AriPesonen1

Laivue 2020 -hankinnalla Suomella on mahdollisuus laukaista myös ydinohjuksia

  • Kuva 1. MK 41 Baseline VII Strike-Length Vertical -ohjuslaukaisujärjestelmän kohdalla on raksittu kaikki ohjustyypit.
    Kuva 1. MK 41 Baseline VII Strike-Length Vertical -ohjuslaukaisujärjestelmän kohdalla on raksittu kaikki ohjustyypit.
  • Kuva 2. MK 41 VLS -ohjuslaukaisujärjestelmän teknisiä mittoja.
    Kuva 2. MK 41 VLS -ohjuslaukaisujärjestelmän teknisiä mittoja.

Puolustusministeriö uutisoi viime torstaina, että Suomi on valinnut Laivue 2020 -taistelualushankkeessa Pohjanmaa-luokan korvetteihin yhdysvaltalaisen ESSM-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ja Seasparrow-ohjukset (RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM)) ja että järjestelmän veroton hinta on 83 miljoonaa euroa (Puolustusministeriö 21.2.2019). Yleisemmin käytetty nimi Seasparrow-ohjukselle on RIM-162 ESSM.

Hankinta uutisoitiin myös kansainvälisillä sotilasuutissivustoilla (esim. Defense-aerospace 21.2.2019). Suomessa  asiaa uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (HS 21.2.2019).

Ostovaltuutuksen ohjuksille Suomi sai Yhdysvalloista jo vuosi sitten. Defence Security Cooperation Agencyn (DSCA) lehdistötiedote otsikolla “Finland – Evolved SEASPARROW Missiles (ESSM)” päivämäärällä 5.2.2018 löytyy täältä (tiedote 17-77).

Puolustusministeriön tiedotteessa ei ole kerrottu hankittavan ohjuslaukaisualustan tyyppiä, mutta Helsingin Sanomien mukaan ”Suomen hankkima laukaisinyksikkö ampuu ohjukset pystysuoraan ilmaan. Laukaisinyksikköjä on erilaisia, mutta Suomen ostama on yleisimmin eri laivastojen käytössä.” (HS 21.2.2019).

RIM-162 ESSM -ohjuksia voidaan laukaista useilta eri alustoilta, mutta Helsingin Sanomien kirjauksen perusteella kyse on Mk 41 Baseline VII Strike-Length Vertical -ohjuslaukaisujärjestelmästä, jolle Suomella oli myös Yhdysvaltojen ostovaltuutus (DSCA:n lehdistötiedote otsikolla “Finland - Mk 41 Vertical Launching Systems”, julkaisupäivä 20.2.2018, tiedote 17-75).

Tällä hetkellä Yhdysvallat valmistaa neljää eri versiota RIM-162 ESSM-ohjuksesta. RIM-162A-ohjus on suunniteltu Aegis-alusten vertikaaliseen MK 41 VLS -ohjuslaukaisujärjestelmään. RIM-162B-ohjus on puolestaan versio, joka on tarkoitettu käytettäväksi MK 41 VLS -ohjuslaukaisujärjestelmän kanssa muilla kuin Aegis-aluksilla ja siksi siitä puuttuu Aegis S -kaistan nouseva linkki. RIM-162C ja RIM-162D puolestaan ovat RIM-162B:n johdannaisia, joita käytetään MK 48 VLS- ja MK 29 -laukaisualustoilla.

Puolustusministeriön uutisesta ei kerrota, onko ostettu laukaisualustatyyppi DSCA:n ostovaltuustiedotteen mukainen. Jos on, laukaisualustatyyppi on kaiken mahdollistava MK 41 VLS BL VII (kuva 1).

Vaikka Suomen ostos ilmeisesti ja todennäköisesti on RIM-162B-ohjus, on MK 41 VLS -ohjuslaukaisujärjestelmä modifioidessa vauhdilla myös Aegis-ohjuspuolustusjärjestelmään. Tekniikka ei ole este.

Kirjoitin taistelualushanketta koskevan laajan ja perusteellisen blogikirjoituksen otsikolla ”Uusilla korveteilla pitää olla kyky torjua myös Iskander- ja Kalibr-ohjuksia” vuosi sitten (US-blogi 9.3.2018). Aseistusvalinnat olivat tuolloin puolustushallinnossa työn alla.

MK 41 -ohjuslaukaisujärjestelmässä ohjukset ladataan ”säiliöihin” (”canister”), jotka puolestaan ladataan laukaisujärjestelmän ”soluihin” (”cell”). Parempi suomennos cell-sanalle olisi ehkä siilo. Yhdessä laukaisujärjestelmässä on neljä solua kahdessa rivissä, siis yhteensä kahdeksan solua. MK25-laukaisusäiliö on yhtä kuin yksi solu, johon sopii neljä ESSM-ohjusta, joten ohjuslaukaisujärjestelmässä on kerrallaan 32 ohjusta. Esimerkiksi Tomahawk-ohjuksia yhteen soluun sopii sen sijaan vain yksi kappale.

Epäilen, ettei Laivue 2020:n kuhunkin kolmeen alukseen tule operatiiviseen käyttöön edes tuota 32 ohjuksen määrää huomioiden tilatun hankinnan arvo (83 miljoonaa euroa).

                                                                                          ****

Kiitän Suomen puolustushallintoa hyvästä ja onnistuneesta valinnasta. Järjestelmä oli myös minun suosikkini yhdeksi Suomen uusien taistelualusten ohjusjärjestelmäksi. En kiitä itse ohjusten vuoksi vaan niiden laukaisualustojen vuoksi.

Ohjusjärjestelmiä hankittaessa tärkeä valintaan vaikuttava asia on itse ohjusten lisäksi ohjusten laukaisualustat ja laukaisusäiliöt. Millaisia erityyppisiä ohjuksia kuhunkin laukaisusäiliötyyppiin voidaan ladata ja miten laukaisusäiliöt ovat modifioitavissa tulevaisuuden uusille ohjustyypeille. Ohjusteknologiassa on ollut jo kauan päämäärä, että saman ohjuksen on käytävä eri laukaisualustoilla ja eri laukaisualustoilla on kyettävä laukaisemaan eri ohjustyyppejä.

Asehankintoja tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Ajan myötä ohjuksilla on tapana kasvaa, joten etenkin kalliissa merialuksissa on syytä olla riittävästi tilaa myös uusille laukaisualustoille, jotka ovat vanhoja korkeampia ja ehkäpä myös leveämpiä. Mitoituksia ei ole syytä tehdä luilleen. Lähes 8 metriä korkea tila laukaisualustalle on syytä olla vähintään varattuna.

MK 41 Baseline VII Strike-Length Vertical -ohjuslaukaisujärjestelmän soluista voidaan laukaista RIM-66 Standard-, RIM-67 Standard-, RIM-161 SM-3-, RIM-174 Standard ERAM-, BGM-109 Tomahawk-, RUM-39 VL-ASROC-, RIM-7 Sea Sparrow- ja RIM-162 ESSM -ohjuksia. Laukaisujärjestelmään lisättiin aikoinaan pituutta, jotta sillä voidaan laukaista myös Tomahawk-ohjuksia. RIM-161 SM-3 -torjuntaohjuksen pituus on 6,55 metriä ja BGM-109 Tomahawk -ohjuksen 6,25 metriä. Suomeen ostettavien RIM-162 ESSM -ohjusten pituus on vain 3,66 metriä.

Totesin jo vuosi sitten blogikirjoituksessani, että laukaisujärjestelmä on Suomen syytä valita niin, että sillä voidaan laukaista Tomahawk-ohjuksia. Näin toimiessa Suomella on kalustonsa puolesta tasaveroiset tekniset mahdollisuudet liittyä Aegis-ohjuspuolustusjärjestelmään kuin mitä esimerkiksi Norjalla on. MK 41 BL VII oli oikea ostos.

Toistaiseksi Tomahawk-ohjuksia Yhdysvallat ei ole myynyt juurikaan muille maille. Ohjus on käytössä vain Yhdysvalloilla itsellään ja Iso-Britannialla. On kuitenkin huomioitava, että Raytheonin RIM-161 SM-3-torjuntaohjuksen tilalle voidaan teknisten mittojen puolesta asettaa suoraan Raytheonin BGM-109 Tomahawk -ohjus samalla laukaisualustalla. RIM-161 SM-3-torjuntaohjuksia ja niiden laukaisualustoja on Euroopassa laajemmin.

                                                                                          ****

MK 41 BL VII -ohjuslaukaisujärjestelmän myötä Suomella tulee olemaan tekninen kyvykkyys laukaista myös ydinkärkiä.

BGM-109 Tomahawk -ohjukset ovat varustettavissa ydinkärjillä. INF-sopimuksen velvoitteiden mukaisesti Yhdysvallat tuhosi Euroopassa maalle sijoitut W-84-ydinkärjillä varustetut BGM-109G Tomahawk -ohjukset, mutta merialuksissa ohjukset ovat edelleen. W-84-ydinkärkien tuhovoima oli suurimmillaan 150 kT.

Nykyisiin Tomahawk-ohjuksiin asennettava ydinkärki on tyyppiä W80. Yhdysvallat on parhaillaan kunnostamassa noita ydinkärkiä ja kunnostetut ohjukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025 W80-4 tunnuksella (Sandia National Laboratories 15.10.2015). Kunnostaminen ei tarkoita sitä, että kaikki ydinkärjet olisivat kerralla kunnostettavina.

Kärjen vaihto ohjukseen on sinänsä nopea toimenpide. Ydinkärki vaihdetaan ohjukseen kuin Lego-palikka.

Jos Yhdysvallat sijoittaa Venäjän kasvavan ydinaseuhan vuoksi uusia taktisia keskimatkan ydinohjuksia Eurooppaan, uskoisin niiden olevan Tomahawk-ohjuksiin asettavissa olevia ydinkärkiä. Tomahawk-ohjukset tulisivat todennäköisesti merialuksiin, eivät maalle. Yhdysvallat toisi todennäköisesti Eurooppaan lisäksi myös ilma-aluksissa kuljetettavia ydinaseita.

Presidentti Putin otti MK 41 VLS -laukaisualustat esille viime keskiviikkona vuotuisessa valtakunnan tila -puheessaan maan liittokokoukselle (Президент России 20.2.2019).

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (IS 24.2.2019). Suomi on nyt siis päättänyt hankkia noita Putinin manaamia laukaisualustoja uusiin korvetteihinsa.

Putin lausui:

Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование «ракеты-мишени» для целей ПРО. Затем приступили к развёртыванию в Европе универсальных пусковых установок МК-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности ’Томагавк’.

Vapaa suomennos:

Ensinnäkin he [Yhdysvallat] aloittivat keskipitkän matkan ohjusten kehittämisen sekä käytön ja antoivat niille silmänlumeeksi ”puolustusohjukset” -nimen kuitenkin ohjuspuolustuksen [Venäjää kohtaan hyökkääviä] tavoitteita varten. Sitten he aloittivat toimittaa Eurooppaan monikäyttöisiä MK 41 -ohjuslaukaisualustoja, mitkä mahdollistavat keskimatkan Tomahawk-risteilyohjusten taistelukäytön.

Yhdysvalloista tulevat MK 41 -ohjuslaukaisualustat ovat nyt siis Putinin mielestä sotilaallinen uhka, koska niillä voidaan laukaista myös Tomahawk-ohjuksia.

Katsotaan, milloin Tomahawk-ohjuksia ja kenties myös ydinkärkiä aletaan sijoittaa eurooppalaisiin sota-aluksiin, kun INF-sopimusta ei pian enää ole. Valmius on Saksalla, Hollannilla, Norjalla ja Espanjalla sekä pian myös Suomella alusten puolesta. Iso-Britannialla on jo Tomahawk-ohjuksia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Meidän on syytä olla kiitollisia myös Amerikan suuntaan, koska Suomi voi nykyisellään halutessaan ostaa sieltä ihan ykköskorin rautaa.

USA on siis selvästikin omissa tarkasteluissaan nostanut Suomen statusta.

Käyttäjän MikkoRaatikainen1 kuva
Mikko Raatikainen

Saa nähdä alkaako Venäjä pitää suomea millaisena uhkana, jos sielläpuolen tulkitaan meillä olevan mahdollisuus laukaista ydinkärjellä ladattuja ohjuksia.

Voi olla että kohta rajan itäpuolelle ilmestyy Venäjän mielipide asiaan.

Ettei vaan kävisi niin, että kohta suomi joutuu isojen poikien pelinappulaksi peliin, jonka kulkuun meillä ei paukut riitä vaikuttamaan.... samalla tavalla kuin kävi Ukrainalle.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ei Venäjä ala sen kummemmin kuin ennenkään.

Kyse on siitä, että Suomella nyt on se mahdollisuus ja se tahto ostaa sitä aseistusta, mitä silloin ei voitu, kun Erkki Tuomioja oli ulkoministeri ja SDP hallituksessa.

Näin se maailma muuttuu - onneksi.

Käyttäjän MikkoRaatikainen1 kuva
Mikko Raatikainen

Toivottavasti ei ala.
Tähän asti Venäjä/N-liitto on kohdellut suomea sotien jälkeen aikalailla silkkihanssikkain verrattuna muihin naapurimaihinsa.

Maailma muuttuu, mutta toivottavasti suommen kannalta parempaan suuntaan...ei huonompaan.

Sillä ei ole loppupeleissä Venäjän reaktioihin mitään merkitystä miten ME nuo hankinnat näemme, eikä silläkään mikä on totta tai ei noiden hankintojen tarkoituksen osalta.

Venäjän reaktioihin vaikuttaa vain ja ainoastaan se miten he tuon asian näkee ja kokee.
Sinänsä se on sitten makuasia kuinka paljon sen tarvitsee antaa vaikuttaa suomen päätöksiin, mutta se on asia joka tulee joka tapauksessa ymmärtää.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Ydinaseiden osalta lähinnä teoreettista pohdiskelua, mutta jos tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että Suomella on nyt selvästi isompi market shoppailtavana, niin silloin asialla on kyllä merkitystä. Kunhan Suomella vain olisi rahaa (=poliittista tahtoa) ja uskallusta käydä ostoksilla.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Rautaa rajalle oli omankin Isoisäni ulkopoliittinen mielipide, häneltä jäi osittain omin käsin rakentamansa komea omakotitalo Sortavalaan.

Toisaalta hän myös mainitsi ettei nukkuvaa karhua tule ärsyttää...

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Esa Heikkinen

Venäjä ei ole nukkuva karhu. Ainoa europpaan kuuluva valtio joka uhoaa superaseilla, sotilaallisella varustautumisella, hybridivaikuttamisella oman maaonosansa valtioita vastaan. Jäämereltä Mustallemerelle asti.

Aseteknologian esittely tuntuu olevan Putinille jonkinlainen pakkomielle.
Militarististen suunnitelmien lisääntyminen on konkreettinen uhkakuva.

Koko 2000 luvun Kreml on suunnannut uhkansa jokaista maata vastaan joka pyrkii turvaamaan omaa puolustustaan tai olemalla jonkun liittouman jäsen.

Venäjää on rauhoittanut ainoastaan taantumat. Vuoden 2008-2010 globaali taantuma hiljensi uhoa ja varustautumista. Näyttää siltä, että energian hinta on ainoa Kremliä rauhoittava tekijä. $40 barrelihinta on sopiva siirtämään painopistettä asevarustelusta sisäpoliittisiin ja taloudellisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseksi tehtäviin uudistuksiin.

"Me olemme valmiit suuntaamaan ohjuksemme jokaista maata kohti joka uhkaa meitä".

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Ilkka Varsio

Suomi on saanut olla rauhassa Venäjän naapurina jo kauan ja näinollen Suomen suuntaan Venäjä käyttäytyy kuin nukkuva karhu. Isoisäni käyttämä kansanviisaus lausuttiin Neuvostoliiton ollessa voimissaan ja tuolloin noottikriisit yms tuntuivat pikkujutuilta sotimiseen verrattuna. Näin ymmärsin hänen sanomansa eli ei ärsytetä mutta pidetään huolta varustautumisesta.

Muuhun viestiin en ota kantaa koska en halua pilata Herra Ari Pesosen asiallista blogikirjoitusta analysoimalla syy/seuraussuhteita nykytilanteessa USA (ja ns. länsiliitouma) vastaan Venäjä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #9

Nukkuva karhu oli varsin hereillä muutama vuosi sitten, kun Lapin itärajan yli alkoi tulvia pakolaisia Kremlin poliittisella päätöksellä.

Nukkuva karhu on osoittanut voimaansa myös tarkoituksellisilla Suomen ilmatilaloukkauksilla, jotka tosin on nyt saatu lopetettua, - kiitos Suomen Ilmavoimien.

Nukkuva karhu osoitti vaikutusvoimaansa myös saamalla puolipakolla Fortumin mukaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen Vastaus kommenttiin #10

En suhtautuisi pakolaisten tuloon ja ilmatilaloukkauksiin tahallisina provokaatioina.

Rajavalvonta-asia sovittiin ja se saatiin toimimaan pikavauhtia.

Venäjän ilmavoimien tekemät Suomen lmatilaloukkaukset ovat yleensä tapahtuneet Suomenlahden ilmakäytävällä ns. Porvoon mutkan kohdalla. Venäläiset lentävät Suomenlahtea pitkin Kaliningradin tukikohtiinsa. Yliäänikoneilla suoritetut loukkaukset ovat olleet kestoltaan joitakin kymmeniä sekunteja - muutamia minuutteja. Nämä ovat luonnollisesti tuomittavia mutta eivät kuitenkaan täytä tahallisen provokaation tunnusmerkkejä, ehkä enemmänkin huolimattomuuksia tai välinpitämättömyyttä.

Fennovoima ja Fortum - tutkivalle journalistille töitä enkä usko että taustavaikuttajat koskaan selviävät. Ainakin se näyttää erittäin todennäköiseltä että Fortumin päätökseen vaikutti pääomistajan halu ja sitä kautta ääni.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #11

"Venäläiset lentävät Suomenlahtea pitkin Kaliningradin tukikohtiinsa. Yliäänikoneilla suoritetut loukkaukset ovat olleet kestoltaan joitakin kymmeniä sekunteja - muutamia minuutteja. Nämä ovat luonnollisesti tuomittavia mutta eivät kuitenkaan täytä tahallisen provokaation tunnusmerkkejä, ehkä enemmänkin huolimattomuuksia tai välinpitämättömyyttä."

Jokainen merenkulku- tai ilmailukarttaa katsova näkee ensi silmäyksellä Suomenlahden keskellä kulkevan itä-länsi -suuntaisen laivaväylän, leveydeltään 5 km idästä länteen päin Suomen puolella ja 5 km lännestä itään päin Viron puolella – yhteensä 10 km leveydeltä kansainvälistä meriväylää. Näiden yläpuolella sijaitsevat vastaavat lentoväylät.

Jos kansainvälisen lentoväylän pohjoispuolella vallitsee maanäkyvyys ja lentäjä näkee allaan mannerta eikä Suomenlahden ulappaa, hän tietää tällöin 100 % varmuudella olevansa Suomen ilmatilassa. Koska valtion ilma-alusten miehistön voidaan olettaa omaavan vähintäänkin normaalin näköaistin, ei tulo Suomen ilmatilaan rantaviivan tai mantereen päälle maanäkyvyyden vallitessa voi koskaan olla muuta kuin tietoisen tahallista. Pimeän aikana ei suoraan alla pitäisi myöskään koskaan näkyä asutuskeskusten valoja, jos lennetään Suomenlahden kansainvälisellä lentoväylällä.

Tämän lisäksi valtion ilma-aluksissa on korkeatasoiset navigointilaitteet moninkertaisesti ja toisistaan riippumatta varmistettuina, joissakin jopa maastonseurantatutkat tai koneen nokalla lentosuunnistajan oma pleksilasinen "ohjaamo", josta on jatkuva suora näkyvyys alas. Paikannus metrien tarkkuudella joka hetkellä on siis teknisesti varmistettu.

Tämän lisäksi Venäjällä on tiettävästi Suursaaressa kaukovalvontatutka, jonka näytöille lienee merkitty niin rantaviivat kuin lentoväylätkin, ja sillä havaitaan reaaliajassa kaikki Suomenlahden lentoliikenne. Vastoin suunnitelmia lentäville Venäjän koneille voitaneen milloin tahansa käskeä tosiajassa reitin korjaus, jos vain niin halutaan.

Eivät Venäjän koneet siis tule Suomen ilmatilaan eivätkä varsinkaan mantereen ylle koskaan erehdyksessä, vaan suunnitellusti ja kurinalaisesti. Se suunnitelma voi toki osoittaa välinpitämättömyyttä, mutta huolimattomuutta se ei ainakaan ole.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen Vastaus kommenttiin #14

Joskus näitä kommenttiketjuja taitaa vaivata tahallinen väärinymmärtämisen syndrooma. Yritetäänkö todistaa viimeistä piirua myöten omaa asiaa ainoaksi oikeaksi totuudeksi vai mitä? Kuten juuri aikaisemmassa kommentissani totesin että "...eivät kuitenkaan täytä tahallisen provokaation tunnusmerkkejä, ehkä enemmänkin huolimattomuuksia tai välinpitämättömyyttä."

Nyt Hannu Mononen yrittää todistella kommenttiani... niin, vääräksikö?

Herra Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö lausui ilmatilaloukkausten "kiihkeimpänä" aikana mm. seuraavaa:

"Ilmatilaloukkaukset välinpitämättömyyttä, eivät uhittelua" ja hän myös totesi että kyseessä ei ollut provokaatio:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001938821.html

Nyt se vastakysymys: valehteleeko Tasavallan Presidentti ?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #15

Tasavallan presidentti puhui diplomaattisesti.

"Niinistön mukaan Venäjän vilkas ilmatoiminta liittyi Iskander-ohjusten merikuljetukseen Kaliningradin alueelle. Kuljetuksia turvattiin hävittäjillä, jotka tekivät matkan varrella kaarroksia sekä Suomen että Viron ilmatilassa."

Mikähän olisi sellainen teollisuustuote, jonka kuljetusta saisi vastaavasti turvata hävittäjillä, jotka tekisivät matkan varrella kaarroksia Venäjän ilmatilassa ilman etukäteen hankittua lupaa? Neuvostoliitto ei epäröinyt ampua alas sen ilmatilaan tulleita tai niissä käyneitä siviilimatkustajakoneita, ei Karjalassa (KAL 902 v. 1978) eikä Kamtsatkan alueella (KAL 007 v. 1983). Venäjän Federaation ajalle ei vastaavia tapauksia ole tiettävästi sattunut. Mutta tahalliset alueloukkaukset varsinkin aseistetuilla sotilaskoneilla ovat hävyttömiä tekoja: kuin naapuri ajaisi tonttisi poikki panssarivaunulla ihan huvikseen. Se, mitä kulloinkin kuljetetaan, ei niitä oikeuta. Miten niihin suhtaudutaan, se taas on ulkopolitiikkaa.

Venäjä on todellakin välinpitämätön suvereenien naapurivaltioidensa alueiden loukkaamisen suhteen, ja haluaa vieläpä lyödä tästä rumpua ehdoin tahdoin – ikään kuin mikä tahansa Itämeren merikuljetus rauhan aikana muka vaatisi onnistuakseen hävittäjäsuojaa. Venäjä ilmeisesti haluaa kuljettamisen ohella dramatisoida ja mainostaa asiaa. Sen sijaan, se itse ei siedä muiden valtioiden lentämistä edes kansainvälisessä ilmatilassa Kaliningradin lähettyvillä: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ryskt-stridsfly...

Vaikka millaisia kaarroksia kurvailtaisiin, kyllä sentään Suomenlahden kansainvälisellä lentoväylällä mahtuu hävittäjän kaikilla lentonopeuksilla tekemään täyskäännöksiä tai lentämään halutessaan vaikka jatkuvia ympyröitä loukkaamatta naapurimaiden ilmatilaa, ellei se ole tarkoitus. Kuinka leveä on lentokentän kiitorata? Jos venäläispilotit sille mahtuvat laskeutumaan säässä kuin säässä, kuinka he eivät pysyisi suuntaansa 5 km leveän lentoväylän sisällä niin halutessaan?

Suunniteltu ilmatilan loukkaus voinee olla tiedon keruuta naapurimaiden ilmavalvonnan ja tunnistuslentotoiminnan laadusta ja tehosta, siihen liittyvän viestiliikenteen seurantaa ja tallennusta sekä tapahtumien ajoitusta sekuntikellolla.

Jokainen tulkitkoon tahollaan Venäjän tekemiä ilmatilan loukkauksia juuri haluamallaan tavalla. Luettelin vain yllä joukon faktoja, jotka sulkevat pois erehdyksessä tapahtuvan Suomen mantereen yllä lentämisen varsinkin maanäkyvyyden vallitessa. Jos olen siinä ymmärtänyt jotakin väärin, kuulen mielelläni, mitä.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen Vastaus kommenttiin #16

Olen edelleen Tasavallan Presidentin kanssa samaa mieltä näistä ilmatilaloukkauksista. Jostakin syystä hänen sanomanaan hyväksyttiin näkemys ettei kyse olllut tahallisesta provokaatiosta. Nyt kun on samaa mieltä, se mielipide ei kelpaakaan vaan pitää todistella kynsin hampain asia toiseksi.

Minun mielipiteelläni ei ole mitään merkitystä mutta Tasavallan Presidentin lausuma on aina merkityksellinen. Mikäli asiasta olisi oltu kovinkin eri mieltä hänen kanssaan olisi siitä varmasti käyty myös julkista keskustelua. Tasavallan Presidentti on varmasti kuullut ennen lausuntoaan Puolustusvoimien, Ilmavoimien ja mahdollisesti Rajavartiolaitoksen mielipiteet asiasta ja perusti lausuntonsa asiantuntijakonsultaation pohjalle.

Olen siis edelleen samaa mieltä Tasavallan Presidentin kanssa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #17

Kuten sanottu, tasavallan presidentti puhui diplomaattisesti – mutta lehtiuutisen mukaan myös kertoi todellisen syyn. Siis kansainvälistä laivaväylää pitkin kuljetettiin Kaliningradiin Iskandereita, ja hävittäjät oli käsketty saattueen sivuille tietylle etäisyydelle "suojaksi" torjumaan kuvitteellisen "vihollisen" hyökkäystä laivoja vastaan – siis rauhan ajan sotaharjoitus järjestettynä luvattomasti naapurimaiden ilmatilassa todennäköisesti aseistetuilla hävittäjillä, sotilaskäskystä tahallisesti ja suunnitellusti eikä vähääkään erehdyksessä.

Onko kyseessä provokaatio tai uhittelu? Jos mikä tahansa muu valtio menettelisi näin Venäjän ilmatilassa, ehdottomasti se Venäjällä sellaisena tuomittaisiin ja Venäjä olisi lähettänyt omat hävittäjänsä torjuntaan kuten edellä linkkaamassani uutisessa Ruotsin aseettoman viestitiedustelukoneen häätämisestä 20 metrin päässä lentäen kansainvälisessä ilmatilassa – ja jos Venäjän ilmatilaa olisi loukattu, mahdollisesti hävittäjä olisi myös ampunut varoitukseksi sarjan valojuovia vieraan koneen ohjaamon edestä; tuskin kuitenkaan neuvostotyyliin alas ampuen, kuten 1970-80 -lukujen korealaiset matkustajakoneet. Mutta Asovan merelle pyrkineiden ukrainalaisten merimiesten pitäminen parhaillaan pidätettyinä väitetyn alueloukkauksen takia osoittaa, millaista teatteria Venäjä järjestää oman aluevalvontansa tiimoilta. Suuruudenhullu ydinasesuurvalta ottaa itselleen erivapauksia mahtipontisesti, mutta ei toki salli samaa naapureilleen.

Suomen julkinen keskustelu on sitten asia erikseen – puolustusliiton ulkopuolisuus panee mediankin suhtautumaan toisin kuin Naton jäsenmaissa tai Ruotsissa on tapana. Asiantuntijakonsultaation pohjalta presidentti tiesi ilmatilan loukkausten taustat ja kertoi ne todenmukaisesti, mutta aivan kuten sanot, Tasavallan Presidentin lausuma on aina merkityksellinen hänen asemassaan ja ne on muotoiltava sen mukaan. Meillä tavallisilla veronmaksajilla taas on Veikko Huovisen romaanihahmo Konsta Pylkkäsen sanoin kusiaisen valtuuvet, eikä meidän ajattelumme vaikuttajia kiinnosta.

Kiitos kannanotoistasi, niiden ansiosta opin taas uutta Itämeren tilanteesta.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen Vastaus kommenttiin #18

Suomen ilmatilaa ovat loukanneet milloin Yhdysvaltalaiset, milloin Ruotsalaiset ja milloin mitkäkin maat, Venäläiset ovat toki selkeästi yliedustettuina ilmatilan loukkaustilastoissa. Saattaisi mahdollisesti johtua maidemme etäisyydestä toisiinsa nähden.
Olen tietoinen Venäjän ilmavoimien lisääntyneen aktiviteetin syistä Suomenlahden lentokäytävällä syksyllä 2016 enkä katsonut aiheelliseksi kerrata niitä täällä.

Uskon edelleenkin Tasavallan Presidentin tarkoittavan mitä hän sanoo enkä koe asiakseni selitellä hänen sanomisiaan. Olen hänen kanssaan samaa mieltä.

Mitä tulee Kerchin salmen välikohtaukseen, lainaan toisen, myöskin Ari Pesosen toisessa blogissa kommentoineen henkilön tekstiä:

"Kertsin salmessa kävi kolme Ukrainan alusta yrittämässä ajaa läpi Ketsin salmen luotastun liikennealueen läpi ja ajoivat tuntitolkulla provokaatiota salmessa, keskeyttäen meriliikenteen salmessa.

Kerstin samessa on vastaava liikenteen ohjaus kuin Bosporin salmessa. Salmi on matala ja siinä on yksi kapea ruopattu väylä, jossa on tiukkoja käännöksiä. Näin on ollut 50 vuotta, eikä silta sitä ole muuttanut.

Salmessa on luotsipakko ja yksisuuntainen liikenne, jossa suuntaa vaihdetaan kun yksi letka on luotsattu salmen läpi. Siksi on ajovuorot eli paikkavaraus salmeen.

Eli merenkulun ohjauksen kannalta hieman vastaava lentokentällä on ilmailulle.

Ukrainan toimi oli samaa kuin olisi lentokentän valvottuun ilmatilaan tultu pörräämään droneilla ja huudettu samaan aikaan ilmailun vapautta.

Kertsissä droneina toimi kaksi pientä tykkivenettä ja hinaaja.

Kannattaisi kysyä asiaa merenkulun ammattilaisilta ja kuunnella muutakin kuin Ukrainan levittämää sotapropagandaa.

Kai te edes tajusitte että se televisiossakin ollut video oli kuvattu keskeltä Kertsin salmea, ankkuripaikka 133:n vierestä, vaikka Ukrainan mukaan se alukset eivät aluksi olleet edes käyneet salmessa..."

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #19

Totta, myös länsimaat loukkaavat ilmatilaamme ja aivan samoin: koneilla, joissa on viimeisen päälle huippuluokan navigointijärjestelmät, ja yhtä lailla näkemällä alas katsoen yhdellä silmäyksellä, jos ne ovat luvattomasti Suomen ilmatilassa jos kerran alla näkyy mannerta eikä meren ulappaa. Motiivi lienee edellä viitattu Suomen ilmavalvonnan ja tunnistusvalmiuksien testaaminen datan keräämiseksi siitä tehtävää analyysia varten.

– Syvän rauhan aikana ei tietenkään pidä ylireagoida kenenkään osapuolen seikkailuihin eikä ehdoin tahdoin kärjistää niitä diplomaattisiksi kriiseiksi; silti parhain päin selittelyt eivät liene aikuisten oikeasti totta jos valtioiden ilma-aluksia lentävät ammattitaitoiset miehistöt, kuten on syytä olettaa.

Emme tiedä, lähettikö Suomi nootin tuosta ilmatilan loukkauksesta Iskanderien hävittäjäsaattueella – eihän diplomatiakaan ole kaikilta osiltaan julkista.

Kiitos tuosta näkökulmasta Kertsin salmen tapahtumiin. https://yle.fi/uutiset/3-10527448

TV:ssä nähdyn videopätkän mukaan venäläinen alus törmäsi tahallaan ukrainalaisiin. Tapaus sattui marraskuun lopulla, nyt elämme maaliskuuta, joten Venäjällä ei näytä ainakaan olevan kiirettä asian oikeuskäsittelylle. Epäilemättä oikeusprosessi aikanaan puidaan näkyvästi kansainvälisessä julkisuudessa.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen Vastaus kommenttiin #20

Kiitos myös itsellesi asiallisesta keskustelusta. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tulevia tapahtumia.

Käyttäjän jannepohjala kuva
Janne Pohjala Vastaus kommenttiin #10

Norjan tutkijoiden mukaan levität disinformaatiota

Norjalaistutkijat: Itärajan pakolaiset eivät olleet Venäjän juoni

Tuoreen norjalaisen tutkijaraportin mukaan vuosi sitten alkanut pakolaisten joukkotulo itärajalta Norjaan ja Suomeen ei ollut Venäjän hybridisotaa.

https://yle.fi/uutiset/3-9128359

Raportti (siirryt toiseen palveluun) pitää väärinä arvioita siitä, että Venäjä olisi vuonna 2015 muuttanut turvapaikanhakijoiden rajakontrollia vapaammaksi ja päästänyt länteen pyrkivät kohti Norjaa ja Suomea ilman näiden maiden viisumia. Raportin mukaan Itä-Finnmarkin poliisitilastot osoittavat, että vuosien 2003–2014 aikana Venäjä laski Norjan Storskogin rajapuomille vuosittain keskimäärin 16,5 ihmistä ilman viisumia.

Raportin mukaan Venäjän viranomaiset olivat löysäämisen sijaan jo ennestään toivoneet Norjan tiukentavan suhtautumista turvapaikkaa hakeviin kolmansien maiden kansalaisiin.

ELI: Suomen väite että kyseessä oli Venäjän tietoinen toimi on vale. NATOn infosodan sotapropagandaa, jonka Pesonen on asiaa tutkimatta hyväksynyt ja nyt hän on torjumassa tätä tekaistua uhkaa laahaamalla Suomeen yhdinaseita, jolla voi varmistaa että Suomi tuhoutuu perusteellisesti yhdinsodassa.

Eihän tuossa ole mitään järkeä.

Käyttäjän IlkkaSaukko kuva
Ilkka Saukko

Suomalaisiin korvetteihin tulevat laukaisualustat on tarkoituksella valittu, jos vaikka äärimmäisessä tilanteessa joutuu käyttämään ydinkärkeä
Suomalaiset oppivat viime sodista, kuten Israel olemassaolostaan, että mahdollinen hyökkääjä saa sellaisen ryöpyn vastaansa,, mitä se ei ole kuvitellutkaan.

Suomi on Yhdysvalloille tärkeä maa, mistä Venäjää tarkkaillaan, suurimmaksi osaksi salaisilla sopimuksilla jo sotien jälkeisistä ajoista lähtien, suhteet ja sopimukset on hoitanut puolustusvoimat välillä ilman presidenttejä, puolustusvoimien komentaja L Sutela laittoi vielä laittoi vauhtia k.o. suhteiden ylläpitoon.
Kanssa käyminen käydään Yhdysvaltain armeijan ja eri tiedustelupalvelujen kanssa ilman n.s. Trumppeja, jolla on neuvonantajina mm. tytär ja vävy.
Yhdysvalloista saamme vahvaa ennakoivaa tiedustelutietona, joka on jopa kuluvan päivän tasolla.

Ruotsi on tajunnut,että yhteinen puolustus ja yhteinen pelote on paras torjuntakeinot Venäjää vastaan, kuin puolustaa maa kerrallaan kun Venäjä havittelee Pohjois-Norjan rannikkoa.
Suomi on syvällä NATO:n verkoissa, mm. yhteisessä meripuolustuksessa, vedenalaista toimintaa unohtamatta, jossa liittolaiset sopivat yhteisestä miinoituksesta ja väylien hälytysjärjelmistä,
Ilmasodankäynti on mukautettu täysin NATOn käyttämämiin järjestelmiin, joilla voidaan antaa vahva torjunta Venäjää vastaan, Yhdysvallat tarjoaa vielä Suomelle erittäin salaisia ohjuksia, joita vain on myyty vain Australiaan, onhan tämä iso luottamus maallemme, visakalloinen Putin joutuu ajattelemaan useaan kertaan, mikä kannattaa

Suuremmaksi osaksi viime kesänä aloitettu eritoten pienenpien teiden maantiesiltojen massiivinen vahvistus on sovittu NATOn kanssa, Kilpisjärventien levennyssuunnitelmat on suunnitteilla Skibotn risteykseen asti sotamateriaalin kuljetuslogistiikan takia, sillä Norjaan on varastoitu meille sopivaa kalustoa.

Kaikki uudemmat kalustohankinnat mukautetaan,että niihin käy paras ohjustorjunta, siksi en ihmettele laivue 2020 ohjusalustoista, se kätkee vahvan viestin. Tässä on kaikki pohjoismaat mukana.

Käyttäjän jannepohjala kuva
Janne Pohjala

Esitä arvio mitä Suomesta on jäljellä kun Venäjä ydinsodan satuessa ampuu 40 Kalibr raitelyohjusta uusilla ydinkärjilä Suomeen.

Kiina suuri osa väestöstä kuolee 30 päivän sisällä. Kuinka suuri osa kaupungeista on tuhoutunut? Montako voimalaitosta on jäljellä.

Kuinka suuri osa Suomesta on saastunut asuonkaeövotyomaksi a) 60 b) 360 c) 1000 vuoden ajaksi?

+-10% tarkkuus riittää.

Ja ei, ydinaseiden tuominen ei vähennä riskiä vaan varmistaa että jos ydinaseita käytetään Suomesta ei paljoa jää.

Harri Jussila

Kiitos taas erinomaisesta blogista, ei ole aiemmin tullut tänne kommentoitua.
Jokunen asia maallikkoa ihmetyttää, ensinnä tuo pieni ESSM- ohjusten määrä: vain kaksi alusta saa putket täyteen. Onkohan nyt kyse siitä että sitten kun aluksista alkaa olla kolmas valmiina tehdään lisätilaus? Erinomainen asia olisi jos lisätilaus olisi nimenomaan joku ballistisiin ohjuksiin purevasta Stantard-perheestä. Toki ESSM tuo selkeän kohennuksen merivoimien alusten ilmatorjuntaan ja toimii erinomaisena omasuojana uudelle alusluokalle. Silti jäin kaipaamaan todellista jytkyä ja pelotetta tyyliin SM-6 (RIM-174 Stantard ERAM).

Noihin Venäjän presidentin kommentteihin sanoisin että Venäjällä ei todellisuudessa ole yhtään vihollista lännessä, kukaan ei sinne täältä suunnasta koskaan hyökkää, sehän on päivänselvää. Kuka nyt ydinasevaltioon hyökkäisi? Uhat on ihan muualla, on täysin kestämätöntä että heillä on johto joka luo tuota viholliskuvaa ja häiriköi naapurivaltioita sen sijaan että keksittyisi yhteiskunnan rakentamiseen.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ohjukset ovat kalliita. Yksi ESSM maksaa lähes miljoonan, olikohan jopa yli 800 000 euroa keskimäärin. Jos solut tai siilot ladataan täyteen (36 ohjusta), maksaa se siis lähes 30 miljoonaa euroa ja kolmeen alukseen lähes 90 miljoonaa euroa.

Suomen hankinta on nyt siis 83 miljoonaa euroa, joten se ei sisällä montakaan ohjusta.

Suomi joutuu kyllä vielä ostamaan lisää ohjuksia, että saisi pysytettyä laivat omasuojauksena edes pinnalla, jos Venäjä tekisi intervention.

Aikaa hankinnalle toki vielä on.

Periaate Suomella kuitenkin on se, että kalliita ohjuksia hankitaan vasta sitten, kun niiden käyttö on todennäköistä kriisissä tai sodassa.

Uskoisin, että ohjusten hankintakuviot on neuvoteltu amerikkalaisten kanssa selviksi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset