venäjä-riippuvuuksiin on ollut jokseenkin järkyttävää seurattavaa. En luottaisi pätkääkään myöskään EU:n "puolustusvoimiin" (olemattomia). Hyvä jos EU jatkossa edes pahasti horjuen pysyy pystyssä.
Ilman liittolaisiakaan toisaalta ei pärjää, joten edelleenkin NATO.

Pasi Karlsson

Varmaankin Demarit Paavo Lipponen ja Tapio Pekkola ovat tehneet hyvät tilit Nordstream apureina?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kirjoitin aikanaan 3.3.2017 Lipposen ja kumppanien Venäjä-toimista blogin otsikolla "SDP ja Venäjä - ostaako Venäjä SDP:n kielteistä Nato-kantaa maakaasurahalla?" (http://aripesonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232574...).

Onko Lipponen tai Aho toiminut suoraan tai yritystensä kautta liikesuhteessa sellaisten venäläistahojen kanssa, jotka ovat Yhdysvaltain pakoteluistalla yrityksenä tai yritysten johtohenkilöinä?

Jos Lipposen ja Ahon haluaa vastuuseen, paras tapa mielestäni olisi tehdä ilmoitus Yhdysvaltain hallinnolle mahdollisesta Venäjä-pakotteiden kierrosta, jos jotain raskauttavaa ilmoituksen teolle löytyisi. Pitää varmaan selvittää asiaa jossakin vaiheessa.

Esimerkiksi Gazpromin pääjohtaja Aleksei Borisovitš Miller on Yhdysvaltain pakotelistalla ja Lipponen pataroi urakalla Gazpromin kanssa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Pesonen kirjoitti: "Jos haluaa Lipposen ja Ahon vastuuseen ..."

Niin miksi haluaisi? Miksi pitäisi haluta toimia USA:n pikku apulaisena heidän taloudellis-poliittisten uhkauksiensa toimittamisessa? Missä on suvereenius ja missä EU:n yhteinen etu joka päätetetään EU:ssa eikä Washingtonissa tai sikäläisten finanssilaitosten ja kaasuyhtiöiden torneissa?

Tokikin Lipponen ja Aho ajavat pääasiassa omaa etuaan mutta siihen heillä lienee oikeus Suomen ja EU:n säännösten puitteissa, vai kuinka?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Menee jo komedian puolelle. Millähän tavalla kuvittelet, että EU-kansalaisen saisi johonkin "vastuuseen" ilmoittamalla Yhdysvaltain hallitukselle sitä tai tätä?

Vanhana jazzfestivaalijärjestäjänä kampanjoin kymmeniä vuosia Yhdysvaltain ja Suomen talous- ja kulttuurisuhteiden yksinkertaistamisen puolesta, mutta Trumpin ensimmäiset pari vuotta ovat saaneet jopa minut miettimään, Macronin tavoin, onko Yhdysvallat yhtään vähemmän ulkopuolinen kuin Venäjä.

EU:lla on tietysti omat pakotteensa, enkä katso hyvällä eurooppalaisten osallistumista Sperbankin tai Gazpromin hallintoon.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Mikä olisi se perustelu tavalliselle keskieurooppalaiselle kaasunkäyttäjälle jonka takia hänen kannattaisi maksaa ylihintaa kaasun kierrättämisestä Ukrainan kautta Jamalin niemimaalta hänelle? Suorin reitti ja vähimpien rahastavien välikäsien kautta kulkee Itämeren pohjaa pitkin?

Vaikka Itämeren pohjassa kulkee kaksi kaasuputkea niin kukaan ei kiellä keski- ja länsieurooppalaisia ostamasta kaasua myös muualta, vaikka USA-laista LNG:a sikaihintaan. Eikä Gazprom ole laittamassa Ukrainan putkeaan rullalle vaikka tosin se rapistuu kun Naftogaz ei ole pystynyt sitä pitämään kunnossa. Transitomaksut lienevät menneen "tärkeämpiin" rahareikiin.

Tämä Pesosen avautuminen vaikuttaa mitä suurimmassa määrin poliittiselta ja ideologiselta, ihan poliittisten toimijoiden luonnehdintoja myöten. Oikeastihan kuitenkin USA:nkin toimissa on taustalla talous sillä heidän olisi saatava vaikeuksissa olevalle kaasuteollisuudelleen asiakkaita. niiden hankkimisessa hiedän hallintonsa käyttää käsittämätöntä poliittista painostusta ja uhkailua. Pesonen tuntuu olevan samalla asialla ja kauhistelee kun kaikki eivät ole lähteneet samalle ristiretkelle.

P.s. Ihminen ei muutu "henkeen ja vereen venäjämyönteiseksi" jos vaikka uskaltautuukin olemaan USAn hallinnon kanssa erimieltä ja ajaa eurooppalaista suvereniteettiä ohi sen. Vaikka onhan näppärältä vaikuttavaa yrittää kompromentoida kanssaan erimieltä olevia.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Mitä mahdollisuuksia saksalla muutenkaan on? Ydinvoima ajetaan alas. Kehuvat myös lopettavansa ruskohiilen käytön vuoteen 2030. Tuulimyllyillä saksaa ei pyöritetä, joten kaasua tarvitaan aivan helvetisti. Vai millä ne sen hiilen korvaavat?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Jännää tässä on se, että esim. 110 miljardia kuutiota (= Nord Stream -putkien välityskyky) maakaasua maksaa yli 19 miljardia euroa.

Gazpromin kautta rahat kulujen jälkeen menevät käytännössä Venäjän valtiolle, ja noista varoista Venäjä maksaa myös sotilaallisen varustelun, jolla taasen uhataan läntistä Eurooppa.

Onko kuviossa mitään järkeä, että länsi rahoittaa kaasuostoilla Venäjän sitä varustautumista, jolla Venäjä uhkaa länttä?

Kyllähän jo Neuvostoliiton ja kylmän sodan aikaan kuvio oli samanlainen, kun Neuvostoliiton öljyä myytiin myös länteen, mutta mittakaava oli pienuudessaan ihan eri luokkaa.

Venäjä aloitti varustelun pian Georgian sodan jälkeen, kun korkeat hiilivetyenergia hinnat toivat Venäjälle roppakaupalla rahaa lännestä vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2011 alkupuolella raakaöljy maksoi lähes 130 dollaria barrelilta. Ilman korkeita hiilivetyenergian hintoja ja lännestä pursuavia rahavirtoja Venäjällä ei olisi ollut varaa aloittaa sotilaallista varustautumista siinä laajuudessa kuin se aloitti.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Pesonen spekuloi Venäjän varustautumiseen menevillä rahoilla.

On totta, että Gazprom on Venäjän valtion yhtiö joten puolet (51%) Nordstream:ien tuotoista menee ensin sille ja kun se jakaa voittojaan, ne menevät valtion kassaan.
Toinen puoli menee läntisille yhtiöille jotka jakavat voittonsa omille omistajilleen.

Venäjän valtion kassasta maksetaan toki heidän hankkimansa aseet mutta maksetaan myös sosiaaliturvaa, koulutusta, infrastruktuuria ja ihan niinkuin muuallakin kaikenlaisia julkisia menoja.

P.s. Paitsi eikös russofobisen narratiivin mukaan pitänyt mennä niin, että Putin kaverioligargeineen varastaa kaiken eikä pyssyihinkään jää mitään.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #23

Tuntuu rahaa riittävän ainakin Murmanskin alueen uusiin ydinaseluoliin ja betonibunkkereihin sekä Ukrainan vastaisen rajan varustamiseen sellaisilla maajoukoilla, että saman tien kerralla heilahtaisi panssarit pidemmällekin aina Moldovaan saakka.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ydinvoiman alasajopäätös on tietenkin pakko purkaa ennen pitkää.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ranska ei ole muuten tehnyt sitä(kään) mokaa.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Joku tekee euroopassa kaikesta huolimatta toisin ! Perusteena on tietoisuus siitä, että Venäjän toimittama kaasu ja öljy ovat 100 % poliittinen ase. Koko 90 ja 2000 luvun Venäjä on usesti käyttänyt öljy- ja kaasutoimituksiaan diplomaattisena aseena ja sulkenut tilapäisesti kaasuhanat esimerkiksi Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Puolaan. Suomessakin on ollut ajanjaksoja kun Venäjän kaasuputkessa on paine laskenut !

Vuonna 2014 Puola välitti venäläistä kaasua Ukrainan palelevalle kansannella. Venäjä ei tästä pitänyt ja kosti Puolalle välittömästi ! Kaasun ja öljyn toimituksia Puolaan vähennettiin ilman selityksiä lähes 50 %.

Puola ei katso voivansa olevan jatkuvasti Venäjän painostuksen alaisena kaasun ja öljyn suhteen. Hiiltähän Puolassa on riittämiin ja Puolan hiilivarat riittävät vähintään 200 vuodeksi !

Ensimmäiseksi Puola lopetti Venäläisen öljyn toimitukset ja on tehnyt sopimuksia öljynviejämaiden kanssa yhteistyössä Baltian maiden kanssa. Nyt Puolalla ja Latvialla ja Liettualla on valmistunut ölyputki Azerbaidzhanista joka ohittaa Venäjän !

Puolan vastaisku Venäjälle. Puola suunnittelee vastaiskua Venäjän kaasulle rakentamalla oman kaasuputken Norjasta Tanskan läpi Itämerelle ja sieltä Puolaan.

Kaasuputken tai lng-terminaalin rakentamisella Puola vähentäisi riippuvuuttaan Venäjän kaasusta. Tämän takia se on jo nyt tehnyt merkittävän sopimuksen esimerkiksi Qatar Gasin kanssa.

Hanke on saanut nimekseen Northern Gate eli Pohjoinen portti. Putki voisi olla toiminnassa vuonna 2022. Silloin päättyy puolalaisten kaasusopimus Venäjän Gazpromin kanssa.

Puolan poliitikot ovat olleet raivoissaan Gazpromin hinnoittelusta. Puolan valtio-omisteinen kaasuyhtiö PGNiG on vienyt Gazpromin hinnoittelun Tukholman välimiesoikeuteen, koska sen maksama kaasun hinta on ollut Euroopan korkein.

Täällä vielä joku pokkana väittää, että Venäjän toimitukset ovat puhdasta kaupallista toimintaa ! Puola ja lähivuosina myös Baltian maat ovat riippumattomia Venäjän energiasta. Saksa ei ole !

Huomaamatta Suomi on myös toiminut viisaasti ja valmistautunut riippumattomuuteen Venäjän kaasusta. Suomesta on suunnitelma kaasuputken rakentamisesta Viroon, Baltic Connector Oy. Kaasuputken rakentaminen Viroon vähentää Suomen kaasun riippuvuutta Venäjästä ja todennäköisesti alentaa jatkossa kaasun hintaa useamman toimittajan ilmestyessä markkinoille. Putki on yhteydessä Puolan, Latvian ja Liettuan putkistoon joissa liikkuu muu kuin Venäjän kaasu.

Suomessa on nykyisin kalliimpaa kaasua kuin Baltiassa, mikä johtuu kilpailun puutteesta. Suomessa on ollut Gasumin monopoli, kaasu on ostettu venäläiseltä valtion kaasujätiltä Gazpromilta.

Lisäksi Suomeeen on syntynyt kolme nesteytetyn kaasun (LNG) terminaalia. Globaalien LNG-markkinoiden nousu johtanee globaalin kaasunhinnan syntyyn ja kiihtyvään markkinaesteiden väistymiseen. Euroopassakin Venäjän kaasu voi joutua myös painostuksen kohteeksi EU:n taholta !!! Nyt jo lähes 20 % euroopan kaasusta tulee merikuljetuksina LNG tankkereilla,

Suomi on riippumaton Venäjän öljystä ja ölyähän voidaan rahdata Suomen jalostamoihin mitä tahansa. Tässäkin on edistytty ja öljytoimitukset Venäjältä ovat vähentyneet

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Juuri noin!

Luojan kiitos, etteivät kaikki EU-maat ole lähteneet Saksa-Venäjä- maakaasuallianssiin ja myyneet sitä kautta osaa itsenäisyydestään Venäjälle.

Tuohon Puolan hyvien sopimusten listaan lisättäköön, että Puola on juuri tehnyt Yhdysvaltain kanssa vuoteen 2042 kestävän LNG-sopimuksen.

Alkuvaiheessa sopimus käsittää 2 miljoonaa tonnia nestemäistä maakaasua vuodessa, joka vastaa noin 2,7 miljardia kuutiota maakaasua.

Puolalla on vielä järkeä historiansa pohjalta Venäjästä ja Venäjän arvaamattomuudesta ja häikäilemättömyydestä.

Puolasta muidenkin EU-maiden pitäisi ottaa oppia.

Kun täällä monessa kommentissa vakuutetaan venäläiskaasun halpuutta, se on riippuvainen pärstäkerroimesta. Venäjän ystävät, myötäilijät ja hännystelijät - kuten Saksa - saavat halvemmalla, mutta muut eivät. Näitä muita ovat mm. Baltian maat ja Puola.

Linkit esim.:
https://www.euractiv.com/section/energy/news/us-po...

ja:

https://www.google.com/amp/s/www.rferl.org/amp/295...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Varsio kirjoittaa venäjän käyttäneen energiatoimituksiaan dilomaattisena aseena ja kertoo esimerkkejään.

Oikeasti kuitenkin hänen esimerkeissään on kyse siitä, pitäisi kaasun ja öljyn ostajien maksaa laskunsa ja erityisesti Ukrainan osalta, saako muille menossa olevaa varastaa.

Suomeen tulevan kaasun paineen vaihtelut ovat olleet teknisiä. Jos toimitusvarmuudesta jotakin suuntaa meidän olisi syyttäminen niin suunta olisi Ruotsiin joka saattaa kylminä pakkaspäivinä katkaista sieltä tulevat sähköntoimitukset pahimmillaan muutaman minuutin varoitusajalla. Venäjän kanssa ei ole koskaan käynyt niin.

Sen sijaan toki voisimme pohtia onko venäläisten energiayhtiöiden hinnoittelussa joitakin "hyväntahdon" alennuksia joillekin poliittisista vai taloudellisista syistä. Perustuvatko kaupallisten neuvottelujen perusteella joidenkin kanssa sovitut alemmat hintatasot poliittiseen liittoutumiseen vaiko ovatko ne seurausta laajemmista kaupankäynnin volyymeistä myös muilla aloilla tai sellaisten näköaloista tulevaisuudessa. Veikkaan venäläisiä kaupankäyjiä kiinnostavan enemmän jälkimmäiset vaikka toki ensinmainitutkin edesauttavat busineksia.

P.s. Pesosen kehuman "puolalaisen järjen käytön" takia moni puolalainen hytisee kylmissään kun ei ole varaa kalliinpaan USA-laiseen kaasuun. He varmaan kiittelevät johtajiaan tuosta järjestä.

tom brunila

Erittäin hyvä analyysi Venäjän ja Saksan ja eritysesti Angela Merkelin toimista! Merkel on toteuttamassa sen mitä Itä-Euroopan maat ovat pelännet: Berliinin ja Moskovan kättelyn heidän ylitseen!
On huomattava kuinka Merkel välittömästi julisti NATO:n kuolleen kun Trump vaati Saksaa käyttämään puolustukseensa sen mitä Saksan allekirjoittama NATO-sopimus edellyttää! NATO:n hajoaminen on yksi Angela Merkelin nuoruuden haaveista!

Petri Hämäläinen

Kirjoitus taas kerran täynnä asiaa mutta muna ja kana jäävät minulle epäselviksi. Siispä kysymmä:

Mistä kumpuaa Pesosen sellainen viha Äiti-Venäjää kohtaan, joka on niin syvä, että Venäjä ei saisi kaasuaan myydä?

Ja jos saisi, mistä syntyy Pesosen mielestä Venäjän häpeävelka, jonka perusteella Venäjän kaasu pitäisi nimenomaan Ukrainan (vihamielisen maan) kautta kuljettaa?

tom brunila

Siksi, että sen joka on riippuvainen Venäjän kaasusta joutuu ennenpitkää kiristyksen kohteeksi! Kaasun toimitus vaikeutuu yhtäkkiä koska "kaasukentillä on teknisiä ongelmia" samaa aikaan kun ostavan maan hallitus on ilmoittanut olevansa eri mieltä Venäjän halituksen kanssa jostakin asiasta. Ja nämä tekniset ongelmat ratkeavat heti kun ostavan maan hallitus siirtyy Venäjän kannalle! Siksi, ei se sen vaikeampaa ole ymmärtää!

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Muna ja kana jäävät sinulle epäselviksi koska et ymmärrä lukemaasi ja olet Kremlin propagandan hyödyllinen idiootti.

Venäjä voi myydä kaasujaan kenelle tahansa mutta Euroopan tulee riippuvuussyistä radikaalisti vähentää ostoja ja erityisesti Nord Stream 2 -hanke tulee lopettaa, myös Ukrainan takia. Venäjä on jo hyökännyt sinne, miehittää sitä ja jos Venäjä pystyy lopettamaan kaasun viennin Ukrainaan, se voi tuhota maan myös taloudellisesti ja samalla tapattaa ihmisiä kylmyyteen.

Ei täällä kukaan sinun äiti-Venäjääsi vihaa, suurin osa ei hyväksy Venäjän idioottihallintoa joka toimii kuten toimii. Neuvostoliiton kanssa oli sama juttu. Suomalaiselle hyödylliselle idiootille voi siten hyvinkin jäädä muna ja kana epäselväksi.

Petri Hämäläinen

Hyvä Pasi. Kiitos kauniista sanoista. Nyt vähintään on selvää ettei sinusta ole älyköksi. Lauseesi tokan kappaleen alussa on logiikan puutteen helmi. Auto on sininen, paitsi vihreä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kerronpa hieman sinulle venäläisistä kanoista ja munista.

Energia on kautta koko historian ollut asia, joka määrittelee maiden ja suurvaltojen itsenäisyyttä. Energiaitsenäisyyttä suurvallan on oltava valmis puolustaman jopa sotatoimin. Näin on Yhdysvallat tehnyt ja näin myös Kiina tekee. Yksikään suurvaltana itseään pitävä ei osta kolmannesta energiaansa maalta, joka ei ole sen liittolainen ja joka voi uhata energiatoimitusten lisäksi sotilaallisesti.

En todellakaan vihaa Venäjää ja venäläisiä. Käyn työtehtävissä Venäjällä vähinään kerran kuussa. Käyn myös Ukrainassa säännöllisesti työtehtävissä. Tulen venäläisten kanssaan hyvin toimeen ja olen oppinut, kuinka heidän kanssaan toimitaan. Olen oppinut, kuinka saavutan asettamani päämäärät venäläisten kanssa. Mitkä ovat keinoni päämääriin pääsemiseen.

Olen moneen kertaan täällä sanonut, että perusasia on se, että jos neuvottelet venäläisten kanssa, sinulla pitää olla jotain jolla vääntää saadaksesi tavoitteesi läpi.

Vääntöväline pitää olla sellainen, jolla on todellista merkitystä venäläisille. Pilipaliasioilla älä ala vääntämään. Itärajan pakolaiskysymys parisen vuotta sitten oli Suomelle asia, jossa Suomella ei ollut yhtään mitään, millä vääntää. Suomi yllätettiin housut kintuissa. Venäjä löytää ja kykenee iskemään asioihin, jotka ovat kunkin maan heikkoja lenkkejä. Venäjä on pätevä löytämään kunkin maan heikot lenkit.

EU-maiden ja yksi heikko lenkki on energia, toinen sotilaallinen kyvyttömyys. EU-maat eivät kykene luomaan kenellekään sotilaallista uhkaa, mikä on suurvallan tunnusmerkki.

Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina kykenevät luomaan sotilaallista uhkaa, Euroopan länsimaat eivät. Kyse ei ole vain sotilaallisesta voimasta vaan kyvykkyydestä tehdä päätös käyttää sotilaallista voimaa. Päätöskyky siis määrää sotilaallisen kyvykkyyden ja uhan muodostamiskyvykkyyden.

Israel on hyvä esimerkki maasta, jolla sekä päätöskyvykkyyttä ja sotilaallista voimaa.

Toiveeni olisi, että EU-maat olisi Yhdysvaltain suuruisena kansantaloutena edes sen verran yhtenäisiä, ettei Venäjä kykenisi pääsemään Euroopassa vähäisin voimavaroiin niihin päämääriin, jotka ovat Venäjän etu muttei EU-maiden etu. Kyse on ennen kaikkea energiasta.

Maakaasu on Venäjälle vääntöväline, jolla se voi helpostikin vääntää EU-maita.

Toinen asia Venäjässä on, joka länsimaiden olisi kyettävä ratkaisemaan, on ihmishenkiä vaativa verinen sota Itä-Ukrainassa, muut Euroopan kehitystä haittaavat jäätyneet konfliktit sekä Venäjän maiden välisiä ristiriitoja synnyttävät toimet Balkanilla. Euroopan länsimaiden ei siis pidä antaa Venäjälle mahdollisuutta epävakauttaa Euroopan turvallisuutta sotatoimin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Voisiko Majuri selittää miksi saksalaisten kaasunkäyttäjien pitäisi maksaa ukrainalaisille oligargeille siitä, että saavat lämpönsä, vaikka saisivat Itämeren kautta kaasunsa halvemmalla ja varmemmin?

Pesonen kertoo välineistään joilla venäläisiä vääntää. Jonkun verran erilaisiin sopimusneuvotteluihin osallistuneena ja niissä käytettyihin tekniikoihin teoreettisestikin tutustuneena väittäisin, ettei häne kertonut mitään venäläisspesifistä vaan ihan yleistä.

Voisiko Pesonen kertoa missä ja miten Venäjä olisi, haluaisi ja oikeastaan voisikaan "vääntää" energialla länsimaita? Venäjä tarvitsee energianmyynnistä tarvitsemansa tulot ja se on siten hyvinkin sidoksissa läntisiin ostajiinsa. Sillä ei oikeasti ole varaa olla epäluotettava toimittaja eikä se ole sitä ollut ja tuskin tulee jatkossakaan olemaan.

Venäjän vaihtoehto energiantoimittajana, USA, on jo osoittanut kuinka se kiristää ja aiheuttaa ongelmia sanktioillaan.

Nordstream:t et al putket Venäjältä eivät estä ketään ostamasta energiaansa muualta eikä käyttämästä muita lähteitä. Mutta jos ne jätetään rakentamatta, on yksi tähän asti luotettava vaihtoehto poissa.

Petri Hämäläinen

Kiitos vastauksesta joka antaa perspektiiviä ajatteluusi.

Tulkitsen, väärinymmärryksen uhalla, että Naton itälaajentuminen, Romanian ja Puolan ohjuskilpi, Viron militarisointi ja tulevat keskimatkan ohjukset itäisessä Keski-Euroopassa ovat mainitsemiasi vääntövälineitä.

Kuten tiedämme, yllä mainitut aggressiot ovat olleet Yhdysvaltojen ja sen johtaman Naton tekemiä siirtoja. Eivät EU:n. EU:n osalta toivomasi suurvalta-asema on saanut aikaan vain tekopyhää moralismia. Paljon sanoja, paljon talouspakotteita, paljon sukellusvenekriisejä, myrkytysskandaaleja, paljon trolleja, paljon nettivaikuttamista, paljon vaalirahoitusskandaaleja. Pelkkää tyhjää vastuutonta puhetta.

Mutta siis aggressioita, näitä vääntövälineitä pitäisi siis saada lisää. Ja maailman tappiin asti? Tarvitaanko siis kaveriksi Ukrainan, Moldovan, Georgian, Turkin ja Armenian EU-jäsenyys? Tiedän aiemmasta kirjoituksestasi, kannatat näitä kaikkia. Pistetäänkö Nato-jäsenyys kaupan päälle (niiltä mailta joilta se vielä puuttuu)?

Vastausta en kirjoituksestasi löydä siihen mihin asti Venäjää pitää kurittaa (anteeksi vääntää). Kirjoituksesi Israel-vertaus on kyllä kohdillaan. Palestiinalaisten osalta. Jos analogia Venäjään on siis otettava Israelin palestiinalaissuhteista: Jampat parille maakaistaleelle, rajat kiinni, elintarvikehuolto niin ja näin, kansainväliset oikeudet nolla, ja jatkuva terroristisyytös päälle. Miehitetään Länsiranta ja aletaan rakentamaan vääntövälineitä, anteeksi yhdyskuntia. Tämäkö on pääviestisi?

Sitten Venäjän kaasu. Se ei missään länsimaassa merkitse suurempaa asiaa kuin pientä lisälientä kansallisisssa energiacocktaileissa. Saksassa (maailman suurin kaasun tuoja) kaasun osuus on 22% energian kulutuksesta. Kysymys ei siis ole siitä onko energiaa saatavilla vaan mitä se maksaa (ja millä polittisilla seuraamuksilla; kuten kirjoitat). Ymmärränköhän oikein että jos Saksan energiankulutuksessa Nordstream 2:n takia kaasun osuus nousee 22%:stä 24%:een niin siinä menee nyt maailmanpolitiikka sekaisin?

Ja lopuksi Ukraina. Voidaan todellakin arvata että Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan ovat riippuvaisia Ukrainan roolista kauttakuljetusmaana. Venäjä varmaankin lopettaa kaasutoimituksen Ukrainaan tai vähentää niitä. Entä sitten? Ei kai kukaan nyt väitä että Venäjällä oliai joku velvollisuus myydä kaasuaan muualle kuin minne se haluaa? Ukraina halusi Natoon (jäi haaveeksi). Eikö Ukraina voisi nyt haluta öljyputkea Turkista tai Liettuan satamista? Amerikkalaista LNG:tä Liettuasta? Tai Arevalta ydinvoimaloita? Eikö ole täysin absurdia että sotaa käyvillä mailla olisi keskinäinen energiahuoltovelvollisuus? Eikö Ukrainan ole syytä määrittää energiariippuvuutensa ja -omavaraisuutensa itsenäisesti?

Hans Hulvanto

Jostakin putkien pitää kulkea markkinoille, niin miksi meriväylää paheksutaan Suomessa. Kaiketi saamme vuokratuloja vai annetaanko läpikulku ilmaiseksi ? Ukraina sai alehintaan, mutta jätti laskut maksamatta. Ähäkutti, jos Suomi saa siirtomaksuja. Jos Saksa haluaa joutua hanan sulkemisvaaraan, syyttäkööt itseään. Suomessa pitää säilyttää kansallinen tuotanto monipuolisesti.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Jos Saksa halusikin kaasuputken kulkemaan poliittisesti vakaampien alueiden kautta ja teki ratkaisunsa puhtaasti poliittisin perustein? Haki poliittisesti vakaampaa "maaperää" kaasuputkelle? Jos näin teki, niin eikö se ole yksinomaan järkevää?

Sinänsä jos energiaa tuodaan jostain epämääräsistä paikoista, niin eipä se ole tähänkään asti haitannut, öljyäkin tuodaan milloin mistäkin.

Jonkinlainen eettinen energiapolitiikka on aika kaukaa haettu juttu. ;-D

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Nordlinin, Myyryläisen ja kumppanien Persu-jorinoiden logiikka on lievästi sanoen erikoinen. No, annetaan kaiken maailman kukkien kuitenkin kukkia täälläkin.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Minä esitin kysymyksen, siinä on vain kysymyksen logiikka. Ei muuta logiikkaa.

Jos Saksa ajattelee näin ja pitää nykyiselle kaasuputken linjaukselle vaihtoehtoista reittiä turvattomampana vaihtoehtona? Ei tässä tämän mystisempää logiikkaa Pesonen ole tämänlaisissa kysymyksissä.

tom brunila

Kaasuputken rakentaminen oli venäläinen idea. Saksan silloinen liittokansleri Gerhard Schröder ajoi asian läpi Saksassa ja sai palkaksi hallituksen puheenjohtajan paikan Gazpromissa. Schröder on myös sanonut, että Putin on "virheetön demokraatti"! Ja Schröder vastustaa myös Venäjän vastasia pakotteita sekä esiintyy usein Putin tilaisuuksissa koska ovat kuulemma hyviä ystäviä!

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kaasuputken rakentaminen ei ollut erityisemmin Venäjän idea eikä suinkaan Saksan idea vaan Suomen ja pääministeri Lipposen idea.

Käsittelin tuon asian jo aikanaan blogikirjoituksessa otsikolla: "Suomen pikku-Putinit ovat oivallisia täyttämään Venäjän päämääriä lännessä":

http://aripesonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255444...

Pääministeri Paavo Lipponen Lappeenrannan pohjoisen ulottuvuuden foorumissa 22.10.2001 (http://www.eilen.fi/se/469/?language=se):
 

”Projektissa mukana olevien yritysten välillä käydään keskusteluja Venäjältä Itämeren kautta Länsi-Eurooppaan suuntautuvan kaasuputken rakentamisesta. Venäjän pääministeri Mihail Kasyanov, kun tapasin hänet heinäkuussa, oletti, että Pohjois-Trans-kaasun hallinnan rakennustyöt voivat alkaa vuosina 2005-2006. Suunniteltu kaasuputki pohjoisessa avaa mahdollisuuksia hyödyntää valtavia kaasumääriä Barentsinmerellä.”

Pohjoisen ulottuvuuden osalta suuret hankkeet, kuten kaasuputket ja liikennekäytävät, saavat helposti suurimman julkisuuden. Siksi meidän ei pidä unohtaa lukemattomia pienempiä hankkeita, jotka ovat käynnissä eri aloilla, hankkeet, joilla on usein suuri alueellinen ja paikallinen merkitys. Useimmat asiat ovat yhteisiä sekä suurille yrityksille että pienille paikallisille toimijoille.”

Venäläisen uutistoimisto Ria Novostin sivuilta löytyy mielenkiintoinen uutinen 17 vuoden takaa vuodelta 2001.

Uutinen koskee Venäjältä Itämeren läpi Saksaan kulkevaa maakaasuputkea, joka tunnetaan nykyisin Nord Stream -kaasuputkena. Putki valmistui Itämeren syvyyksiin jutun julkaisusta kymmen vuoden kuluttua vuonna 2011.

Ria Novostin uutisotsikko vuonna 2001 oli: "Пааво Липпонен и Виктор Христенко обсудили вопросы строительства североевропейского газопровода”.

Vapaasti suomennettuna:

"Paavo Lipponen ja Viktor Hristenko keskustelivat Pohjois-Euroopan kaasuputken rakentamisesta".

Paavo Lipponen ja Viktor Hristenko tapasivat toisensa Lappeenrannassa lokakuun lopulla 2001 EU:n Pohjoisen ulottuvuuden (PU) liittyneen foorumin merkeissä. Paavo Lipponen oli tuolloin Suomen pääministeri ja Viktor Hristenko Venäjän varapääministeri.

"По сообщению Христенко, рабочая группа, в составе специалистов из России, Германии и Финляндии, должна в течение 3-4 месяцев подготовить детальный план реализации проекта североевропейского газопровода, который пройдет через территорию Финляндии." (https://ria.ru/20011022/2881.html).

Vapaasti suomennettuna:

"Khristenkon mukaan Venäjän, Saksan ja Suomen asiantuntijoista koostuva työryhmä valmistelee kolmen tai neljän kuukauden kuluessa yksityiskohtaisen suunnitelman Suomen läpi kulkevan Pohjois-Euroopan kaasuputkihankkeen toteuttamisesta.”

Kyse oli pitkälti tulloin North Transgas Oy:stä, jonka omistivat Fortum ja Gazprom.

Fortumin vuosikertomuksista (vuosilta 1997, 1998 ja 1999) löytyy mielenkiintoisia kirjauksia (https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf...): ”Nesteen ja Venäjän maakaasuyhtiön RAO Gazpromin yhteinen yritys North Transgas Oy perustettiin heinäkuussa. Yhtiö on aloittanut Suomen kautta Keski-Eurooppaan kulkevan maakaasuputken reittivaihtoehtojen selvittämisen.” ja (https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf...): ”Yhdessä OAO Gazpromin kanssa perustettu North Transgas Oy on tehnyt laajaa perusselvitystä Venäjältä Suomen alueen kautta Euroopan markkinoille suuntautuvan maakaasun vientiputken rakentamisen teknisistä, lainsäädännöllisistä ja ympäristökysymyksistä. Selvitys valmistuu keväällä 1999.” ja (https://www.fortum.fi/sites/g/files/rkxjap156/file...): sivu 10: ”Fortumin yhdessä Gazpromin kanssa omistama North Transgas Oy sai valmiiksi mittavan esiselvityksen Venäjältä Suomen kautta Länsi-Eurooppaan suunnitellun maakaasuputken rakentamisesta. Selvityksen mukaan kaikki kolme reittivaihtoehtoa voidaan rakentaa ilman merkittäviä ympäristövaikutuksia, ne ovat taloudellisesti kilpailukykyisiä eikä niiden toteuttamiselle ole lainsäädännöllisiä esteitä. Hankesuunnitelman mukaisessa seuraavassa ns. neuvotteluvaiheessa selvitetään muiden hankkeeseen mahdollisesti osallistuvien partnerien tarve, hankkeen toteutuksen juridinen rakenne, rahoitukseen liittyvät seikat sekä muut jatkopäätöksiä edeltävät kysymykset.”

Talouselämä-lehti kirjasi aikanaan oheisesti (https://www.talouselama.fi/uutiset/intohimojen-put...):

”Idea Itämeren pohjassa kulkevasta kaasuputkesta periytyy 1990-luvun lopulta suomalaisvenäläiseltä North Transgas Oy:ltä, jonka osakkaita olivat suomalainen Neste ja venäläinen Gazprom. Oli nähtävissä, että Keski-Eurooppa tarvitsee lisää kaasua energiahuoltonsa turvaamiseksi. Venäjällä on maailman suurimmat kaasuvarat, joten on luonnollista ostaa kaasua sieltä.

Suomalaisvenäläinen yhteenliittymä tuli siihen tulokseen, että on sekä taloudellisesti, ympäristöllisesti että teknisesti fiksuinta rakentaa kaasureitti Itämeren halki. Suomalaisten innostus kaasuputkeen kuitenkin sammui, kun ruotsalaiset eivät kiinnostuneet kaasusta.
 
North Transgas yhtiönä vaipui horrokseen. Toukokuussa 2005 Fortum myi puolikkaansa kumppanilleen Gazpromille.”

 

 

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #50

Ukrainassahan on natseja, jos Putinin perässähiihtäjiltä kysytään. Ja venäläisessä mediassa muilta ei kysytäkään. Näillä Pyhän Venäjän uusilla apostoleilla on jännä kyky löytää natseja kaikkialta paitsi sieltä missä heitä oikeasti on. Bäckmaninkin avuksi on rientänyt usein Putin-Jugend, tai nashi-nuoret, niin kuin heitä Venäjällä kutsutaan. Nashi-nuoret, joo. Vain yhden kirjaimen ero natsi-nuoriin. No, Bäckmanilla onneksi on nykyään muita kiireitä, kun hänen yhteistyökumppaninsa Mustamaalauksen Vimma ja sen päätyhjäntoimittaja joutuivat viimeinkin vastaamaan tihutöistään oikeudessa.

Ukraina pyytää länneltä apua, ja saa kyllä jotain avustusta. Venäjää vastaan se on kuitenkin käytännössä yksin. Yksikään Euroopan maa ei ole valmis menemään sotaan Ukrainan vuoksi. Yhdysvalloista puhumattakaan. Tämän Venäjä tietää, ja siksi se käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Ukrainan tilanne todistaa, että jokainen konflikti pitäisi estää mahdollisimman aikaisin. Kun vahinko on jo tapahtunut, heikompi osapuoli kuitenkin kärsii eniten. Tämänkin Venäjä tietää.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #50

Yritin alla olevaa kommentiksi Pesoselle ap:llä mutta lieneekö kadonnut jonkin ICT-härjiön takia bittiavaruuteen. Siis toistamiseen:

Pesonen taitaa sotkea kaksi asiaa: idean ihan oikeasti Suomen (ja Ruotsin) maaperällä kulkevasta putkesta josta kaasua olisi tullut myös Suomeen (ja Ruotsiin) ja suoran putken rakentamisen Itämeren pohjassa joka vain kulkee Suomen talousvyöhykkeen kautta. Ne ovat eriasioita ja Lipposen ajattelu on kai kulkenut, että Suomikin voisi hyötyä Keski- ja Länsi-Euroopan kaasureiteistä. Olihan jo aiemmin nähty tarvetta silloisia ratkaisuja vaakaammille ja turvallisemmille energiareiteille.

Lipponen siis havaitsi olemassa olevan markkinaraon mutta se meni suomalaisilta laajemmin "ohi suun". Lopultahan suomalainen talouseliitti ei nähnyt hyötyjä itselleen joten ainoiksi suomalaisiksi hyötyjiksi jäivät Lipponen itse konsulenttina ja putkien päällystäjät Kotkassa.

P.s. Jospa Pesonen ei myöskään sotkisi minua persuleihin, jookosta? Herkkänahkaisempi voisi pitää sitä loukkaavana, minä sen verran epämiellyttävänä, että tunnen väistämätöntä tarvetta käydä suihkussa.

Käyttäjän MikkoToivonen1 kuva
Mikko Toivonen

Populisoidaanpa monimutkainen hanke:

Faktat:
1. Eurooppa, Suomi mukaanlukien tarvitsee metaania liikenne ja energiatulevaisuutensa ihan lähitulevaisuudenkin suurena ratkaisun osana.

2. Metaania voi aivan hyvin ja turvassa ostaa myös Venäjältä ja Nordsteamien kautta.

Silloin on kuitenkin välttämätöntä varmistaa, että riippuvuus yhden potentiaalisti sitä väärinkäyttävän tahon ei ylitä 10% kokonaistarpeesta. Arvioidaan että tuon 10% osuuden voidaan koska tahansa kytkeä pois ilman massiivisia haittoja Euroopan maiden energiahuollolle ja turvalle.

Euroopan Unionin on siis varmistettava putki kaasun reittejä ja toimituksia monesta eri suunnasta, kuten jotain Nabucco suunnitelman tyylistä mutta Turkki ohittaen Mustanmeren alitse Georgiasta Romaniaan tai Bulgariaan. Pohjois Afrikan kaasukenttien lisätty putki kapasiteetti. Uudet putket mahdollisesti Kyproksen ja Israelin aluevesien suuriin kenttiin Kyproksen ja Kreikan kautta tai nesteytettynä siellä.

LNG terminaalien lisärakentaminen ja tuottajien hankkiminen ympäri maailmaa kuten LNG kanssa on tapana. Sitähän jo nyt liikutellaan taloudellisesti mistä tahansa minne tahansa. Suomeenkin pitäisi vihoviimein saada se valtamerialus kokoinen pää terminaali Inkooseen, kun myös meillä väistämättä ja nopeastikin siirrytään kaikessa muussa paitsi lentoliikenteessä pääasiassa metaanille

Avainkysymys on kuitenkin se että koskaan ei yhdestä toimittajasta saa olla liian riippuvainen. Ja silloin jos tarkastellaan Suomen energiamateriaali hankintoja niin tulemme myrskyäville vesille ja taatusti ilman pelastusvenettä tällä hetkellä

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset