AriPesonen1

Syyteoikeus ei vielä ole vanhentunut al-Taeeta koskevassa rikostutkinnassa

Iltalehdessä oli eilen juttu otsikolla ”Rikosoikeuden professori kommentoi Hussein al-Taeen kirjoituksia: ’Kyllä tuollaisia lausumia on tutkittu kiihottamisena kansanryhmää vastaan’” (IL 30.4.2019).

Jutun mukaan syyteoikeus olisi vanhentunut al-Taeen mahdollisesti tekemissä lievemmissä rikoksissa, joissa vankeusaika on lyhyt. Al-Taeen kyseenalaisen ja mahdollisiin rikoksiin viittaavat Facebook-verkkoviestit on kirjoitettu ja julkaistu pääosin vuosina 2011 ja 2012.

Kyllä tuollaisia lausumia on tutkittu kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Kun laki sanoo, että jos henkilö panettelee, uhkaa tai solvaa, niin mitäs muuta nuo ovat?” rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kysyi Iltalehden jutussa.

Jos poliisi toteaa, että rikoksentekohetkestä on kulunut viisi vuotta, niin sitten se on vaan pakko jättää tutkimatta. Tutkintaa ei voi aloittaa, jos syyteoikeus on vanhentunut. Käytännössä raja kulkee vuodessa 2015.” Tolvanen jatkoi.

Tolvasen mukaan kysymys on siitä, ovatko al-Taeen kirjoitukset rikoksena vanhentuneet. Al-Taeen julkisuudessa olleet kirjoitukset ovat vuosilta 2011–2015.

Rikoslain mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voidaan tuomita vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoksen syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa, mikä tarkoittaa Tolvasen mukaan sitä, että vuosina 2011–2013 tehdyt kirjoitukset olisivat rikoksena jo vanhentuneet. Vuosi 2014 on siinä ja siinä.” jutussa jatkettiin ja epäiltiin syyteoikeuden vanhentumista.

Jutun johtopäätös Matti Tolvasen kannanoton perusteella oli, että tuomio kyllä tulisi, mutta syyteoikeus on todennäköisesti vanhentunut.

                                                                                        ****

Matti Tolvanen on ehkäpä asiassa väärässä.

Rikoslaki 19.12.1889/39, 11 luku, 10 § (13.5.2011/511), Kiihottaminen kansanryhmää vastaan:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja myös törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei ole rikoksen tekoajankohtana sidottu vain verkkoviestin julkaisuajankohtaan (asettaa yleisön saataville) vaan ajankohtaan, jolloin verkkoviesti on ollut yleisön saatavilla ja siis luettavissa (julkaistuna pitää yleisön saatavilla).

Apulaisvaltakunnansyyttäjän on siis syytä selvittää verkkoviestien julkaistuna olemisen ajankohdat, mikäli verkkoviestejä on poistettu. Kiihottamisessa kansanryhmää vastaan rikoksen syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa, kun ankarin rangaistus on yli vuosi ja enintään 2 vuotta vankeutta.

Toisin sanoen rikoksen tekoaika ei ole vain viestin julkaisuajankohta vaan aika, jolloin viesti on pidettynä yleisön saatavilla ja on siis luettavissa verkkoviestinä.

Vastaavasti monissa ympäristörikoksissa voi rikoksentekoaika olla pitkä ja jopa vuosia kestävä. Näin etenkin ympäristön turmelemista koskevissa rikoksissa, joissa turmelu on kestänyt vuosien ajan. Vanhenemisajankohtaa ei aloiteta laskea rikoksen aloittamisesta.

Vastaavasti mahdollisissa rikoksissa julkisesta kehottamisesta rikokseen (Rikoslaki 17:1), uskonrauhan rikkomisesta (Rikoslaki 17:10) tai jopa törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (Rikoslaki 11:10a) on rikoksen tekoajankohdaksi määritettävä verkkoviestin julkaistuna pitämistä.

On myös huomioitava, että mahdollisesti rikokseen syyllistyneellä on ollut mahdollisuus poistaa viesti, joka olisi se ajankohta, josta syyteoikeuden vanhentumisen määräaika on aloitettava laskea.

Al-Taeen viestit ovat olleet käsitykseni mukaan julkaisuina yleisön saatavilla vielä ajankohtana, josta laskien syyteoikeus minkään mahdollisen rikostyypin osalta ei ole vielä vanhentunut lähimaillekaan.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen näki rikosajankohdaksi viestin julkaisun, mutta rikoksen ajankohta on siis se ajankohta, jona rikoksen tunnusmerkistön täyttävä verkkoviesti on ollut julkaistuna. Jos näin periaatteena ei olisi, olisi monissa rikoksissa olisi helppo harjoittaa rikollista toimintaa joutumatta vastuuseen. Lainsäätäjä on toki asian oivaltanut.

                                                                                        ****

Hussein al-Taeen julkisuudessa Facebook-alustalla esittämiä julkisia verkkoviestejä, joiden henkilökohtaisesti epäilen täyttävän virallisen syytteen alaisen sananvapausrikoksen tunnusmerkistön ja joiden osalta valtakunnansyyttäjällä on yksinomainen syyteoikeus (Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, 13.6.2003/460).

Sananvapauslain alaisia asioita ratkaisee valtakunnansyyttäjävirastossa apulaisvaltakunnansyyttäjä, joka tällä hetkellä on Jukka Rappe.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän syytä selvittää, onko al-Taeen viesteissä kyse mahdollisesta uhkaamisesta, panettelusta tai solvaamisesta ensisijaisesti kansallisen ja etnisen alkuperän (maan kansalaisuuden) perusteella sekä myös uskonnon ja vakaumuksen perusteella (Rikoslaki 19.12.1889/39, 11 luku, 10 § (13.5.2011/511), Kiihottaminen kansanryhmää vastaan).

Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjän on syytä selvittää, herjataanko tai häpäistäänkö al-Taeen viesteissä loukkaamistarkoituksessa julkisesti sitä, mitä kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä (Rikoslaki 19.12.1889/39, 17 luku, 10 § (24.7.1998/563), Uskonrauhan rikkominen).

Edelleen apulaisvaltakunnansyyttäjän on syytä selvittää,  josko joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu on aiheuttanut vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään (Rikoslaki 19.12.1889/39, 17 luku, 1 § (24.7.1998/563), Julkinen kehottaminen rikokseen).

Laadin tänään Vapun kunniaksi valtakunnansyyttäjävirastolle lähetyn kuusisivuisen selvityspyynnön, jossa olen käynyt läpi ne al-Taeen laatimat verkkoviestit, joissa syytekynnys mielestäni varmuudella ylittyy vastaavasti kuin mitä rikosoikeuden professori Matti Tolvanen myös näkee syytekynnyksen ylittyvän.

Yksi viesti on mielestäni erittäin langettava ja pelkästään se riittäisi.

Nähtäväksi jää, ollaanko valtakunnansyyttäjävirastossa samaa mieltä. Asiasta saataneen aikanaan apulaisvaltakunnansyyttäjän julkinen kannanotto, ylittyykö syytekynnys. Al-Taeen viesteistä on tehty muitakin selvityspyyntöjä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Hyvä näkökulma tuo netistä poistamisen ajankohta.

Itse olen Tolvasen kanssa samaa mieltä siitä että vastaavia kirjoituksia on ollut tutkinnassa ihan lippaan asti ja syytä epäillä -kynnys ylittyi.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Olet Ari käsittääkseni oikeassa siinä, ettei rikoslain mukaan julkaistut viestit ole vanhentuneet kun ne ovat yleisön nähtävissä. Poistetut poistopäivästä lukien rikos katsottava vanhemisaikaa määriteltäessä. Tästä on nimenomaan esitetty selväsanainen HE:ssä (HE 317/2010 vp) rikoslakia muutettaessa; "Tämän vuoksi ehdotetaan, että
säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti ”tai pitää yleisön saatavilla”. Kiihottamisrikos olisi siten selkeästi jatkuvaluonteinen rikos. Tällä olisi merkitystä osallisuuden ja rikoksen vanhentumisen kannalta."

Kyseessä olisi siten jatkuvaluonteinen rikos ja edelleen mainitaan juurikin rikoksen vanhentumiseen.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Onko Pesosella kiikaritähtäimessä Venäjän federaation Ystävyyden kunniamerkkiä, vai mistä tämä persunationalismin puolesta tapahtuva hyökkäyssodankäynti kumpuaa?

Eduskuntavaalien edellä haukuttiin Kokoomus presidenttiä myöten ja nyt sotarumpua hakataan demareiden kannatuksen heikentämisen puolesta. Kumpikin myös Putinin toiveena.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yst%C3%A4vyyden_kunn...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Häh? Nyt en ymmärrä, miten al-Taeen Facebook-viestit ja niihin liittyvät mahdolliset rikokset liittyvät Perussuomalaisiin, Kokomukseen, Vihreisiin tai mihinkään muuhun puolueeseen SDP:tä lukuunottamatta, jonka kansanedustaja al-Taee on.

Voi jessus teitä puoluekaadereita! Kaikki pitää nähdä puoluepoliittisesti. Ihan kaikki.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Sinun blogiasi vuosia tutkinut on kyllä havainnut sinun levittävän aktiivisesti Venäjää hyödyttävää propagandaa. Naamioiminen se Nato-kannattamiseksi ei muuta asiaa. Venäjää palvelevaa propagandaa se siitä huolimatta on ollut.

Kiinnitin huomion siihen, että haukuit Kokoomuksen ennen vaaleja ja suosittelit äänestämään kaikkein Venäjä-mielisintä puoluetta. Nyt pyrit toimimaan samoin mustaamalla SDP:n kansanedustajaa ja silottamaan persujen tietä jälleen vaalivoittoon.

Kyllä se on ihan aiheellista kiinnittää huomiota siihen, mihin viesteillä pyritään. Varsinkin, kun kirjoituksesi on viestiesi tyypin osalta klassista propagandaa. Jos joku näyttää joltain, useimmiten se myös on sitä.

Kun en tiedä kuinka asia mahtaa olla, kysyin tuota Venäjän federaation Ystävyyden kunniamerkkiasiaa. Omalta puoleltani ei ole kyse puoluesidonnainen asia, vaan isänmaallinen asia.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #5

Leimaat puolueet, yhden venäjämieliseksi ja muut hyviksiksi. Pidän tuon tyyppistä leimaamista demokratialle vahingollisena.

Pesonen on kirjoittanut hyvin monipuolisesti ja asiallisesti. Venäjämieliseksi Pesosen nimittäminen on absurdi väite. Pesonen on puolueeton, mutta vankasti Nato-myönteinen kirjoittaja. Propagandistinen? Ehkä, mutta perusteltujen ja tutkittujen asiatekstien takana on pointti.

Kokoomus on sössinyt, al-Taee on sössinyt. Miksei saisi kirjoittaa negatiivisesti kuin yhdestä puolueesta?

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Pesosen pointti on äärettömän hyvä. Tutkintapyyntö kirjoittelusta on poliisille tehty. Katsotaan, päästäänkö edes esitutkintaan.

Itse olin ajatellut, kuten Tolvanenkin, että julkaisuajankohta määrää vanhenemisen.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Pojat varmaan tarkoittavat, että syytteeseen pitäisi panna Husseinleaks, Yasa ja iltapäivälehdet, kun pitävät noin arveluttavia viestejä väkisin julkisuudessa.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Pesonen kirjoittaa tämän verkkolehden parhaita blogeja, joista tulee esille arvostamani edesmenneen Nobel-kirjailija Aleksandr Solzhenitsynin sanat. Hän lausui aikanaan Nobel-esitelmässään vuonna 1970: ”Yksi totuuden sana painaa enemmän kuin koko maailma.” Pyrkimykseni on ollut samaan omissa kommenteissani.

Kuriositeettina voin kertoa seuraavaa:

Pesonen kirjoitti aikanaan mm. Kivennavan ohjustukikohdasta, jota kävin sitten Google Earthilla katsomassa. Ajattelin samassa yhteydessä vilkaista, mitä on nähtävissä Voipialan kylästä. Yllätys oli melkoinen, kun Googlen auto oli ajellut ja kuvannut Kanneljärven tiellä. Tie kulkee isoisäni maatilan läpi. Sain ensi kerran Google Earthilla katsoa, miltä näyttää isoisäni ”Ala-Hovi” nykyään. Rakennukset olivat poissa ja paikka hehtaarin kokoisine puutarhoineen luonnontilassa. Tekolampi on vielä paikallaan. Itänaapuri on näköjään vetänyt kaasu/öljyputkia tilan maiden läpi. Paikka oli helppo löytää siitä jo olemassa olevan kartan, valokuvien ja muun dokumenttiaineiston perusteella.
Isoisäni evakkoon lähdöstä voin kertoa, että isäni haki hänet kuorma-autolla ja konepistoolimies oli lavalla varmistamassa ajoa Suulajärven pohjoispuolelta, kun suurhyökkäys alkoi kesäkuussa 1944. Pihaan tultuaan isoisäni oli sanonut isälleni, että hän ei lähde mihinkään, mutta pakko oli lähteä. Sinne jäi mieheltä koko elämäntyö. Isoäitini oli lähtenyt jo aikaisemmin evakkoon.
Kiitos muuten blogin pitäjälle erikoisesta 70-vuotissyntymäpäivälahjasta näin jälkikäteen, johon hän oli osaltaan vaikuttamassa.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Valtakunnansyyttäjänvirasto on siirtänyt Hussein al-Taeen kirjoituksen poliisin harkittavaksi, virastosta kerrotaan Iltalehdelle.

Valtakunnansyyttäjänvirastoa on Iltalehden (klo 10:47)mukaan pyydetty selvittämään, onko SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee syyllistynyt rikokseen Facebook-kirjoituksissaan.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/cac7a420-037...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Sain tiedon asiasta jo heti aamulla.

Mielenkiintoinen on vanhenemisasia. Harmittaa, että yhden henkilön (Matti Tolvasen) virheelleen tulkinta isketään läpi koko mediakentän niin, että se aletaan nähdä yleisenä totuutena. Helsingin Sanomat jo kirjoitti ("IL: Kansanedustaja Hussein al-Taeen tapaus siirretty poliisille") Tolvasen sanoihin vedoten, että juttu olisi vanhentunut.

Tässä asia vielä kertaalleen rautalangasta väännettynä (toivottavasti Tolvanenkin ymmärtää):

Oleellista on lainkohdassa (Rikoslaki 19.12.1889/39, 11 luku, 10 § (13.5.2011/511) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan) sanoilla "pitää yleisön saatavilla".

Koko lainkohta kuuluu näin:

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun,
ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on
tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Asiaan liittyvässä hallituksen esityksessä määritellään verkkoviestin poistopäivän merkitys vanhenemisaikaa määriteltäessä.

Kirjaus on selväsanainen HE:ssä (HE 317/2010 vp) rikoslakia muutettaessa:

”Kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaan säännökseen ehdotetaan tekotapana lisättäväksi ’levittämisen’ rinnalle ’asettaminen yleisön saataville’. Muutoksella varmistettaisiin kiihottamispykälän soveltuminen muun muassa tahalliseen linkkien perustamiseen rasistista ynnä muuta kiihottamista sisältäville internetsivuille, silloin kun linkittäminen täyttää kiihottamissäännöksen elementit. Tekotapana ehdotetaan mainittavaksi myös ’pitää yleisön saatavilla’. Tällä halutaan varmistaa rikolliseen levittämiseen kuuluvan myös saatavilla pitämisen. Lisäksi vanhahtava ilmaisu ’lausuntoja tai muita tiedonantoja’ ehdotetaan korvattavaksi perustuslaissa ja laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestimissä (460/2003; sananvapauslaki) käytetyllä nykyaikaisemmalla käsitteistöllä ’tiedon, mielipiteen tai muun viestin’. Tällä selvennyksellä painotettaisiin kiihottamisrikoksen laajaa soveltuvuutta mihin tahansa sisällöltään rasistiseen ilmaisuun riippumatta siitä, missä muodossa rasistinen kiihottaminen esitetään.”

Sekä:

”Nykyisen säännöksen soveltamisessa on myös epäselvyyttä siitä, olisiko levittämisenä pidettävä myös aineiston pitämistä yleisön saatavilla. Tämän vuoksi ehdotetaan, että säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti ’tai pitää yleisön saatavilla’. Kiihottamisrikos olisi siten selkeästi jatkuvaluonteinen rikos. Tällä olisi merkitystä osallisuuden ja rikoksen vanhentumisen kannalta.”

HE 317/2010 vp löytyy siis linkkinä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Tuo linkki oli jo näissä kommenteissa (Sirpa Abdallah).

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Nyt ei ole kysymys mistään torikauppiaasta, jonka menemisillä tai tulemisilla ei ole valtakunnan kannalta oleellista merkitystä. Nyt on kysymys kansanedustajasta, joka käyttää valiokuntatyöskentelyn ohella mm. lainsäädäntövaltaa tässä maassa.

Tämä ei ole mikään pikku juttu, joka olisi syytä painaa ”villaisella”, kuten SDP on näyttänyt tehneen.

Esitutkintalakia aikanaan uudistettaessa kynnystä esitutkinnan aloittamiseksi madallettiin. Aikaisemmassa laissa oleva ”on perusteltua syytä epäillä” muutettiin muotoon ”on syytä epäillä” (Helminen – Lehtola – Virolainen: ”Uusi esitutkintalainsäädäntö” s. 20).
Esitutkinnan käynnistämistä helpottaa luonnollisesti se, että asianomainen on tunnustanut julkisesti omia kirjoituksiaan.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Mielenkiintoista havaita että kun jokin aika sitten esitin mielipiteenäni, että al-Taeen tapaus tulisi tutkituttaa viranomaisessa, koska tapuksessa syytä epäillä -kynnys on ylittynyt ja että kaikki kirjoitukset eivät välttämättä ole vanhentuneet, sain kimppuuni lähes kaikki palstan punavihreät.

Nyt kun yksi Suomen arvostetuimmista rikosoikeuden professoreista päätyi samaan ja valtakunnansyyttäjänvirasto pyytää poliisia selvittelemään mahdollista esitutkintaa, kaikki ovat yhtäkkiä niin samaa mieltä. En näe yhtään kirjoitusta jossa Tolvasen kimppuun käydään taikka valtakunnansyyttäjänvirastoa arvostellaan jutun siirtämisestä poliisille.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

???

Tolvanen on nimenomaan esittänyt että viestit ajankohdalta 2011-2014 ovat vanhentuneet ja minä olin tässä kirjoituksessa eri mieltä hänen kanssaan. Kirjoitin tämän kirjoituksen juuri sen takia, kun Tolvanen on väärässä.

Tämän jälkeen en arvosta Tolvasta niin paljon kuin arvostin ennen. Ei hän kuitenkaan liene punavihreä, vaikka näkikin mahdolliset rikokset vanhentuneeksi.

Kaikki ovat siis suurinpiirein hänen kanssaan eri mieltä.

Asiasta on myös tuoretta oikeusnäyttöä (Turun hovioikeuden tuomio 19.9.2018 nro 18/1385 ja Helsingin hovioikeus 31.5.2018 nro 18/122795).

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Viittasin oikeasti punavihreisiin, en sinuun. Moni punavihreä hyökkäsi jopa henkilöäni vastaan kun erehdyin ilmaisemaan käsitykseni al-Taeen toiminnan luonteesta ja sen tutkimisesta. Nyt he ovat niin samaa mieltä kun professori ja VKSV lähtivät linjalleni.

Kuten jo aiemmin kerroin, huomiosi kirjoitusten poistamisesta on hyvä ja todennäköisesti poliisi selvitteleekin juuri tätä. Kirjoitusten luonne on selvää törkyä mutta onko osa niistä vanhentunut, se ratkaisee aloitetaanko tutkinta. Itseänikin kiinnostaa, milloin al-Taee on poistanut jutut nähtäviltä ja lisäksi, mitä muita juttuja hän on joutunut poistamaan ja miksi.

Tolvanen on hyvä professori joka on ottanut kantaa vain hänelle esitettyyn aineistoon. Hän ei ole lähtenyt spekuloimaan mitä muita mahdollisuuksia asiassa lienee. Oman mediasta saamani käsityksen mukaan al-Taee oli suurimmaksi osaksi poistanut jutut netistä ennen CMI-pestiä eli 2014.

Käyttäjän PutteWilhelmsson kuva
Putte Wilhelmsson

Ilmeisesti al-Taeen somemerkintöjä ei enää ole luettavissa muutoin kuin kuvakaappauksina? Näin ainakin mediasta on pääteltävissä. Onko siis "pitää yleisön saatavilla" tässä hieman triviaali lain yksityiskohta? Sehän viittaa nimenomaan tarkoitukseen ja aikomukseen solvata (jatketun teon merkityksessä), joka puolestaan viittaa tekijän motiiviin. Tutkinnassa siis etsitään oikeushenkilön vastuuta, ei teknologian ominaisuutta, jolla teot ehkä säilyvät jollain serverillä tai ovat luettavissa toisen henkilön kuvakaappauksina

Kännissä vai läpällä lienee tyypillinen puolustus, jolla näitä asioita on selvitetty oikeusistuimissa, kun teko on ollut yhä "yleisön saatavilla". Ne on nähty selityksinä, ettei lain edellyttämää tarkoituksellisuutta/tahallisuutta ollut. Kun al-Taeen tapauksessa teot eivät enää ole saatavilla muutoin kuin kuvakaappauksilla, vanhenemissääntö tuntuu olevan toiminnassa.

No tarkoittaako tämä, ettei al-Taee ole "rasisti" siten kuin iltapäivä lehti hänet määritteli? Vaikea sanoa, vaikka työtoveri Sami Lahdensuo CMI:sta torjui al-Taeesta esitetyt syytökset omalla seinällään: "Väitän tuntevani kaverin melko hyvin ja lukevani miehen mielentilaa. Viesti on aito. Jos muutos ei meille riitä, niin mikä riittää?"

Vihervasemmiston kannalta olisi tietysti ikävää, ettei konservatiivista taustaansa (jolla al-Taee on perustellut kuvakaappauksia) ja siihen perustuvia uskomuksia voisi muuttaa. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että päätös al-Taeen "muutoksesta" jää poliisin sijaan äänestäjlle, ja rikoksina teot siis olisivat vanhentuneita. Sitten jäätäisiin jahkaamaan vain kysymystä uuden kansaedustajan luotettavuudesta. Mikä sekin taitaa nojata lähinnä kunkin ennakkokäsityksiin demareista ja omasta paikasta poliittisella kartalla.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Poliisitutkinnassa oleellien kysymys on selvittää mahdolliseen rikokseen viittaavan viestin poiston ajankohta, josta sitten lasketaan aikaa syyteoikeudelle.

Jos al-Taee ei ole yhteistyöhaluinen tutkivan poliisin kanssa, on poliisille aikaa vievää selvittää viestin poistoajankohdat Facebookilta. Ei ole helppoa, jos pitää yritää selvittää pakkokeinoin.

Muutamat viestit (eivät kaikki) täyttävät rikoksen tunnusmerkistön, mutta suurin työ on selvittää, onko syyteoikeus vanhentunut, kun ja jos viesti on jossakin välissä poistettu.

Poliisi ei voi jättää selvitystä kesken viestien poistoajankohdista.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tuleviin keskusteluihin poliisin resursseista voi tietenkin vaikuttaa se, minkälaisia uhkia yhteiskunnalle pidetään todellisina ja mikä tuhlaus perustuu pelkkään puoluepolitiikkaan.

Käyttäjän PutteWilhelmsson kuva
Putte Wilhelmsson

En ole syvemmin perehtynyt al-Taeen politiikkaan enkä someviesteihin, mutta "poliisi ei voi jättää kesken" lienee pienoista liioittelua.

Käynnissä on vasta esitutkinnan harkinta, jonka keskeyttämistä poliisi voi oman ratkaisunsa mukaan esittää syyttäjälle. Näin asiat yleensä päättyvät tavallisissa kunnianloukkausepäilyissä.

Nyt rikosepäily toki vakavampi (kansanryhmään kohdistuva) ja asialla laaja julkisuus. Mtta kun kyse ei mainitsemasi asiantuntijan mukaan ole törkeistä teoista, niin..? Katsotaan, mitä poliisi pitää tärkeänä ja tilanteen mukaisena.

Itse toki näkisin mielelläni somen siistiytyvän esim. al-Taeen käyttämistä kirosanoista, mutta toisaalta tämä esimerkki että puhutaanko juutalaisista yleensä vai valtiosta erityisesti? Saivartelun ja kielikuvien tilaa jää.

Israel/Isis -vertaus ei taida olla oikea tapaus ongelman ratkaisuun, vaikka al-Taee vaikutti somekommenteissaan antisemitistiseltä. Se ei kuitenkaan liene itsessään lain tarkoittama rikos, kuten ei ole rasismikaan. Molemmat lienevät enemmän kulttuurisia ilmaisuja, joita laki yrittää vältellä pohtiessaan solvaamisen rajoja.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset